Verksamhetsrevisorerna granskar genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb.

Uppdraget

Verksamhetsrevisionens syfte är att granska i vilken omfattning fattade beslut genomförs inom samtliga nivåer inom SGF och att identifiera brister i den komplexa genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb.

Riktlinjerna för verksamhetsrevisionen är, efter beslut på förbundsmötet 2023, inskrivna i SGF:s stadgar, 1 kap 17b§.

Ladda ner stadgarna och läs riktlinjerna

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorer är Gerd Stenström, Vinbergs GK (vald till 2024) och Jan-Erik Falk, Mariestads GK (vald till 2025).

Rapporter

Verksamhetsrevisorernas rapport 2022

Verksamhetsrevisorernas rapport 2021

Verksamhetsrevisorernas rapport 2020

Verksamhetsrevisorernas rapport 2019

Verksamhetsrevisorernas rapport 2018
Förbundsstyrelsens åtgärder utifrån verksamhetsrevisorernas rapport 2018

Verksamhetsrevisorernas rapport 2017