Verksamhetsrevisorerna granskar genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb.

Uppdraget

Verksamhetsrevisionens främsta syfte är att granska i vilken omfattning fattade beslut genomförs inom samtliga nivåer inom SGF och att identifiera brister i den komplexa genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb. 

Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevision (beslutade vid FM 2022)

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorer Gerd Stenström, Vinbergs GK (vald till 2022) och Jan-Erik Falk, Mariestads GK (vald till 2023).

Rapporter

Verksamhetsrevisorernas rapport 2021

Verksamhetsrevisorernas rapport 2020

Verksamhetsrevisorernas rapport 2019

Verksamhetsrevisorernas rapport 2018
Förbundsstyrelsens åtgärder utifrån verksamhetsrevisorernas rapport 2018

Verksamhetsrevisorernas rapport 2017