Verksamhetsrevisorerna granskar genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb.

Uppdraget

Verksamhetsrevisionens främsta syfte är att granska i vilken omfattning fattade beslut genomförs inom samtliga nivåer inom SGF och att identifiera brister i den komplexa genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb. 

Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevision (beslutade vid FM 2020)

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorer är Lars Nordin, Gripsholms GK (vald till 2021) och Gerd Stenström, Vinbergs GK (vald till 2022).

Rapporter

Verksamhetsrevisorernas rapport 2019

Verksamhetsrevisorernas rapport 2018
Förbundsstyrelsens åtgärder utifrån verksamhetsrevisorernas rapport 2018

Verksamhetsrevisorernas rapport 2017