Söker du lättillgängliga naturområden för att hålla utomhusundervisning för kommunens grundskoleelever? Då kan den lokala golfklubben vara en bra samarbetspartner.

Golfbanan som utomhusklassrum är ett koncept som vänder sig till grundskolan. Det ger eleverna möjlighet att lära sig om allemansrätten, ta ansvar för naturen, få djupare kunskaper i skolans ämnen och en chans att prova på golf.

Här kan du som arbetar på grundskola eller skol- eller fritidsförvaltning läsa mer om konceptet och hur ni kan starta ett projekt i din kommun. Är du representant för en golfklubb hittar du mer information på denna sida.

Utomhusundervisning stärker lärandet

Forskning kring undervisning och lärande visar att barns kunskaper blir mer bestående och att de presterar och samarbetar bättre när utomhusmiljön är en del av undervisningen.

När lektioner genomförs utomhus får elever tillgång till en större yta och kan röra på sig mer, vilket också leder till ökad hälsa och välbefinnande.

Golfbanan som resurs

Förutsättningarna för att lära ute minskar i takt med att staden förtätas och tätortsnära natur blir en bristvara. Här kan golfbanan vara en bra resurs.

Golfbanan har många olika naturtyper som är lättillgängliga och är därför en utmärkt plats för utomhusundervisning.

En golfanläggning består av cirka 60 hektar mark. Ungefär hälften används för golfspel och resten är ängar, dammar, skogsbryn och skog – det vill säga platser som ingår i allemansrätten och som är utmärkta för utomhusundervisning.

Hur går det till?

Eleverna kommer till golfklubben tillsammans med lärare från skolan som genomför en skoldag med utomhusundervisning.

Varje undervisningsdag har ett tema kopplat till grundskolans läroplan (Lgr 11), och utifrån målen i ordinarie undervisning.

Avsluta dagen med prova-på-golf under ledning av golfklubbens tränare.

Stor nytta för kommunen och skolan

I Motala inleddes 2018 ett samarbete mellan Smedsbyskolan och Motala Golfklubb. Här är några av de positiva effekter projektet hade på eleverna:

 • Fick djupare kunskap i de ämnen man undervisade i på golfbanan.

 • Utvecklade sin samarbetsförmåga, kreativa förmåga och gruppgemenskap.

 • Fick ett ökat engagemang och förståelse för hållbarhet och en nära relation till de djur och växter som de stötte på.

 • Önskade sig också en ”golfbana” på sin skolgård.

 • Visade både medveten och omedveten rörelseglädje, och elever med särskilda behov briljerade i undervisningen på golfbanan.

 • Fick möjlighet att visa glädje och skratta högt på lektionerna på annat sätt än klassrummet.

Hitta en golfklubb och kom igång

Alla kommuner kan starta ett eget projekt utifrån konceptet Golfbanan som utomhusklassrum. Det handlar om att få till ett bra samarbete mellan skola, kommun och golfklubb.  

Sök på kartan för att hitta närliggande golfklubbar (scrolla en bit på sidan)

6 tips för att komma igång:

 1. Utgå ifrån att alla teman och ämnen kan göras levande utomhus, utifrån kraven i läroplanen.

 2. Respektera och förklara allemansrätten, och upptäck naturens mångfald.

 3. Lär känna golfbanans olika områden och vilka möjligheter som finns för utbildning i enlighet med läroplanen.

 4. Skapa goda relationer till personalen på golfklubben och var väl införstådd med vilka regler som gäller på golfbanan och vikten av att följa dessa.

 5. Ha samma rutiner varje gång så att elever och lärare upplever trygghet och återseendets glädje.

 6. Dokumentera verksamheten och bearbeta erfarenheter från utevistelsen när ni kommer tillbaka till klassrummet.

Goda exempel

Bläddra nedan för att höra lärare och elever berätta om sina erfarenheter av utomhusundervisning i reportagen från Motala GK, Björkhagens GK, A6 GK (Jönköping) och Haninge GK.

Initiativtagare till projektet

2018 utvecklade STERF, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse, konceptet med utomhuspedagogik på Motala Golfklubb i samarbete med Smedsbyskolan i Motala kommun under ledning av Spetsa vid Linköpings universitet.

År 2020 tog Svenska Golfförbundet över stafettpinnen och utökade konceptet i samarbete med Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, organisationen Skogen i skolan och Naturvårdsverket.

Ett visst fokus finns på grundskolor i socialt utsatta områden där behovet av ökad rörelse, kontakt med friluftslivet samt föreningslivet är extra stort för unga.

Kontakt

Porträttbild på Maria Strandberg.
Thomas Björn