Här hittar du bidrag och stipendier tillgängliga för klubbar och spelare i Golfsverige.

 1. Projektstöd
 2. Svenska Golfförbundets stipendier
 3. SGF:s stipendier kan du som spelare, ledare eller annan person verksam på klubb söka eller bli nominerad till.

  Annika Sörenstam Trophy 
  Vinnarna på Skandia Tour order-of-merit.

  Axel Fahlesons stipendium
  För att kombinera studier och golf.

  Harald Stålbergs minne
  För regelkunnig och med erfarenhet som golfdomare.

  Sven Tumba-stipendiet
  För entreprenörer inom golfen.

 4. Ekonomiskt stöd – paragolf
 5. Folksams stimulansbidrag för paragolf 

  Varje år delar Folksam ut ett stimulansbidrag till klubbar som vill utveckla sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om bidraget och ansöka här.

  Övrigt

  Det finns ett antal bidrag, stipendier och fonder för idrottsliga ändamål och idrott för personer med funktionsnedsättning. Du hittar en lista över dem här.

 6. LOK-stöd, kommunalt- och regionalt bidrag
 7. Statligt lokalt aktivitetsstöd – LOK

  LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Sista ansökningsdag för hösten är: 25 februari, sista ansökningsdag för våren är 25 augusti.

  Kommunalt bidrag

  Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsidrottsförbund (DF) eller din kommun.

  Leaderbidrag genom Jordbruksverket

  Regionala bidrag för utveckling av samhällsnyttiga projekt i samarbete mellan, offentlig sektor, ideell sektor och privata sektorn. Läs mer här.

 8. Riksidrottsförbundets stipendier och bidrag
 9. Riksidrottsförbundet administrerar ett antal stipendier till idrottsledare och/eller aktiva. Här nedan finns information om till vilka grupper de olika stipendierna riktar sig och hur du bär dig åt för att söka.

  RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium
  För elitidrottare som vill kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier.

  Föreningen Riksidrottens Vänner

  Föreningen RV (Riksidrottens Vänner), som bildades 1916 delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen förvaltar.

  Tryggs 60-årsfond
  För föreningar och ungdomsledare under 20 år.

  Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsfond
  För ledare och instruktörer inom organisationer anslutna till bland annat RF.

  Folksams Idrottsfond
  För unga ledare 2017-2018.

  Gustav V:s 90-årsfond
  För föreningar och förbund.

  Andra stipendier på RF:s websida

  Active Life Foundation
  Thomas Fogdös fond för hjälp åt skadade idrottare.

  Folke Bernadottes minnesfond
  Organisationer och enskilda inom föreningslivet.

  Kungliga stiftelser
  Kungliga stiftelser med skiftande ändamål.

  Hugo Levin-priset
  Till en framstående idrottsledare eller organisatör.

  Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag

  Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

 10. Allmänna arvsfonden, övriga stiftelser och fonder
 11. Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

  Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag. Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser.

  De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna. Uppgifterna gäller inte som registreringsbevis och registreringsmyndigheten ikläder sig inte något juridiskt ansvar för riktigheten av uppgifterna. Uppgift om ansökningshandlingar och uppgift om ansökningstider tillhandahålls av varje enskild stiftelse. Ansökan skickas till stiftelsen.

  Allmänna arvsfonden

  Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer -  så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det ska vara nyskapande projekt.

  Monica Blomström, handläggare Arvsfonden, förklarar och ger exempel på vad som bedöms som nyskapande. 

  Nationella fonder och stiftelser

  Allmänna arvsfonden har samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter där du som enskild eller förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Arvsfonden står för uppdatering av webbsidan och kompletterar de idrotts- och golfspecifika bidragsmöjligheterna på ett utmärkt sätt.

  Lokala och regionala fonder och stiftelser

  Ytterligare fonder och stiftelser kan du hitta i kommunen, landstinget, distriktsidrottsförbundet, golfdistriktsförbundet eller i ditt lokala näringsliv. Gå in på respektive hemsida.

  Sparbanksstiftelsen Skåne är ett regionalt exempel som delar ut både projektbidrag (klubb) och stipendier (idrottsledare).

 12. Rörelsefonden – Tillsammans för fler i rörelse
 13. Genom initiativet Tillsammans för fler i rörelse och Rörelsefonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet samtliga specialförbund en möjlighet att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler.

  Projektmedel delas ut en gång per år och det är specialidrottsförbunden som har möjlighet att söka. Kontakta John Lindberg på Svenska Golfförbundet om du har någon idé som du tror passar in under Rörelsefonden. 

  Projektidéerna ska inkluderar fler och syfta till att få fler människor i rörelse. En jurygrupp bestående av personer från Riksidrottsförbundet, Svenska Spel samt forskare inom fysisk aktivitet från Karolinska Institutet utvärderar sedan projekten baserat på deras förmåga att utmana den traditionella synen på träning och tävling samt sänka trösklarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att kunna vara fysiskt aktiva hela livet. 

  Läs mer om Rörelsefonden

 14. Årets Eldsjäl
 15. Precis som i övriga Idrottssverige är en hel del av golfens idrottsverksamhet beroende av ideella krafter som ställer upp i vått och torrt. Dessa eldsjälar betyder otroligt mycket för golfen och förtjänar all uppskattning de kan få. 

  Årets Eldsjäl är ett sätt att hylla dessa vardagshjältar. Det är ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket varje år kan nominera sina eldsjälar inom föreningslivet. 

  Tillsammans med en jury utser Folkspel finalister som svenska folket får rösta på. Under till Årets Eldsjäls galakväll, som sker under våren, delar sedan Folkspel ut stipendium för en halv miljon kronor.

  Som golfklubb eller enskild golfare kan du varje höst vara med och nominera en ideell ledare till Årets Eldsjäl. Lyft fram någon person som har betytt extra mycket för dig, din förening eller organisation.

  Läs mer om Året Eldsjäl