Senaste nytt om hållbarhet

Här hittar du alla nyheter som rör golfens hållbarhetsarbete: socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

 1. Ekologisk hållbarhetKrönika: Golfen – en del av svenskt friluftsliv
 2. Ekologisk hållbarhet

  Krönika: Golfen – en del av svenskt friluftsliv

  Tävling, social gemenskap, umgänge över generationsgränserna, en chans att komma in i ett sammanhang – och en fin naturupplevelse. Golfen är olika saker för olika människor. För mig är golfen till stor del det sistnämnda – en del av ett aktivt svenskt friluftsliv

  En 18-hålsbana består av cirka 60 hektar mark. Cirka hälften, 30 hektar, är spelyta. Resten är skog, skogsbryn, vattendrag och ängar. En utmärkt plats för annat än ”bara” golf: Utomhusklassrum för elever i grundskola och gymnasium för ökad inlärning, ökad rörelse, kontakt med naturen samt chans att prova på golf, ridvägar för hästintresserade, en plats för att studera biologisk mångfald, vår bästa svampställen, orientering, cykling, promenad… Och allt omfattas av allemansrätten.

  Svenska Golfförbundet och organisationen Svenskt Friluftsliv närmar sig varandra. Det är fullt naturligt i min värld med tanke på ovanstående – och med tanke på organisationens beskrivning av vad friluftsliv är för någonting:

  ”Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Lite mer konkret innebär detta någon form av naturkontakt och de upplevelser som vi får när vi vistas i naturen, oavsett vad vi gör. Med natur menar vi såväl den otillgängliga naturen som i det stadsnära gröna, exempelvis parker. Och så klart allt däremellan."

  Golfen är redan i dag involverad i utvecklingen av friluftslivet via både Svenska Golfförbundet och STERF, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. Bland annat var vi aktiva i Friluftslivets år 2021, och nu medverkar vi för fjärde året i rad i forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors med syfte att skapa mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället. I min lärandegrupp fokuserar vi på hållbar användning av mark och vatten i det tätortsnära landskapet, där golfbanan spelar en viktig roll.

  Naturvårdsverket genomför årligen en tankesmedja, en tvådagarskonferens, för ökat genomslag av friluftsfrågorna – nu senast i början av november där jag hade nöjet att medverka i en av presentationerna och lyfta golfen betydelse ur ett friluftsperspektiv.

  Samarbetet mellan golfen och friluftslivets organisationer är gynnsamt för alla parter. Drygt en halv miljon golfare kan hjälpa till att öka intresset för friluftsliv bland vänner och bekanta genom sitt eget golfspelande och naturintresse – och golfen gynnas tack vare bland annat ökade och bättre relationer med myndigheter, kommuner, politiker och allmänhet.

  Det finns allt att vinna på att göra golfen ännu mer relevant och intressant för fler i lokalsamhället genom tydligare koppling till naturupplevelse, rekreation och friluftsliv samt ökat fokus på allemansrätten.

  Skribent

  Porträttbild på Maria Strandberg.
 3. Ekologisk hållbarhetInternational Turfgrass Field Days
 4. Ekologisk hållbarhet

  International Turfgrass Field Days

  I slutet av juni hölls fältdagar på forskningsinstitutet NIBIO:s försöksstation Landvik i Norge. Över 90 deltagare från Skandinavien, Nederländerna, Tyskland och USA fick visningar av försök och presentationer av pågående projekt.

  I fältvandringarna på Landvik fick deltagarna bland annat en genomgång av nya försök i två pågående projekt.

  International Turfgrass Fielddays

  I FAIR-WATER-projektet testas effekten av olika vätmedel, samt de olika gräsarternas- och sorternas förmåga att klara uttorkning.

  I projektet WINTER-TURF används Landviks lysimetersystem för att mäta urlakning av näringsämnen (särskilt kväve) med olika gödningsmetoder i samband med stödsådd efter vinterskador.

  Tre projekt snart avslutade

  Just nu är tre STERF-projekt på väg att avslutas:

  ✓ IPM-GOLF: Alternativ för att förebygga och bekämpa de viktigaste svampsjukdomarna på gräs.

  ✓ ROBO-GOLF: Jämförelse av gräskvalitet mellan robotgräsklippare och vanliga gräsklippare.

  ✓ ICE-BREAKER: Minska tillväxten och ekonomiska konsekvenser av isskador på golfbanor och andra gräsytor.

  De viktigaste resultaten från dessa projekt är samlade och presenterades för deltagarna. Ta del av dem genom att ladda ner artikeln här.

  Videos från NIBIO:s fältdagar

  Hade du inte möjlighet att delta på International Turfgrass Field Days i år? Då kan du titta på de intervjuer med föreläsarna som spelades in. Se intervjuerna här

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Ekologisk hållbarhetNytt STERF-projekt om torktålighet hos gräs
 6. Ekologisk hållbarhet

  Nytt STERF-projekt om torktålighet hos gräs

  Det nya projektet FAIR-WATER har startats upp för att minska riskerna med långvarig och extrem torka. Fokus ligger på att göra fairways mer torktåliga. Här kan du läsa om projektets första år.

  Projektets fokus är ökat torkmotstånd på fairways, eftersom dessa representerar en betydligt större yta och därmed ger större möjligheter att minska förbrukningen av bevattningsvatten än greener och tees.

  Försöken har så här långt gjorts på det norska forskningsinstitutet NIBIO:s försöksstation Landvik utanför Kristiansand. 

  I projektgruppen deltar, förutom NIBIO-forskare, även forskare från University of Applied Sciences i Osnabrück, Tyskland, Thomas Fischer från German Greenkeeper Association, Peter Edman från Svenska Golfförbundet och den tysk-amerikanske professorn Bernd Leinauer, New Mexico State University.

  Två delprojekt

  Gräsförsök Fair water.
  Försöksfältet med 42 sorter av 10 olika gräsarter/underarter.

  Delprojekt 1 går ut på att undersöka vilka gräsarter och sorter som tål torka bäst och vilka som återhämtar sig bäst efter torka. 

  Gräsförädlare och fröföretag fick välja ut sina bästa gräs för ändamålet, det blev totalt 42 sorter. Dessa ska testas och utvärderas under de kommande fyra åren.

  Delprojekt 2 syftar till att ta reda på om kommersiellt tillgängliga vätmedel kan fördröja uttorkning och minska behovet av vattning av fairway.

  Läs mer om projektet och resultaten så här långt

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 7. Ekologisk hållbarhetIPM-symposium i Sigtuna
 8. Ekologisk hållbarhet

  IPM-symposium i Sigtuna

  R&A:s och STERF:s symposium “Sustainable Golf Courses: Integrated Turf Management” arrangerades 18–19 september 2023 i Sigtuna, med många internationella deltagare.

  Sigtunas miljöarbete i fokus

  Sigtuna GK
  Foto: Per Eriksson

  Symposiet började med en introduktion och information om Sigtuna GK och deras miljöarbete. Dagen avslutades med en banvandring med fokus på miljö och biologisk mångfald. 

  Dagen efter hölls ett heldagssymposium med ett antal korta presentationer, som tog upp resultat från det gemensamma forskningsprojektet inom IPM (Integrated pest management).

  Viktiga ämnen som praktisk hantering av vanliga grässjukdomar och skadeinsekter togs upp. Även vikten av en bra växtmiljö, timing och ”less is more” för bra och hållbara spelytor fick mycket utrymme.

  Internationell uppslutning gav tyngd till frågorna

  Drygt 80 personer från 14 nationer deltog i seminariet, som presenterade en bra mix mellan praktik och forskning. Extra positivt var att så många banchefer valt att närvara. 

  Den övergripande känslan var att alla medverkande tror och tycker att frågor som berör IPM med mera är mycket viktiga, och kommer att få ett allt större fokus i framtiden.

  Evenemanget är en del av Golf Course 2030 Scandinavia-programmet och är ett gemensamt initiativ mellan Svenska Golfförbundet, R&A och STERF.

  Videos från IPM-symposiet

  Hade du inte möjlighet att delta på symposiet i Sigtuna? Då kan du titta på presentationerna och intervjuer med några av föreläsarna som spelades in. Se presentationer och intervjuer här. 

  Du kan också läsa mer om symposiet och presentationerna på sterf.org.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 9. Ekologisk hållbarhetInternationell hållbarhetsträff på Västkusten
 10. Internationell hållbarhetsträff på Västkusten
  Ekologisk hållbarhet

  Internationell hållbarhetsträff på Västkusten

  Utbyte av erfarenheter är ett billigt och effektivt sätt att få nya kunskaper. Varför uppfinna hjulet själv när det finns så många som har intresse och erfarenhet inom samma verksamhetsområde?

  I månadsskiftet maj/juni träffades 30 banchefer och rådgivare från Nederländerna, Tyskland, Danmark och Sverige under tre dagar för att lära av varandra.

  Hills G&SC, Botaniska Analysgruppen, Dagsholm GK, Hofgårds GK och Vallda G&CC fick besök av gruppen.

  Hållbar banskötsel är målet

  Patrik Niklasson, banchef på Skövde Golfklubb, berättar om mätmetoder och skötselstrategier.
  Patrik Niklasson, banchef på Skövde Golfklubb, berättar om mätmetoder och skötselstrategier.

  Gemensamt för deltagarna är att fokus ligger på att arbeta utan växtskyddsmedel samt att använda minsta möjliga mängd av växtnäring och andra insatsmedel som sand och vatten.

  Hållbar banskötsel handlar om att arbeta utefter naturens villkor och hantera orsaken till problem i stället för att behandla symtom. Hållbar greenkeeping handlar om timing: rätt sak i rätt mängd och vid rätt tid.

  Under träffen diskuterades och utbyttes erfarenheter om biologisk mångfald, mätmetoder, mätvärden, skötselstrategier, sjukdomar, ny teknik och artificiell intelligens.

  Läs mer om träffen, se bilder och länk till presentationer.

  Skribent

  En medelålders man med glasögon, kort skägg samt kortklippt ljusbrunt hår.
 11. Ekologisk hållbarhetEmmaboda GK miljöprisas
 12. Emmaboda GK
  Ekologisk hållbarhet

  Emmaboda GK miljöprisas

  Natur- och miljöpriset stannar i Småland. 2022 års pristagare är Emmaboda Golfklubb, en bana mitt i småländska Glasriket, 20 mil söder om fjolårets vinnare Loftahammars GK.

  Priset är på 25 000 kronor, plus all den uppmärksamhet, prestige och goodwill som följer med. Juryn består av Peter Edman, Svenska Golfförbundet (SGF), och Robert Martin, Swedish Greenkeepers Association (SGA).

  Fakta/Emmaboda GK

  Course Manager: Tobias Wigertsson
  Banarkitekter: Åke Persson och Arne Sjögren
  Antal anställda på banan: En på heltid (Tobias) och ytterligare fyra under säsong
  Antal hål: 18 plus nio korthål som blir klara 2023
  Greenfee: 520 kronor under säsong
  Antal medlemmar: 550
  Antal ronder per år: 25–30 000

  (Fakta och siffror gäller 2023)

  Insatser på många plan

  Genom små och stora insatser, som gjorts tack vare ett bra samarbete med kommunen och olika myndigheter, är klubben ett ledande exempel för andra golfanläggningar, säger motiveringen bland annat.

  – Kul att vårt arbete uppmärksammas. Vi har jobbat mycket med olika åtgärder på banan för att göra saker som gynnar naturlivet, säger Tobias Wigertsson, course manager.

  Här är några av åtgärderna klubben arbetat med och som motiverar priset:

  Vattenrening

  Ett av de stora projekten är att man samarbetar med Emmaboda kommun, vars reningsverk ligger granne med banan. Renat avloppsvatten leds in på klubben där det processas innan det släpps ut i bevattningsdammarna. Detta är till nytta för kommunen, miljön och för klubben som kan öka kapaciteten när det gäller lagring av bevattningsvatten.

  Insektshotell Emmaboda GK

  Pollinering

  Ett annat stort projekt handlar om pollinering. Med hjälp av LONA-bidrag (Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning) har man skapat ängs- och sandmarker där man byggt två större insektshotell.

  – Sandmarkerna lockar till sig alla sorters djur som gillar sand och som en bonus har vi fått en ”waste area” som gynnar golfspelet. Bin och andra insekter lockar vi hit genom att plantera ängsblommor, säger Tobias. För att hålla standarden på miljön har klubben upprättat en skötsel- och naturvårdsplan.

  Energianalys

  Emmaboda har också gjort en grundlig energianalys för att minska elförbrukningen. Elmätare har installerats på ett flertal platser vilket har lett till att elförbrukningen har minskats med cirka 20 procent.

  Läs mer om SGA:s och SGF:s Natur- och miljöpris.

  En längre artikel om Emmaboda av Lennart Tidman publiceras i tidningen Greenbladet nr 2-2023.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 13. Social hållbarhetFilm: Kinds GK möter framtiden med en ny inställning
 14. Social hållbarhet

  Film: Kinds GK möter framtiden med en ny inställning

  Efter att ha genomgått Vision 50/50 känner Kind att det börjar skapas ett nytt klimat på klubben. Men utvecklingsarbetet är långt ifrån klart. ”Bara för att diplomet hänger på väggen är det inte färdigt. Det är snarare startskottet”, säger klubbchef Linus Kulneff.

  Vision 50/50 är ett långsiktigt förändringsarbete för ett jämställt Golfsverige. Målet är jämnare könsfördelning bland spelare och i ledande positioner.

  En av golfklubbarna som gått programmet är Kinds Golfklubb. Se filmen och/eller läs reportaget nedan för att se hur klubben arbetar med jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

  ”Golfen är ganska traditionsstyrd”

  Kinds GK

  Antal medlemmar: 825 (median Sverige 916)

  Andel kvinnor: 25,6 % (median Sverige 26,0 %)

  Andel juniorer: 9,9 % (median Sverige 11,7 %)

  Linus Kulneff var bara 22 år när han blev klubbchef på Kinds Golfklubb. 15 år senare är han fortfarande kvar, och mitt i centrum av ett arbete som förändrar klubben. Han är tydlig med skälet till att golfklubben behövde ta tag i jämställdhetsfrågan.

  – Vi kände att vi behöver följa med samhällets utveckling. Det har ju varit ganska homogent genom åren, säger Linus Kulneff.

  – Golfen är tyvärr fortfarande ganska traditionsstyrd. Man ser det som att det framför allt är medelålders män som spelar, och gör vi ingenting kommer vi inte ha några medlemmar kvar. För fyller vi inte på underifrån är det en utdöende generation som spelar golf.

  – Ska vi då fylla på underifrån räcker det inte att bara ha den vanliga juniorträningen och så vidare, utan vi måste bredda vårt synsätt, fortsätter Linus.

  Styrgruppen för Vision 50/50-programmet består av klubbchefen Linus, ordförande Markus och förändringsledarna Pernilla och Karin. Tillsammans jobbar de för att utveckla klubben i en ny riktning. En bättre riktning för framtiden.

  Behöver bli en attraktivare klubb för kvinnor

  Belägen några mil söder om Borås är Kinds GK på pappret ganska nära den genomsnittliga svenska golfklubben. Och ändå inte.

  – En dryg fjärdedel av alla medlemmar är tjejer. Knappt tre fjärdedelar är killar. Så vi gör ju någonting fel att vi inte lyckas ha en bättre könsfördelning, säger Markus Bylander, ordförande i Kinds GK.

  Kinds Golfklubb behöver öka antalet medlemmar och Markus förklarar att det då är det ganska naturligt att gå efter den grupp där största urvalet finns. Och att de då behöver bli en attraktivare klubb för dem.

  – I grund och botten är det ett jämställdhetsprojekt och det behöver vi verkligen jobba med. Men vad vi framför allt behöver jobba med är helheten. Hur alla i klubben talar till varandra, vad vårt syfte är och vad vi vill uppnå. Och då tyckte vi att Vision 50/50 var en väldigt bra grund att stå på, säger Markus Bylander.

  – Målet är att vi ska bli en jämställd klubb med lika representation, men det handlar ju om hur vi killar beter oss, likväl som vad som attraherar tjejer.

  Fokus har breddats till jämlikhet och inkludering

  Karin Eliasson är förändringsledare för Vision 50/50-arbetet på Kinds GK. Hon menar att den största missuppfattningen kring programmet är att det måste nå fram till ett mål där det är 50/50 procent av båda könen.

  – Jag tänker mer att det är en vision längre fram. Man kanske kan röra sig mot det, men man kan ju aldrig tänka sig att målet ska vara 50 % män och 50 % kvinnor.

  – I början var det fokus på jämställdhet, men nu har det gått vidare till att mer handla om jämlikhet och inkludering av fler grupper och just att göra golfen tillgänglig för fler, säger Karin Eliasson.

  Klubbchef Linus håller med.

  – Det är oerhört viktigt för oss att få in personer med olika etniciteter och bakgrunder. Att försöka visa på att här är alla välkomna. Det är inte det lilla arbetet att ta sig dit, men det var det vi kände initialt, att vi måste få i gång ett arbete för att fler samhällsgrupper ska känna sig inkluderade.

  – Det viktigaste för oss var att hänga med i samhället i stort. Du ser vad som händer med världen idag och för oss var det viktigt att visa på att här ska man vara snäll. Vår slogan som vi kör med, ”Be Kind” (lite fyndigt så där), är det som genomsyrar hela den här idén, berättar Linus.

  Hela styrelsen var med på tåget

  – När vi tog upp det här i styrelsen som en av de tidiga klubbarna att vara med så var alla på samma linje direkt. Det här är ingenting vi ska göra som någon typ av sidoprojekt, utan det här är något som är oerhört viktigt för klubbens utveckling och fortsatta överlevnad helt enkelt, säger Linus Kulneff.

  Organisationslära säger rätt tydligt att bestående förändringar kommer inifrån och ut. På en liten golfklubb innebär det att förändringen börjar med styrelsen, klubbchefen och de anställda. Och att det nya förhållningssättet sedan sprider sig till medlemmarna.

  Det i sin tur är någonting som gäster och nya medlemmar märker och känner när de besöker klubben.

  – Jag tycker att man märker det ganska direkt för vi var tydliga, i vår kommunikation med medlemmarna, att vi hade påbörjat den här resan. Redan vid vårt höstårsmöte 2020 började vi informera, säger Linus Kulneff.

  Medlemmarna med på resan

  Linus berättar att styrgruppen och klubbledningen varit tydliga med att det här inte är något klubbledningen gör internt och presenterar resultatet när de är färdiga. Här lät klubben i stället medlemmarna följa med på resan, som fortsätter trots att Vision 50/50-programmet är genomfört.

  – Bara för att vi är ”färdiga”, alltså att diplomet hänger på väggen, så är jobbet inte färdigt. Det är snarare startskottet. Nu handlar det om att förvalta allt det här arbetet som vi har gjort.

  – Förr i tiden när man har suttit på kurser och utbildningar och sedan när man är färdig så ”jaha, då var det gjort”, men det är det som är utmaningen här.

  ”Vi pratar med varandra på ett annorlunda sätt”

  Kinds Golfklubb har vävt ihop Vision 50/50 med ett större klubbutvecklingsarbete och håller på att göra om organisationen från grunden och modernisera den samtidigt.

  – Det är viktigt att vi följer med, att vi följer upp och ser att det faktiskt händer någonting. Jag upplever efter alla mina år åtminstone lite embryon till ett helt nytt klimat. Vi pratar med varandra på ett annorlunda sätt, man behandlar folk med respekt på ett annat sätt, säger Linus.

  – Alla de här sakerna som har suttit djupt rotat i folk förr med att röd tee är damtee – ja det finns många konkreta exempel – börjar tunnas ur och försvinna. Kan vi fortsätta på den inslagna vägen kommer det här resultera i någonting jättebra, säger Linus.

  Ordförande Markus Bylander håller med och har också upplevt en personlig utveckling efter att ha gått igenom Vision 50/50.

  – Jag tycker det här har varit jättespännande. Jag uppfattar väl mig själv som någorlunda modern och jämställd, men man har fått oerhört mycket tankeställare, säger Markus.

  – Det är mycket som man gör som man inte tänker på. Det har varit jättenyttigt och jag har oerhört mycket nytta av det både i mitt professionella arbete och i andra sammanhang på fritiden, fortsätter han.

  Brinner för att utveckla klubben tillsammans

  Många klubbar funderar kanske på om det är värt den tid och det arbete som krävs för att gå Vision 50/50. Linus reflekterar:

  – Någonstans är vi enade i personal och styrelse att om vi ska fortsätta vara bra så måste vi arbeta med de här delarna. Och det har varit ett förlegat arbetssätt länge. Gamla kommittéer som gjort samma sak i 30 år. Olika strukturer för alla delar. Alla har sina egna verksamheter.

  Klubben arbetar nu med att få ihop en organisationsplan där det finns tydliga delar och där alla pratar med varandra. Det finns verksamhetsgrupper som är aktiva och tydliga och kan rapportera till personal och styrelse för att få det här att gå framåt.

  – Både de som jobbar ideellt och vi som arbetar som personal här har en yrkesstolthet. Alla vi älskar den här anläggningen och brinner för att utveckla detta tillsammans.

  – Vi har inte gjort det här för att någon har tvingat oss eller för att vi måste, utan för att vi vill göra detta. Och det tror jag är oerhört viktigt.

  Förändringsledare anställd på heltid

  Avslutningsvis, sommaren 2022 fick förändringsledaren Karin Eliasson fast anställning i klubben. För att täcka behovet i receptionen hade det räckt med en säsongare på halvtid. Övrig tid jobbar nu Karin med utveckling och förändring.

  På Kinds GK är man redo att möta framtiden.

  Reportage: Brama
  Publicerad: Januari 2023

 15. Ekonomisk hållbarhetVem ska göra jobbet?
 16. Ekonomisk hållbarhet

  Vem ska göra jobbet?

  ”Det är svårt för någon som inte suttit på stolen att greppa komplexiteten i klubbchefens uppdrag, ett fantastiskt roligt och varierande jobb i underbar miljö, samtidigt som det är många olika typer av frågor att hantera.”

  Man i 45-50-årsåldern med vit skjorta, brunt hår och glasögon, i collage med tre porträttbilder med olika gester med händerna.
  Håkan Emqvist är utbildad vatten- och miljöingenjör och har jobbat som projektledare i många år. Den kompetensen har han tagit med sig in i klubbchefsrollen.

  Det säger Håkan Emqvist, sedan juni 2020 klubbchef och vd på Kungsbacka GK. Han har identifierat över 800 aktiviteter som behöver genomföras, men som saknar resurser.

  – Den där ”någon” finns oftast inte, och då hamnar det på mitt bord. Att illustrera vilka behov som finns ger oss en möjlighet att prioritera i vilken ordning vi väljer att genomföra aktiviteterna och att tillsätta de resurser som krävs, fortsätter Emqvist.

  Håkan Emqvist är utbildad vatten- och miljöingenjör och inbiten golfare. Han hade arbetat som projektledare ett antal år på danska Ramboll, en konsultfirma inom samhällsbyggnad innan han började som klubbchef på Kungsbacka Golfklubb söder om Göteborg våren 2020.

  Kungsbacka Golfklubb

  Antal aktiva medlemmar: 2 230
  Andel kvinnor: 34,8 %
  Andel juniorer: 15,8 %
  Antal helårsanställda: 11
  Tillhör GDF: Göteborg
  Anläggning: 18-hålsbana, 9-hålsbana, 9-håls korthålsbana

  * Samtliga siffror från oktober 2020

  I sitt konsultuppdrag gick han från projekt till projekt.

  – På klubben kan jag mer kontinuerligt jobba med utveckling och drift på en och samma plats med en längre tidshorisont.

  – Även om det var okänd terräng hade jag ändå en förståelse för att golfklubben är en komplex organisation med många viljor. Här behöver man som chef ha en väldigt stor verktygslåda.

  Vem ska göra jobbet?

  Med vana att driva projekt har Emqvist skapat ett så kallat Gantt-schema – ett flödes- och aktivitetsschema som redovisar vad som behöver göras återkommande veckovis, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis och årsvis på klubben.

  Man i 45-50-årsåldern med vit skjorta, brunt hår och glasögon, sitter framför två datorskärmar som står bredvid varandra.
  Klubbchef och vd Håkan Emqvist på Kungsbacka GK visar sitt Gantt-schema och det årshjul han skapat för att få en bättre överblick över alla aktiviteter.

  Det kan vara allt från styrelse- och personalmöten, medarbetarsamtal, genomgångar av brandskydd till att kommunicera med medlemmar och uppdatera hemsidan.

  I Gantt-schemat har Emqvist identifierat cirka 830 önskvärda aktiviteter som delvis saknar en tilldelad resurs. Exempelvis kontakter med sponsorer, samordning med kommittéer och styrelser, att sondera kring tillstånd för kameraövervakning eller samordna service av ventilationssystem.

  Alltså – vem ska göra jobbet?

  – Ungefär 250 av dessa aktiviteter kan läggas ut på andra i klubben, men övriga närmare 600 landar på mig och övrig personal. Då gäller det att prioritera, vad är viktigast?

  Elva värdeskapande områden

  Håkan Emqvist har även tillsammans med styrelsen introducerat något klubben kallar värdeskapare. Dessa elva är banor, träningsområden, fastigheter, ekonomi, organisation, golfakademin, tävlingar, kommunikation, shop, restaurang och miljö.

  Man i 45-50-årsåldern med vit skjorta, brunt hår och glasögon, står utomhus på en golfanläggning. Han tittar in i kameran och pratar samtidigt i telefon. I bakgrunden syns tre golfspelare komma gående.
  En stor del av en klubbchefs vardag handlar om att finnas tillgänglig.

  – Varje styrelseledamot har fått sitt område att driva tillsammans med en ägare av värdeskaparen, och det finns en plan för varje område.

  – Vi har definierat styrkor och svagheter, tagit fram ett nuläge och lagt kort- och långsiktiga mål, planerat aktiviteter som ska tidsättas och budgeterats, berättar Emqvist.

  Han säger att det innebär en viss avlastning att styrelsen medverkar i uppföljningen och en trygghet i att hela klubben arbetar mot gemensamma mål.

  Dessutom har han skapat ett årshjul, där han lagt in kansliet, banan och alla återkommande möten i tre olika cirklar.

  En fälla

  – Den här planen tar jag stöd i när vi behöver prioritera olika aktiviteter, och under vilken tid på året vi ska utföra dem. Men det är enkelt att säga, svårare att genomföra, säger Emqvist och illustrerar det med ett exempel.

  – Vi skulle bygga en ny studio och hade avdelat de resurser som krävdes. Vad vi inte tagit höjd för var att bygget innebar att en putting green behövde flyttas. Plötsligt behövde vi också lägga resurser på detta, vilket innebar att andra projekt fick läggas åt sidan, säger han och fortsätter:

  – Den fällan ska vi aldrig gå i igen, man måste våga säga nej, både till sig själv och andra. Vi har begränsade resurser och behöver alltid ställa oss frågan ”Vem är resursen här?” innan vi drar i gång en aktivitet. Det är personalen som kommer i kläm annars.

  Arbetsmiljön måste prioriteras högt

  Som klubbchef i föreningen och vd i bolaget vilar arbetsmiljöansvaret tungt på Håkan Emqvist, ett ansvar han är medveten om och tar på fullt allvar. Men han har också sett att fokus på personalens arbetsmiljö inte tidigare varit en naturlig del av golfklubbens kultur.

  Detta är dock något man håller på att förändra på Kungsbacka GK och alla, inklusive styrelse och kommittéer, är överens om att personalens arbetsmiljö ska vara ett högt prioriterat område i verksamhetsplaneringen, menar Emqvist.

  ”Det är jag som är avdelningarna”

  Man i 45-50-årsåldern med vit skjorta, brunt hår och glasögon, bär en stor ihoprullad inplastad dyna inne på ett kontor.
  Att vara klubbchef innebär att arbetsdagen innehåller allt från ekonomiska rapporter till praktiska sysslor som att packa upp dynor till utemöblerna.

  – Det kan handla om att man saknar vana från att behöva hantera dessa frågor från sitt eget yrkesliv, att man haft en HR-avdelning, en IT-avdelning, en ekonomiavdelning och så vidare som skött allt detta.

  – Här på klubben är det jag och övrig personal som är alla dessa avdelningar, plus lite till, säger han och pekar på paketet med ouppackade dynor till utemöblerna, som ligger på hans kontor.

  – De har jag också beställt och det är även jag som packar upp och lägger ut dem.

  Klubbens befattningsbeskrivningar överensstämmer därför inte alltid med verkligheten och i samarbete med klubbens nya ordförande Måns Palmgren håller de på att uppdateras.

  – Min nuvarande befattningsbeskrivning skulle egentligen kunna splittas på tre personer för att alla uppgifter skulle genomföras på ett tillfredsställande sätt, samtidigt som vi vill ge medlemmar och gäster bästa möjliga service. Ett av våra övergripande mål är att vi ska ge den bästa upplevelsen för varje medlem och gäst, varje gång, förklarar Emqvist.

  "Ekvationen går inte alltid ihop"

  I en medlemsstyrd organisation som Kungsbacka GK efterfrågas ofta en hög finish på banan, men till låga kostnader för att hålla medlemsavgifternas avgifter nere, samt en begränsning av antalet medlemmar för att öka tillgängligheten till banan.

  – Jag förstår det resonemanget, självklart vill man spela en bra bana till så låg kostnad som möjligt. Men sänkta kostnader riskerar att innebära lägre löner, sämre miljö, fler arbetstimmar per anställd och i förlängningen en lägre finish på både banor och fastigheter.

  – Den ekvationen går inte alltid ihop och det är mitt jobb att kommunicera ut till medlemmarna klubbens vision och värdegrund, säger Håkan Emqvist.

  Tips! Se ett reportage med Håkan Elmqvist i Pitchavsnittet om klubbchefens utsatta roll: 

  Skribent

  Porträttbild på Lena.
 17. Social hållbarhetFilm: Utomhusundervisning på Björkhagens GK
 18. Social hållbarhet

  Film: Utomhusundervisning på Björkhagens GK

  En dag i oktober 2021 öppnade Björkhagens GK upp golfbanan för en mellanstadieklass från närliggande Bäckahagens skola. Barnen fick inte bara undervisning, utan också naturupplevelser och möjlighet att prova på golf.

  Temat för dagens undervisning var hållbarhet och lärarna höll såväl matte- och svenska-, som samhälls- och naturlektioner, i golfbanans olika miljöer.

  – Att ha utomhusundervisning så här vid en golfbana, där det också finns en skog, innebär jättestora vinster eftersom eleverna får testa på både golf och ta del av den natur som finns häromkring, säger Linn Carrol, en av lärarna på Bäckahagens skola.

  Del av projektet "Golfbanan som utomhusklassrum"

  Skolbesöket var en del av pilotprojektet Golfbanan som utomhusklassrum – en satsning som drivs av golfförbundet, STERF, Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad och organisationen Skogen i skolan, och är en del av stadens rörelsesatsning för barn; Spring i benen.

  Eva Krantz är projektledare på Utbildningsförvaltningen och ser en stor fördel med utomhusundervisning:

  Golfbanan som utomhusklassrum. Skolelever från Bäckahagens skola besöker Björkhagens GK där de får utomhusundervisning kan prova på golf.
  Att använda golfbanan som klassrum kan skapa en win-win-situation för både skola och golfklubb. Som en del av undervisningen fick eleverna från Bäckahagen även prova på att spela golf. Kanske kan ett nytt intresse väckas?

  – Om lektioner hålls utomhus får vi in rörelse under skoldagen på ett naturligt och enkelt sätt. Att vara ute i skog och mark ger så mycket mer för våra sinnen och vi bryter stillasittandet.

  Samtidigt minskar förutsättningarna till utomhuslärande i takt med att städerna förtätas och de stadsnära grönytorna försvinner. Och det är här golfklubbarna har något unikt att erbjuda.

  Win-win för golfklubben och skolan

  Micke Madenteg, projektledare på Björkhagens GK, var med under Bäckahagens skolbesök och är positiv till att låta golfbanan utnyttjas till undervisning. Precis som Linn Carrol lyfter han fram vinsterna med den kombinerade möjligheten till både naturupplevelser och fysisk aktivitet som en golfbana har att erbjuda.

  – Vi får en chans att visa upp för lärare och elever att vi har en miljö där man kan lära sig både om rörelse, naturen och biologisk mångfald. Vi kan visa upp våra dammar och de ormar som finns här runtomkring – vi kan kort sagt lära unga allt på en golfbana, säger han.

  Läs också:

  Handbok från STERF om Golfbanan som utomhusklassrum

  Infosida om projektet – till golfklubbar

  Infosida om projektet – till kommuner och skolor

  Text: Thomas Björn
  Publicerad: November 2021

 19. Ekonomisk hållbarhet"Arbetsmiljöarbete ska inte diskuteras utan göras"
 20. Ekonomisk hållbarhet

  "Arbetsmiljöarbete ska inte diskuteras utan göras"

  Klubbchef Peter Stenberg och den tidigare course managern gick SGF:s och Grönas heldagsutbildning i arbetsmiljö hösten 2018 på Sollentuna GK. – Det blev startskottet, det gav oss en kick att dra i gång ett arbetsmiljöarbete på klubben, särskilt eftersom vi fick väldigt bra mallar tillbaka, berättar Peter Stenberg.

  Peter Stenberg har varit klubbchef på Gävle GK i tio år och innan dess flera år på Älvkarleby GK. Han erkänner villigt att han tyckte sig kunna en del om arbetsmiljöfrågor innan de gick utbildningen.

  Peter Stenberg, klubbchef på Gävle GK.
  Peter Stenberg, klubbchef/vd på Gävle GK sedan 2011.

  – Men utbildningen blev en ögonöppnare. Innan var vi inte bättre än någon annan, säger han och menar att det numera borde vara en självklarhet för golfklubbar att jobba med arbetsmiljöfrågor.

  Inte dokumenterat

  – Egentligen är det en ickefråga om man ska jobba med arbetsmiljöfrågor eller inte eftersom det här bara måste finnas. Inte diskuteras, utan göras. Där måste ordförande och styrelse vara tuffa. Det ska inte vara OK att man ”inte har hunnit med”.

  Peter Stenberg är både klubbchef i Gävle GK och vd i Gävle Golf AB, vilket gör att han är personligt ansvarig för arbetsmiljön för all personal anställd i driftbolaget, som sommartid är cirka 25 personer. Uppdraget kring arbetsmiljön har han delegerat till nuvarande course manager Lasse Nyholm, som gick arbetsmiljöutbildningen hösten 2019 i Falun.

  Lasse Nyholm, course manager på Gävle GK, visar en av klubbens alla pärmar för arbetsmiljöarbetet.
  "Den här pärmen går jag igenom med alla nyanställda", berättar Lasse Nyholm, course manager på Gävle GK.

  – Egentligen har vi pratat arbetsmiljöfrågor varje dag i alla år men vi har inte haft det dokumenterat, utom närmast anhöriga och årlig genomgång av varje maskin, säger Nyholm och visar upp en pärm, där han kopierat anläggningens alla golfhål från banguiden och markerat riskfyllda områden. I pärmen finns även en krishandbok, en riskanalys, åtgärdsplan, närmast anhörig för varje anställd, och så vidare.

  Sätta sig in i riskfyllda moment

  – Den här pärmen går jag igenom med alla nyanställda. De minns naturligtvis inte allt, och man får man vara på dem och påminna hela tiden, säger Nyholm, och säger att arbetsmiljöarbetet med att göra riskanalyser, etc, egentligen inte tar särskilt lång tid, men är något man främst jobbar med höstar och vårar.

  Peter Stenberg anser att det är ett måste att klubbchef och banchef jobbar som ett team i de här frågorna eftersom det är främst på bansidan som de fysiska arbetsmiljöriskerna är höga.

  Gävle Golfklubb

  Antal aktiva medlemmar oktober 2020: 2 310
  Andel kvinnor: 20,1 %
  Andel juniorer: 16,5 %
  Antal anställda (helår): 7–8
  Tillhör GDF: Gästrike-Hälsinge

  – Kommer man i gång får man med sig personalen, annars är det lätt att man får dem emot sig. Vi sätter oss in i riskfyllda moment på ett annat sätt i och med att vi jobbar mer strukturerat med frågorna och har dokumentationen. Vi har haft incidenter under årens lopp på våra banor och kan bara tacka högre makter att inget hemskt har hänt, säger han och fortsätter.

  – En olycka kan naturligtvis hända när som helst, även om vi vidtagit försiktighetsåtgärder och informerat banarbetare om riskfyllda områden, men skulle något hända vet vi i alla fall att vi inte har varit delaktiga i olyckan på grund av att vi slarvat.

  Peter Stenberg visar sin digitala mapp på datorn med excel-filer och worddokument, som han förändrat så de passar just Gävle GK. Här ligger bland annat en krishandbok, riskanalys, åtgärdsplaner, introduktionshäfte för nyanställda.

  Man sitter framför en dator.
  "Egentligen är det en ickefråga om man ska jobba med arbetsmiljöfrågor eller inte eftersom det här måste bara finnas", säger Peter Stenberg, klubbchef/vd på Gävle Golfklubb.

  Banorna stängda vissa morgnar

  – I åtgärdsplanen grönmarkerar vi allteftersom vi har utförd åtgärder och vi sätter datum för när vi gjort uppföljningar i det kontinuerliga säkerhetsarbetet.

  För att undvika risker för banarbetarna håller den ena 18-hålsbanan Avan stängd på måndagar till klockan 10, och likadant den andra 18-hålsbanan Gamla banan på onsdagar. En vecka i månaden förlängs den stängningen till kl. 15.00. Allt för att banarbetarna ska få genomföra vissa arbeten i lugn och ro. Det ger både trygghet och effektivitet i arbetet.

  Men vissa områden är riskfyllda och är svåra att åtgärda. En sådan plats är hål 14 på Gamla banan. Utslagen från tee landar oftast på den höga kullen efter halva fairway. Greenen ligger på andra sidan kullen och går inte att se från tee.

  Klubbchef Peter Stenberg och course manager Lasse Nyholm på Gävle GK står på golfbanan och pratar.
  En av de mest riskfyllda platserna för banarbetarna på Gävle GK är hål 14 på Gamla banan, med en hög kulle mellan tee och green. Peter Stenberg, klubbchef, och Lasse Nyholm, course manager diskuterar åtgärder.

  – Här finns en reell risk att träffa den som klipper där greenen, antingen om man slår långt, eller om klipparen är på väg därifrån. Vi funderar på att sätta ut en skylt som markerar att klippning pågår, men vi behöver hitta en bra rutin för detta, säger Nyholm och Stenberg.

  – En bra sak är att vi har börjat samarbeta med Anticimex. De gör en årlig genomgång av brandskyddet på maskiner och byggnader, tittar på el, brandsläckare, skräp som samlats runt byggnader, och så vidare. Vi planerar också en hjärt-lungutbildning för shop och restaurang.

  Skribent

  Porträttbild på Lena.
 21. Social hållbarhetGolfbanan blir utomhusklassrum i pandemins spår
 22. Social hållbarhet

  Golfbanan blir utomhusklassrum i pandemins spår

  I spåren av pandemin satsar golfen på att skapa utomhusklassrum för elever på grundskolor och grundsärskolor i Stockholms stad. Ökad inlärning och rörelse, bättre skolprestationer och smittsäker undervisning är några av ledstjärnorna.

  Tre grundskolor kopplas till tre golfklubbar med start i höst: Hjulsta Grundskola (Viksjö golfklubb), Bäckahagens skola (Björkhagens golfklubb) och Mälarhöjdens skola (Haninge golfklubb). Redan tisdagen den 25 maj samlas lärare och skolledare för en digital kick-off som start på projektet.

  Eva Krantz är projektledare för Golfbanan som utomhusklassrum och Spring i benen på Utbildningsförvaltningen Stockholms stad – satsningar som syftar till att få huvudstadens grundskolor och grundsärskolor att uppfylla läroplanens mål om minst 60 minuters rörelse per dag. Hon säger:

  Skolbarn går på en grusväg i lummig miljö.

  – Om lektionerna hålls utomhus får vi in rörelse under skoldagen på ett naturligt och enkelt sätt. Att vara ute i skog och mark ger så mycket mer för våra sinnen och vi bryter stillasittandet. Skolan ska bidra till att alla elever ges förutsättningar att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet. En nivå på sextio minuters lättare och mer ansträngande fysisk aktivitet per dag beskrivs av forskningen som ett mål. Att vara ute är inne!

  Golfbanan som utomhusklassrum är ett beprövat koncept. En pilotstudie genomfördes på Motala golfklubb 2018, där mellanstadieelever på Smedsbyskolan i Motala fick komma till golfklubben för undervisning utomhus. Det blev en skoldag på hösten och en på våren som avslutades med prova-på golf under ledning av klubbens tränare. Pilotstudien inom utomhuspedagogik genomfördes av STERF, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse, och Spetsa vid Linköpings universitet. Målet var att undersöka vilka delar av en golfbana som kan användas som utomhusklassrum och utomhuspedagogik användes som ett komplement till traditionell undervisning i klassrummet. 

  – Elever och lärare kunde därmed tillgodogöra sig alla positiva möjligheter som forskningen visar när det gäller variation och växelverkan mellan olika lärmiljöer, till exempel förbättrade skolprestationer, ökat samarbete, mindre stress, färre konflikter och ökad rörlighet, säger Maria Strandberg, direktör på STERF tillika forsknings- och utvecklingschef på Svenska Golfförbundet.

  STERF har under 15 år forskat på hållbar anläggning och skötsel av grönytor. Nu flyttas fokus delvis från den finklippta delen av golfbanan till skogsbryn för skolundervisning, tillsammans med Svenska Golfförbundet, Stockholms stad och organisationen Skogen i skolan.

  En lärare och några barn sitter samlade runt en håv på golfbanan

  – Förutsättningarna för att lära ute minskar i takt med att staden förtätas, stadsnära grönytor försvinner och tätortsnära natur blir en bristvara. I det här sammanhanget är golfanläggningen en outnyttjad resurs för utvidgad pedagogisk markanvändning. Det finns många exempel på tätortsnära golfbanor som kan erbjuda värdefulla gröna, variationsrika ytor för undervisning utomhus och friluftsliv med inslag av natur- och kulturmiljöer under alla årstider. 

  Att bidra med bättre förutsättningar för barns lärande och skolprestation kan vara en av golfens största samhällsnyttor, enligt Maria Strandberg.

  – I potten ligger också ökad rörelse och fler unga som upptäcker golfen, en idrott som ger oss möjlighet att på ett unikt sätt kombinera idrott, friluftsliv och naturupplevelse – vilket många nya utövare upptäckt under pandemin som en mycket värdefull, hälsobefrämjande miljö.

  Vill du veta mer om projektet?

  Maria Strandberg, direktör STERF samt forsknings- och utvecklingschef Svenska Golfförbundet:

  Mobil: 070-620 17 87
  E-post: maria.strandberg@golf.se

  Thomas Björn, Idrottens Kraft

  Mobil: 070-230 24 84
  E-post: thomas@idrottenskraft.se

 23. Social hållbarhetNy studie bekräftar golfens positiva hälsoeffekter
 24. Social hållbarhet

  Ny studie bekräftar golfens positiva hälsoeffekter

  Att golfspel är bra motion har det pratats om länge. Men vilka är de exakta fördelarna, och vad kan vi vänta oss av regelbundet spelande? I en ny studie från GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) bekräftas återigen golfens positiva hälsoeffekter.

  Spela golf – lev längre och bli friskare! Det är kontentan av den studie som har gjorts av GIH, på uppdrag av Svenska Golfförbundet, efter den boom svensk golf upplevde 2020 som en följd av pandemin: 100 000 nya golfare och 11,7 miljoner golfrundor – en ökning med 42 procent jämfört med 2019, som kan betecknas som ett normalår.

  GIH-rapporten slår definitivt hål på myten om att den fysiska aktivitet som golf innebär bara är en ”lugn promenad”. Under en genomsnittlig 18-håls golfrunda, som varar mellan 2,5 och 4 timmar, rör sig golfaren mellan 11 000 och 16 500 steg. De olika momenten under en golfrunda innebär en variation av belastning på kroppen med flertalet positiva fysiologiska, medicinska och hälsomässiga konsekvenser, konstateras i sammanställningen. Bland annat innebär en golfrunda en relativt sett total hög energiomsättning, samtidigt som riskerna för skador är bland de lägsta bland alla idrotter – bara varpa är mindre skadedrabbat!

  Två fallstudier inom ramen för GIH-studien visar att:

  ● En 39-årig kvinna (hcp 26,6) hade under en 18-hålsrunda en genomsnittlig puls på 96 slag/min, vilket motsvarar 55 procent av maximal hjärtfrekvens (låg-måttlig intensitet). 

  ● En 67-årig man (hcp 9,5) hade vid en liknande runda en genomsnittlig puls på 121 slag/min, vilket motsvarar 75 procent av beräknad maximal hjärtfrekvens (måttlig-hög intensitet). 

  Detta stämmer överens med annan forskning som visar att en golfrunda i genomsnitt ger måttlig intensitet, men varierar både med ålder och träningsgrad hos utövaren.

  Regelbundet spelande kan bidra till att bibehålla eller öka konditionen, framför allt hos äldre och mer otränade, samt bryta ensamhet vilket har goda effekter på framför allt psykisk ohälsa – en av samhällets stora utmaningar.

  Positiva effekter på balans, hjärta och rehabilitering

  Fallskador är vanligt bland äldre och drabbar individen hårt med långvarig vård och rehabilitering. Golfens unika balansträning med naturens skiftande karaktär gör risken för fallskador betydligt mindre. Rekommendationen från WHO inkluderar träning av balans och koordination minst två gånger per vecka för den som är 65 år eller äldre. Med två golfrundor per vecka anses rekommendationerna för balans och koordination uppnås.

  Regelbundet golfspelande kan leda till:

  ➤ att spelaren når upp till de nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet

  ➤ bättre balans för 65-plussare

  ➤ viktminskning hos överviktiga

  ➤ miljarder i minskade sjukvårdskostnader

  GIH-forskarna hänvisar till en studie från 2009 som visar att svenska golfare löper 40 procent lägre risk att dö av olika åkommor jämfört med icke-golfare, vilket motsvarar en förlängd livslängd på fem år. Detta gäller både män och kvinnor i alla åldersgrupper.

  Hjärt- och lungfonden har tidigare påvisat att om 16 500 otränade människor började spela golf skulle det ge 1 889 färre hjärt- och kärlsjuka – vilket i sin tur skulle spara cirka 400 miljoner kronor i sjukvårdskostnader. Beräknat på 2020 års siffror av antalet golfare och spelade ronder skulle samhället få drygt 10 000 färre hjärt- och kärlsjuka, och därmed spara cirka 2,5–3 miljarder kronor i minskade sjukvårdskostnader.

  Forskarna konstaterar även att satsningar inom paragolfen i Sverige är betydelsefulla och att golfen är speciellt lämplig vid rehabilitering av patienter med hjärtproblem och stroke. Flera golfklubbar har uppmärksammat detta och bedriver träning för strokedrabbade i samband med regionen, bland annat Linköpings golfklubb.

  Forskarna nämner också några nyligen gjorda studier i England och USA, som visar att det kan antas att fysisk aktivitet, i den mängd som regelbundet golfande innebär, kan bidra till minskad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19.

  Bra motion oavsett varför du spelar

  Att ha kul tillsammans med andra och samtidigt vara ute i naturen är ytterligare två faktorer som, enligt forskarna, bidrar till golfarens välbefinnande och hälsa.

  Elin Ekblom Bak
  Elin Ekblom Bak

  Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap på GIH med inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet, är den som lett studien. Hon har en bakgrund som elitspelare i fotboll med landslagsmeriter och är golfare sedan ett par år tillbaka. Hon säger:

  – Det mest slående i vår rapport är att vi genom en till två golfrundor per vecka till stora delar når upp till de nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet – och du tänker inte ens på att du gör det. 

  – Det andra som slår mig är att detta är ett bra exempel på fysisk aktivitet som blir av utan att det just är den fysiska aktiviteten som är det primära syftet. Då många i dagens samhälle har svårt att hitta motivation och lust till att vara fysiskt aktiva, behövs det annat som motiverar – i det här fallet att utmana sig på golfbanan eller få till det där perfekta slaget.

  Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet, säger:

  – Studien bekräftar i mångt och mycket det vi inom golfen redan känner till. Nu har vi det svart på vitt. Studien är en perfekt plattform för det fortsatta arbetet med golfens hälsoeffekter – ett arbete som är en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi ser fler studier framför oss där vi fördjupar oss i vissa delar.

  Läs hela studien här (pdf).

   

  Se den filmade intervjun med Elin Ekblom Bak här nedan.

 25. Social hållbarhetUppstickaren Öjestrand har vuxit sig stor
 26. Social hållbarhet

  Uppstickaren Öjestrand har vuxit sig stor

  Öjestrand Golf Club utanför Sundsvall får fler och fler kvinnor och den lilla uppstickaren har nu drygt 1 700 medlemmar. ”Inspirationen och bejakandet av förändringar, även de små, kommer ur Vision 50/50-programmet”, säger förändringsledare Anna-Carin Olsson.

  Om Öjestrand GC

  Diplom Vision 50/50: 2018
  Aktiva medlemmar: Drygt 1 700
  Andel kvinnor:
  26,7 %
  Tillhör:
  Medelpads GDF
  Anläggning:
  18-hålsbana med tee 61, 55, 51, 46 och (sedan 2020) 40, 9-håls korthålsbana

  Siffror hämtade från GIT, juli 2020

  Ett par mil söder om Sundsvall ringlar sig vägen genom jordbrukslandskapet mot sjön Öjen och Öjestrand GC som byggdes 1992. Här finns en utmanade 18-hålsbana och en lika tuff 9-hålsbana som sätter konditionen på prov med många upp- och nerförsbackar.

  – De som spelar banan för första gången säger att banan är tuff, men att det är roligt och trevligt på klubben. Det har nog varit en styrka att vi redan från början haft en kultur som är lite mer öppen, eftersom banan och klubben är relativt ung, säger Anna-Carin Olsson, som även varit ledamot i styrelsen under hela Vision 50/50-arbetet.

  ”Programmet kändes seriöst och värt att lägga tid på”

  Fyra personer i medelåldern, två kvinnor och två män, står lutade mot ett verandaräcke. I bakgrunden skymtar en golfbana.
  Fr v klubbchef Ulrika Westin, banchef Erik Strandqvist, ordförande Mats Carlman och förändringsledare för Vision 50/50-arbetet Anna-Carin Olsson.

  Klubben gick med i Vision 50/50-programmet våren 2017 och diplomerades hösten 2018.

  – Programmet kändes seriöst, forskningsbaserat och värt att lägga tid på. Vi ville lära oss mer om stora grupper, hur de fungerar och vad man ska tänka på, säger Mats Carlman, ordförande i Öjestrand GC de senaste fem åren.

  – Vi såg att vi hade en utmaning i att få ut nybörjarna på banan, men tyckte nog annars att klubben fungerade bra och det är svårt att sätta fingret på exakt vad vi gjort som idag lockar fler kvinnor till klubben, fortsätter han.

  Kvinna anställdes som klubbchef

  Porträttbild på kvinna med blont uppsatt hår, blåsvarta glasögon och klubbtröja från Öjestrands GC, utomhus med golfbanan i bakgrunden.
  "Värdeorden synliggjorde något som fanns i klubbens DNA redan innan, men vi satte ord på dem, fick en kvalitetsstämpel", säger klubbchef Ulrika Westin.

  Men när Mats och Anna-Carin resonerat en stund kommer de fram till svaret på frågan. Att de år 2019 anställde Ulrika Westin som klubbchef.

  – För oss blev det ett statement att anställa en kvinnlig klubbchef i en mansdominerad verksamhet, säger Anna-Carin Olsson.

  – Att vi aktivt sökte bland både lämpliga män och kvinnor är nog tack vare Vision 50/50, fortsätter hon. 

  – Kunskap, rutin och erfarenhet är naturligtvis viktigast, men det måste finns en öppen konkurrens, fyller Mats Carlman i.

  – Ulrika hade bred erfarenhet från ledarskap och ledande positioner i det lokala näringslivet och har gjort ett fantastiskt jobb under sitt första år som klubbchef.

  Förbättringar för både män och kvinnor

  Vy över golfbana. Några spelare går iväg ut på banan. En grå himmel med mörka moln.
  En tuff och utmanande 18-hålsbana väntar spelaren på Öjestrand GC, med en bedövande vacker utsikt mot sjön Öjen. Med hjälp av anläggningsbidrag från Västernorrlands Idrottsförbund har klubben under 2020 byggt 15 nya främre tees.

  De är överens om att Vision 50/50-programmet lett till förbättringar för både män och kvinnor på banan.

  Banchef Erik Strandqvist, som deltagit aktivt i Vision 50/50-processen, har beviljats anläggningsbidrag av Västernorrlands Idrottsförbund för att bygga 15 främre grästees som ger en totalt cirka 400–500 meter kortare bana än tee 46.

  – De väntar nu bara på en banvärdering innan de kan tas i bruk, berättar Strandqvist.

  De har ett par milstolpar i utvecklingsarbetet: mötet när de myntade ”Mötesplats Öjestrand”, och ytterligare ett möte när de tog fram värdeorden ”Glädje, Gemenskap, Kvalitet”.

  – Värdeorden synliggjorde något som fanns i klubbens DNA redan innan, men vi satte ord på dem, fick en kvalitetsstämpel och nu påminner vi om dem hela tiden i all kommunikation med medlemmar, berättar klubbchef Ulrika Westin.

  "Innan Vision 50/50 tog jag inte fajten"

  Porträttbild på man i yngre medelåldern med mörkt hår och sporttröja med PGA of Sweden-logga. Ler in i kameran. I bakgrunden vy över golfbanan.
  "Jag försöker i dag vara mer konkret och utgå ifrån damernas spel", säger Öjestrand GC:s tränare Robin Stålebring.

  Klubbens pro Robin Stålebring, som också deltagit aktivt i Vision 50/50-processen, anser att engagemanget har lett till insikter och en ökad medvetenhet. Han har tagit på sig andra glasögon och ser golfen mer ur ett damperspektiv.

  – Jag försöker vara mer konkret och utgå från damernas spel, berätta hur långt de behöver kunna slå för att klara banan, och inte att de ska jämföra sig med långtslående herrar, det behövs inte, säger han.

  – Sedan har jag blivit bättre på att säga ifrån. Innan Vision 50/50 tog jag inte fajten, men det gör jag nu om jag stöter på jargong som inte är okej. Jag är också mer noggrann med att uppmärksamma alla olika typer av golfare – damer, juniorer, nybörjare.

  Kvinna i medelåldern med blont uppsatt håroch klubbtröja från Öjestrands GC står framför en skylt med Öjestrand Golf Club och överblickskarta över anläggningen.
  "Att klubben jobbade med Vision 50/50, att jämställdhet var en viktig fråga för styrelsen och klubben, gjorde att det kändes intressant och att jag ville bidra", säger Ulrika Westin, som anställdes som klubbchef i maj 2019.

  Mer än bara golf

  Engagemanget för jämställdhet och inkludering fortsätter, med Ulrika Westins erfarenhet från hotell- och evenemangsbranscherna.

  – Vi behöver bli bättre på att som klubb förtjäna medlemmarnas lojalitet och finnas där året om. Vi har därför anordnat en biodlarkväll, en digital dietistföreläsning och en inspirationskväll om trädgård, för att nämna några evenemang, och de har lockat fler kvinnor än män, säger Ulrika Westin.

  Text och bild: Lena Lindström
  Publicerad: September 2020

  Öjestrands tre tips för att lyckas

  • Förändringsledaren. Att ha en dedikerad person som håller i processen. 

  • Regelbundna möten. Att hela styrelsen och personal träffas med jämna mellanrum för att prata jämställdhetsfrågor och arbeta med handlingsplanen.

  • Verkställande. Att ha en klubbchef som förstår vikten av att verkställa beslut och handlingsplan. 

 27. Social hållbarhetHögt tryck och bra trivsel på Åkersberga
 28. Social hållbarhet

  Högt tryck och bra trivsel på Åkersberga

  Åkersberga GK ville stärka sitt varumärke med visionen att bli Sveriges trivsammaste golfklubb. Efter fyra års aktivt Vision 50/50-arbete har mycket hänt, både vad gäller kulturen, banan, verksamheten och medlemsantalet.

  Om Åkersberga GK

  Diplom Vision 50/50: 2019
  Aktiva medlemmar:  Närmare 2 200
  Andel kvinnor:  30,9 %
  Tillhör: Stockholms GDF
  Anläggning: 18 hål med tee 56, 54, 49, 45 och 39, korthålsbana med fyra hål

  Siffror hämtade från GIT, juli 2020

  Säsongen 2020 är det fullt med medlemmar och ett högt speltryck på Åkersberga GK. Uppsvinget kan till viss del förklaras av effekterna av coronapandemin. Men det kan också vara effekten av en målmedveten satsning på att stärka klubbens varumärke och sätta klubben på kartan för att locka fler medlemmar, framför allt kvinnor.

  Satte ribban högt för visionsarbetet

  Man i medelåldern med svart v-ringad tröja med Åkersberga GK:s logotyp. Står på en golfbana en fin sommardag.
  "Vi gick med i Vision 50/50-programmet för att vi behövde växa och hitta nya vägar framåt", berättar klubbchef Claes Berfeld.

  Man svänger in till Åkersberga GK i höjd med Österåkers kyrka och kör en slingrande smal väg genom en vacker skogsdunge som gränsar till golfbanan. Snart passerar man en skylt där det står ”Välkommen till Sveriges trivsammaste golfklubb”.

  – Vi valde att sätta ribban högt, men det var också ett medvetet val att ha ett helt annat fokus än på banan och spelet, säger Claes Berfeld, klubbchef, som en kommentar till skylten.

  ”Jag har aldrig upplevt något liknande”

  På vägen ner från parkeringen mot det faluröda klubbhuset hejar alla glatt och uppriktigt. Det är liv och rörelse.

  – Jag har varit i golfbranschen rätt länge men aldrig upplevt något liknande, säger Berfeld. Vi börjar få fullt och måste nog sätta en gräns för antalet vuxna fullvärdiga medlemmar snart.

  En skylt vid infarten till Åkersberga GK med texten "Välkommen till Sveriges trivsammaste golfklubb!
  Skylten vid infarten till Åkersberga GK sätter tonen direkt.

  Nya vägar för att växa och stärka varumärket

  Det var fyra år sedan som Claes Berfeld såg ett utskick från Svenska Golfförbundet om Vision 50/50-programmet.

  – Jag tänkte, aha, det här passar oss. Vi behövde växa och hitta nya vägar framåt, berättar han.

  – Det handlade om att stärka vårt varumärke, att en liten klubb skulle bli först i Stockholm med att delta i programmet, och att vi skulle kunna använda insikterna för att få fler medlemmar, säger Katarina Hansson, som utsågs till förändringsledare.

  Förändringsledaren blev ordförande

  Kvinna i medelåldern med brunt axellångt hår och svartvit pikétröja med Åkersberga GK:s logotyp. Står på en golfbana en fin sommardag.
  "Utmaningen är att inte tappa fokus, särskilt nu när trycket är hårt. Men vi har alltid Vision 50/50 på styrelseagendan och har inkluderat tänket i vår dagliga verksamhet", säger Katarina Hansson, ordförande i Åkersberga GK sedan våren 2020.

  Katarina Hansson har varit aktiv i Åkersberga GK i flera roller under årens lopp, bland annat inom damkommittén, i damlaget och seriespelet. 

  Hon gick in i Vision 50/50 som förändringsledare tillsammans med Claes Berfeld och sedan årsmötet våren 2020 är hon styrelseordförande efter fem år som styrelseledamot.

  – Att Katarina i dag är vår nya ordförande är helt klart en konsekvens av Vision 50/50-arbetet. Det var helt otänkbart att vi inte skulle ha en kvinna som ordförande, säger Berfeld.

  Engagerad styrgrupp peppade varandra

  De båda är helt övertygade om att framgångsfaktorn för Åkersberga var att de skapade en stark styrgrupp, som peppade varandra, deltog i alla möten, var engagerade och tyckte det var roligt.

  Ett tvåvånings klubbhus, falurött med vita knutar och tegelrött tak. I förgrunden en plantering.
  Klubbhusområdet i hjärtat av anläggningen.

  – Det gjorde arbetet för oss som förändringsledare enklare. Sedan hade vi god hjälp av vår klubbrådgivare, som fungerade som processledare, i att hitta en struktur, tillsammans med utbildningsplattformen på nätet, säger Hansson.

  Visionsarbete en viktig del i förändringen

  – De kickoff-träffar vi deltog i var också mycket uppskattade och hela styrgruppen deltog i dessa.

  En av de största förändringarna för Åkersbergas del är att klubben under Vision 50/50-arbetet gavs chansen att ta fram en vision, verksamhetsidé och värdegrund.

  – Det var något vi saknade och det har betytt otroligt mycket, och används i vår kommunikation och i vårt dagliga arbete, säger Katarina Hansson.

  Varje styrelsebeslut ska följa Vision 50/50

  Vacker sommardag, vy över Åkersberga GK:s golfbana med bunker och grönt gräs. Fyra flaggstänger i förgrunden med klubbens flagga och svenska flaggan.
  2020 stänger banan 15 oktober. Då kommer alla bunkrar att renoveras, dräneras om, moderniseras i formerna och få ny sand.

  – Vi inkluderar Vision 50/50 i allt arbete som vi gör. Vid varje styrelsebeslut tittar vi på om beslutet ligger i linje med vår verksamhetsidé. Som när vi byggde stenbron ute på banan, säger Hansson.

  Hon får medhåll av Claes Berfeld, som blivit mer medveten om sitt och klubbens sätt att agera och uttrycka sig. Kulturen på klubben har utvecklats till att vara mer välkomnande och inkluderande för alla.

  – Vi har gjort en resa, det har varit kul och lärorikt och vi har med oss många erfarenheter. Vi profilerar nu kvinnor mer på en daglig basis och ger dem mer utrymme i sociala medier.

  – Ett konkret exempel är att jag numera alltid stannar till och växlar några ord med de kvinnor jag vet precis har börjat spela golf på klubben. De ska känna att de blir sedda och bekräftade, säger han.

  Högt betyg för klubblivet

  Eva Hultgren, pro på Åkersberga GK, berättar att Åkersberga GK anställt Jakob Berlin som tränare. "Så nu är vi 50/50 på tränarsidan", säger hon.
  Eva Hultgren, pro på Åkersberga GK, berättar att Åkersberga GK anställt Jakob Berlin som tränare. "Så nu är vi 50/50 på tränarsidan", säger hon.

  Men de har också gjort andra mer påtagliga förändringar. Damkommitténs ordförande, som jobbar i receptionen, har fått ansvaret för att utöka shopens damsortiment.

  Toaletterna ute på banan ska alltid vara fräscha. Man har skapat 15 nya tee 39, uppklippta områden i fairways slopade och markerade med teekulor. Det ordnas välkomstträffar för nybörjare.

  Allt detta har lett till att kvinnor som är aktiva i klubben ger klubblivet allt högre poäng i medlemsundersökningen Players 1st. Antalet kvinnor ökar också i klubben och fler damer deltar i träningar, tävlingar och gruppaktiviteter.

  Fokus på tjejer i nytt samarbetsprojekt

  – Vi satte ett mål på 40 procent kvinnliga medlemmar innan år 2021, och bara i år har vi fått 120 nya kvinnliga medlemmar. Men eftersom vi också fått många nya manliga medlemmar, behöver vi tänka om i sättet att mäta, säger Berfeld.

  I vår har Åkersberga dragit igång ett samarbete med den lokala innebandyföreningen, Ackers, med ungefär 700 barn och ungdomar i sin verksamhet.

  – Eftersom det var svårt att ta hand om alla dessa valde vi att fokusera på tjejer. Så för ett par veckor sedan var 35 av tjejerna här på en prova på-dag och nu startar vi en egen träningsgrupp för dem. Så hade vi inte resonerat innan Vision 50/50, men nu kändes det självklart, avslutar Claes Berfeld.

  Text och bild: Lena Lindström
  Publicerad: September 2020

  Åkersbergas tre tips för att lyckas

  • Styrgruppen – engagerade personer som trivs ihop och är beredda att avsätta tid.

  • Involvering – informera medlemmar om programmet och engagera kommittéer och personal i förändringsarbetet.

  • Tålamod – en insikt är att det tar tid att förändra.

  Tips på mer läsning

  Läs även reportaget som gjordes när Åkersberga var mitt uppe i Vision 50/50-utbildningen. Där berättar Claes, Katarina och Eva hur spaning gav nya viktiga insikter, som blev startskottet på deras resa mot en mer jämställd golfklubb.

  Läs artikeln här

 29. Social hållbarhetTydlig värdegrund gör skillnad i Vadstena
 30. Social hållbarhet

  Tydlig värdegrund gör skillnad i Vadstena

  I receptionen på Vadstena GK hänger en stor skylt med klubbens värdegrund, som klubben vässat under sitt arbete i Vision 50/50-programmet. Spelvänlighet och nya medlemmar har varit fokus i förändringsarbetet.

  Om Vadstena GK

  Diplom Vision 50/50: 2019
  Aktiva medlemmar: Cirka 860
  Andel kvinnor: 34,7 %
  Tillhör: Östergötlands GDF
  Anläggning: 18 hål med tee 58, 53, 50 och 45, korthålsbana med fem hål

  Siffror hämtade från GIT, augusti 2020

  – Vi vill vara den spelvänliga, varma och välkomnande klubben. Då är det kul att folk säger att man känner sig välkomnad, även om man inte känner någon eller är härifrån, säger kanslisten Anna-Carin Lindquist.

  – Det är den absolut bästa marknadsföringen, att nöjda och stolta medlemmar fungerar som ambassadörer, men att även greenfeegäster sprider det goda ryktet, fortsätter hon.

  Två kvinnor och en man, alla i övre medelåldern, står på en övningsgreen på en golfanläggning. I bakgrunden ett klubbhus.
  Fr. v. förändringsledare Eva Andrén Forsmark, styrelseordförande Klas-Göran Broman och styrelseledamot Tina Tybring Andersson. ”Vi sex personer i styrgruppen drar våra insikter och spaningar för styrelsen vid varje styrelsemöte”, berättar Andrén Forsmark.

  Inget är så bra att det inte kan bli bättre

  Allén som markerar vägen mellan de böljande fälten leder upp till övningsområdet på Vadstena GK och vidare mot det gula klubbhuset, där reception och restaurang samsas om utrymmet.

  Blond kvinna i övre medelåldern, med röd tröja och glasögon, står utomhus på en golfbana.
  ”Alla ska ha samma förutsättningar att spela golf och trivas här”, säger Eva Andrén Forsmark, förändringsledare på Vadstena GK.

  Vadstena är en välmående klubb med höga betyg i medlemsundersökningen Players 1st. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

  Många klubbar som går in i Vision 50/50-programmet upplever vid starten att klimatet på klubben är helt okej och att det finns en inkluderande klubbanda.

  En annan uppfattning om vad jämställdhet är

  Vadstena GK var inget undantag. De gick med i programmet 2017, dels för att de ansåg att frågan om jämställdhet är viktig för hela samhället, dels för att de var nyfikna på vad programmet kunde generera för klubben.

  – Vi tyckte att vi hade det relativt bra, men fick snart ett nytt sätt att se på verksamheten. Under resans gång fick vi alla en annan uppfattning om vad jämställdhet är, att det handlar mer om inkludering, oavsett ålder, handicap eller kön. Alla ska ha samma förutsättningar att spela golf och trivas här, säger Eva Andrén Forsmark, förändringsledare för programmet.

  Främre tee utvärderas tillsammans med medlemmarna

  Tre kvinnor på en övningsgreen.
  Medlemmarna Åsa Larsson och Annika Gustavsson berättar att de läst om Vision 50/50-programmet. ”Det här är en bra klubb som också satsat på barn och ungdomar.”

  Redan innan Vision 50/50-arbetet inleddes hade bankommittén tillsammans med damkommittén startat ett teeprojekt, som man snabbt insåg gick hand i handske med Vision 50/50-programmet. Nu har klubben lagt ut en slopad, men provisorisk, tee 45 på de 18 hålen.

  – Vi vill avvakta hur tee 45 upplevs innan vi sätter spaden i jorden. Vi har ändrat riktning på någon tee, och kommer att skicka ut en enkät till våra kvinnliga medlemmar om deras uppfattning först, säger Anna-Carin Lindquist, som började jobba på klubben år 2016 och även är ledamot i Östergötlands Golfdistriktsförbunds styrelse.

  ”En enorm skillnad sedan starten”

  Man i medelåldern, med svart pikétröja, snaggat hår och skäggstubb, står utomhus framför en golfbutik.
  Klubbens pro, Joakim Hallberg, tycker att det blivit en enorm skillnad sedan starten av Vision 50/50-arbetet.

  Den viktigaste förändringen är nog att styrgruppen på sex personer tidigt insåg att klubbens etablerade medlemmar faktiskt inte kände till klubbens vision, verksamhetsidé och värdegrund. Man började också uppmärksamma nybörjarnas situation.

  Allt detta sammantaget har lett till att klubbens kvinnliga medlemmar ger allt högre poäng för klubblivet. Där är klubbens pro, Joakim Hallberg, en nyckelspelare.

  – Det har blivit en enorm skillnad sedan starten. Programmet gör att man blir mer utbildad i inkludering och jämställdhet. Det gör att det finns en större uppmärksamhet kring hur man behandlar personalen, vi har en mer öppen dialog, där vi lyssnar mer på varandra och utgår från klubbens värdegrund.

  50 deltagare i projektet ”Golfkompis”

  Två kvinnor med varsin golfbag står framför ett klubbhus. En yngre och en äldre.
  Ebba Klippingar går golfgymnasiet i Åtvidaberg, men har tagit ett sabbatsår och sköter bland annat klubbens knatteträningar och sommarskolor. Här tillsammans med Vadstena GK:s styrelseledamot Tina Tybring Andersson.

  – Utmaningen är att hålla detta vid liv, säger Joakim som berättar att de jobbar mycket aktivt med projektet Golfkompis.

  – Det håller på att etablera sig och i dag har vi närmare 50 deltagare i våra Golfkompisaktiviteter. Man ska inte vara rädd att spela med någon man inte känner, eller någon man tror är en väldigt duktig spelare.

  Inkludering av nybörjare och nya medlemmar

  Klubben har även koll på de nybörjare som efter ett år fortfarande inte blivit medlemmar hos dem eller någon annan klubb. Spelarna bjuds in till en återträff där klubben erbjuder ett nybörjarmedlemskap.

  – Alla nya medlemmar får också ett brev där vi berättar om vår värdegrund, att det här står vi för och så här vill vi att vi ska vara mot varandra. Det är mycket lättare än tidigare när vi var mer otydliga och det skapar en bra bas för klubbandan, säger Anna-Carin Lindquist.

  Text och bild: Lena Lindström
  Publicerad: September 2020

  Vadstenas tre tips för att lyckas

  • Engagemang och mod

  • Att hela styrelsen och all personal är involverade från start, inte bara en särskild grupp som jobbar med programmet.

  • Att koka ner klubbens värdegrund, verksamhetsidé och vision och fortsätta hålla dessa tre V:n levande och uppdaterade.