Senaste nytt om hållbarhet

Här hittar du alla nyheter som rör golfens hållbarhetsarbete: socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

 1. Social hållbarhetTydlig värdegrund gör skillnad i Vadstena
 2. Social hållbarhet

  Tydlig värdegrund gör skillnad i Vadstena

  I receptionen på Vadstena GK hänger en stor skylt med klubbens värdegrund, som klubben vässat under sitt arbete i Vision 50/50-programmet. Spelvänlighet och nya medlemmar har varit fokus i förändringsarbetet.

  Om Vadstena GK

  Diplom Vision 50/50: 2019
  Aktiva medlemmar: Cirka 860
  Andel kvinnor: 34,7 %
  Tillhör: Östergötlands GDF
  Anläggning: 18 hål med tee 58, 53, 50 och 45, korthålsbana med fem hål

  Siffror hämtade från GIT, augusti 2020

  – Vi vill vara den spelvänliga, varma och välkomnande klubben. Då är det kul att folk säger att man känner sig välkomnad, även om man inte känner någon eller är härifrån, säger kanslisten Anna-Carin Lindquist.

  – Det är den absolut bästa marknadsföringen, att nöjda och stolta medlemmar fungerar som ambassadörer, men att även greenfeegäster sprider det goda ryktet, fortsätter hon.

  Två kvinnor och en man, alla i övre medelåldern, står på en övningsgreen på en golfanläggning. I bakgrunden ett klubbhus.
  Fr. v. förändringsledare Eva Andrén Forsmark, styrelseordförande Klas-Göran Broman och styrelseledamot Tina Tybring Andersson. ”Vi sex personer i styrgruppen drar våra insikter och spaningar för styrelsen vid varje styrelsemöte”, berättar Andrén Forsmark.

  Inget är så bra att det inte kan bli bättre

  Allén som markerar vägen mellan de böljande fälten leder upp till övningsområdet på Vadstena GK och vidare mot det gula klubbhuset, där reception och restaurang samsas om utrymmet.

  Blond kvinna i övre medelåldern, med röd tröja och glasögon, står utomhus på en golfbana.
  ”Alla ska ha samma förutsättningar att spela golf och trivas här”, säger Eva Andrén Forsmark, förändringsledare på Vadstena GK.

  Vadstena är en välmående klubb med höga betyg i medlemsundersökningen Players 1st. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

  Många klubbar som går in i Vision 50/50-programmet upplever vid starten att klimatet på klubben är helt okej och att det finns en inkluderande klubbanda.

  En annan uppfattning om vad jämställdhet är

  Vadstena GK var inget undantag. De gick med i programmet 2017, dels för att de ansåg att frågan om jämställdhet är viktig för hela samhället, dels för att de var nyfikna på vad programmet kunde generera för klubben.

  – Vi tyckte att vi hade det relativt bra, men fick snart ett nytt sätt att se på verksamheten. Under resans gång fick vi alla en annan uppfattning om vad jämställdhet är, att det handlar mer om inkludering, oavsett ålder, handicap eller kön. Alla ska ha samma förutsättningar att spela golf och trivas här, säger Eva Andrén Forsmark, förändringsledare för programmet.

  Främre tee utvärderas tillsammans med medlemmarna

  Tre kvinnor på en övningsgreen.
  Medlemmarna Åsa Larsson och Annika Gustavsson berättar att de läst om Vision 50/50-programmet. ”Det här är en bra klubb som också satsat på barn och ungdomar.”

  Redan innan Vision 50/50-arbetet inleddes hade bankommittén tillsammans med damkommittén startat ett teeprojekt, som man snabbt insåg gick hand i handske med Vision 50/50-programmet. Nu har klubben lagt ut en slopad, men provisorisk, tee 45 på de 18 hålen.

  – Vi vill avvakta hur tee 45 upplevs innan vi sätter spaden i jorden. Vi har ändrat riktning på någon tee, och kommer att skicka ut en enkät till våra kvinnliga medlemmar om deras uppfattning först, säger Anna-Carin Lindquist, som började jobba på klubben år 2016 och även är ledamot i Östergötlands Golfdistriktsförbunds styrelse.

  ”En enorm skillnad sedan starten”

  Man i medelåldern, med svart pikétröja, snaggat hår och skäggstubb, står utomhus framför en golfbutik.
  Klubbens pro, Joakim Hallberg, tycker att det blivit en enorm skillnad sedan starten av Vision 50/50-arbetet.

  Den viktigaste förändringen är nog att styrgruppen på sex personer tidigt insåg att klubbens etablerade medlemmar faktiskt inte kände till klubbens vision, verksamhetsidé och värdegrund. Man började också uppmärksamma nybörjarnas situation.

  Allt detta sammantaget har lett till att klubbens kvinnliga medlemmar ger allt högre poäng för klubblivet. Där är klubbens pro, Joakim Hallberg, en nyckelspelare.

  – Det har blivit en enorm skillnad sedan starten. Programmet gör att man blir mer utbildad i inkludering och jämställdhet. Det gör att det finns en större uppmärksamhet kring hur man behandlar personalen, vi har en mer öppen dialog, där vi lyssnar mer på varandra och utgår från klubbens värdegrund.

  50 deltagare i projektet ”Golfkompis”

  Två kvinnor med varsin golfbag står framför ett klubbhus. En yngre och en äldre.
  Ebba Klippingar går golfgymnasiet i Åtvidaberg, men har tagit ett sabbatsår och sköter bland annat klubbens knatteträningar och sommarskolor. Här tillsammans med Vadstena GK:s styrelseledamot Tina Tybring Andersson.

  – Utmaningen är att hålla detta vid liv, säger Joakim som berättar att de jobbar mycket aktivt med projektet Golfkompis.

  – Det håller på att etablera sig och i dag har vi närmare 50 deltagare i våra Golfkompisaktiviteter. Man ska inte vara rädd att spela med någon man inte känner, eller någon man tror är en väldigt duktig spelare.

  Inkludering av nybörjare och nya medlemmar

  Klubben har även koll på de nybörjare som efter ett år fortfarande inte blivit medlemmar hos dem eller någon annan klubb. Spelarna bjuds in till en återträff där klubben erbjuder ett nybörjarmedlemskap.

  – Alla nya medlemmar får också ett brev där vi berättar om vår värdegrund, att det här står vi för och så här vill vi att vi ska vara mot varandra. Det är mycket lättare än tidigare när vi var mer otydliga och det skapar en bra bas för klubbandan, säger Anna-Carin Lindquist.

  Text och bild: Lena Lindström
  Publicerad: September 2020

  Vadstenas tre tips för att lyckas

  • Engagemang och mod

  • Att hela styrelsen och all personal är involverade från start, inte bara en särskild grupp som jobbar med programmet.

  • Att koka ner klubbens värdegrund, verksamhetsidé och vision och fortsätta hålla dessa tre V:n levande och uppdaterade.

 3. Social hållbarhetVi-känslan ökar på Torshälla
 4. Social hållbarhet

  Vi-känslan ökar på Torshälla

  Torshälla GK utanför Eskilstuna kallar sig den familjevänliga klubben. Men vad innebär det? Vision 50/50 blev verktyget för att hitta rätt för Sörmlandsklubben som nu fått fler och nöjdare medlemmar och en stärkt vi-känsla.

  Om Torshälla GK

  Diplom Vision 50/50: 2019
  Aktiva medlemmar: Drygt 1 400*
  Andel kvinnor: 25,1 %*
  Tillhör: Södermanlands GDF
  Anläggning: 18-hålsbana med tee 1, 2, 3, 4, 5

  Siffror hämtade ur GIT, juli 2020

  Torshälla Golfklubb har ökat med närmare 600 medlemmar sedan 2013 genom att förändra, förädla och utveckla.

  Golf för nya vänner, en ny studio, asfaltering av parkeringen, en nyinvigd footgolfbana, Vision 50/50. Listan kan göras lång på utveckling och förändringar som skett de senaste åren.

  Porträttbild på medelålders man på golfbana.
  Torgny Larsson, klubbchef, är en viktig pusselbit i Torshälla GKs arbete med att förändra, förädla och utveckla verksamheten.

  – Vi fick idén om Vision 50/50-programmet på ett av SGF:s verksamhetsseminarier och tänkte att det kunde vara ett jättebra verktyg för oss att hitta rätt, säger Torgny Larsson, klubbchef.

  Ett utvecklingsprogram för hela klubben

  Porträttbild på medelålders kvinna som står på golfbana.
  "Vi har fått en större förståelse och tolerans mellan medlemmarna", säger förändringsledaren på Torshälla GK, Tuula Bergstedt.

  – Jag upplever att vi fått en större vi-känsla på klubben, och en större förståelse och tolerans mellan medlemmarna, hur man uttrycker sig mot varandra, sedan vi började Vision 50/50-arbetet, säger Tuula Bergstedt, förändringsledare och numera även ordinarie ledamot i styrelsen.

  – Vi upptäckte rätt snart att det här inte bara handlade om kvinnor och jämställdhet, utan att det var ett utvecklingsprogram för hela anläggningen som involverade alla, män, kvinnor, juniorer, att skapa förutsättningar för att alla ska känna sig välkomna i spelet.

  Fler kvinnliga ambassadörer i Players 1st

  Porträttbild på man i övre medelåldern som står på golfbana.
  Vi har börjat prata om de här frågorna", säger ordförande Ove Randberg.

  Och den här vi-känslan går att mäta. Andelen ambassadörer bland klubbens kvinnliga medlemmar i medlemsundersökningen Players 1st har på ett par år ökat från 29 till 50.

  – Den största förändringen är att vi har börjat prata om de här frågorna, både internt och externt, säger ordförande Ove Randberg. Det finns i dag en medvetenhet i tanken hos all personal och alla ideellt engagerade.

  ”Alla på klubben vet vart vi är på väg”

  – Vi höll en värdskapsutbildning tillsammans med SISU Sörmland förra våren där vi fick chansen att förklara klubbens värdegrund och vad den innebär för hur vi ska bete oss mot varandra, förklarar Tuula Bergstedt.

  – Den har bidragit till att alla på klubben vet vart vi är på väg och skapat en gemensam plattform.

  Vy över en drivingrange där golfare svingar.
  Gruppen hcp 32+ har numera särskilda blockade tider på lördagar, och egna träningspass.

  Aktiviteter och medlemskap för alla

  Förutom förändringen i kulturen har Torshälla infört punktmedlemskap och familjemedlemskap.

  Som nybörjare får man ett förmånligt medlemskap i tre år, och man har också skapat aktiviteter för gruppen +hcp32, som har särskilda blockade tider på lördagar, och egna träningspass.

  – Där gör vi särskilda riktade inbjudningar och utskick, och vi ser att det är många damer som deltar, säger Torgny Larsson, som också är en av klubbens tränare.

  Golf för nya vänner – ett inkluderingsprojekt

  Vy över en golfbana. I bakgrunden blå himmel och vita sommarmoln
  Torshälla GK ligger utanför Eskilstuna. På anläggningen finns en 18-håls golfbana och en kombinerad korthåls golf- och footgolfbana.

  Den nya insikten om hur viktig inkludering är har lett till att Torgny Larsson dragit i gång ett projekt för nyanlända kallat Golf för nya vänner, med inspiration från Skånes GDF.

  – Vi har haft kontakt med fritidsgårdarna i invandrartäta områden i Eskilstuna, och ska börja med att träffas på nya footgolfbanan. Vi har redan haft en grupp ryska familjer där på en prova på-aktivitet. Det känns väldigt spännande, säger klubbchef Torgny Larsson.

  Spelupplevelsen nästa steg på resan!

  I pipen ligger också att utveckla spelupplevelsen för alla på banan.

  – Corona satte stopp för det i år, men vi har många planer, säger ordförande Ove Randberg.

  Text och bild: Lena Lindström
  Publicerad: September 2020

  Torshälla GK:s tre tips för att lyckas

  • Hitta en styrgrupp och en förändringsledare som vill jobba med frågan.

  • Räkna med att ha täta möten i början, avsätt tid för att träffas ofta och se till att alla har konkreta uppgifter att göra mellan mötena.

  • Håll en värdskapsutbildning för personal och ideellt engagerade medlemmar och lyft fram klubbens värdegrund och värdeord. Det gör att alla står på samma plattform.

 5. Social hållbarhetMotala vände motgång till framgång
 6. Social hållbarhet

  Motala vände motgång till framgång

  Sommaren 2018 fick Motala GK riktigt låga ambassadörspoäng av de egna medlemmarna i enkäten Players 1st. Istället för att stoppa huvudet i sanden startade de ett förändringsarbete med Vision 50/50 som verktyg.

  Om Motala GK

  Diplom Vision 50/50: 2020
  Aktiva medlemmar: Cirka 1 300
  Andel kvinnor: 27,1 %
  Tillhör: Östergötlands GDF
  Anläggning: Tre niohålsslingor med vit, gul, blå, röd och orange tee

  – Banan hade drabbats hårt av torkan, men det var inte bra att medlemmarnas attityder svängde så kraftigt på grund av ett års värmebölja. Vi insåg att vi behövde jobba med de mjuka värdena, framför allt hur vi behandlar varandra, medarbetarna och klubben.

  Det säger Motala GK:s klubbchef Tomas Lindh, som jobbat på klubben i tio år.

  Hoppade av styrelsen – och in i Vision 50/50-arbetet

  Diplomet för att ha genomgång klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är bara startskottet på förändringsresan. Visat här av förändringsledare Barbro Heurlen.
  Diplomet för att ha genomgång klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är bara startskottet på förändringsresan. Visat här av förändringsledare Barbro Heurlen.

  Vision 50/50-programmet på klubben startades av Barbro Heurlén, som också blev dess förändringsledare.

  Hon hade suttit i styrelsen i fyra år och kände att det som kvinna i en styrelse var svårt att komma till tals, så hon klev av.

  – Jag fick höra om Vision 50/50 på mitt sista styrelsemöte och blev nyfiken. Jag kände att det här var ett utvecklingsarbete som klubben behövde. Styrelsen gav mig och Tomas uppdraget att ta reda på mer och ansöka till det, berättar Barbro Heurlén.

  Ett verktyg för att skapa förändring

  Det här var 2017. När sedan 2018 års låga Players 1st-siffror kom blev Vision 50/50 ett verktyg för att skapa förändring.

  – Vi kom direkt fram till två saker, säger Tomas Lindh.

  Insikter:

  1. Programmet handlar om jämställdhet, men inte bara mellan kvinnor och män, utan mellan alla. Även spelare med olika handicap, nybörjare och etablerade, unga och äldre.

  2. Vi kommer aldrig att bli färdiga med arbetet. Det här kommer att behöva hållas levande i klubben för all framtid.

  Klubbchef Tomas Lindh är aktivt engagerad i Vision 50/50-arbetet.
  Klubbchef Tomas Lindh är aktivt engagerad i Vision 50/50-arbetet.

  Förbättringar av både bana och verksamhet

  De började vässa klubbens verksamhetsidé och värdegrund, byggde mål baserade på spaningar när det gällde banan, kulturen, personalen, styrelsen. Man fräschade till toaletter, byggde orange tee och planerar nu att renovera alla röda tee.

  – Nu på Golfveckan har vi en röd/orange tävling, där herrarna spelar från röd och damerna från orange tee, annars är det mest nybörjarna som anammat orange tee, berättar Barbro Heurlén.

  – Det är enklare att skapa förändring bland de nya golfarna. Till dem säger jag att det finns en gul och en röd tee, välj det ni tycker verkar roligast att spela från, fyller Tomas Lindh i.

  Nyvald kvinnlig ordförande

  – Grunden för allt kvalitetsarbete är att se och inse hur verkligheten ser ut, säger ordförande Ditte Pehrsson Lindell.
  – Grunden för allt kvalitetsarbete är att se och inse hur verkligheten ser ut, säger ordförande Ditte Pehrsson Lindell.

  En konsekvens av att klubben har börjat jobba med Vision 50/50 är att de har en nyvald kvinnlig ordförande, Ditte Pehrsson Lindell.

  Hon är medlem i klubbens sedan många år, men har inte suttit i styrelsen tidigare.

  – Grunden för allt kvalitetsarbete är att se och inse hur verkligheten ser ut, och att bestämma sig för att göra något åt det, säger hon.

  ”Måste få ta tid”

  Sakta men säkert börjar kulturen på klubben att förändras. En tjejträningsgrupp har nu vuxit sig så stor att man delat upp den i två. Dessa grupper spelar en runda ena veckan och tränar andra veckan.

  Motala GK har fräschat till toaletterna på banan, byggt orange tee och planerar nu att renovera alla röda.
  Motala GK har fräschat till toaletterna på banan, byggt orange tee och planerar nu att renovera alla röda.

  – Utmaningen är att få alla medlemmar att ta till sig nya värderingar och förstå att förändringar sker för allas trivsel och klubbens utveckling, säger Barbro Heurlén.

  – Förändring kan upplevas som provocerande av vissa, både gamla och nya medlemmar. Vi inser att det är viktigt att inte gå ut för hårt, vi behöver få vår verksamhetsplan och våra mål att genomsyra klubben, så att det känns naturligt, fortsätter hon.

  – Och det måste få ta tid, och vara hanterbart.

  Text & foto: Lena Lindström, SGF
  Publicerad: September 2020

  Motalas tre tips för att lyckas

  • Tålamod och mod

  • Eldsjälar och en bra referensgrupp

  • Att hela styrelsen och klubbledningen går programmet. Förändringen måste börja uppifrån.

 7. Social hållbarhetBokskogens GK: "Stämningen är otrolig"
 8. Social hållbarhet

  Bokskogens GK: "Stämningen är otrolig"

  Skåneklubben ville modernisera, stärka varumärket och göra klubben relevant även i framtiden. Vision 50/50 blev flaggbäraren för strategiarbetet. Den viktigaste pusselbiten har varit förändringen av kulturen i klubben.

  Om Bokskogens GK

  Diplom Vision 50/50: 2019
  Aktiva medlemmar: Cirka 1 940
  Andel kvinnor: 25,9 %
  Tillhör: Skånes GDF
  Anläggning: Kungsbanan med tee 55, 46, 40, Gamla banan med tee 65, 61, 58, 55, 52, 50, en 4-håls korthålsbana och en 6-håls knattebana.

  Siffror från augusti 2020

  Bokskogens GK var mitt i ett fördjupat strategiarbete när de gick in i klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. 

  – Vi ville modernisera klubben, stärka varumärket och göra klubben relevant även i framtiden. Vision 50/50 har blivit flaggbäraren för det strategiarbetet, säger styrelseordförande Peter Kollert.

  Bokskogens GK ligger i Bara utanför Malmö i en unik miljö. Vägen till klubben slingrar sig genom en vacker, tät och lummig bokskog och för att komma in på klubbhusområdet passerar man genom en låg portal. Där öppnar klubben och banorna upp sig med välskötta rabatter, stora bokar, fruktbärande körsbärsträd, en livlig uteservering och ett stort övningsområde.

  Tre personer, två kvinnor och en man, står och pratar med varandra på en golfbana.
  Tre av frontfigurerna på Bokskogens GK som med uthållighet jobbat med att förverkliga klubbens mål utifrån Vision 50/50-andan. Fr v Ann-Christine Halén, förändringsledare, Peter Kollert, ordförande och Inga-Lill Lellky, ledamot i styrgruppen för Vision 50/50.

  Vi sitter i styrelserummet på övervåningen i klubbhuset. Med i samtalet är också Ann-Christine Halén, förändringsledare för Vision 50/50-arbetet, samt Inga-Lill Lellky, aktiv i Vision 50/50-styrgruppen.

  Kraftig ökning av medlemmar

  – Vi har ökat antalet medlemmar fyra år i rad, med en dipp 2019. I år har vi upplevt en enormt kraftig ökning, så nu är det fullt. Vi har nu 1 850 aktiva medlemmar, och det är ett tak som medlemmarna själva har beslutat om vid ett årsmöte, berättar Peter Kollert.

  Pilotklubb för Vision 50/50

  Redan år 2015 utsågs Bokskogens GK till pilotklubb i Vision 50/50. Men processen och förändringsarbetet har tagit tid och klubben diplomerades först 2019.

  Porträttbild, blond medelålders kvinna med glasögon.
  "Från början var det en stor utmaning att verkligen nå ut med innehållet", säger Ann-Christine Halén, förändringsledare på Bokskogens GK.

  – Det har varit en stor utmaning att verkligen nå ut med innehållet. Från början visste vi inte riktigt hur vi skulle formulera oss och vad vi ville uppnå. Golfen hade varit en sluten värld, och vi ville berätta att den inte var det längre, att alla var välkomna, men hur?, säger Ann-Christine Halén.

  – Vi hade medlemsmöten, Peter pratade med kommittéer och styrelse, vid tävlingar, i officiella och inofficiella sammanhang, men det var svårt att konkretisera budskapet.

  Arbetet har gett effekt

  För att komma framåt i arbetet hölls fyra medlemsmöten för att diskutera Vision 50/50 och utifrån dessa möten klarnade de övergripande budskapen:

  • Fler tjejer/kvinnor till Bokskogen och de ska känna sig trygga och självklara på banan.

  • Fler tjejer/kvinnor som arbetar på klubben, både som personal och ideellt engagerade.

  • Medlemmarna ska hitta golfkompisar.

  Kvinna i medelåldern med kort brunt hår och glasögon och rosa pikétröja står på golfbana.
  "Stämningen på klubben är otrolig och medlemmarna är mer informerade om vad som händer på klubben", säger Inga-Lill Lellky, som sitter i styrgruppen för Vision 50/50.

  – Om jag tittar på klubben utifrån ser jag att medlemmarna pratar mer med varandra. Man är mer informerad om vad som pågår på klubben och man dröjer sig kvar här. Stämningen är otrolig, det har hänt så mycket, och där är även tränartrion väldigt viktig, säger Inga-Lill Lellky.

  Uthållighet efter diplomering

  En av klubbarnas största utmaningar i Vision 50/50-arbetet är uthålligheten även efter diplomet är utdelat. På Bokskogens GK är styrgruppen i stort sett intakt och oförändrad. Kvar är både klubbchef Thomas Ahlberg, styrelseordförande Peter Kollert, förändringsledare Ann-Christine Halén och Inga-Lill Lellky, ledamot i styrgruppen.

  Utsikt över golfbana, tre stora lövträd och blå himmel med sommarmoln.
  Vision 50/50 är flaggbärare för arbetet med Bokskogens GKs varumärke.

  – Däremot har vi försökt att få alla ideellt engagerade och all personal att gå första delen i den webbaserade utbildningen, men det har varit trögt. Därför har vi nu beslutat att hålla träffar kommittévis i stället, där vi tittar på Vision 50/50-filmer och pratar om klubbens värdegrund för att på så sätt väcka nyfikenheten, säger Halén.

  Viktigaste pusselbiten

  De är överens om att den viktigaste pusselbiten har varit förändringen av kulturen på klubben.

  – Allt handlar om öppenhet och att känna sig välkommen, säger Inga-Lill Lellky.

  Sedan har naturligtvis en främre tee 40 på Kungsbanan varit väldigt uppskattat, liksom vattentoaletterna på banan, och många andra aktiviteter och satsningar. 

  Öppet möte om bemötande

  Porträttbild på medelålders man med brungrått hår och blå tröja.
  "Vision 50/50 är numera en naturlig del av verksamheten", säger Thomas Ahlberg, klubbchef på Bokskogens GK.

  Thomas Ahlberg är klubbchef och i många avseenden klubbens ansikte utåt.

  – När vi drog i gång Vision 50/50-arbetet satt jag i Svenska Amerikansk Fotbollförbundets styrelse och vi hade precis HBTQ-certifierat förbundet, så jag hade det i bakhuvudet, säger Ahlberg.

  – Vi hade ett öppet möte med golfklubbens styrelse, personal, klubbens ambassadörer och berättade hur exempelvis personalen i receptionen bemöttes. Alla blev helt chockade, och vi bestämde där och då att ta smällen direkt, när någon harklar ur sig något dumt. Där har Peter Kollert gått i bräschen och tagit diskussioner.

  I förgrunden ett lövträd med bred stam. I bakgrunden ett klubbhus med sten och tegeltak.
  Bokskogens GK ligger i en unik miljö. 2020 nåddes medlemstaket för klubben, med 1 850 fullvärdiga medlemmar.

  Bildval med omsorg

  Thomas Ahlberg berättar att Vision 50/50 också påverkat hur han skriver sina 53 nyhetsbrev per år och hur han väljer bilder.

  – Vilken skriver jag först, pojkettan eller flickettan, jag väljer bilder med stor omsorg. Vi har två hobbyfotografer som fotar på klubben och under alla tävlingar. De tog fram och sorterade 14 000 bilder i män, kvinnor, familjer, barn, flickor, pojkar, golfbanan, det var en viktig del, säger Ahlberg.

  Naturlig del av verksamheten

  Porträttbild på medelålders man med grått hår och blå jacka.
  "Vi ville modernisera klubben, stärka varumärket och göra klubben relevant även i framtiden. Vision 50/50 har blivit flaggbäraren för det strategiarbete", säger styrelseordförande Peter Kollert.

  Thomas Ahlberg menar att Vision 50/50 numera är en naturlig del av verksamheten.

  – Det här är en lång process, inget man fixar över en natt, och Ann-Christine är vår lanterna som inte låter oss släppa det. 

  – Men i dag är tänket så självklart att många inte ens reflekterar över det. Vi jobbar med upplevelser, klubben och banorna ska vara bra för alla. Vi byggde om Kungsbanan med ordentliga tee 40 och ett intressant signaturhål, så vi har ökat spelet där rejält. Och utvecklingen av banorna bara fortsätter.

  Text och bild: Lena Lindström
  Publicerad: September 2020

  Bokskogens tre tips för att lyckas

  • Mandatet – att ha en styrelseordförande som har frågan högst på agendan och inte viker en tum.

  • Handlingsplan som sträcker sig 3–5 år och visar på vad som är beslutat, med en drivande förändringsledare som håller i taktpinnen.

  • Involvera det ideella nätverket och både uppmana till, uppmuntra och tillåta egna initiativ.

  Mer inspiration

  Se videon från när Hector Valeria och Idrottens Kraft besökte Bokskogen för att få reda på hur de jobbar med inkludering genom Vision 50/50.

 9. Social hållbarhetVision 50/50 skapar tydlighet för distrikten
 10. Social hållbarhet

  Vision 50/50 skapar tydlighet för distrikten

  "Vi försöker skapa ett mer inkluderande tänk för alla". Det säger Gunilla Hamel, förändringsledare i Stockholms GDF, ett av golfdistrikten som deltagit i Vision 50/50-programmet.

  Porträttbild på kvinna i medelåldern med blont axellångt hår och vit pikétröja. I bakgrunden en golfbana
  "Det nya tankesättet genomsyrar vårt arbete", berättar Gunilla Hamel, förändringsledare i Stockholms GDF, under intervjun på Wermdö GCC.

  Distriktsförbunden har en viktig roll i arbetet för ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige. Vi har pratat med det största, Stockholms GDF, och ett av de minsta, Ångermanlands GDF, om deras erfarenheter hittills.

  Vision 50/50-programmet är egentligen utformat för golfklubben, och under utbildningen får deltagarna uppgifter att spana på verksamheten, ta fram vision, verksamhetsidé och värdegrund för klubben, skapa en referensgrupp med klubbens personal, entreprenörer och ideellt engagerade medlemmar.

  Av naturliga skäl fungerar det inte på samma sätt när ett golfdistrikts styrelse deltar, men mycket av innehållet och de kunskaper och insikter det ger går att applicera även på distriktens arbete.

  Om Stockholms GDF

  Antal klubbar: 58
  Antal medlemmar i klubbarna: cirka 111 000*
  Andel kvinnor i klubbarna: 25,2 %*
  Startade Vision 50/50-programmet:  2018

  Om Ångermanlands GDF

  Antal klubbar: 5
  Antal medlemmar i klubbarna: cirka 3 700*
  Andel kvinnor i klubbarna: 27,4 %*
  Startade Vision 50/50-programmet: 2019

  * Siffror från GIT, juli 2020

  Vill skapa ett inkluderande tänk

  – Vi har fått ett annat tankesätt som genomsyrar vårt arbete, och kommer att ge våra kommittéer uppdraget att se över sina verksamheter så att de ligger i linje med den vision, verksamhetsidé och värdegrund som tagits fram under arbetets gång, säger Per Forsberg Blavier, ordförande i Stockholms GDF.

  Han får medhåll av förändringsledare Gunilla Hamel.

  – Vi försöker skapa ett mer inkluderande tänk för alla, säger hon.

  Distriktet som katalysator för nya mötesplatser

  Porträttbild på man i medelåldern med mörkblont hår och vit pikétröja. I bakgrunden en golfbana.
  "Vi ser att vi tydligare kan fungera som en katalysator för distriktets klubbar", säger Per Forsberg Blavier, ordförande i Stockholms GDF.

  Stockholms GDF är det största av Sveriges 21 golfdistriktförbund och gick med i programmet 2018. Traditionellt sett engagerar sig distrikten i seriespel och ungdomsverksamhet, men Vision 50/50-programmet har lett till en breddad syn på distriktets roll.

  – Vi ser att vi tydligare kan fungera som en katalysator, att hjälpa distriktets klubbar att växa genom att tillhandahålla mötesplatser med olika innehåll, säger Per Forsberg Blavier.

  Kunskap viktigt för att möta motstånd

  För Ångermanlands GDF har Vision 50/50-programmet framför allt lett till en kunskapshöjning. Det menar Ann Holst, som är distriktsordförande och som samtidigt varit förändringsledare för arbetet:

  Porträttbild på kvinna i medelåldern med kort rött hår och blå tröja. I bakgrunden syns vatten och en stor bro.
  Ann Holst, ordförande för Ångermanlands GDF och förändringsledare för Vision 50/50, anser att arbetet skapar en tydlighet för styrelsen.

  – Det är så lätt att tro att vi kan de här sakerna redan. Även om vi jobbat en hel del med ämnet är det viktigt att få en bredare förståelse för vad det betyder och att börja tänka i de här banorna. Det finns mycket motstånd, och för att kunna bemöta det behöver vi ha kunskap och ha fått möjlighet att reflektera över vad det betyder och innebär.

  Processledare utifrån har stor betydelse

  Ångermanland har valt att ta in en extern processledare för Vision 50/50-arbetet, som stöttat och drivit distriktets styrgrupp längs vägen.

  – Det har betytt jättemycket att ha en person utifrån som lett arbetet med att se över varför vi finns till, vad vårt syfte är och vad distriktet ska göra.

  Skapat tydlighet för distriktens roll

  – Att skapa den här tydligheten för oss kring vad vår roll är i samverkan med förbundet, det har varit viktigt. Om vi vet varför vi finns till och att vi gör praktisk och konkret nytta – då blir det roligare och enklare. Vi blir helt enkelt mer motiverade, avslutar Ann Holst.

  Text och bild: Lena Lindström
  Publicerad: September 2020

  Tre insikter från Vision 50/50-arbetet

  • Förändringsledaren bör ha erfarenhet av distriktets verksamheter och strukturer, både formella och informella.

  • En ögonöppnare för både män och kvinnor.

  • Värt att gå, om inte annat för den personliga utvecklingens skull.

 11. Ekonomisk hållbarhetFilm: Förlängt arrendeavtal för Linköpings GK
 12. Ekonomisk hållbarhet

  Film: Förlängt arrendeavtal för Linköpings GK

  Linköpings GK:s arrendeavtal med kommunen gick ut 2021. Kommunen var redo att säga upp avtalet för att bygga bostäder på marken. Gediget lobbyingarbete av golfklubben vände beslutet och klubben får nu vara kvar.

  Se filmen där klubbchefen och lokalpolitiker berättar hur golfen kan visa på sin viktiga plats i lokalsamhället genom att inleda samtal och vara lyhörd.

  Film: 2AM/Kraftfull Kommunikation
  Publicerad: September 2020

 13. Social hållbarhetFilm: Mentorskap och nya vänner på Snöå
 14. Social hållbarhet

  Film: Mentorskap och nya vänner på Snöå

  I projektet "Golf för nya vänner" får nyanlända en möjlighet att integreras i samhället genom golfen. Snöå är en av golfklubbarna som deltagit i projektet.

  Möt Hevin och Mohamad som genom "Golf för nya vänner" lärt sig spela golf och har knutit nya kontakter på Snöå GK:


  Hör Kalle Björklund, projektledare för Golf för nya vänner på Snöå GK, och Stina Munters, ordförande i Vansbros kommunstyrelse, berätta om projekt och dess framgångar på klubben:

  Om Golf för nya vänner på Snöå:

  Hevin Hamo och Mohamad Attar kom till Sverige, närmare bestämt Vansbro i Dalarna, från Syrien 2017. De började studera vid Vansbro Utbildningscenter där de fick möjligheten att lära sig ett nytt språk. Studierna gav även Hevin och Mohamad chansen att uppleva glädje, träffa nya vänner och skapa nya nätverk.

  Genom integrationsprojektet ”Golf för nya vänner” har de även fått tillfälle att lära sig spela golf på Snöå Golfklubb. Här har klubbens mentorer hjälpt dem att både komma igång med golfen – och integreras i samhället.

  Att alla nyanlända får chansen att komma in i samhället är avgörande för Sverige. Med nya vänner och genom nya nätverk skapas förutsättningar som kan hjälpa till när det är dags för nästa steg i livet.

  ”Golf för nya vänner” skapades med förhoppningen att fler golfklubbar upptäcker möjligheten att göra skillnad – för samhället, klubben och den enskilde individen.

  Läs mer om projektet här 

  Film: 2AM/Kraftfull Kommunikation
  Publicerad: Augusti 2020

 15. Ekonomisk hållbarhetFilm: Solpaneler en lysande investering
 16. Ekonomisk hållbarhet

  Film: Solpaneler en lysande investering

  Se filmen om hur Skåneklubben Kävlinge GK och Östersund-Frösö GK i Jämtland sänker sina elkostnader med 70 000 kronor om året – och samtidigt bidrar till miljön.

  Se reportaget ovan och scrolla ner för att se bilder från filmen. Nedan är en sammanfattning i textform. 

  Vintern 2019 investerade Kävlinge Golfklubb, strax norr om Lund i Skåne, i en solcellsanläggning på 420 kvadratmeter. Detta efter tips från en medlem som hade kunskaper om branschen.

  – Det är ofta så det är på golfklubbar, medlemmar som är engagerade, säger Tobias Klöfver, Kävlinge Golfklubb, och fortsätter:

  – Vi kikade och räknade på vad det skulle ge. Vi har tre härliga tak i söderläge, så den ekvationen var lätt att räkna hem.

  Sparar 70 000 om året med hjälp av solen

  Kävlinge GK drog igång projektet i slutet av februari 2019 och efter en fin vårstart såg de resultat redan efter ett par, tre veckor. Efter ett halvår hade de dragit ihop cirka 55 000 kWh, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av klubbens totala förbrukning på 300 000 kWh.

  – 70 000 kronor om året sparar vi in med hjälp av solen, säger Tobias Klöfver.

  Hundra mil norr om Kävlinge, på Östersund-Frösö Golfklubb, byggde man också en solcellsanläggning 2019.

  – Investeringen för anläggningen ligger någonstans runt 800 000 kronor. Vi har ett bidrag på 20 procent på det som vi får tillbaka. Sedan ser det ut som att vi kommer spara någonstans runt 70 000 kronor per år på elförbrukningen, säger Tore Wedin på Östersund-Frösö Golfklubb.

  Solceller fördelaktigt för golfklubbar

  Magnus Petsen är solcellsexpert på företaget Rexel, som gjort installationen på Östersund-Frösö GK. Han menar att golfklubbar är synnerligen lämpade för solceller, eftersom hela verksamheten sker under den del av året när anläggningen producerar som bäst.

  – Det gör att man kommer kunna använda en väldigt stor del av det man producerar direkt i verksamheten och det gör det väldigt fördelaktigt, säger Magnus Petsen.

  Skrivs av på 7–10 år

  Naturligtvis ska man anlita en expert och räkna på det mer noggrant, men de stora penseldragen är att livslängden på en solcellsanläggning är ungefär 25–30 år.

  Anläggningen skrivs normalt av på 7–10 år och med rådande elpris på ungefär 1 krona per kWh* sparar man ungefär lika mycket på elräkningen som avskrivningskostnaden blir. Lånar man till investeringen kostar lånet ungefär lika mycket som man sparar.

  Det blir alltså ingen skillnad på vare sig resultatet eller kassaflödet första året man gör investeringen i en solcellsanläggning. Men sedan förbättras kassaflödet för varje år som går.

  När lånen är helt avbetalade och avskrivningen är gjord har solcellerna fortfarande 15–20 års livslängd kvar. Då blir det stora besparingar årligen. Hur stora beror såklart på storleken på solcellsanläggningen.

  Lång livslängd och minimalt med underhåll

  – En solcellsanläggning kräver egentligen inget underhåll, annat än att man tar bort eventuellt skräp som ramlar ner på solpanelerna. Det finns inga rörliga delar, livslängden är väldigt lång och garantitiderna generösa. Så det gör det till en ganska tacksam investering, säger Magnus Petsen, solcellsexpert på Rexel.

  Avslutningsvis, men nog så viktigt: en solcellsanläggning är bra för miljön från dag ett.

  * Ungefärligt pris per kWh vid tidpunkten då filmen spelades in, hösten 2019.

  Film: Brama/Mattias Brännholm
  Publicerad: Augusti 2020

 17. Social hållbarhetHammarö GK vill bryta gamla vane- och tankesätt
 18. Social hållbarhet

  Hammarö GK vill bryta gamla vane- och tankesätt

  En uppdaterad vision där alla ska kunna vara aktiva och ta del av klubbens erbjudanden och utbud. Det blev startskottet till den värmländska golfklubbens jämställdhetssatsning. Klubbchefen Martin Zetterfeldt Edin berättar om arbetet.

  En leende man i grå collegetröja med skägg, glasögon och rakat huvud håller upp en golfboll mot kameran, med klubbmärket för Hammarö Golfklubb tryckt på.
  "Ett sådant här utvecklingsprogram gör att man ifrågasätter och hittar nya infallsvinklar inom väldigt många områden", säger Martin Zetterfeldt Edin, klubbchef på Hammarö GK om Vision 50/50.

  Vad var det som gjorde att ni på Hammarö GK satsade på klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50? 

  – Vi ändrade vår vision från ”Hammarö Golfklubb, Det naturliga valet för golfintresserade!” till ”Hammarö Golfklubb, Det naturliga valet för alla!”. I den visionen faller det sig naturligt att arbeta med frågor kring jämställdhet och inkludering.

  Vad vill ni åstadkomma med det?

  – Vi vill skapa en öppenhet och möjlighet för alla att på något sätt kunna vara aktiva och ta del av klubbens erbjudanden och utbud.

  Vi ligger i en naturnära miljö som skapar möjlighet till flera former av aktiviteter som är friskvårdsskapande, exempelvis vandrings- och cykelleder, närhet till vatten och bad, footgolf och paragolf.

  En medlemsröst från Hammarö:

  – Vision 50/50 är en mycket bra satsning som öppnat upp för diskussion, både i små och stora grupper, som jag gärna själv deltar i, säger Stana Bengtsson, medlem på Hammarö GK.

  Några saker att prioritera enligt Stana:

  – Hur planerar vi? Vem är det som planerar? Hur fördelas taltid mellan de medverkande? Får beslutet olika konsekvens för kvinnor och män, flickor och pojkar?

  Källa: Hammarö GK

  Vad är det viktigaste ni kommit fram till så här långt?

  – Att vi behöver bryta gamla vane- och tankesätt,  samt uttrycka oss respektfullt mot alla som besöker oss. Där vi alla försöker vara medvetna om hur vi kommunicerar med varandra, både verbalt och icke-verbalt. Det kan te sig exempelvis i att man inte inkluderar nya medmänniskor i sin ”egna grupp av golfvänner”, oavsett kön.

  – Vi är fortfarande i en utvecklingsfas när det kommer till Vision 50/50, men det är ett arbete som också på ett sätt alltid kommer vara i en utvecklingsfas, då det inte finns en målgång kring dessa frågor. Hela tiden måste små förbättringar komma på plats inom alla områden som exempelvis; styrelse, personal, medlemmar och gäster, även om utgångspunkten är bättre eller sämre inom vissa områden idag.

  – Arbetet kommer att präglas av nutidens viktiga frågor, nya generationers kravbilder och förväntan, samt med blicken lyft för att komma framåt.

  Har ni gjort någonting det senaste året som ni inte hade gjort om ni inte hade arbetat med Vision 50/50?

  – Jag tycker att ett sådant här utvecklingsprogram gör att man ifrågasätter och hittar nya infallsvinklar inom väldigt många områden, som hur ser det ut idag inom organisationen, kommittéer, medlemmar, arbetsroller med mera.

  – Arbetet har skapat en medvetenhet och öppnat dörren för att skapa ett nytt förhållningssätt till saker och ting som troligen inte tagit lika stor del tidigare, kring infallsvinklar gällande beslutsfattande frågor.

  Hur skulle det vara att vara medlem på en jämställd golfklubb tror du? Hur ser målbilden ut?

  – Jag hoppas att det känns mer som en självklarhet än något som är tillkonstlat eller märkbart enbart under en viss tid. Man vill ju uppfattas som en klubb där alla är välkomna och där man kan lyfta sina ståndpunkter, samt att sin egen röst blir lika lyssnad på oavsett, kön, ålder och etnicitet.

  – Drömmen är väl att vi ska vara det naturliga valet för alla, utifrån en upplevelse som är positiv och kopplad till Hammarö Golfklubb och inte alls nödvändigtvis behöver vara kopplad till golf, även fast det är vår kärnverksamhet.

  Text: Hammarö GK (ursprungligen publicerad på deras hemsida)
  Publicerad: Augusti 2020

  "När vi tänker till kan den klokaste bli överraskad!"

  Så här säger förändringsledare Berit Sundgren Grinups om Hammarös jämställdhetsarbete.

  Halvbild på kvinna med grått hår och solglasögon. Står utomhus i solen på en golfbana.
  Berit Sundgren Grinups är förändringsledare för Hammarö Golfklubbs Vision 50/50-arbete.

  Vad vill ni åstadkomma med klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

  – Jämställdhet och inkludering är frågor som vi ständigt behöver påminnas om för att bli mer medvetna om egna och andras beteendemönster. Ingen vill ju tro det, men det mesta vi gör och säger sker automatiskt. När vi tänker till kan den klokaste bli överraskad!

  Vad är det viktigaste ni kommit fram till så här långt?

  – Historiskt har golfsporten varit en manssport, skapad för män och av män. Män och seniorer är i majoritet på vår klubb, liksom på de flesta golfklubbar, både bland medlemmar och personal. Därför måste vi vara särskilt uppmärksamma på och öppna för kvinnors och yngres synpunkter och tankar kring golfsporten. Perspektiven behöver vidgas och förebilderna bli fler!

  Hur ser målbilden ut?

  – En jämställd golfklubb är resultatet av långsiktigt medvetna handlingar som i sin tur leder till erfarenheter hos medlemmarna att alla oavsett kön, ålder, etnicitet etc. är viktiga för klubben. 

  – Att se både tjejer/killar och kvinnor/män i personalgruppen, i styrelse och kommittéer liksom bland elitspelare och amatörer. Att som tjej/kvinna känna sig säker på att det man säger och tycker väger lika tungt som det som en kille/man framför. Att det finns ett genuint intresse för olika synsätt och tankar. 

 19. Social hållbarhetMixade tävlingsgrupper i Östergötlands seriespel
 20. Social hållbarhet

  Mixade tävlingsgrupper i Östergötlands seriespel

  Tack vare ett stort engagemang har klubbarna i Östergötlands golfdistrikt inte bara fått ett stort antal deltagare till sitt seriespel. De har också lyckats skapa mixade grupper där män och kvinnor möts i matchspel.

  Östergötlands GDF har gått Vision 50/50. Här syns representanter från förbundet med sitt diplom.
  Lars-Erik Rickardsson, Anna-Carin Lindquist, Maria Uller, Björn Gustafsson och Staffan Johansson från distriktsstyrelsen.

  2019 startade Östergötlands Golfdistriktsförbund ett seriespel för distriktets alla golfklubbar. Första året deltog sammanlagt 90 lag.

  2020 var antalet anmälda lag över 100 och nya klasser och spelformer har tillkommit.

  – Klubbarna har arbetat aktivt för att fler ska vara med och spela, vilket resulterat i att vi i år har många fler spelare och har utökat antalet åldersklasser, säger Hans Söderberg, tävlingsansvarig på distriktsförbundet.

  Vision 50/50-arbetet gav nya idéer

  Men det är inte bara genom det ökade antalet deltagare som klubbarna och distriktet uppvisar ett starkt engagemang. Även deras gemensamma arbete med Vision 50/50 har burit frukt.

  Snabbfakta

  Antal klubbar i förbundet: 19 
  Totalt antal medlemmar: cirka 40 000

  Om Vision 50/50-programmet: "Vi har märkt att vi redan innan programmet jobbade åt denna riktning, men nu tänker vi bland annat mer på vad vi säger i text och tal. Och vi ser att klubbarna verkligen försöker att jobba för bättre jämställdhet."

  – Uppstartsmötet för seriespelet var välbesökt, och det kom in ett förslag om att damer och herrar skulle spela i samma serie – vilket vi också beslutade. De tävlande slår ut från samma tee som damer brukar spela från och det är matchspel som gäller. Det spännande i detta är att damer kan få möta herrar i matchspelet och vice versa, berättar Hans.

  Ny mixad klass infördes

  Till 2020 års säsong har det alltså tillkommit en mixad klass, där fyra spelare deltar från respektive klubb. Klassen fungerar på så sätt att par/mix spelar greensome mot den andra klubben och dam mot dam samt herre mot herre.

  – Det känns oerhört roligt att vi tillsammans har kunnat ta detta beslut, inte minst för allt arbete som görs på distriktet och klubbarna med Vision 50/50, avslutar Hans.

  Publicerad: Mars 2020

 21. Social hållbarhetNästa steg för Golf för nya vänner
 22. Social hållbarhet

  Nästa steg för Golf för nya vänner

  Golfen kan underlätta för nyanlända att hitta en väg in i samhället. Efter ett lyckat pågående pilotprojekt i Skåne har det blivit dags att ta Golf för nya vänner till hela Sverige.

  Golf för nya vänner är ett projekt för att få in nyanlända i det svenska samhället med hjälp av golfklubben. Deltagarna får ta Grönt kort, får en mentor att diskutera både golf och livet med samt blir medlem i klubben och får därmed tillgång till klubbens nätverk.

  Två kvinnor puttar på en puttinggreen. Ena i lång jacka och slöja, den andra i jeansjacka och mjukisbyxor.
  Ljunghusens GK är en av klubbarna som är med i projektet. De har anordnat träning för nyanlända sedan starten 2018.

  Ett 60-tal nyanlända tränar golf efter pilotprojekt

  Efter ett år kan vi konstatera att det slagit väl ut i pilotdistriktet Skåne och på första klubben utanför Skåne – Hässelby Golf i Stockholm. Ett 60-tal nyanlända eller delvis etablerade tränar golf, är på god väg till Grönt Kort och har fått upp ögonen för en idrott som i deras hemländer bara utövas av eliten och de rika.

  Positivt för deltagare och klubbar

  Nyttan för de nyanlända är uppenbar. Nyttan för den enskilda klubben är en chans att göra gott, få fler medlemmar och stärka kontakten med kommunen. Att golfen gör social nytta i samhället öppnar dörren för att prata om exempelvis arrende, vattentillgång och dragning av busslinjer och vägar.

  Driving range där golftränare undervisar fyra personer i golf och svingteknik.
  Projektet Golf för nya vänner ska hjälpa nyanlända att komma in i samhället snabbare med hjälp av golfen. Här är det träning på Hässelby Golf, en av de deltagande klubbarna.

  En starkare relation med Riksidrottsförbundet och ert lokala distriktsidrottsförbund är en annan framgångsfaktor och väg till finansiering av en egen satsning på nyanlända i klubben.

  Vill din golfklubb vara med? 

  Nästa steg i projektet blir att ta det till fler golfklubbar och distrikt runtom i Sverige. Är din klubb intresserade och vill veta mer – läs mer och ta del av slutrapporten på projektets hemsida.

  Om Golf för nya vänner
  Golf för nya vänner är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet och deras distriktsidrottsförbund – och utvärderas av GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan. Läs mer i tidigare artikel i Golfnyttan samt på projektets hemsida.

 23. Social hållbarhetNya intäkter med footgolf på Trummenäs
 24. Social hållbarhet

  Nya intäkter med footgolf på Trummenäs

  Trummenäs Golfklubb i Blekinge satsade på footgolf, vilket både gav intäkter och lockade nya grupper till anläggningen som klubben kan göra till golfare.

  Gruppbild på cirka 20 personer som håller fotbollar framför skylt med Trummenäs Golfklubb.
  Trummenäs GK arrangerade kval till footgolf-SM 2019, som avgjordes i Malmö under SM-veckan. Ett 20-tal spelare deltog, varav fem gick vidare till final.

  Footgolfbanan invigdes i maj 2019 och klubben fick en bra start. En av nycklarna har varit samarbete med närliggande idrottsföreningar.

  – Satsningen på footgolf har slagit väl ut tack vare ett bra samarbete med fotbollsklubbarna i närheten. Vi satte oss helt enkelt och ringde runt för att introducera footgolf. Det har blivit som en avkoppling mellan träning och matcher för dem. Det ska vi bygga vidare på, säger Jan-Erik Andersson, klubbchef på Trummenäs Golfklubb.

  Nya målgrupper hittar till klubben

  Dessutom når klubben helt nya grupper, däribland människor från andra kulturer som spelar fotboll. En kväll var två klubbar på footgolfbanan, och cirka en tredjedel kom från en annan kulturell bakgrund.

  – När de kommer hit till oss passar vi på att introducera dem i golfen, avdramatisera vad golf egentligen är och förhoppningsvis få dem intresserade av att börja spela, säger Jan-Erik Andersson,

  Hemligheten för att lyckas med en satsning på footgolf är att göra en bra introduktion för de som kommer till banan.

  – Ha bollar och scorekort framme, och följ gärna med ut på banan första gången så att de slipper går omkring och leta efter nästa tee, förklarar Jan-Erik Andersson.

  Klirr i kassan efter första säsongen

  Ekonomiskt har det gett ett tillskott på 70 000 kronor till klubbkassan sedan i maj. Med en spelavgift på 100 kr per runda innebär det alltså 700 rundor på knappt fyra månader (början av september).

  Det är också en chans att introducera fler till golfen, som förhoppningsvis blir medlemmar i klubben.

  Text: Thomas Björn
  Publicerad: September 2019

 25. Ekologisk hållbarhet»Golf kan skapa stor biologisk mångfald«
 26. Ekologisk hållbarhet

  »Golf kan skapa stor biologisk mångfald«

  I ett skogsdominerat område kommer en golfbana öppna upp landskapet. Golfaren behöver långa öppna – det vill säga utan träd beklädda – ytor för att spela fram till ett hål, men det får inte vara för lätt. Trädbeklädda ytor bör inte ha raka kanter utan bör vara ojämna ut mot de öppna ytorna. Där skapas bryn som ofta har flera busk- och trädskikt vilket gynnar många arter. Det finns arter som bara förekommer i bryn.

  Golfbanorna skapar alltså en skog där flera arter kan överleva än om golfen inte hade påverkat naturen. Det är dock inte bara i en natur med skog som man vill spela golf. På våra slätter brukar jag säga att här finns bara »himmel och blandsäd«. Vad kan en golfbana göra i den typen av landskap? Jo, ingen golfare vill spela i ett helt öppet landskap. Hårda vindar och ingenting att sikta på.

  I det helt öppna landskapet planterar ofta golfklubben träd, vanligtvis i dungar. Det måste också finnas hinder, och vad är då bättre än en damm? En damm i det sterila lerlandskapet, som Skånes slätter utgör, skapar en enorm mångfald.

  I Lund har vi en mycket speciell golfbana, Kungsmarken, som både är naturreservat och golfbana. Den ligger på promenadavstånd från höghusen i Lund och är därmed ett populärt utflyktsmål. Kungsmarken tillhör Lunds universitet och marken har utnyttjats för slåtter och bete åtminstone sedan 1200-talet. Det var Lunds Akademiska Golfklubb som började utnyttja marken som golfbana, 1936 anlades ett antal hål vilket senare byggdes ut med ytterligare hål.

  Växter älskar vatten vilket inte golfare och golfbollar gör. En konsekvens blir då dränering. Från början fanns här 13 orkidéarter, fem är nu helt borta och de övriga minskar i antal. Men nedgången behöver inte bero på viss torka. Vi har ett mycket stort kvävenedfall, vilket gynnar storvuxna arter som konkurrerar med orkidéerna.

  Eva Waldemarson
  Ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

 27. Ekologisk hållbarhetLunds Akademiskas närvaro ifrågasätts
 28. Ekologisk hållbarhet

  Lunds Akademiskas närvaro ifrågasätts

  Vänsterpartiet i Lund motionerar om att flytta Lunds Akademiska Golfklubb från naturreservatet Kungsmarken. Orsak: Ge »vanligt folk« ökad tillgång till området.

  Lunds Akademiska Golfklubb anlades på 30-talet och arrenderar Kungsmarken, som blev naturreservat 1974, av Naturvårdsverket fram till 2021. Avtalet har förlängts i femårsperioder och har gett 1 266 medlemmar, varav 128 juniorer under 21 år, möjlighet att spela golf.

  Tillsammans med gästspelare producerar de 26 000 ronder per år. Det är drygt 100 000 friskvårdstimmar och cirka 150 000 timmar i social samvaro. Lägg därtill alla skidåkare på vintern som förutom skidspår har tillgång till klubbhuset som är öppet 48 veckor om året. Golfklubben bidrar dessutom genom sin skötsel med stark natur- och miljöprofil till Sveriges miljömål, enligt både golfklubben och Maria Strandberg, professor och vd för Sterf, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse.

  Nu ifrågasätts Lunds Akademiska Golfklubbs närvaro. Vänsterpartiet i Lund motionerar om att banan vid Kungsmarkens naturreservat ska göras om till rekreationsområde, och att klubbens avtal med Naturvårdsverket därför inte ska förlängas. Helena Falk, ledamot för Vänsterpartiet i kommunstyrelsen i Lund och en av personerna bakom motionen, motiverar den enligt följande:

  – Vi har två huvudargument. För det första tillgängligheten, att öka tillgången till naturreservatet för »vanligt folk« såsom barnfamiljer, pensionärer – och förstås även golfare. Golfbanan upptar en dryg fjärdedel av naturreservatet och det utgör en begränsning för att alla som vill ska kunna använda området.

  – Det andra argumentet handlar om den biologiska mångfalden. Jag vet att golfklubben gör många bra saker för den biologiska mångfalden, men faktum är att antalet arter minskat sedan golfbanan anlades på 30-talet. I remissvaren från Länsstyrelsens uppdaterade bevarandeplan som presenterades i december, har exempelvis Botaniska Föreningen i Lund också en del invändningar när det gäller arterna och den biologiska mångfalden.

  Helena Falk hänvisar också till andra naturområden i Lund där det inte ligger en golfbana, och vad det innebär för friluftslivet för »vanligt folk«. Området Skrylle i orten Dalby är ett sådant.

  – Där kryllar det av människor på helgerna, inte minst barnfamiljer.

  Exakt vart golfbanan ska flytta kan Helena Falk inte ge svar på i dagsläget.

  – Det har anlagts nya golfbanor förut – Värpinge i Lund är en sådan – och det har gått bra, så det ska nog gå bra att flytta Lunds Akademiska också.

  Vänsterpartiets motion lämnades in i början av året. Helena Falk hoppas att den ska beredas i kommunstyrelsen till hösten och därefter komma upp till beslut i kommunfullmäktige.

  – Om motionen tas upp i kommunfullmäktige kommer den förmodligen inte att gå igenom. Vi har borgerligt styre i Lund och chanserna är därför små, men vi vet att många kommuninvånare tycker som vi. Därför tar vi upp frågan.

  Lennart Nilsson, ordförande i Lunds Akademiska Golfklubb, säger till Lokaltidningen Lund Staffanstorp:

  – Vi har en löpande dialog med Naturvårdsverket, även Länsstyrelsen deltar. Dialogen är bra och avtalet har förlängts vart femte år. Om Naturvårdsverket vill att vi ska flytta måste de presentera en ersättningsanläggning, säger Lennart Nilsson.

  Förutom regelbunden motion för medlemmar, gästspelare och skidåkare är klubben ett föredöme inom området miljö- och naturvård, genom att:

  • arbeta för att bidra till Sveriges miljömål, exempelvis »Ett rikt växt- och djurliv« och »Ett rikt odlingslandskap«.
  • följa den skötselplan som Länsstyrelsen lade fast 1989. Klubben driver på för att få en översyn av planen, och väntar på respons från Länsstyrelsen.
  • varken gödsla eller sprida växtskyddsmedel på fairwayytor sedan 1986. De enda ytor som i begränsad form behandlas är utslagsplatser och greener eftersom de slits ganska hårt.
  • bygga insektshotell för ökad pollinering genom att borra hål i ved från fällda träd som får ligga kvar staplad i skogen.
  • sedan 1992 driva en Naturvårdskommitté som nu slagits samman med Bankommittén till Ban- och naturvårdskommittén.
  • sedan 1994 bjudit in till olika vandringar, bland annat botanisk, ornitologisk och kulturhistorisk. De två första erbjuds på något klubben kallar Naturdagen, vilken hålls i månadsskiftet maj–juni varje år. Inbjudan har skett genom annonser på klubben, klubbens hemsida, e-post till medlemmarna, i lokalpressen och Länsstyrelsens kanaler.
  • skapa en strövstig kring området med informationsskyltar och ta fram en broschyr som informerar om strövstigen och naturreservatet Kungsmarken. Skyltningen längs stigen har stärkts under våren.

 29. Social hållbarhetTrelleborgs kommun stöttar damtävling
 30. Social hållbarhet

  Trelleborgs kommun stöttar damtävling

  Damer ska ha samma förutsättningar som herrar att tävla. Så resonerade Trelleborgs kommun och blev huvudsponsor för Tegelberga Open by Trelleborgs Kommun på Swedish Golf Tour.

  Trelleborgs kommun och fyra av kommunens bolag gick ihop som huvudsponsor för tävlingen som arrangerades 24–26 maj: Visit Trelleborg, Trelleborgshem, Trelleborgs Hamn och Trelleborgs Energiförsäljning AB (TREFAB). Anledningen?

  – Vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar för kvinnor att ta plats i idrotten, därför känns det rätt att vara huvudsponsor i Tegelberga Open, förklarar Petra Strandberg, ansvarig PR & Marknad på Visit Trelleborg, och fortsätter:

  – Ur ett besöksnäringsperspektiv vill vi locka besökare till Trelleborg med omnejd och få dem nyfikna på att uppleva mer. Det finns 14 golfbanor i kommunerna Vellinge, Skurup, Svedala och Trelleborg. Det gör golfbesökare extra intressanta.

  Sveriges sydligaste udde, Smygehuk, en livfull landsbygd med shopping och lokala matproducenter samt den nationella cykelleden Sydkustleden som invigs i sommar, är också besöksmål som Petra Strandberg gärna för fram.

  Prispengarna i Tegelberga Open by Trelleborgs Kommun är 100 000 kronor. Bo Rolf är projektledare för tävlingen. Han säger:

  – Att Trelleborgs kommun går in som huvudsponsor betyder hela skillnaden för oss som arrangör. Istället för att det kostar att arrangera tävlingen räknar vi med ett litet överskott. Det känns också bra att kommunen går in och stöttar en damtävling.

  Kontakterna inleddes redan förra året när Tegelberga GK bestämde sig för att arrangera en damtävling för första gången. Det var då för sent för att få till ett avtal med hela kommunen, men fritidsförvaltningen gick med som delsponsor. I år sker samarbetet alltså i full skala.

  På fredagskvällen i tävlingsveckan anordnade huvudsponsorerna en middag för spelarna på Trelleborgen, en ringborg från vikingatiden som hittades 1988. På vikingatiden var området danskt och i Danmark kallas denna typ av borgar för trelleborgar, därav stadens namn.

  Den nuvarande borgen är en rekonstruktion och stod klar 1995.

  Därför ska din klubb bli arrangör på Swedish Golf Tour:

  1. Bra tillfälle att knyta kontakt med lokala näringslivet och destinationen.

  2. Sätta klubben på golfkartan! Marknadsför klubben och banan som en tourarrangör.

  3. Utveckla banan. Medlemmar och gäster får spela en bana i toppskick.