Bokskogens GK: "Stämningen är otrolig"

Skåneklubben ville modernisera, stärka varumärket och göra klubben relevant även i framtiden. Vision 50/50 blev flaggbäraren för strategiarbetet. Den viktigaste pusselbiten har varit förändringen av kulturen i klubben.

Om Bokskogens GK

Diplom Vision 50/50: 2019
Aktiva medlemmar: Cirka 1 940
Andel kvinnor: 25,9 %
Tillhör: Skånes GDF
Anläggning: Kungsbanan med tee 55, 46, 40, Gamla banan med tee 65, 61, 58, 55, 52, 50, en 4-håls korthålsbana och en 6-håls knattebana.

Siffror från augusti 2020

Bokskogens GK var mitt i ett fördjupat strategiarbete när de gick in i klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. 

– Vi ville modernisera klubben, stärka varumärket och göra klubben relevant även i framtiden. Vision 50/50 har blivit flaggbäraren för det strategiarbetet, säger styrelseordförande Peter Kollert.

Bokskogens GK ligger i Bara utanför Malmö i en unik miljö. Vägen till klubben slingrar sig genom en vacker, tät och lummig bokskog och för att komma in på klubbhusområdet passerar man genom en låg portal. Där öppnar klubben och banorna upp sig med välskötta rabatter, stora bokar, fruktbärande körsbärsträd, en livlig uteservering och ett stort övningsområde.

Tre personer, två kvinnor och en man, står och pratar med varandra på en golfbana.
Tre av frontfigurerna på Bokskogens GK som med uthållighet jobbat med att förverkliga klubbens mål utifrån Vision 50/50-andan. Fr v Ann-Christine Halén, förändringsledare, Peter Kollert, ordförande och Inga-Lill Lellky, ledamot i styrgruppen för Vision 50/50.

Vi sitter i styrelserummet på övervåningen i klubbhuset. Med i samtalet är också Ann-Christine Halén, förändringsledare för Vision 50/50-arbetet, samt Inga-Lill Lellky, aktiv i Vision 50/50-styrgruppen.

Kraftig ökning av medlemmar

– Vi har ökat antalet medlemmar fyra år i rad, med en dipp 2019. I år har vi upplevt en enormt kraftig ökning, så nu är det fullt. Vi har nu 1 850 aktiva medlemmar, och det är ett tak som medlemmarna själva har beslutat om vid ett årsmöte, berättar Peter Kollert.

Pilotklubb för Vision 50/50

Redan år 2015 utsågs Bokskogens GK till pilotklubb i Vision 50/50. Men processen och förändringsarbetet har tagit tid och klubben diplomerades först 2019.

Porträttbild, blond medelålders kvinna med glasögon.
"Från början var det en stor utmaning att verkligen nå ut med innehållet", säger Ann-Christine Halén, förändringsledare på Bokskogens GK.

– Det har varit en stor utmaning att verkligen nå ut med innehållet. Från början visste vi inte riktigt hur vi skulle formulera oss och vad vi ville uppnå. Golfen hade varit en sluten värld, och vi ville berätta att den inte var det längre, att alla var välkomna, men hur?, säger Ann-Christine Halén.

– Vi hade medlemsmöten, Peter pratade med kommittéer och styrelse, vid tävlingar, i officiella och inofficiella sammanhang, men det var svårt att konkretisera budskapet.

Arbetet har gett effekt

För att komma framåt i arbetet hölls fyra medlemsmöten för att diskutera Vision 50/50 och utifrån dessa möten klarnade de övergripande budskapen:

 • Fler tjejer/kvinnor till Bokskogen och de ska känna sig trygga och självklara på banan.

 • Fler tjejer/kvinnor som arbetar på klubben, både som personal och ideellt engagerade.

 • Medlemmarna ska hitta golfkompisar.

Kvinna i medelåldern med kort brunt hår och glasögon och rosa pikétröja står på golfbana.
"Stämningen på klubben är otrolig och medlemmarna är mer informerade om vad som händer på klubben", säger Inga-Lill Lellky, som sitter i styrgruppen för Vision 50/50.

– Om jag tittar på klubben utifrån ser jag att medlemmarna pratar mer med varandra. Man är mer informerad om vad som pågår på klubben och man dröjer sig kvar här. Stämningen är otrolig, det har hänt så mycket, och där är även tränartrion väldigt viktig, säger Inga-Lill Lellky.

Uthållighet efter diplomering

En av klubbarnas största utmaningar i Vision 50/50-arbetet är uthålligheten även efter diplomet är utdelat. På Bokskogens GK är styrgruppen i stort sett intakt och oförändrad. Kvar är både klubbchef Thomas Ahlberg, styrelseordförande Peter Kollert, förändringsledare Ann-Christine Halén och Inga-Lill Lellky, ledamot i styrgruppen.

Utsikt över golfbana, tre stora lövträd och blå himmel med sommarmoln.
Vision 50/50 är flaggbärare för arbetet med Bokskogens GKs varumärke.

– Däremot har vi försökt att få alla ideellt engagerade och all personal att gå första delen i den webbaserade utbildningen, men det har varit trögt. Därför har vi nu beslutat att hålla träffar kommittévis i stället, där vi tittar på Vision 50/50-filmer och pratar om klubbens värdegrund för att på så sätt väcka nyfikenheten, säger Halén.

Viktigaste pusselbiten

De är överens om att den viktigaste pusselbiten har varit förändringen av kulturen på klubben.

– Allt handlar om öppenhet och att känna sig välkommen, säger Inga-Lill Lellky.

Sedan har naturligtvis en främre tee 40 på Kungsbanan varit väldigt uppskattat, liksom vattentoaletterna på banan, och många andra aktiviteter och satsningar. 

Öppet möte om bemötande

Porträttbild på medelålders man med brungrått hår och blå tröja.
"Vision 50/50 är numera en naturlig del av verksamheten", säger Thomas Ahlberg, klubbchef på Bokskogens GK.

Thomas Ahlberg är klubbchef och i många avseenden klubbens ansikte utåt.

– När vi drog i gång Vision 50/50-arbetet satt jag i Svenska Amerikansk Fotbollförbundets styrelse och vi hade precis HBTQ-certifierat förbundet, så jag hade det i bakhuvudet, säger Ahlberg.

– Vi hade ett öppet möte med golfklubbens styrelse, personal, klubbens ambassadörer och berättade hur exempelvis personalen i receptionen bemöttes. Alla blev helt chockade, och vi bestämde där och då att ta smällen direkt, när någon harklar ur sig något dumt. Där har Peter Kollert gått i bräschen och tagit diskussioner.

I förgrunden ett lövträd med bred stam. I bakgrunden ett klubbhus med sten och tegeltak.
Bokskogens GK ligger i en unik miljö. 2020 nåddes medlemstaket för klubben, med 1 850 fullvärdiga medlemmar.

Bildval med omsorg

Thomas Ahlberg berättar att Vision 50/50 också påverkat hur han skriver sina 53 nyhetsbrev per år och hur han väljer bilder.

– Vilken skriver jag först, pojkettan eller flickettan, jag väljer bilder med stor omsorg. Vi har två hobbyfotografer som fotar på klubben och under alla tävlingar. De tog fram och sorterade 14 000 bilder i män, kvinnor, familjer, barn, flickor, pojkar, golfbanan, det var en viktig del, säger Ahlberg.

Naturlig del av verksamheten

Porträttbild på medelålders man med grått hår och blå jacka.
"Vi ville modernisera klubben, stärka varumärket och göra klubben relevant även i framtiden. Vision 50/50 har blivit flaggbäraren för det strategiarbete", säger styrelseordförande Peter Kollert.

Thomas Ahlberg menar att Vision 50/50 numera är en naturlig del av verksamheten.

– Det här är en lång process, inget man fixar över en natt, och Ann-Christine är vår lanterna som inte låter oss släppa det. 

– Men i dag är tänket så självklart att många inte ens reflekterar över det. Vi jobbar med upplevelser, klubben och banorna ska vara bra för alla. Vi byggde om Kungsbanan med ordentliga tee 40 och ett intressant signaturhål, så vi har ökat spelet där rejält. Och utvecklingen av banorna bara fortsätter.

Text och bild: Lena Lindström
Publicerad: September 2020

Bokskogens tre tips för att lyckas

 • Mandatet – att ha en styrelseordförande som har frågan högst på agendan och inte viker en tum.

 • Handlingsplan som sträcker sig 3–5 år och visar på vad som är beslutat, med en drivande förändringsledare som håller i taktpinnen.

 • Involvera det ideella nätverket och både uppmana till, uppmuntra och tillåta egna initiativ.

Mer inspiration

Se videon från när Hector Valeria och Idrottens Kraft besökte Bokskogen för att få reda på hur de jobbar med inkludering genom Vision 50/50.

Fler nyheter

 1. Bättre klubbliv på Bedinge GK
 2. Social hållbarhet

  Bättre klubbliv på Bedinge GK

  Vision 50/50-arbetet har gett Skåneklubben högre ambassadörspoäng och bättre betyg på klubblivet. Samarbete mellan kommittéer har också lett till bättre språkbruk och konkreta aktiviteter som bidragit till inkludering.

  Bedinge Golfklubb, Sveriges sydligaste golfklubb i Beddingestrand med närmare 1 100 medlemmar, gick in i Vision 50/50-arbetet av flera anledningar.

  – Det handlade inte bara om att få fler kvinnor engagerade, utan även om att få en större känsla av inkludering bland klubbens medlemmar, oavsett kön, hcp eller ålder, berättar Stina Karlgrund, klubbens ordförande sedan sex år tillbaka.

  Hon får medhåll av klubbchef Per Kestola.

  – Vi gick med i programmet för att det kändes bra, men inte bara för att fokusera på män och kvinnor, utan ett inkluderande för alla kategorier medlemmar och spelare, säger han.

  Gemensamt kommittémöte gav resultat 

  Under arbetets gång valde styrelsen att koppla sina nya mål till resultaten i medlemsundersökningen Players 1st, den input som medlemmarna har gett.

  – Då insåg vi hur viktigt det är att kommittéerna jobbar i samma anda som oss i styrelsen och valberedningen. Vi insåg också att många i kommittéerna inte hade någon kunskap om andra kommittéers arbete eller ledamöter. Därför kallade vi under våren samman alla kommittéledamöter till ett stort möte, berättar Karlgrund.

  På det mötet fick alla presentera sig för varandra, berätta vilken kommitté de jobbade i och hur länge de varit engagerade.

  – Därefter presenterade vi i styrelsen hur vi tänkte och tyckte. Vi blandade sedan i grupperna friskt mellan kommittéerna för att alla skulle lära av varandra och det blev ett väldigt uppskattat möte, säger ordförande Karlgrund.

  Konkreta aktiviteter och bättre språkbruk

  Ett konkret resultat av det vårmötet en planerad tävling mellan Old boys och damkommittén. Ett annat resultat blev att alla klubbens kommittéledamöter har gjort en gemensam golfresa till en av grannklubbarna.

  – Det var ett väldigt positivt möte med många bra förslag man kan gå vidare med. Jag upplever också att vi fått ett lite förändrat språkbruk, att herrar nu går fram till tee 47 och att det blivit en större gemenskap, säger klubbchef Per Kestola.

  Klubbens medlemskommitté har nu fokuserat på att nya medlemmar ska känna sig välkomna, oavsett kön eller ålder, med exempelvis faddergolf, onsdagsgolf, KM-golf på korthålsbanan och att få in dem i olika grupper.

  – Nu har vi begärt att kommittéerna ska lämna in tankar eller förslag på vår kommande handlingsplan och vilka aktiviteter som ska vara med, berättar Karlgrund, som säger att hon upplever att stämningen och bemötandet på kubben har blivit mycket bättre.

  Högre ambassadörspoäng och bättre klubbliv

  Hon får uppbackning av resultatet i senaste Players 1st medlemsundersökning, som visar att Bedinge GK ökat sin ambassadörspoäng från 37 till 52 på två år, och att serviceområdet Klubbliv fått en högre ranking.

  – Och det är vi väldigt glada och stolta över, säger ordförande Stina Karlgrund.

  En viktig spelare i processen var förändringsledare Anne-Marie Lindman, som i hela sitt professionella yrkesliv arbetat med förändringsprocesser.

  – Det var viktigt för mig att få styrelsen och medlemmarna att inse att det inte är jag som förändrar, utan att det är hela klubben med styrelsen i spetsen och med stöd av en referensgrupp, säger hon och fortsätter:

  – Därför gick de första två, tre månaderna till att skapa en förståelse och ett engagemang för vad Vision 50/50 innebar, att det är vi själva som äger frågan och behöver ta tag i arbetet. Därefter kunde jag supporta och stötta med lite olika verktyg.

  Råd till nya förändringsledare:

  • Skapa insikt hos både styrelse och medlemmar om vad programmet är för något och fokusera på budskapet och målet

  • Var noga med att även få med juniorerna i arbetet och lyssna på dem, för de har många kloka tankar på både hur vi vuxna beter oss och även på hur vi beter oss mot dem

  • Det måste finnas en förståelse hos styrelse och klubbledning att avvikande beteenden hos vissa medlemmar, som inte är förenlig med klubbens värdegrund, måste adresseras

  • Ge inte upp – var synlig, prata med folk, använd olika verktyg, informera kort och koncist vid alla olika typer av medlemsmöten

  • Skriv i medlemsbreven om vad som händer

  Hon ger också exempel på kommittéaktiviteter som gett ett mer positivt klubbliv.

  – Vi har bland annat ordnat en golftävling för medlemmar med hcp +36, vi har haft after work med golf över 9 hål, vi har ordnat event med boule och golf i kombination. Det behöver inte vara så dramatiskt, men det har gjort att fler och fler kommer och känner att de har en gemenskap.

  Text: Lena Lindström
  Publicerad: Mars 2024

 3. Film: Kinds GK möter framtiden med en ny inställning
 4. Social hållbarhet

  Film: Kinds GK möter framtiden med en ny inställning

  Efter att ha genomgått Vision 50/50 känner Kind att det börjar skapas ett nytt klimat på klubben. Men utvecklingsarbetet är långt ifrån klart. ”Bara för att diplomet hänger på väggen är det inte färdigt. Det är snarare startskottet”, säger klubbchef Linus Kulneff.

  Vision 50/50 är ett långsiktigt förändringsarbete för ett jämställt Golfsverige. Målet är jämnare könsfördelning bland spelare och i ledande positioner.

  En av golfklubbarna som gått programmet är Kinds Golfklubb. Se filmen och/eller läs reportaget nedan för att se hur klubben arbetar med jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

  ”Golfen är ganska traditionsstyrd”

  Kinds GK

  Antal medlemmar: 825 (median Sverige 916)

  Andel kvinnor: 25,6 % (median Sverige 26,0 %)

  Andel juniorer: 9,9 % (median Sverige 11,7 %)

  Linus Kulneff var bara 22 år när han blev klubbchef på Kinds Golfklubb. 15 år senare är han fortfarande kvar, och mitt i centrum av ett arbete som förändrar klubben. Han är tydlig med skälet till att golfklubben behövde ta tag i jämställdhetsfrågan.

  – Vi kände att vi behöver följa med samhällets utveckling. Det har ju varit ganska homogent genom åren, säger Linus Kulneff.

  – Golfen är tyvärr fortfarande ganska traditionsstyrd. Man ser det som att det framför allt är medelålders män som spelar, och gör vi ingenting kommer vi inte ha några medlemmar kvar. För fyller vi inte på underifrån är det en utdöende generation som spelar golf.

  – Ska vi då fylla på underifrån räcker det inte att bara ha den vanliga juniorträningen och så vidare, utan vi måste bredda vårt synsätt, fortsätter Linus.

  Styrgruppen för Vision 50/50-programmet består av klubbchefen Linus, ordförande Markus och förändringsledarna Pernilla och Karin. Tillsammans jobbar de för att utveckla klubben i en ny riktning. En bättre riktning för framtiden.

  Behöver bli en attraktivare klubb för kvinnor

  Belägen några mil söder om Borås är Kinds GK på pappret ganska nära den genomsnittliga svenska golfklubben. Och ändå inte.

  – En dryg fjärdedel av alla medlemmar är tjejer. Knappt tre fjärdedelar är killar. Så vi gör ju någonting fel att vi inte lyckas ha en bättre könsfördelning, säger Markus Bylander, ordförande i Kinds GK.

  Kinds Golfklubb behöver öka antalet medlemmar och Markus förklarar att det då är det ganska naturligt att gå efter den grupp där största urvalet finns. Och att de då behöver bli en attraktivare klubb för dem.

  – I grund och botten är det ett jämställdhetsprojekt och det behöver vi verkligen jobba med. Men vad vi framför allt behöver jobba med är helheten. Hur alla i klubben talar till varandra, vad vårt syfte är och vad vi vill uppnå. Och då tyckte vi att Vision 50/50 var en väldigt bra grund att stå på, säger Markus Bylander.

  – Målet är att vi ska bli en jämställd klubb med lika representation, men det handlar ju om hur vi killar beter oss, likväl som vad som attraherar tjejer.

  Fokus har breddats till jämlikhet och inkludering

  Karin Eliasson är förändringsledare för Vision 50/50-arbetet på Kinds GK. Hon menar att den största missuppfattningen kring programmet är att det måste nå fram till ett mål där det är 50/50 procent av båda könen.

  – Jag tänker mer att det är en vision längre fram. Man kanske kan röra sig mot det, men man kan ju aldrig tänka sig att målet ska vara 50 % män och 50 % kvinnor.

  – I början var det fokus på jämställdhet, men nu har det gått vidare till att mer handla om jämlikhet och inkludering av fler grupper och just att göra golfen tillgänglig för fler, säger Karin Eliasson.

  Klubbchef Linus håller med.

  – Det är oerhört viktigt för oss att få in personer med olika etniciteter och bakgrunder. Att försöka visa på att här är alla välkomna. Det är inte det lilla arbetet att ta sig dit, men det var det vi kände initialt, att vi måste få i gång ett arbete för att fler samhällsgrupper ska känna sig inkluderade.

  – Det viktigaste för oss var att hänga med i samhället i stort. Du ser vad som händer med världen idag och för oss var det viktigt att visa på att här ska man vara snäll. Vår slogan som vi kör med, ”Be Kind” (lite fyndigt så där), är det som genomsyrar hela den här idén, berättar Linus.

  Hela styrelsen var med på tåget

  – När vi tog upp det här i styrelsen som en av de tidiga klubbarna att vara med så var alla på samma linje direkt. Det här är ingenting vi ska göra som någon typ av sidoprojekt, utan det här är något som är oerhört viktigt för klubbens utveckling och fortsatta överlevnad helt enkelt, säger Linus Kulneff.

  Organisationslära säger rätt tydligt att bestående förändringar kommer inifrån och ut. På en liten golfklubb innebär det att förändringen börjar med styrelsen, klubbchefen och de anställda. Och att det nya förhållningssättet sedan sprider sig till medlemmarna.

  Det i sin tur är någonting som gäster och nya medlemmar märker och känner när de besöker klubben.

  – Jag tycker att man märker det ganska direkt för vi var tydliga, i vår kommunikation med medlemmarna, att vi hade påbörjat den här resan. Redan vid vårt höstårsmöte 2020 började vi informera, säger Linus Kulneff.

  Medlemmarna med på resan

  Linus berättar att styrgruppen och klubbledningen varit tydliga med att det här inte är något klubbledningen gör internt och presenterar resultatet när de är färdiga. Här lät klubben i stället medlemmarna följa med på resan, som fortsätter trots att Vision 50/50-programmet är genomfört.

  – Bara för att vi är ”färdiga”, alltså att diplomet hänger på väggen, så är jobbet inte färdigt. Det är snarare startskottet. Nu handlar det om att förvalta allt det här arbetet som vi har gjort.

  – Förr i tiden när man har suttit på kurser och utbildningar och sedan när man är färdig så ”jaha, då var det gjort”, men det är det som är utmaningen här.

  ”Vi pratar med varandra på ett annorlunda sätt”

  Kinds Golfklubb har vävt ihop Vision 50/50 med ett större klubbutvecklingsarbete och håller på att göra om organisationen från grunden och modernisera den samtidigt.

  – Det är viktigt att vi följer med, att vi följer upp och ser att det faktiskt händer någonting. Jag upplever efter alla mina år åtminstone lite embryon till ett helt nytt klimat. Vi pratar med varandra på ett annorlunda sätt, man behandlar folk med respekt på ett annat sätt, säger Linus.

  – Alla de här sakerna som har suttit djupt rotat i folk förr med att röd tee är damtee – ja det finns många konkreta exempel – börjar tunnas ur och försvinna. Kan vi fortsätta på den inslagna vägen kommer det här resultera i någonting jättebra, säger Linus.

  Ordförande Markus Bylander håller med och har också upplevt en personlig utveckling efter att ha gått igenom Vision 50/50.

  – Jag tycker det här har varit jättespännande. Jag uppfattar väl mig själv som någorlunda modern och jämställd, men man har fått oerhört mycket tankeställare, säger Markus.

  – Det är mycket som man gör som man inte tänker på. Det har varit jättenyttigt och jag har oerhört mycket nytta av det både i mitt professionella arbete och i andra sammanhang på fritiden, fortsätter han.

  Brinner för att utveckla klubben tillsammans

  Många klubbar funderar kanske på om det är värt den tid och det arbete som krävs för att gå Vision 50/50. Linus reflekterar:

  – Någonstans är vi enade i personal och styrelse att om vi ska fortsätta vara bra så måste vi arbeta med de här delarna. Och det har varit ett förlegat arbetssätt länge. Gamla kommittéer som gjort samma sak i 30 år. Olika strukturer för alla delar. Alla har sina egna verksamheter.

  Klubben arbetar nu med att få ihop en organisationsplan där det finns tydliga delar och där alla pratar med varandra. Det finns verksamhetsgrupper som är aktiva och tydliga och kan rapportera till personal och styrelse för att få det här att gå framåt.

  – Både de som jobbar ideellt och vi som arbetar som personal här har en yrkesstolthet. Alla vi älskar den här anläggningen och brinner för att utveckla detta tillsammans.

  – Vi har inte gjort det här för att någon har tvingat oss eller för att vi måste, utan för att vi vill göra detta. Och det tror jag är oerhört viktigt.

  Förändringsledare anställd på heltid

  Avslutningsvis, sommaren 2022 fick förändringsledaren Karin Eliasson fast anställning i klubben. För att täcka behovet i receptionen hade det räckt med en säsongare på halvtid. Övrig tid jobbar nu Karin med utveckling och förändring.

  På Kinds GK är man redo att möta framtiden.

  Reportage: Brama
  Publicerad: Januari 2023

 5. Film: Utomhusundervisning på Björkhagens GK
 6. Social hållbarhet

  Film: Utomhusundervisning på Björkhagens GK

  En dag i oktober 2021 öppnade Björkhagens GK upp golfbanan för en mellanstadieklass från närliggande Bäckahagens skola. Barnen fick inte bara undervisning, utan också naturupplevelser och möjlighet att prova på golf.

  Temat för dagens undervisning var hållbarhet och lärarna höll såväl matte- och svenska-, som samhälls- och naturlektioner, i golfbanans olika miljöer.

  – Att ha utomhusundervisning så här vid en golfbana, där det också finns en skog, innebär jättestora vinster eftersom eleverna får testa på både golf och ta del av den natur som finns häromkring, säger Linn Carrol, en av lärarna på Bäckahagens skola.

  Del av projektet "Golfbanan som utomhusklassrum"

  Skolbesöket var en del av pilotprojektet Golfbanan som utomhusklassrum – en satsning som drivs av golfförbundet, STERF, Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad och organisationen Skogen i skolan, och är en del av stadens rörelsesatsning för barn; Spring i benen.

  Eva Krantz är projektledare på Utbildningsförvaltningen och ser en stor fördel med utomhusundervisning:

  Golfbanan som utomhusklassrum. Skolelever från Bäckahagens skola besöker Björkhagens GK där de får utomhusundervisning kan prova på golf.
  Att använda golfbanan som klassrum kan skapa en win-win-situation för både skola och golfklubb. Som en del av undervisningen fick eleverna från Bäckahagen även prova på att spela golf. Kanske kan ett nytt intresse väckas?

  – Om lektioner hålls utomhus får vi in rörelse under skoldagen på ett naturligt och enkelt sätt. Att vara ute i skog och mark ger så mycket mer för våra sinnen och vi bryter stillasittandet.

  Samtidigt minskar förutsättningarna till utomhuslärande i takt med att städerna förtätas och de stadsnära grönytorna försvinner. Och det är här golfklubbarna har något unikt att erbjuda.

  Win-win för golfklubben och skolan

  Micke Madenteg, projektledare på Björkhagens GK, var med under Bäckahagens skolbesök och är positiv till att låta golfbanan utnyttjas till undervisning. Precis som Linn Carrol lyfter han fram vinsterna med den kombinerade möjligheten till både naturupplevelser och fysisk aktivitet som en golfbana har att erbjuda.

  – Vi får en chans att visa upp för lärare och elever att vi har en miljö där man kan lära sig både om rörelse, naturen och biologisk mångfald. Vi kan visa upp våra dammar och de ormar som finns här runtomkring – vi kan kort sagt lära unga allt på en golfbana, säger han.

  Läs också:

  Handbok från STERF om Golfbanan som utomhusklassrum

  Infosida om projektet – till golfklubbar

  Infosida om projektet – till kommuner och skolor

  Text: Thomas Björn
  Publicerad: November 2021