Driften av en förening, ett eller flera bolag, en golfanläggning samt golfverksamheten i sig är omgärdat med en rad lagar och regelverk. Svenska Golfförbundet har genom åren upparbetat en omfattande kunskaps- och rådgivningsbank inom de juridiska, skatterättsliga och ekonomiska områden som är relevanta och viktiga för golfverksamheten.

Juridik och skatter för golfverksamhet

Advokatfirman Lindahl i Malmö (lindahl.se) har utarbetat merparten av det juridiska materialet i nära samarbete med Svenska Golfförbundets (SGF:s) sakkunniga.

Advokatbyrån Flood Herslow Holme (flood.se) har författat avsnittet som rör spelrätter.

Grant Thornton (grantthornton.se) har utarbetat materialet som rör skatterättsliga frågor.

Ekonomihandboken har utarbetats av Sven Knutson (ekodata.dk). Materialet är omfattande och har därför delats upp i flera kapitel och avsnitt.

SGF:s rådgivare inom juridik och skatt

Porträttbild på Bo.
  • Bo Bengtsson
  • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
  • Tel: 08-622 15 59
Thomas.