Utbildningen är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer (PGA, GAF och SGA) med SGF som huvudman och IHM Business School som utförare. Den täcker hela branschens behov och skapar de bästa förutsättningarna för dig som är eller har som ambition att bli klubbchef eller nå annan ledande befattning.

Kurstillfällen

Om utbildningen

Logotyper GAF, SGA, SGF och PGA.

Vi alla behöver vara rustade på bästa sätt för att kunna manövrera och leda oss själva, och våra verksamheter, genom kriser och lågkonjunkturer. Golfens Klubbchefsutbildning ger nödvändiga kunskaper och förmåga att hantera såväl dagliga driftsfrågor som framtida strategiarbeten.

Detta är en utbildning med ökad fokusering på att driva verksamhet inom organisationsformer som klubb, bolag eller en hybrid av desamma. Syftet med utbildningen är att arbeta med de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom golfen möter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar som klubbchef och vill utvecklas eller arbetar med andra uppgifter inom golfen, alternativt annan verksamhet och vill byta bransch. Vi ser gärna att du har förkunskaper inom kärnverksamheten golf och erfarenhet av ledarskap.

Innehåll

Golfens Klubbchefsutbildning kommer att utveckla dig personligen och kompetensutveckla dig i delar som:

✔ ledarskap
✔ ekonomi
✔ organisation
✔ användning av digitala verktyg
✔ helhetsförståelse för golfanläggningens utveckling över tid
... och mycket mer.

Genom utbildningen lär du dig också hur du kan bidra till golfen som idrott och golfanläggningen som arbetsplats i samhället. 

Detta är en utbildning som gör skillnad och är framtagen för dig som har hög ambitionsnivå och vill vara förberedd på bästa sätt för att möta framtidens behov och krav. 

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över 1,5 år med start i oktober 2022 och examination mars 2024, med kursdagar fördelade på 9 tillfällen (3-dagars perioder). Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete. Kursdagarna är förlagda under perioden oktober-mars.

Avgift

Priset för utbildningen är 62.500kr exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på tre delbetalningar under 3 olika verksamhetsår. Det vill säga första betalningen under 2022, andra 2023 och sista under 2024.

I kursavgiften ingår kurslokaler, föreläsare, lunch och fika vid kurstillfällena. Tillkommer gör kostnader för boende, resor och middag vid kursskeden. I kursavgiften ingår ej någon försäkring.

Läs mer om utbildningen.