En kostnadsfri onlineutbildning där du får grunderna i styrelsearbete och hur man leder en golfklubb. Den riktar sig både till dig som redan idag sitter i styrelsen för en golfklubb eller som vill få en inblick i vad uppdraget innebär.

Kurstillfällen

Om utbildningen

Styrelseintroduktionen är steget mellan boken Att leda en golfklubb och den skräddarsydda halvdagsutbildningen Styrelsen i centrum (se här) som hålls hos er och anpassas till verksamheten på er golfklubb.

Introduktion till styrelsearbete finns på SGF:s utbildningsportal Att leda en golfklubb. Där finns flera gratis onlineutbildningar som stärker dig i din roll. Utbildningsportalen är tillgänglig för dig med ett aktivt Golf-ID, oavsett om du idag är engagerad i en styrelse, jobbar på golfklubb eller bara är nyfiken på att lära dig.