Skattesatser moms

Tabellerna visar rådande skattesatser för moms för verksamhet som bedrivs i golfklubb respektive GolfAB.

Golfklubb

Skattesatser 6 % 12 % 25 %
Medlemsavgift - - -
Spelbevis (kapitalinsats) - - -
Spelrättsavgift, greenfee & drivingrange - - -
Golflektion, golfträning, simulator - - -
Tränarutbildning - - -
Anmälnings- och startavgifter (i samband med t.ex. tävling) - - -
Uthyrning av klubbor - - -
Uthyrning av golfvagn, golfbil & förvaringsskåp - - -
Reklaminkomster - - -
Städavgift - - -
Försäljning i shop
Restaurangverksamhet i egen regi -
Uthyrning av golfbana, restaurang, shop (kräver uthyrning med frivillig beskattning) - -
Korttidsuthyrning av golfbana (särskilda regler, se kapitel 10) - - -
Köavgift (kan ses som en administrativ avgift) - - -
Inträdesavgift (kan ses som en förhöjd avgift för golfspel) - - -

GolfAB

Skattesatser 6 % 12 % 25 %
Medlemsavgift - - -
Spelbevis (kapitalinsats) - - -
Spelrättsavgift, greenfee & drivingrange - -
Golflektion, golfträning, simulator ✓* - -
Tränarutbildning - -
Anmälnings- och startavgifter (i samband med t.ex. tävling) - -
Uthyrning av golfvagn, golfbil & förvaringsskåp ✓** -
Reklaminkomster - -
Städavgift - -
Försäljning i shop
Restaurangverksamhet i egen regi -
Uthyrning av golfbana, restaurang, shop (kräver uthyrning med frivillig beskattning) - -
Korttidsuthyrning av golfbana (särskilda regler, se kapitel 10) - -
Köavgift (kan ses som en administrativ avgift) - -
Inträdesavgift (kan ses som en förhöjd avgift för golfspel) - -

* TränarAB kan redovisa 6 % resp. 25 % moms, se vidare kapitel 14.

** När en golfbil används av personer med funktionsnedsättning kan den anses utgöra nödvändig utrustning. Då gäller 6 % moms. För övriga gäller 25 % moms.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.