Tjänster till och från shop och golfinstruktör

En golfklubb eller ett GolfAB kan både upplåta lokaler och tillhandahålla andra tjänster till en golfinstruktör (TränarAB). Så här säger skattereglerna om upplåtelse av lokaler och inköp av tjänster.

 1. Hyra av lokal
 2. Lokaler som disponeras av TränarAB kan hyras ut med moms enligt reglerna för frivillig beskattning (25 %), eftersom TränarAB bedriver momspliktig verksamhet i lokalerna.

  Uthyrda lokaler måste vara avgränsade. Om TränarAB delar lokaler med till exempel golfklubbens eller GolfAB:s reception så kan momsreglerna för lokaler sättas ur spel.

  Det kan även få effekt på eventuella hyreskontrakt som golfklubben eller GolfAB har med en hyresvärd. Det är därför viktigt att upprätta hyreskontrakt med separat och avgränsad yta för de lokaler som TränarAB disponerar.

  Om uthyrning sker med moms så är skattesatsen 25 %. Hyran ska vara marknadsmässig och inte endast symbolisk. Under vissa förutsättningar kan samnyttjade lokaler omfattas av reglerna för frivillig beskattning, se vidare kapitel 9 Frivillig beskattning för fastighetsupplåtelser.

   

 3. Rörelsearrende
 4. Om TränarAB utöver hyran av lokaler betalar en avgift för nyttjanderätten till anläggningstillgångar som inte utgör fast egendom, avtal om så kallat rörelsearrende, så utgår moms med 25 % på den delen.

  Ett avtal om rörelsearrende kan omfatta tillgång till bollautomat, utslagsmattor, målflaggor, avståndsmarkeringar, tak/vindskydd och gräsklippning med mera.

  Vad händer om TränarAB tillfälligt har svårt att betala rörelsearrendet? I den situationen förekommer det att driftsbidrag lämnas till TränarAB. Bidraget kan tas emot utan momskonsekvenser förutsatt att det inte utgör ersättning för en vara eller en tjänst.

  Eftersom bidraget kommer att användas till att bekosta avdragsgilla kostnader i mottagarens verksamhet är bidraget inkomstskattepliktigt. Kan bidraget anses vara en kostnad för intäkternas förvärvande är det en avdragsgill kostnad för utbetalaren. Möjligheten till avdrag måste bedömas från fall till fall.

  Uthyrning av så kallad råmark är inte vanligt men eventuell uthyrning ska ske utan moms.

 5. TränarAB:s tjänster
 6. Om deltagarna själva betalar för träningen till TränarAB blir det 6 % moms.

  Inkomster från försäljning av lektioner i studio, på golfbana, drivingrange och/eller andra övningsområden är idrottslig verksamhet med 6 % moms.

  Det förutsätter att TränarAB säljer och utför sin tjänst direkt till den som deltar i aktiviteten. Det vill säga att medlemmen/golfspelaren faktureras direkt från TränarAB med 6 % moms.

  Vem som är köpare och därmed deltar i aktiviteten spelar dock ingen roll. Det innebär att ett företag kan köpa in tjänsten för att anställda ska få möjlighet att träna.

  Däremot blir momshanteringen en annan när TränarAB ska fakturera golfklubben/GolfAB för tränartjänster som ska erbjudas vidare till medlemmar/spelare vid till exempelvis gruppträning.

  I sitt ställningstagande ”Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang” från 2022 (2022-12-21, dnr: 8-2056195) uttalar Skatteverket att en tjänst som avser att ställa en tränare till förfogande utgör personaluthyrning.

  I detta fall anses golfklubben, inte TränarAB, tillhandahålla gruppträning och vara den som direkt leder, utbildar, instruerar eller tränar personen, vilket innebär att TränarAB ska fakturera personaluthyrning med 25 % moms till golfklubben/GolfAB.

  Gruppträningen finansierar golfklubben genom medlems- eller aktivitetsavgifter (utan moms) med inhyrd tränare från TränarAB.

 7. Golfsimulator
 8. I avsnittet om korttidsupplåtelse av idrottslokal framgår att det kan utgå 6 % moms vid spel i golfsimulator.

  Om TränarAB tillhandahåller sin tränartjänst inklusive spel i simulator utgår 6 % moms om tjänsten utförs och faktureras direkt till den som deltar i aktiviteten.

  Däremot anses TränarAB tillhandahålla personaluthyrning om tjänsten faktureras till golfklubben/GolfAB som sedan säljer tjänsten vidare till den som deltar i aktiviteten. Momsen uppgår då till 25 %. Se vidare om golfsimulator i kapitel 10.

   

Tips!

Byte av varor och tjänster mellan olika juridiska personer innebär ofta stora risker skatte- och momsmässigt. Undvik därför bytestransaktioner.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.