Lotterilagen

Regler som rör lotteri, licens för spel och spelskatt – inklusive ett flödesschema som kan hjälpa dig bedöma specifika situationer.

Regelverket kring licenser, som i sin tur påverkar spelskatt, är komplext.

Olika former av spel och lotterier kan arrangeras av både golfklubb och bolag, ofta i samband med en golftävling, vid ett årsmöte eller annat event.

Det är viktigt att den ansvarige arrangören är medveten om att det finns utlottningar som kan kräva spellicens och bli föremål för spelskatt.

Skicklighet eller slump

Vinster i tävlingar som baserar sig på skicklighet som till exempel att vinna en golftävling klassas aldrig som en sådan utlottning som avses i spellagen eller i lagen om spelskatt.

Särskilt om insats

Det behövs ingen licens för att tillhandahålla spel som inte kräver insats. Exempel på sådana spel är aktiviteter i sociala medier där besökaren uppmanas att ”gilla” eller ”dela” något med sina vänner, och därmed delta i någon form av utlottning där man kan vinna exempelvis biljetter, pengar eller varor.

Andra exempel kan vara utlottning av medlemskap eller utlottning av priser inom en grupp som träffat green på ett visst antal slag, som svarat rätt i en frågesport eller som deltagit i en enkätförfrågan.

Eftersom spel med avsaknad av insats inte kräver licens är det av yttersta vikt att det avgörs om det utgår en insats eller inte. Det kan till exempel uppkomma svårigheter att avgöra om det föreligger en insats när utlottningsmomentet ingår som ett mindre moment i ett event som i sig kostar, som till exempel avgift för att delta i en golftävling.

Det kan finnas situationer med gränsdragningsfrågor som måste hanteras utifrån gällande lagstiftning (spellagen 2018:1138). En bedömning av helheten måste alltid göras i det enskilda fallet.

Spelskatt

Spelskatten uppgår till 18 % och utgår på behållningen från spelet. Behållningen beräknas som mellanskillnaden mellan insatserna och utbetalningarna före avdrag för lotteriets kostnader. Sker utbetalningen i annat än kontanter beräknas den uppgå till utbetalarens inköpspris för varan eller tjänsten.

Inköp av vinster

Interna inköp av vinster måste ske till marknadsvärde.

Beskattning hos mottagaren

Vinst i lotteri som avgörs med slumpens hjälp är som huvudregel skattefria. Vinster i tävlingar beskattas enligt Skatteverkets beloppsgränser. Är vinsten kopplad till anställning eller där mottagaren kan anses ha utfört en tjänst, är vinsten skattepliktig. Bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Inkomst från lotteri – inkomstskatt

Inkomster från lotteri klassas som skattefri hävdinkomst i en golfklubb och skattepliktig näringsverksamhet i ett bolag.

Kostnader kopplade till vinsten – inkomstskatt

Kostnaden för att tillhandahålla vinsten hanteras som en kostnad i den aktuella verksamheten och är avdragsgill i förekommande fall.

Moms

Lotterier undantas från moms. Utmärkande för ett lotteri är att de som betalar insatsen har hopp om en chans till utbetalning av en vinst. Lotteriet anses inte vara detsamma som ett tillhandahållande av en tjänst mot ersättning.

Flödesschema för lotteri, spellicens och spelskatt

Flödesschemat ska ses som en övergripande hjälp att bedöma en situation och inte en heltäckande genomgång av reglerna för lotteri, spellicens och spelskatt.

Att tänka på:

  • Anställda i golfklubb och GolfAB som deltar och vinner i lotteri kan komma att förmånsbeskattas med skatteavdrag och KU som följd.

  • Gränsvärdena utgör en viss procent av det aktuella årets prisbasbelopp, varför de ändras från år till år.

  • Det krävs en bedömning i det enskilda fallet för att avgöra om det föreligger en insats eller inte.
     

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.