Företagsgolf

I företagsgolf ingår vanligen golfspel, konferensmöjligheter och servering av mat. Så här säger skattereglerna om inkomster och kostnader vid arrangemang av företagsgolf.

Deltagare i ett företagsgolfarrangemang kan vara anställda, kunder eller affärspartners till företaget som har köpt paketet av golfklubb eller GolfAB.

Inkomster från golfspel

Olika delar av ett företagsevenemang har olika moms och inkomstskatt.

Till den del företagsgolfen består av inkomster från golfspel ska dessa, för en arrangerande golfklubb, klassas som näringsinkomst med naturlig anknytning vilket innebär att det varken utgår inkomstskatt eller moms.

För ett arrangerande GolfAB är inkomsterna från golfspelet inkomstskattepliktigt och momspliktigt. GolfAB ska redovisa 6 % moms på den del som avser greenfee, eftersom tjänsten i denna del utgör momspliktig korttidsupplåtelse av anläggning för idrottstjänst.

Inkomster från konferens och måltider

Den del av företagsgolfen som består av upplåtelse av konferensrum med tillhörande kringtjänster och lunchmåltid är fullt ut skattepliktig när tjänsterna tillhandahålls av GolfAB.

I momshänseende kan detta vara ett konferensarrangemang. Då utgår moms med 25 % på ett sammansatt tillhandahållande bestående av tillgång till lokal, personal som konferensvärdar/värdinnor, teknisk utrustning såsom audio- och videoutrustning samt förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider (tidsmässigt nära knutna till konferensen).

För måltider därutöver, till exempel middag och bankett utgår 12 % moms (25 % för alkohol). Det utgår även 12 % på logi och persontransporter. För eventuella aktiviteter som inte utgör idrott utgår normalt 25 % moms.

Att en golfklubb bedriver konferensverksamhet är troligen mer ovanligt men om det ändå sker så gäller motsvarande regler som för GolfAB om inte huvudsaklighetsbedömningen och förvärvskälleindelning leder till annan utgång (se vidare kapitel 6).

Inkomster från sponsring

Även inslag av sponsring kan förekomma och moms utgår med 25 % på tjänster kopplade till marknadsföringstjänster från GolfAB. För golfklubben är inslag av sponsring en inkomstskatte- och momsfri hävdvunnen inkomst (se vidare kapitel 22).

Avdrag för kostnader

Till den del GolfAB, men även golfklubben, har momspliktiga inkomster från företagsgolf och konferensarrangemang får även momsen på kostnader kopplade till verksamheten dras av.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.