Städdagar

Det är vanligt att en eller flera städdagar anordnas, där ideella hjälper till att hålla golfanläggningen i gott skick. Det här säger skattereglerna om städavgifter och depositioner för golfklubb respektive GolfAB.

Golfklubb

Städavgifter är skattefria, men ska redovisas som inkomst i golfklubben.

Medlemmarna i en golfklubb får vanligtvis betala en städavgift/städdeposition tidigt på våren, men den kan även tas ut i efterhand av medlemmar som inte deltagit på golfklubbens städdagar.

Oavsett vilket system golfklubben tillämpar är den gemensamt beslutade städningen av golfanläggningen i de flesta fall inte frivillig. Den utgör i stället både en social aktivitet och en gemensam ansträngning för att hålla golfanläggningen i gott skick. Den ingår vanligtvis som en del i och förutsättning för medlemskap i golfklubben.

Det är inte fastlagt om en städavgift/städdeposition ska anses ingå i medlemsavgiften och vara skattefri av den anledningen, eller om den ska klassas som en näringsinkomst med naturlig anknytning, och därmed vara skattefri.

Oavsett vilket är städavgiften/städdepositionen skattefri, men den ska redovisas som inkomst i golfklubben.

Eftersom städavgiften/städdepositionen anses skattefri i inkomsthänseende ska inte moms redovisas av golfklubben. För det fall städavgiften återbetalas eller leder till reduktion av årsavgiften har medlemmen utfört avlönat arbete åt golfklubben mot ersättning.

Huvudregeln säger att den som betalar ut ersättning - lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar – för arbeten till en privatperson ska betala sociala avgifter och göra skatteavdrag på ersättningen. Golfklubben ska varken betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag på belopp som understiger 1000 kronor på ett år. 

Däremot är utbetalningen eller reduktionen av årsavgiften skattepliktig för medlemmen (se vidare kapitel 18, Lathund för skatter, avgifter och arbetsgivardeklaration).

GolfAB

I ett GolfAB är städavgiften skattepliktig. Det innebär att GolfAB kan göra avdrag för den återbetalda städavgiften/städdepositionen på samma sätt som för lönekostnad. I övrigt ska städavgiften hanteras på samma sätt som för golfklubben.

I momshänseende får den fakturerade städavgiften/städdepositionen snarast ses som ersättning för en tjänst och därmed ska GolfAB redovisa 25 % moms på beloppet. Om återbetalning sker kan momsen återfås från Skatteverket genom att GolfAB ställer ut en kreditfaktura.

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.