Att tänka på

När det gäller skatt och moms finns det mycket att tänka på för att det ska bli rätt – och det kan bli dyrt att göra fel. Här är några generella tips vad gäller klubb med bolag (GolfAB) och fastighetstaxering.

Klubb med bolag

Tänk på att:

 • skriva avtal mellan klubben och bolaget som speglar verkligheten

 • dokumentera de bedömningar som gjorts (styrelser byts ut)

 • alltid följa avtalen

 • behandla bolag och klubb som fristående enheter

 • priset för de varor och tjänster som bolag och klubb tillhandahåller varandra ska vara marknadsmässiga (i avsaknad av jämförbara priser accepteras självkostnad med vinstpåslag)

 • aldrig tänka ”vi” – det kan bli skattemässiga fel

 • klubbens inkomster från uthyrning av anläggningen kan vara inkomstskattepliktiga

 • klubben inte kan använda reglerna om frivillig beskattning om man fortsätter använda lokaler som man hyrt ut till annan. Dela till exempel inte reception mellan golfklubb, tränare och shop.

 • uthyrning med frivillig beskattning kräver att hyra tas ut (mer än symbolisk)

 • frivillig beskattning för banan kräver att klubben återhyr för all egen användning

 • skattekonsekvenserna är olika beroende på om det är bolag eller klubb som tar in medlemmarnas spelavgifter

 • reglerna för konferensverksamhet kan vara tillämpliga när till exempel golfklubben behöver möteslokaler

Fastighetstaxering

Tänk på att:

 • indelningen i byggnadstyp avgör om det utgår fastighetsskatt

 • en skattefri specialbyggnad kräver att mer än 50 % av byggnaden används till sport- och idrottsutövande

 

Skatter och golf

Det här är ett av totalt 25 kapitel i skriften Skatter och golf, som överskådligt beskriver skatte- och momsregler med koppling till golfverksamhet. Materialet har tagits fram för att i ett enkelt och lättillgängligt format beskriva bestämmelser och regelverk.

För övriga digitala kapitel, klicka här ➤

För hela skriften som PDF, klicka här ➤ 

Vid eventuella frågor, kontakta:

Thomas.