År 2007 presenterades det första samarbetet med United Minds, den så kallade avhopparstudien. Sedan dess har en rad intressanta rapporter och studier om Golfsverige presenterats. Här hittar du den senaste från HUI om friskvård och hälsa från september 2015.

Den första studien kring varför golfen har så hög omsättning spelare/medlemmar i golfklubbar blev mycket uppmärksammad och presenterades i en rad sammanhang, inte minst på verksamhetsseminarierna. Studien gjordes av United Minds 2007 och sedan dess har Svenska Golfförbundet (SGF) fortsatt ta fram studier och rapporter från researchföretag.

En sådan typ av rapport är den sammanställning av kända fakta samt litteraturförteckning som tagits fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI). Rapporten kom i september 2015 och handlar om friskvård och hälsa, naturvärden och positiv miljöpåverkan samt golfens betydelse för besöksnäring och en plats attraktivitet. Du hittar rapporten från HUI Research här

Här nedan finns ett antal andra studier av stort intresse, bland annat från Ungdomsbarometern och fler studier från United Minds.