Senaste nytt om banskötsel

Du som arbetar med banskötsel eller är inblandad i beslut som tas på en golfklubb kan få senaste nytt inom verksamheten. Ta del av informationen och bli mer lönsam på din golfklubb.

Vill du ha bankonsulenternas nyhetsbrev om banskötsel (skickas kvartalsvis), skicka din e-postadress till susanne.persson@golf.se

Nyheter

 1. Nytt STERF-projekt om torktålighet hos gräs
 2. Ekologisk hållbarhet

  Nytt STERF-projekt om torktålighet hos gräs

  Det nya projektet FAIR-WATER har startats upp för att minska riskerna med långvarig och extrem torka. Fokus ligger på att göra fairways mer torktåliga. Här kan du läsa om projektets första år.

  Projektets fokus är ökat torkmotstånd på fairways, eftersom dessa representerar en betydligt större yta och därmed ger större möjligheter att minska förbrukningen av bevattningsvatten än greener och tees.

  Försöken har så här långt gjorts på det norska forskningsinstitutet NIBIO:s försöksstation Landvik utanför Kristiansand. 

  I projektgruppen deltar, förutom NIBIO-forskare, även forskare från University of Applied Sciences i Osnabrück, Tyskland, Thomas Fischer från German Greenkeeper Association, Peter Edman från Svenska Golfförbundet och den tysk-amerikanske professorn Bernd Leinauer, New Mexico State University.

  Två delprojekt

  Gräsförsök Fair water.
  Försöksfältet med 42 sorter av 10 olika gräsarter/underarter.

  Delprojekt 1 går ut på att undersöka vilka gräsarter och sorter som tål torka bäst och vilka som återhämtar sig bäst efter torka. 

  Gräsförädlare och fröföretag fick välja ut sina bästa gräs för ändamålet, det blev totalt 42 sorter. Dessa ska testas och utvärderas under de kommande fyra åren.

  Delprojekt 2 syftar till att ta reda på om kommersiellt tillgängliga vätmedel kan fördröja uttorkning och minska behovet av vattning av fairway.

  Läs mer om projektet och resultaten så här långt

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. IPM-symposium i Sigtuna
 4. Ekologisk hållbarhet

  IPM-symposium i Sigtuna

  R&A:s och STERF:s symposium “Sustainable Golf Courses: Integrated Turf Management” arrangerades 18–19 september 2023 i Sigtuna, med många internationella deltagare.

  Sigtunas miljöarbete i fokus

  Sigtuna GK
  Foto: Per Eriksson

  Symposiet började med en introduktion och information om Sigtuna GK och deras miljöarbete. Dagen avslutades med en banvandring med fokus på miljö och biologisk mångfald. 

  Dagen efter hölls ett heldagssymposium med ett antal korta presentationer, som tog upp resultat från det gemensamma forskningsprojektet inom IPM (Integrated pest management).

  Viktiga ämnen som praktisk hantering av vanliga grässjukdomar och skadeinsekter togs upp. Även vikten av en bra växtmiljö, timing och ”less is more” för bra och hållbara spelytor fick mycket utrymme.

  Internationell uppslutning gav tyngd till frågorna

  Drygt 80 personer från 14 nationer deltog i seminariet, som presenterade en bra mix mellan praktik och forskning. Extra positivt var att så många banchefer valt att närvara. 

  Den övergripande känslan var att alla medverkande tror och tycker att frågor som berör IPM med mera är mycket viktiga, och kommer att få ett allt större fokus i framtiden.

  Evenemanget är en del av Golf Course 2030 Scandinavia-programmet och är ett gemensamt initiativ mellan Svenska Golfförbundet, R&A och STERF.

  Videos från IPM-symposiet

  Hade du inte möjlighet att delta på symposiet i Sigtuna? Då kan du titta på presentationerna och intervjuer med några av föreläsarna som spelades in. Se presentationer och intervjuer här. 

  Du kan också läsa mer om symposiet och presentationerna på sterf.org.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Godkända växtskyddsmedel september
 6. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Ett nytt biologiskt växtskyddsmedel är godkänt mot svampangrepp på etablerade gräsmattor på sportanläggningar. Läs mer om Harmonix och ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel.

  Växtskyddsprodukten Harmonix Turf Defence har godkänts av Kemikalieinspektionen. Bayer har sökt godkännandet för produkten, men företaget ENVU är innehavare av den i dagsläget.

  Kort fakta: 

  Produktnamn: Harmonix Turf Defence
  Aktiv substans: Bacillus amyloliquefaciens
  Reg nr: 5857
  Klass: 2L
  Godkännandet gäller tom: 2024-04-30
  Användande: Max 10 tillfällen per år, minst 7 dagar mellan varje behandling. Maxdos per enskilt behandlingstillfälle, 25 liter per hektar. 

  Uppdaterad lista

  Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel och sätt gärna upp den på anläggningen.

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Ansök om godkännande hos kommunen

  Observera att Harmonix är klass 2L och att klubben måste ansöka till kommunen om att använda växtskydd på banan, på samma sätt som gäller för andra biologiska och kemiska växtskyddsmedel. Ta gärna hjälp av exempelmallen nedan.

  Ladda ner exempelmallen

   

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 7. Godkända växtskyddsmedel juni
 8. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni

  Mer information om nya fungiciden Signum och en mindre uppdatering av användningen av Instrata Elite. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan.

  Nu finns mer fakta om Signum, fungiciden som i april fick ett utökat produktgodkännande för användning på golfbanor. Följande gäller: Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Får användas juni–november, max 2 appliceringar per säsong med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha, minst 21 dygn mellan appliceringar.

  När det gäller InstrataElite har vi uppdaterat riktlinjerna kring applicering på olika delar av golfbanan: Max 2 appliceringar/år på tee och green med bomspruta. Max 2 appliceringar/år på fairway med handhållen spruta. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Artikeltips: Framtiden för kemiska växtskyddsmedel

  Du har väl inte missat att EU har lagt fram ett förslag om kraftig minskning av användandet av kemiska växtskyddsmedel?

  Läs artikeln där SGF:s bankonsulent Peter Edman siar om framtiden. Han tror att ett totalförbud på golfbanor kan komma – frågan är bara när. 

  Få koll på läget och var förberedd ➤

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 9. Forskningsresultat från STERF
 10. Banskötsel

  Forskningsresultat från STERF

  Ladda ner rapporterna från SCANGREEN 2019–2022, den skandinaviska utprovningen av gräsarter och grässorter. Få koll på vad som fungerar bäst på greener i vårt klimat.

  STERF har avslutat projektet SCANGREEN 2019–2022. Försöken gick ut på att testa gräsarters och grässorters känslighet mot snömögel och dollar spot på golfgreener i Norden. Nu har det kommit en slutrapport. Ladda ner den för att lära dig mer om försöken och se på resultaten.

  SCANGREEN 2019–2022: Rapport sorter mot snömögel och dollar spot


  I projektet gjordes också jämförelser av fröblandningar av rödsvingel, krypven, rödven och flerårigt rajgräs för greener. Ladda ner rapporten nedan och ta reda på hur det gick.

  SCANGREEN 2019–2022: Rapport fröblandningar

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 11. Landet runt juni 2023
 12. Banskötsel

  Landet runt juni 2023

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har SGF:s bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport. Läs vidare för att ta del av deras gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste faktorerna är vatten, något gräset inte kan vara utan.

  En torr vår som påminner om 2018

  Hela Sverige har denna säsongstart drabbats av en torr vår och försommar. På flera platser är det till och med värre än 2018. Detta sätter självklart spår på landets golfbanor.

  För en del banor kom torkan innan alla vinter- och svampskador läkt ihop, och för dem har vårens återetablering varit en utmaning. Flera klubbar har upplevt en väldigt ”seg” vår och på några håll är situationen fortfarande kritisk vad det gäller vatten, återetablering, spelbarhet med mera.

  På SMHI:s hemsida finns mycket data och information som kan vara bra att hålla koll på under säsongen. Du hittar den här.

  Många åtgärder gjorda sedan senaste torkan

  Säsongen 2018 lärde oss mycket om hur vi kan och bör hantera torka. Flera golfanläggningar har sedan dess agerat med olika åtgärder, till exempel:

  ✓ Grävt dammar och våtmarker för att kunna bevattna mer
  ✓ Uppgraderat sina bevattningsanläggningar så att de är mer tillförlitliga
  ✓ Bytt pumphus
  ✓ Fixat spridare
  ✓ Förstärkt stamledningar
  ✓ Bytt signalkabel till bevattningsanläggningen för att säkerhetsställa funktion
  ✓ Bytt hela bevattningsanläggningen

  Torka juni 2023
  Bild från Ölands GK där man via LONA-bidrag byggt en damm som kan hålla ca 20 000 kubikmeter vatten.
  Bild från Ölands GK där man via LONA-bidrag byggt en damm som kan hålla ca 20 000 kubikmeter vatten.

  Säkra din banas framtida vattentillgång

  Under våren har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud i vissa län i Sverige. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsad.

  Den bästa investering en golfbana kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång för att överleva torkperioder.

  Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar.

  Några golfklubbar som har utökat sina vattenmagasin sedan 2018, ofta med hjälp av LONA-bidrag, är Ölands GK, Nässjö GK och Lundsbrunn GK.

  Läs mer om hur du anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller här.

  Viktigt att underhålla bevattningssystemet

  Än viktigare – och något alla bör göra – är att se över skicket på bevattningsanläggningen, som under dessa förhållanden verkligen får bekänna färg.

  I november 2018 inleddes etapp 1 av Mjölbys renovering av bevattningsanläggningen.
  I november 2018 inleddes etapp 1 av Mjölbys renovering av bevattningsanläggningen.

  På vissa håll är det inte bara torkan som orsakat problem på banan, utan att vatten används i onödan på grund av att bevattningsanläggningen är i dåligt skick.

  För att en bevattningsanläggning ska fungera bra bör alla spridare vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Flera klubbar har rustat sina anläggningar, vilket är glädjande. Ett gott exempel är Mjölby GK, som för några år sedan tog beslutet att renovera hela sin anläggning i fem etapper.

  De har bytt pumphus, stamledningar, alla spridare och signalkabel. Från och med 2021 har de ett nytt, mycket bättre system installerat. Scrolla ner för fler bilder.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  Ett vanligt fel är spridare som inte har rätt täckning. I det här fallet är det en sektorspridare som vänder för tidigt. Utfallet blir att vatten inte når delar av green samt foregreen.
  Ett vanligt fel är spridare som inte har rätt täckning. I det här fallet är det en sektorspridare som vänder för tidigt. Utfallet blir att vatten inte når delar av green samt foregreen.

  Tyvärr ser vi många brister ute på de klubbar vi besöker. Vi får ofta höra att man inte hinner med allt underhåll. Anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den.

  De flesta bevattningsanläggningarna ute på klubbarna är mer än 20 år gamla, och på den tiden resonerade man precis likadant.

  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström.

  Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier – det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar.

  Dåligt underhåll leder till merkostnader

  En undermålig bevattning orsakar inte bara dåliga spelytor. Det medför också en hel del kostnader för att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort.

  Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Det kan också uppstå torrfläckar på gräset efter en lång tids torka. Om marken dessutom blir hydrofobisk (vattenavstötande tendens), så är det väldigt tufft att få tillbaka gräset. Flera klubbar rapporterar om detta problem. USGA har skrivit en bra artikel om ämnet.  

  Håll tummarna för mer nederbörd

  Hur stora torkskadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän till hösten. Vi vet inte hur sommaren utvecklar sig eller hur mycket nederbörd som kommer, men flera golfbanor rapporterar att det kommer att bli extrajobb i höst.

  Vi hoppas såklart att det kommer nederbörd i hela landet (i lagom mängd) så att det inte blir så stora konsekvenser på våra golfbanor.

  Läs på och agera i förebyggande syfte, det kommer vara en god investering! Hör gärna av dig till din bankonsulent om du har frågor eller funderingar.

  Bankonsulenterna SGF

  Några snabba tips:

  • Ett bra riktvärde för dimensionering av vattenmagasin är att kunna klara sig två månader med eget vatten.

  • Släpp upp klipphöjderna och vält mer för att minska avdunstningen.

  • Vätmedel på kortklippta spelytor gör att bevattningsvattnet fördelas jämnare över hela ytan. Självklart en kostnadsfråga, men om en behandling kan få gräset att överleva så är det mycket vunnet.

  • Bevattna rätt och efter behov. Gräs som får för mycket vatten och näring ser inte någon anledning att lägga energi på att bilda rötter. Av samma anledning blir blöta områden snabbt torra då de saknar ett bra rotsystem.

  • I ett idealtillstånd innehåller marken 25 % luft, 25 % vatten och 50 % mineraler, inklusive ett par procent organiskt material. Är luftvolymen mindre än 10 % i marken tar rötterna skada.

  Länkar till mer läsning:

  Bilder från Mjölby GK:s renovering av bevattningsanläggningen:

  Bild 1: November 2018, etapp 1 inleds. Bild 2: Back-to-back-installation av spridare där en kastar inåt och en utåt. Bild 3: Bild från 2020 innan installation av fler spridare på femmans fairway. Bild 4: Bild på femmans fairway från 2023 när det nya systemet installerats.

 13. Internationell hållbarhetsträff på Västkusten
 14. Internationell hållbarhetsträff på Västkusten
  Ekologisk hållbarhet

  Internationell hållbarhetsträff på Västkusten

  Utbyte av erfarenheter är ett billigt och effektivt sätt att få nya kunskaper. Varför uppfinna hjulet själv när det finns så många som har intresse och erfarenhet inom samma verksamhetsområde?

  I månadsskiftet maj/juni träffades 30 banchefer och rådgivare från Nederländerna, Tyskland, Danmark och Sverige under tre dagar för att lära av varandra.

  Hills G&SC, Botaniska Analysgruppen, Dagsholm GK, Hofgårds GK och Vallda G&CC fick besök av gruppen.

  Hållbar banskötsel är målet

  Patrik Niklasson, banchef på Skövde Golfklubb, berättar om mätmetoder och skötselstrategier.
  Patrik Niklasson, banchef på Skövde Golfklubb, berättar om mätmetoder och skötselstrategier.

  Gemensamt för deltagarna är att fokus ligger på att arbeta utan växtskyddsmedel samt att använda minsta möjliga mängd av växtnäring och andra insatsmedel som sand och vatten.

  Hållbar banskötsel handlar om att arbeta utefter naturens villkor och hantera orsaken till problem i stället för att behandla symtom. Hållbar greenkeeping handlar om timing: rätt sak i rätt mängd och vid rätt tid.

  Under träffen diskuterades och utbyttes erfarenheter om biologisk mångfald, mätmetoder, mätvärden, skötselstrategier, sjukdomar, ny teknik och artificiell intelligens.

  Läs mer om träffen, se bilder och länk till presentationer.

  Skribent

  En medelålders man med glasögon, kort skägg samt kortklippt ljusbrunt hår.
 15. Godkända växtskyddsmedel april 2023
 16. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel april 2023

  Nytt växtskyddsmedel mot svampsjukdomar godkänd, begränsning i användningen av Heritage och flera förlängda produktgodkännanden. Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel.

  Här är nyheterna och ändringarna i listan över de växtskyddsmedel som är godkända för användning i golfbaneskötsel:

  Fungiciden Signum (4884) har lagts till i listan. Detta efter att SGF:s ansökan om utökat produktgodkännande för detta växtskyddsmedel har godkänts av kemikalieinspektionen. Från och med 2023-04-20 får produkten användas mot svampsjukdomar som dollar spot och snömögel på golfbanors greener, kragar och tees. Läs mer om Signum här.

  ✽ Fungiciden Heritage (5574) har fått ett förtydligande av användningsområde på golfbanor. Det är endast godkänt för användning på tee och green.

  Tillväxtregleraren Primo Maxx II (4510) har fått förlängt produktgodkännande till 2025-12-15.

  ✽ Tillväxtregleraren Clipless NT (5320) har fått förlängt produktgodkännande till 2025-12-15.

  ✽ Biologiska växtskyddsmedlet Trianum-P (5041) har fått förlängt produktgodkännande till 2026-04-15.

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Egen ansökan

  Glöm inte att du måste söka eget tillstånd hos kommunens miljökontor för användning av kemiska växtskyddsmedel på din golfanläggning. Ladda ner exempelmallen och modifiera den utefter din klubbs förhållanden.

  Har du redan skickat in din ansökan och vill använda nya Signum redan i år, går det bra att komplettera din ansökan.

  Använder du flera preparat med samma verksamma ämne?

  Se då till att inte överskrida den totala maxdosen för ämnet. Läs om hur du räknar ut mängden och antal möjliga behandlingar per år i denna artikel

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 17. Nytt växtskyddsmedel godkänt
 18. Banskötsel

  Nytt växtskyddsmedel godkänt

  Nu finns en ny fungicid för klubbar som har problem med svampsjukdomar som dollar spot och snömögel. Från 20 april 2023 har växtskyddsmedlet Signum (4884) fått ett utvidgat produktgodkännande för användning på tee, green och kragar på golfbanor.

  En ökad spridning av grässjukdomen dollar spot har skapat behov av ett nytt effektivt och bredverkande växtskyddsmedel för golfbanor. Därför har Svenska Golfförbundet via bankonsulenterna ansökt om ett utvidgat produktgodkännande (UPMA*, tidigare off-label) för växtskyddsmedlet Signum.

  Ansökan är nu godkänd av Kemikalieinspektionen och från och med 20 april 2023 får Signum användas mot svampsjukdomar på golfbanors greener, kragar och tees. Max 2 behandlingar per säsong, maxdos per behandling 1,5 kg/ha och minst 21 dagar mellan appliceringar. 

  I Sverige är Signum sedan tidigare registrerat för användning mot svamp i potatis, jordgubbar, morot med flera grödor. I Tyskland är medlet registrerat för användning på golfbanor och andra idrottsanläggningar samt i odling av gräsmattor.

  Nya aktiva substanser för golfen

  Signum, regnr 4884, innehåller de aktiva substanserna Pyraklostrobin 6,7 vikt-% och Boskalid 26,7 vikt-%.

  Den aktiva substansen Boskalid har i amerikanska forskningsstudier visat sig ha hög effekt mot grässjukdomen dollar spot. Pyraklostrubin har en allmänt bred effekt mot svampsjukdomar på gräs.

  Användandet av växtskyddsmedel med fler än en aktiv substans är att föredra då det minskar risken för resistens. De växtskyddsmedel som var godkända för användning inom golfen tidigare innehåller ingen av de aktiva substanserna som finns i Signum, vilket också minskar risken för resistensproblem.

  Har du inte hunnit anmäla till kommunen vilka växtskyddsmedel du ska använda i år? Ha då Signum i åtanke som ett alternativ. Du kan också komplettera en redan inskickad anmälan. Ladda ner exempelmallen för ansökan och modifiera den utefter din klubbs förhållanden.

  Mer information kommer

  Vi återkommer med ytterligare information och detaljer. Information om priser kommer från de leverantörer som kommer att sälja produkten.

  Redan nu kan du läsa mer om produkten i kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

  Läs om övriga nyheter i listan över godkända växtskyddsmedel här ➤

  Ladda ner uppdaterade listan här


  *UPMA står för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

  Skribent

  Porträttbild på Henrik.
 19. 25 klubbar i årets omgång av Bättre spelupplevelse
 20. Banskötsel

  25 klubbar i årets omgång av Bättre spelupplevelse

  Efter pilotåret 2022 startar nu en vässad version av utvecklingsprogrammet. Kolla in vilka klubbar som ska vara med och göra sin golfbana roligare för fler!

  Sverigekarta BSU

  En ny omgång av utvecklingsprogrammet Bättre spelupplevs är i startgroparna.

  Under 2023 kommer 25 golfklubbar, från Skellefteå i norr till Ystad i söder (se bild), genomgå utbildningen.

  Programmet ger deltagarna kunskap och verktyg kring att utveckla golfbanan och verksamheten för att göra golfen roligare för fler.

  Det är kostnadsfritt för klubben, och pågår under en säsong genom en mix av individuellt digitalt lärande och fysiska workshops och uppgifter på klubben. 

  Skärmdump från startsida på utbildningswebb om bättre spelupplevelse.
  Programmet pågår under en säsong. Deltagarna får dels ta del av individuellt lärande via en utbildningswebb, dels fysiska workshops, banvandring och uppgifter på klubben.

  Vässat program tack vare pilotklubbarna

  Ett stort tack till alla pilotklubbar som var med förra året och har delgett sina erfarenheter till oss!

  Upplevelsen från pilotåret 2022 var väldigt positiv. Feedbacken från deltagande klubbar var att de fått mer insikt om vad bättre spelupplevelse innebär för fler typer av golfare samt mer kunskap om sin bana.

  Till årets omgång har programmet utvecklats och i år erbjuds fler fysiska möten samt mer plats för ämnen som golfbaneskötsel och spelstrategi.

  Läs mer om Bättre spelupplevelse ➤

  Skribent

  Porträttbild på Calle.