Senaste nytt om banskötsel

Du som arbetar med banskötsel eller är inblandad i beslut som tas på en golfklubb kan få senaste nytt inom verksamheten. Ta del av informationen och bli mer lönsam på din golfklubb.

Vill du ha bankonsulenternas nyhetsbrev om banskötsel (skickas kvartalsvis), skicka din e-postadress till susanne.persson@golf.se

Nyheter

 1. Så gödslar du behovsanpassat och hållbart
 2. Banskötsel

  Så gödslar du behovsanpassat och hållbart

  Det är enklare än du tror att göra en gödselstrategi som både gynnar miljön, kvaliteten och plånboken. Innan du riskerar att gödsla för mycket, ladda ner handboken Behovsanpassad gödsling och läs vad den oberoende forskningen säger.

  Grönyteskötsel handlar om att göra och tillföra det som är nödvändigt, inte mer. Det här gäller i allra högsta grad när det gäller gödning. Detta bekräftades i handboken ”Behovsanpassad gödsling” som kom ut 2011 och som bygger på oberoende forskning.

  Nu har det kommit en uppdaterad version som är kompletterad med den allra senaste forskningen och kunskapen. Här finns allt du behöver veta om gödsling och lite till.

  Ladda ner handboken som PDF här ➤

  Lägre kostnader – bättre för miljön

  Att gödsla behovsanpassat behöver inte kosta speciellt mycket pengar och näringsinnehållet i marken behöver inte analyseras. Båda dessa faktum gör arbetet och planeringen lättare för en greenkeeper.

  Lägre kostnader uppskattas av medlemmar och styrelse. Kunskapsbaserade beslut gör det lättare för greenkeepern att känna sig trygg i sina beslut och dess konsekvenser.

  För mycket eller för lite av olika näringsämnen ökar risken för obalans i växtprofilen, vilket kan medföra komplikationer, onödig miljöbelastning och negativ påverkan både på kvalitet och på ekonomi.

  Vi behöver finna balansen så att vi hjälper naturen, inte styr den. För det går ändå inte att styra naturen.

  Många nackdelar med övergödsling

  Det är lätt att hamna i obalans om man vattnar och gödslar för mycket. För mycket tillgång på näring och vatten ger ett klent rotsystem med ett svagt gräs som klarar sjukdomar och slitage sämre. För mycket näring på hösten gynnar skadesvampar.

  Övergödsling och kraftig tillväxt leder också till onödigt mycket klippning och skötsel, vilket kostar extra resurser från golfklubben.

  Dessutom påverkar överdriven tillväxt spelupplevelsen negativt, eftersom det ger långsam rull på greenerna och sämre spelytor generellt, genom att gräset blir mindre tåligt.

  Det finns inga genvägar till en bra spelyta, men det går att odla fram bra spelytor på lite olika sätt. Frågorna alla behöver ställa sig regelbundet är:

  • Vad behöver gräset för att växa?

  • När fungerar det som bäst i naturen och vilka förutsättningar råder då?

  Utgå från oberoende forskning vad gäller tillsatsmedel

  Det finns idag ett otroligt stort utbud i branschen när det gäller växtnäring i alla möjliga mixade blandningar och prisnivåer.

  Det saluförs även en lång rad tillsatsprodukter som vitaminer, mikroorganismer, hormonbaserade biostimulanter, aminosyror, enzymer och proteiner. Tillsatser som oftast inte behövs. När det gäller tillsatsmedel, fråga alltid efter oberoende forskningsförsök.

  De vanligaste gödselprodukterna innehåller en blandning av nitrat-, ammonium- och ureakväve. Ett råd är att räkna ut vad ett kilo rent kväve kostar i de produkter ni använder. Gräset är enbart intresserad av kväve i sin enklaste form och det tas till största del upp som nitratkväve och i viss mån som ammoniumkväve.

  Fosfor är viktigt för frösättning och för rotutveckling hos unga plantor. Behovet av fosfor är cirka 12 procent av kvävemängden. Ny forskning visar att det i etablerade gräsytor ofta redan finns rikliga mängder, så applicering med fosfor kan i många fall utelämnas för en lång tid framöver.

  Enklare än du tror att göra en gödselstrategi

  Framsida på Sterfs skrift Behovsanpassad gödsling - från teori till praktik. En vy över en golfbana med en grön golfgreen med två spelare som ska putta.
  Sterfs handbok kring behovsanpassad gödsling finns nu i en uppdaterad version. Här hittar du oberoende forskning för att du ska kunna göra en egen gödselstrategi för din golfbana.

  Jag förstår att det kan uppfattas som en svår och stor utmaning att veta hur en golfbana ska gödslas när marknaden erbjuder ett mycket stort utbud av produkter. Men det är inte vettigt att låta en säljare från ett vinstdrivande företag lägga upp en gödsel- och skötselstrategi för golfklubben.

  Enligt oberoende forskning finns ingen anledning att variera förhållandena mellan olika näringsämnen och gödselprodukter under växtsäsongen. Det gör egentligen planeringen av en gödselstrategi mycket enkel. Det kan också bli tämligen billigt.

  Svaren finns i handboken ”Behovsanpassad gödsling”. Är du ändå osäker, kontakta din bankonsulent.

  En hållbar önskelista

  Avslutningsvis vill jag dela med mig av tre önskemål som golfen behöver tänka på för en hållbar framtid på våra banor:

  1. Att ansvarig banpersonal har god kunskap i hur naturen fungerar, för att kunna motivera och fatta beslut om vad som ska tillföras eller inte ska ut på golfbanans spelytor.

  2. Att vi assisterar naturen i stället för att försöka kontrollera den.

  3. Att vi arbetar preventivt, i stället för att behandla symptomen.

  Skribent

  En medelålders man med glasögon, kort skägg samt kortklippt ljusbrunt hår.
 3. Examen för eleverna på HGU
 4. Banskötsel

  Examen för eleverna på HGU

  Stort grattis till eleverna från Högre Greenkeeperutbildning (HGU) 2019–2021 som nu tagit sin examen. Ett extra grattis till Mads Thers från norska Holtmark Golf som blev årets HGU-stipendiat.

  Eleverna från Högre Greenkeeperutbildning (HGU) 2019–2021 har nu äntligen tagit sin examen efter två annorlunda år som behövt anpassas till pandemin. Vissa av kursblocken kunde hållas fysiska medan några blev digitala, vilket var en utmaning för alla parter som vi tagit oss igenom tillsammans.

  Ett vasst gäng som vuxit med uppgiften

  Nya kunskaper och insikter är inhämtade och ett nytt nätverk är skapat. Det har varit en stor utveckling hos samtliga elever och många har vuxit med uppgiften under de två utbildningsåren, vilket är kul att se.

  Man i 30-årsåldern med kort ljusbrunt hår och ljusblå skjorta står inomhus med två diplom.
  Stort grattis till Mads Thers från Holtsmark Golf, som utsågs till HGU-stipendiat 2021.

  De individuella prestationerna på tentor och de många bra examensarbetena har väckt stor beundran hos oss bankonsulenter. Likaså att samtliga elever presenterat sina arbeten för sina kurskamrater på ett väldigt naturligt och bra sätt.

  Mads Thers blev HGU-stipendiat

  En som gjorde det ”lilla extra" var Mads Thers från norska Holstmark Golf som blev utbildningens stipendiat! Motiveringen lyder:

  Mads Thers har genom goda skrivningsresultat, ett aktivt deltagande under lektionerna med sitt positiva ifrågasättande, ett examensarbete utöver det vanliga, ett gott kamratskap samt en vilja att dela med sig av sina kunskaper utnämnts till 2021 års HGU-stipendiat.

  Som HGU-stipendiat kommer Thers att få följa med SGF den stora greenkeepermässan BTME i Harrogate, England, och vidareutbilda sig ytterligare via deras digra seminarieprogram. 

  SGF:s bankonsulenter vill rikta ett stort grattis till er alla och lycka till i framtiden!

  Är du också intresserad av att gå Högre greenkeeper-utbildning? Nästa HGU startar hösten 2022 och anmälan öppnar under våren. Du hittar allt om utbildningen här

  Skribent

  Porträttbild på Calle.
 5. Dags att investera men vem gör jobbet?
 6. Banskötsel

  Dags att investera men vem gör jobbet?

  Efter några starka säsonger för golfen har många klubbar bra ekonomi. Används dessa pengar till att investera i anläggningen, eller i personalen?

  Många golfanläggningar har gjort två ekonomiskt bra år 2020 och 2021. Det gör att det finns pengar att investera i att göra spelytorna ännu bättre.

  Många har hjälpsått sina gräsytor, dressat och djupluftat sina fairways, byggt om tee och bunkrar, renoverat greener, sett över dräneringen och investerat i ny bevattning.

  Men när det nu finns utrymme ekonomiskt, glöm inte att även investera i personalen! Ett bra exempel visas i Pitch avsnitt 13. 

  Hösten 2021 besökte Pitch reporter Västerås GK, som väljer att prioritera personalen för att andra investeringar ska slå väl ut. Se filmen ovan.

  Om Pitch

  Pitch är ett webbaserat studioprogram om klubbutveckling, med reportage och goda exempel från Golfsverige varvat med samtal och diskussioner i studion. Serien har hittills sänts i två säsonger – våren 2021 och vintern 2021–2022.

  Alla avsnitt finns tillgängliga att titta på i efterhand, för den som har missat ett program eller vill kika igen. Du hittar dem på golf.se/pitch

 7. Ny folder om biologisk mångfald på golfbanor
 8. Banskötsel

  Ny folder om biologisk mångfald på golfbanor

  En illustrativ folder från Länsstyrelserna som visar hur golfbanor praktiskt kan gå tillväga för att öka den biologiska mångfalden på anläggningen.

  Framsida till en folder från Länsstyrelserna med rubriken Biologisk mångfald på golfbanan.

  Det är mycket glädjande att vi har ett ökat positivt samarbete med många av landets länsstyrelser. 

  Genom träffar och sammankomster har golfen fått en chans att visa de positiva effekter som golfanläggningen har på bland annat biologisk mångfald, ett område där vi är ganska bra idag men med enkla medel kan bli ännu bättre. 

  Länsstyrelsen: "Biologisk mångfald på golfbanan"

  Samarbetet har mynnat ut i en enkel, illustrativ folder från Länsstyrelserna som visar varför vi bör göra åtgärder, vilka och vad vi kan hjälpa och hur vi praktiskt kan gå tillväga i arbetet med att öka den biologiska mångfalden på våra banor.

  Hjälp bin och andra viktiga pollinatörer

  I foldern får du tips på några växter som är bra att gynna på golfbanan då de ger nektar och pollen till pollinatörer.

  Sida ur en folder med tips och råd kring biologisk mångfald.

  Du kan också läsa om hur död ved, sandblottor, glesa skogsbryn, dammar och vattendrag, stenrösen och blommande rabatter på anläggningen bidrar till artrikedom och att växter, djur, insekter och fåglar trivs och frodas.

  Tryckt och digital version

  Är du intresserad av att få foldern i tryckt version, kontakta Peter Edman (se kontaktuppgifter nedan).

  Golffoldern finns också tillgänglig digitalt, som PDF, på Länsstyrelsens hemsida. Länka gärna till den från klubbens hemsida och sprid via andra lämpliga kanaler.

  Biologisk mångfald på golfbanan (lansstyrelsen.se)

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 9. Fel etikett på Primo Maxx II – får inte användas tillsvidare
 10. Banskötsel

  Fel etikett på Primo Maxx II – får inte användas tillsvidare

  Produktförpackningen har inte märkts med den korrekta varningssymbolen för brandfarlig vätska. Enligt reglerna kring växtskyddsmedel får produkter med felaktig etikett inte användas. Läs vidare för att se vad ni på klubben behöver göra.

  Logotyp för Primo Maxx 2 Tillväxtreglerare

  Det är tillverkaren Syngenta som meddelar att originalförpackningen till tillväxtregleraren Primo Maxx II inte har märkts med en korrekt varningssymbol för brandfarlig vätska.

  Två varningssymboler - den ena svartvit med texten Environmentally hazardous substans, liquid märkt med ett rött kryss (felaktig), den andra röd med Flammable liquids märkt med en grön bock (godkänd)

  Det är inga förändringar eller problem med produkten i sig, men det är inte tillåtet att använda växtskyddsmedel som är felaktig etiketterade. Produkter som klassificeras som brandfarliga kräver också en annan typ av lagring och hantering.

  Som slutanvändare får ni därför tillsvidare inte använda Primo Maxx II, utan behöver identifiera, ometikettera och lagra produkten på ett korrekt sätt. Därefter inväntar ni vidare instruktioner kring insamling och utbyte till produkten i korrekt märkta förpackningar. Så här gör ni:

  1. Identifiera

  – Kontrollera om ni har några förpackningar med Primo Maxx II i era lokaler.

  – Avbryt i så fall omedelbart all användning och säkerställ att produkten finns i sin originalförpackning.

  – Se till att all personal som kan komma i kontakt med produkten är medvetna om informationen.

  2. Ometikettera

  Alla förpackningar med Primo Maxx II måste ha en etikett som visar att den innehåller brandfarlig vätska. Syngenta har tillhandahållit en lämplig etikett du kan ladda ner nedan, skriva ut och klistra på nuvarande förpackning.

  – Om du har kvar ytterförpackningen i kartongmaterial, skriv ut och fäst den nya etiketten på förpackningen, över den nuvarande varningssymbolen.

  – Om du endast har innerförpackningen, en plastflaska, måste du som minsta åtgärd markera denna som brandfarlig vätska på etiketten på ett sätt som är permanent.

  Ladda ner ersättningsetiketten här

  3. Lagra

  – Materialet får endast förvaras i sin originalförpackning.

  – Materialet ska lagras i låda eller skåp avsett för brandfarliga produkter, eller om sådana inte är tillgängliga, i ett kallt, välventilerat utrymme.

  – Lagra avskilt från möjliga antändningskällor som värmare och direkt solljus.

  – Lagra avskilt från alla brännbara material såsom kartonger och lastpallar.

  – Lagra avskilt från kemikalier som inte är brandfarliga.

  – Bär personlig skyddsutrustning inklusive skyddshandskar vid hantering, i enlighet med produktens säkerhetsdatablad.

  Syngenta meddelar att de lokala distributörerna inom kort kommer att informera om vad nästa steg är för den Primo Maxx II du har i dina lokaler och hur du kan ersätta det med korrekt märkta produkter som är tillåtna att använda.

  För mer information, ladda ner originalbrevet från Syngenta

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 11. Vad händer med glyfosat?
 12. Banskötsel

  Vad händer med glyfosat?

  EU-kommissionen har godkänt glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel till den 15 december 2022. En utredning pågår om ytterligare förnyelse efter 2022.

  Den aktiva substansen glyfosat, som finns i många totalbekämpningspreparat, har varit omdiskuterad länge och dess fortsatta användande har varit osäkert.

  Inom golfen har vi möjlighet att använda glyfosatprodukten Roundup Ultra, vilket är vår enda godkända totalbekämpningsprodukt.

  Nu har EU-kommissionen godkänt glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel till och med 15 december 2022. En utredning pågår om eventuell ytterligare förnyelse efter 2022. Beslutet ska ha fattats senast i december 2022, då den nuvarande godkännandeperioden löper ut.

  SGF följer utvecklingen i glyfosatfallet och om eventuella nya alternativ kommer ut på marknaden.

  Läs mer om glyfosat och utredningen hos Kemikalieinspektionen.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 13. Abbekås GK: Riskanalyser tryggar banarbetarnas vardag
 14. Banskötsel

  Abbekås GK: Riskanalyser tryggar banarbetarnas vardag

  År 2009 räddade banchef Peter Pettersson och hans personal livet på en greenfeegäst som ramlat ihop medvetslös på första tee. Nu är även riskanalyser av banan på plats för att trygga banarbetarnas vardag. "Varje anställd har en egen pärm", säger Pettersson.

  Tre medelålders golfspelare står framför ett vitt klubbhus med Abbekås Golfklubb skrivet ovanför ingången.
  Skånska Abbekås Golfklubb ligger kustnära väster om Ystad.

  Med många medlemmar och greenfeegäster i omlopp på en golfklubb måste man vara beredd på att allt kan hända. Det var precis vad som hände den där dagen sommaren 2009.

  – Vi hade precis ätit lunch i klubbhuset när vi fick höra att en spelare hade ramlat ihop medvetslös på första tee. Tack och lov fanns vi på plats och hade precis månaden innan köpt en hjärtstartare och gått en kurs i hjärt-lungräddning, berättar Peter Pettersson, banchef på Abbekås Golfklubb.

  – Vi hämtade hjärtstartaren, kopplade på noderna och hon återfick medvetandet efter första stöten. Sedan höll apparaten koll på hennes hjärta tills ambulansen var på plats. Läkaren som tog hand om henne sa att hon inte hade klarat sig utan vår insats. Det kändes väldigt bra.

  Skannade in från banguiden

  Peter Pettersson är uppväxt på När golfklubb på Gotland, där hans pappa Anders var banchef. Kärleken förde honom till Skåne och han har sedan 2008 arbetat som banchef på kustnära Abbekås GK strax väster om Ystad.

  Man står på golfbana och håller en A4-broschyr med ritade golfhål. I bakgrunden syns en man som sitter på en åkgräsklippare.
  "Varje anställd har en pärm med alla hål, där riskområdena är utmärkta i sex olika risksteg", berättar Peter Pettersson, banchef på Abbekås GK.

  Personalen har kontinuerligt utbildat sig i första hjälpen, men det var inte förrän nuvarande ordförande Per-Olof Gustavsson började ställa frågor kring arbetsmiljö som Peter Pettersson och klubbchef Lasse Stark i januari 2019 gick Svenska Golfförbundets och Gröna arbetsgivares heldagsutbildning i arbetsmiljö på Barsebäck Golf & Country Club.

  – Vi fick med oss bra mallar från utbildningen och jag samlade också på mig så mycket material som möjligt, bland annat har Gröna också väldigt bra material på sin hemsida. Den våren gjorde jag en riskanalys av banan, hål för hål.

  – Jag skannade in dem från banguiden och plockade upp dem i powerpoint, så att jag enkelt och pedagogiskt kunde markera riskområdena på varje hål. Vi har flera hål där vi har branta sluttningar, som exempelvis ner mot greenbunkern på hål 18, säger Pettersson.

  En pärm till varje anställd

  Man står i en slänt ner mot en bunker på en golfbana. I bunkern kör en man en maskin som krattar sanden.
  Peter Pettersson visar en av riskområdena ner mot en greenbunker på hål 18. På maskinen sitter Claes Westergård, en av klubbens banarbetare.

  Han graderade riskerna i sex olika steg, där röd markering är den mest riskfyllda. Han gjorde i ordning pärmar till alla anställda, även säsongare. Den innehåller alla bilder på hålen, klubbens arbetsmiljöpolicy och krishandbok samt uppgifter till närmast anhörig.

  – Här har varje anställd också sina tid- och lönerapporter. Det gör att pärmen används varje dag och inte blir stående längst bak i någon hylla, säger Peter Pettersson och fortsätter.

  – Och vi går igenom pärmen med alla anställda en gång per år, när alla säsongare är på plats.

  Nästa steg är att fokusera mer på säker golf genom att kommunicera med medlemmar och gäster om att banan är personalens arbetsplats och att alla behöver medvetna om riskerna med spelet.

  – Det sker incidenter lite då och då, och egentligen är det otroligt att det inte hänt någon allvarlig olycka, så mycket spel som vi har på vår bana. Där har vi en del att jobba på, säger Pettersson.

  Text och bild: Lena Lindström

  Skribent

  Porträttbild på Lena.
 15. Godkända växtskyddsmedel augusti
 16. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel augusti

  Inga förändringar jämfört med senaste uppdateringen i maj.

  Det har inte blivit några ändringar i listan över växtskyddsmedel som är godkända att använda på golfbanor sedan senaste uppdateringen i maj 2021.

  Passa ändå på att se till att det är korrekt version ni använder på klubben, och dubbelkolla att ni inte har några icke-godkända produkter i kemförrådet. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 17. Få bukt med grobladen
 18. Banskötsel

  Få bukt med grobladen

  Grobladen verkar ha trivts speciellt bra under 2021 och varit ett stort problem på många golfbanor. Här får du tips på åtgärder för att förebygga och bekämpa ogräset.

  Groblad utbredda på en fairway
  Svag fairway med stort uppslag av groblad.

  Vi har inte hela orsaken till att ogräs som groblad börjat breda ut sig på svenska golfbanor så mycket i år, men det går att misstänka att vädret spelar roll.

  Torkan under 2018 och nu 2021 har försvagat vissa områden på banorna. Det har gett fröbanken med groblad möjlighet att gro och bilda nya plantor.

  Torka ger svaga gräsytor

  Större delen av Sverige hade en sen vår följt av en mycket torr period i början av sommaren.

  Innan regnet kom i månadsskiftet juli–augusti påminde året mycket om 2018. Nederbörden har dock fortsatt varit mycket lokalt, så många banor har haft ett fortsatt mycket torrt år.

  Bevattning och täckningsgraden på våra banor varierar mycket på foregreen, fairway och semiruff. På ytor som har utsätts för slitage och eventuell kompaktion och inte fått tillräckligt med vatten, har groblad utvecklats mycket – ibland extremt mycket.

  Förhållanden med en svag gräsyta har svårt att konkurrera med ogräs, speciellt groblad. Detta är ett problem som ökat i stora delar av landet.

  Fakta om groblad

  Fröstänglar på groblad i närbild.
  Groblad blommar från juni till september. De klibbiga fröna sprids lätt via skor och maskiner.

  Groblad (Plantago Major) är ett flerårigt, platsbundet ogräs med en rosett av blad och en bladlös stjälk med många frön. Den trivs på kortklippta gräsytor, särskilt på kompakterade, slitna ytor med svagt, glest gräs.

  Den blommar från juni till september och fröna kan gro under hela växtsäsongen. De klibbiga fröna kan spridas med skor och maskiner. Det finns också teorier om att frön skulle kunna spridas genom bevattningen. Vi har sökt information om det, men inte hittat något som styrker det.

  Bladnerverna är parallella och fortsätter ner i stjälken. Det är därför det är svårt att bekämpa den genom handplockning eller mekanisk bekämpning. Bladen ligger ofta tätt mot marken med en låg tillväxtpunkt, vilket också gör att de påverkas mycket lite av klippning.

  Mekaniska åtgärder

  Att på ett effektivt sätt åtgärda groblad är inte helt enkelt. Det viktigaste och enda hållbara på sikt är att få täta, jämna och välmående gräsytor – det vill säga bra förhållanden för gräset.

  Svaga eller ojämna ytor bör, utöver grundförbättringar som vatten, dränering, näring och luft, också stödsås för tätare turf. Kraftig sanddressning är en annan åtgärd som gynnar gräset och missgynnar grobladen.

  Handplockning fungerar bra på greener och är ofta enda lösningen. När det gäller greenområden, fairway och andra områden är det möjligt att handplocka om man tar tag i problemet när antalet plantorna är begränsat. I de mängder som det varit under året, är det dock svårt att klara med vanlig plockning.

  En direkt, mekanisk metod att motverka problemen med groblad kan vara att använda borstar i anslutning till klippningen. Bladen och fröstänglar lyfts och man får ett effektivare klippresultat. Plantorna stressas och försvagas, så att de inte klarar att växa och spridas lika effektivt.

  Kemiska åtgärder

  Groblad som behandlats men återtagit sin tillväxt

  Vid behov går det att nyttja något av de två växtskyddsmedel mot ogräs som är godkända på svenska golfbanor (se listan över godkända växtskyddsmedel).

  Båda preparaten är systemiska och har i huvudsak samma aktiva substans, så de kräver bra tillväxt i plantan för god effekt.

  Läs noga på infoblad och etikett vilka förutsättningar som ger optimal effekt. Temperatur, droppstorlek och vattenmängd spelar stor roll för effekten. Normalt rekommenderas medium droppstorlek och cirka 200 liter vatten per hektar.

  Använd alltid full rekommenderad dos och behandla de ytor där problemen är stora. Det är sällan hela spelfältet som har problem och behöver behandlas.

  Behandla på våren

  Yttre förhållanden vid sprutningen är minst lika viktiga som beredningen av sprutvätskan för att få bra effekt. Behandla på våren när plantan startat upp och är i bra tillväxt.

  Att spruta för tidigt vid för låg marktemperatur ger ofta dramatiskt sämre effekt. Följ de temperaturanvisningar (marktemperatur) som anges på etiketten eller infoblad.

  Att spruta senare, när plantan har minskat sin tillväxt och i stället producerar frön, ger betydligt sämre effekt än vid en vårbehandling i vegetativ tillväxt. Ofta får man viss påverkan, men plantan klarar behandlingen och återupptar föregående status.

  Nyetablerat groblad är känsligare mot bekämpning.
  Nyetablerat groblad är känsligare mot bekämpning.

  Se till att bladen inte är våta av dagg eller regn vid sprutningen. Då kan sprutvätskan rinna av bladen eller så leder det till en kraftig utspädningseffekt. Vid kraftig dagg kan vattenmängden som ligger på bladen vara flera tusen liter vatten per hektar.

  Även om sprutningen genomförs under perfekta förhållanden kommer vi troligen inte åt alla plantor. Tittar vi på alla växtskyddsmedel som är godkända inom golfen, men också de som får användas i jordbruket, anges effekten på groblad till 70–90 procent.

  De siffrorna gäller normalt plantor i hjärt- och örtbladstadiet, det vill säga när de är nyetablerade från frö och mycket små. De är då mycket känsligare än de stora plantor vi har på våra foregreen och fairways.

  Sammanfattning – ett utmanande problem

  Groblad är inget lätt ogräs att bli av med och det finns ingen enkel, snabb lösning. Det viktigaste är att ha så täta, väletablerade ytor som möjligt, samt att vid både mekanisk och kemisk bekämpning optimera alla moment – från applicering till förhållanden som väder och plantans utvecklingsstadie.

  För mer information om groblad och andra vanliga svenska ogräsarter, se Sterfs faktablad.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 19. Godkända växtskyddsmedel maj
 20. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel maj

  Heritage med reg.nr. 5361 får inte längre användas eller lagras, och se till att ha rätt version av Ascernity. Ladda ner nya listan och dubbelkolla kemförrådet.

  Det är återigen en hel del förändringar i listan över godkända växtskyddsmedel, så se till att ladda ner den uppdaterade PDF:en att sätta upp i verkstad och kontor. 

  Några av uppdateringarna

  Heritage – versionen med reg.nr. 5391 har utgått och får inte längre användas eller lagras. Det är nu endast 5574 som gäller.

  Ascernity – finns i två versioner med olika reg.nr. Observera att det endast är 5681 som gäller för golfen.

  Godkännandet för Primo Maxx med reg.nr. 5004 gick ut 1 maj. Det får fortfarande användas, men får inte längre säljas från och med i höst. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Skribent

  Porträttbild på Peter