Redo för golf är en väg in i golfen med större fokus på den sociala aspekten. Konceptet passar både för att introducera nya golfare och för dem som redan fått handicap. Redo för golf bygger på ett nära samspel mellan golfklubben, tränaren och ideella mentorer.

Välkommen till tränarmodulen Redo för golf

I de kommande nio delarna, som vi kallar hål, kommer du att arbeta igenom en utvecklingsdel med syfte att skapa en mer inkluderande idrottsverksamhet på golfklubben. Du kommer under de nio hålen arbeta igenom och beröra delar som påverkar golfspelarens val. Redo för Golf handlar om att få den nya golfspelaren att vara kvar i golfen över tid.

På varje hål finns ett avsnitt som heter "Uppgifter". Innan du går vidare till nästa hål ska du genomföra de uppgifter du hittar där. Skriv gärna ner och spara dina svar så att du kan gå tillbaka och följa din resa inom konceptet Redo för golf och en inkluderande idrottsmiljö.

Medlem om två år

Data hämtad från medlemsenkäten via Players 1st som visar om en medlem ser sig som fortsatt medlem i sin klubb om två år. Data från september 2018.

Bättre inkludering på golfklubben

Som visas i diagrammet ovan är 34 procent av golfspelarna i medlemsundersökningen osäkra på om de kommer stanna i den klubb de nu tillhör. Det är troligt att delar av dessa 34 procent ligger inom den rimliga förflyttningen av golfspelare inom Golfsverige varje år. Men siffran i sin helhet är så stor att vissa slutsatser kan dras när detta kombineras med ytterligare data.

Det behövs en mer genomtänkt introduktion där inkludering av nya personer på golfklubben är central. Därför har Redo för golf skapats som en kompletterande väg in i både golfen som idrott och klubben som hemmaplan.

Konceptet introducerades inledningsvis som en del av Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och är en obligatorisk del för de golfklubbar som är inne i programmet. Från och med 2018 öppnar vi upp så att alla tränare ska kunna ta del av det. 

Referenser:

Vill du veta vad andra klubbar tycker om Redo för golf? Titta på filmerna med Nyköpings GK och Lyckorna GK som genomfört kurser under 2017. 

Starta på hål 1

Hål 1 utgår från tränarens perspektiv. Vad gör du, hur agerar du och vilka ord använder du. Innehållet ska skapa en förståelse varför agerandet skapat nuläget och varför vi behöver göra något "nytt" för att få till en förändring.

För att lyckas skapa en förändring som ligger i linje med de uppsatta målen för golfens Vision 50/50 och klubben så är en avgörande parameter att hela teamet på klubben – anställda, entreprenörer och ideella – samverkar mot ett tydligt mål. Som avslutning ställs en reflektionsfråga att fundera över.

Starta utbildningen

Fortsätt utbildningen

Kontaktpersoner Redo för golf

Porträttbild på Claes.
Annica