Redo för golf – hål 6

Hål 6 handlar om att organisera teamet så att klubben kan erbjuda så mycket bra och motiverande verksamhet som möjligt. Det handlar om din tid som tränare och hur du på ett effektivt sätt kan utbilda och samverka med hela teamet på klubben.

Aldrig tidigare har det ideella engagemanget i Sverige varit större än det är idag. Dock har formerna förändrats. Funktionärernas förtroende och vilja att arbeta ideellt blir ofta större om de vet vad som gäller och vilka uppgifter som ska genomföras.

Dygnet har bara 24 timmar, en vecka har bara sju dagar och sammantaget finns det tolv månader per år. Verkningsgraden om en person ska arbeta med såväl planering som utförande blir troligtvis splittrad och låg. Tillsammans kan ett sammansvetsat team skapa väldig kraft i en verksamhet.

Uppgift

1. Se filmen med Petra Lindström, ansvarig för juniorutveckling och Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare på Svenska Golfförbundet. (OBS: Filmen kommer senare)

2. Det ligger i sakens natur att vi gör saker för att vi tycker att det är roligt, och det som är roligt vill vi göra mer av. Om det är roligt att utvecklas genom golfen kommer fler att vilja träna mer och oftare. Fundera över och skriv ner ditt svar på frågan:
Vilka möjligheter har ni på klubben att genomföra mer och roligare verksamhet för i första hand de nya golfspelarna?

Navigera i utbildningen