Redo för golf – hål 7

Saker blir väldigt ofta som man har tänkt sig. Därför gäller det att man har tänkt rätt, annars kan det få ödesdigra konsekvenser. En tydlig målsättning och goda förberedelser lägger ofta grunden för ett lyckat genomförande.

I det dagliga arbetet på klubb behöver man hantera en hel del på uppstuds, då saker har en förmåga att bara dyka upp från ingenstans. Om det blir normen för hur det dagliga arbetet genomförs ökar risken för att personal och ideella tappar glädjen i arbetet. Du kan påverka verksamheten positivt genom att arbeta med modeller för att kunna följa upp och stämma av så att ni är på rätt väg. Det skapar förutsättningar för att ni lyckas nå era mål.

I hål 7 får du en inblick i Kjell Enhagers genomarbetade modell NÖHRA. Modellen är framtagen för att utvärdera och följa arbetet från nuläge till önskat läge, och är en förkortning av Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter.

Uppgift

1. Se videon med Kjell Enhager nedan.

2. NÖHRA-modellen kan ni använda i och under arbetet med Redo för Golf. Fundera över och skriv ner ditt svar på frågan:
Vilken utvärderingsmall använder du för att utveckla verksamheten du är ansvarig för?

Navigera i utbildningen