Redo för golf – hål 3

I hål 3 vill vi utveckla din förståelse kopplat till ledarskapet och den påverkan det har på samspelet med golfspelarna. Om de nya golfspelarna ska trivas behöver de självklart känna gemenskap och inkluderas i ett sammanhang.

Vi vet genom enkäter som görs att en avgörande del till att en person avslutar sitt medlemskap är att det är svårt att hitta spelkompisar och svårt att komma in i den sociala gemenskapen.

Vad kan vi då göra för att ta hand om våra nya golfare bättre? En del handlar om ledarskapet. I en färsk studie från Riksidrottsförbundet som handlar om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer slås det fast att tränarens vilja till egen utveckling och vilja att utveckla varje individ och hela gruppen är väldigt viktig för om en person fortsätter med idrotten.

I Redo för golf vill vi att ni som klubb hjälper till att skapa nya strukturer och mötesplatser på klubben där varje individ ges förutsättningar till en fortsättning.

En del av det material du nu kommer att ta del av kanske du har läst tidigare. Förhoppningsvis kan en repetition ge nya insikter som stärker dig ytterligare.

Uppgift

1. Läs om Ledarskapets dimensioner, sid 1419, om Självkänsla, sid 3237 samt om Trädgårdsmetaforen, sid 4247 i Golfens Ledarutbildning 2 – Fördjupning. Har du inte boken finns den att beställa i Golfbokhandeln.

2. Fundera över och skriv ner ditt svar på frågan: Vad behöver du göra mer av i ditt ledarskap för att stärka gemenskapen i gruppen och få de nya golfarna att känna sig välkomna? Nämn och beskriv tre saker.

Navigera i utbildningen