Redo för golf – hål 5

Tränare är vana att ge lektioner och gruppträning som oftast utgår från ett ”instruerande” perspektiv. Det vill säga att tränaren instruerar och visar, varpå eleverna försöker göra som de blivit instruerade.

I hål 5 ligger fokus på två delar. Den ena är att kunna anpassa ledarskapet och ställa frågor till deltagarna som lockar fram lösningar hos individen. Den andra delen handlar om att låta gruppen diskutera och delge varandra sina upplevelser. Istället för att direkt instruera vill vi att du som tränare tar ett steg tillbaka och helt enkelt låter deltagarna prova på och därefter berätta vad de vill hjälp med. Då kan du kliva in och hjälpa till med det som efterfrågas.

Du kommer att få se en film med Sveriges förbundskapten Katarina Vangdal som berättar hur hon arbetar med såväl nya golfare som landslagsspelare.

Uppgift

1. Se filmen med förbundskapten Katarina Vangdal. (OBS: Kommer senare)

2. Läs Inlärningspedagogik, sid 38–41 i Golfens Ledarutbildning 2 – Fördjupning. Har du inte boken finns den att beställa i Golfbokhandeln.

3. Läs caset som du kan ladda ner här. Fundera över och skriv ner dina svar på följande frågor:
Vad tycker du om de två olika sätten att angripa problemet?
Vilket av sätten skulle du själv vilja blir tränad i?
Kan du ta fram en situation där du måste använda det första alternativet och en för det andra alternativet?

Navigera i utbildningen