Redo för golf – hål 2

I hål 2 utgår vi från spelarens perspektiv. Det är avgörande att hela klubbens team arbetar för att behålla den nya golfspelaren över tid. Det är grunden för en väl fungerande introduktion.

Läs bakgrunden till Grönt Kort

Som bakgrund kan det vara värdefullt att känna till Grönt Kort och dess tillkomst. Innan Grönt Kort fanns var det upp till klubben och tränaren att ta hand om de få som sökte sig till en golfklubb. Det var vanligt att en närstående till den nya golfspelaren tog fadderskapet. Kort och gott var det klubbens ansvar och tränarens yrkesomdöme som styrde när en person fick sitt handicap, som då låg på 32.

Sedan följde en period med stor ökning av antalet spelare och många nya golfbanor byggdes. När många samtidigt sökte sig till golfen hann inte klubbarna med att introducera spelarna på det sätt man gjort tidigare. Det behövdes en utbildning för att hålla viss ordning på banorna vilket ledde till att Grönt Kort kom till i början av 1980-talet.

I mångt och mycket har Grönt Kort sedan dess varit en fantastisk introduktion för över en miljon golfspelare. Tyvärr har långsiktigheten försvunnit till förmån för kortsiktiga vinster. De som har kommit i kläm har varit just den nya golfspelaren. Detta återspeglas i de siffror som visar att endast cirka 50 procent är kvar i golfen efter två år.

Nu är det dags att förändra synsättet och börja arbeta långsiktigt med ett ökat fokus på golfspelaren.

Se filmen nedan

Reflektera själv kring innehållet och gå därefter vidare till hål 3. 

Navigera i utbildningen