Redo för golf – hål 9

Som avslutning i modulen Redo för golf ska du nu på hål 9 genomföra en kurs för nya golfare. Då Redo för golf är ett helt nytt framtaget koncept så är din kunskap värdefull för att bygga vidare programmet till en full lansering.

Under utbildningsperioden ska varje klubb som går Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 genomföra minst en introduktionskurs i linje med det framtagna Redo för golf-konceptet. Du som tränare ska arbeta fram en plan för klubbens nya golfare som går Redo för golf-kursen. Använd materialet och kunskapen som du tagit del av under hål 1–8. Det innehållet utgör ramverket för Redo för golf.

Har din klubb ännu inte gått in i Vision 50/50-utbildningen är du som tränare ändå varmt välkommen att genomföra en kurs enligt Redo för golf.

Uppgift

1. Ladda ned och läs igenom Kursplanen för Redo för golf som beskriver för dig som tränare vad som ingår i kursens sex träffar samt en digital version av Deltagarens reflektionsbok som eleverna ska få i tryckt format vid kursstart. Innehållet i de båda dokumenten speglar varandra. 15 st reflektionsböcker kommer att skickas ut till alla tränare på klubbar som går Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Behöver du beställa reflektionsböcker, kontakta claes.bjorklund@golf.se.  

2. Planera, genomför och utvärdera en Redo för Golf-kurs enligt kursplanen. Gå även igenom allt material med klubben och diskutera vad ni behöver göra för att kursen skall möta målen med kursen. Arbeta utifrån följande faser:

Fas 1: Inför kursen
Planera en ”Redo för golf”-kurs för målgruppen kvinnor, nybörjare. Bjud förslagsvis in de som redan gått en kurs utan att komma vidare, står på hcp 99 eller 54 i GIT. Beskriv syfte och mål, planera kursdatum och gör en plan för marknadsföring och andra aktiviteter.

Fas 2: Under kursen
Genomför kursen. Använd din nya kunskap, metodik och pedagogik i genomförandet. Kursen ska bestå av fem gruppträningar och en privatträning som ska genomföras enligt framtaget och bifogat material.

Fas 3: Efter kursen
Följ upp med deltagarna, erbjud en fortsättning och presentera en plan. Du som tillhör en klubb som går Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 ska också utvärdera Redo för golf-konceptet och skicka in en status- och utvärderingsrapport till claes.bjorklund@golf.se. Är din klubb inte med i Vision 50/50 är du ändå varmt välkommen att skicka in en utvärdering med feedback. 

Navigera i utbildningen