Redo för golf – hål 8

Marknadsföringsmodeller har visat att det är upp till nio gånger dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig. Trots att vi vet det så omsätts cirka 10 procent av medlemsskaran årligen i svenska golfklubbar. 2004 introducerades Golfens IT-system (GIT) och idag kan vi fundera på var Golfsverige hade varit om vi inte hade fattat beslutet att själva äga det som kommit att bli idrottens främsta IT-system.

Idag är cirka 50 procent kvar som medlemmar i en golfklubb två år efter en genomförd nybörjarkurs. Vi vet också att de klubbar som arbetar strategiskt med introduktion och uppföljning har upp till 80 procent kvar efter två år.

Medlemstalen och ekonomin påverkas positivt när en klubb arbetar strategiskt och långsiktigt med sina medlemmar och nya golfspelare. Istället för att enbart arbeta med att ge fristående lektioner och jaga nya medlemmar så är det enklare, roligare och mer lönsamt för alla parter att få golfspelarna att vara kvar i verksamheten över tid.

I uppgiften till hål 8 presenterar vi ett arbetsdokument som du kan arbeta med för att följa de nya golfspelarna under deras väg in och i golfen. I dokumentet kan du och teamet på klubben arbeta fram er plan för det första viktiga året. Mallen utgår från Kjell Enhagers NÖHRA-modell som du lärde dig om i hål 7. När planen för det första året är klar kan ni arbeta vidare och bygga ut dokumentet så att den inkluderar en treårsplan för er verksamhet.

2004 introducerades Golfens IT-system (GIT) och idag kan vi fundera på var Golfsverige hade varit om vi inte hade fattat beslutet att själva äga det som kommit att bli idrottens främsta IT-system. Du får här en mall för hur du kan arbeta med GIT som resurs för att följa upp deltagarna.

Lycka till med arbetet!

Uppgift

1. Ladda ned och läs igenom mallen för NÖHRA-analys samt manualen för GIT. När ni arbetar fram en plan för era nya golfare kan ni utgå från NÖHRA-mallen. Om ni vill skapa er egen mall går det självklart bra. När ni har satt samman ettårsplanen kan ni fortsätta och arbeta fram en flerårsplan som innehåller allt från aktiviteter, medlemsformer, kommunikation och strategi.

Navigera i utbildningen