Redo för golf – hål 1

Välkommen till första hålet (kapitlet) av nio i Redo för golf.

1. Se filmen

Titta på filmen ovan, som handlar om Redo för golf ur tränarens perspektiv.

2. Reflektera och skriv ner

Mycket av det som Redo för golf bygger på används mer eller mindre redan idag. När vi nu vet så mycket om tränaren, klubben, de nya golfarnas beteende och vad som skapar en lyckosam utgång ska du få något att reflektera över.

Fundera över och skriv ner ditt svar på frågan: Vad behöver du göra i ditt arbete för att möta målen som finns kopplade till Redo för golf?

Navigera i utbildningen