Alla som vill ska kunna spela golf. Här hittar du allt klubben behöver för att bedriva paragolfverksamhet.

Regel 25 – riktlinjer för klubben

Sedan 1 januari 2023 finns Regel 25 i den ordinarie regelboken. Den tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna för spelare med olika typer av funktionsnedsättning.

Behörighet att nyttja Regel 25 ska registreras i GIT av spelarens hemmaklubb. Klicka nedan för information om hur du gör, vägledning för bedömning samt information till tävlingsledare. 

Allt om Regel 25 för klubben ➤

Jonas Andersson, handigolfare, sträcker klubben ovanför huvudet med sin amputerade arm.

I Sverige finns cirka 1,5 miljoner personer med funktionsnedsättning, som kan få möjlighet till ett friskare och socialare liv via golfen.

För er på klubben är det både roligt, inspirerande och utvecklande att bedriva paragolfverksamhet.

Här får du inspiration, tips och råd för att utveckla bra verksamhet för personer med fysisk eller intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hitta snabbt på sidan:

(Om länkarna inte fungerar, scrolla för att hitta det du söker)

Verksamhet: Golfspel, tillgänglighet och hjälpmedel.
Golfregler: Ny regel inkluderar paragolfare - registrera på klubben
Utbildning: Utbildningar i paragolfverksamhet för klubbar, tränare och ledare.
Ekonomiskt stöd: Tips på stöd och bidrag klubben kan söka för paragolfverksamhet.
Organisation: Information och kontakt till paragolfansvariga i förbund och distrikt.
Tävlingsverksamhet: Tävlingstrappa klubb – distrikt – förbund.

Registrera klubben på ParaMe!

Kampanjbild för ParaMe, Parasport Sveriges nya webbsida där personer med funktionsnedsättning kan hitta idrottsföreningar som erbjuder parasportverksamhet.

Erbjuder er golfklubb paragolfverksamhet och vill nå ut till fler? Registrera er då på Parasport Sveriges sajt Para-Me.se. Då kan personer med funktionsnedsättning som söker efter idrottsaktiviteter enkelt hitta till er. 

Alla idrottsklubbar som bedriver någon typ av paraverksamhet är välkomna att registrera sig kostnadsfritt.

Registrera klubben här ➤
Om golf på ParaMe ➤

Tips och råd för bra verksamhet

Bild från golfbana. Tjej med funktionsnedsättning gör highfive med en kille. Bakom tjejen står en kvinna som håller upp tjejen med en sele så att hon kan spela golf.

Hur tillgänglighetanpassar vi vår anläggning, hur kan vi stötta spelare med olika typer av funktionsnedsättning i träning och tävling och vad finns det för hjälpmedel vi på klubben – eller spelaren själv – kan använda för att underlätta spelet och svingen?

Här hittar du tips och råd kring spel och träning, tillgänglighetsanpassning samt hjälpmedel för en bra och inkluderande verksamhet för personer med fysisk och intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Verksamhet

 • Verksamhet

  Mycket av golfverksamheten för för funktionsnedsatta spelare går att integrera i golfklubbens övriga verksamhet. Spelarna kan spela sällskapsronder, träna och vara med på tävlingar precis som alla andra golfare.

  Men det finns en del saker som är bra att tänka på när det gäller verksamheten. Mycket handlar om att arbeta med spelar-, tävlings- och ledarutveckling. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om respektive område.

  1. Organisation
  2. För att lyckas med en bra och kontinuerlig paragolfverksamhet behöver den vara förankrad i och beslutad av klubbens styrelse och ledning. 

   Paragolfverksamheten bör vara en integrerad del av golfklubbens övriga verksamhetsplan, men det är också bra att ta fram en strategi, plan och handledning specifikt för paragolfverksamheten på er golfklubb. 

   Ta gärna inspiration från dessa dokument som Dalsjö Golfklubb tog fram när de startade upp sin paragolfverksamhet:

   Systematisk utveckling av paragolfverksamhet

   Handledning för genomförande av paragolf

    

  3. Tränare och ledare
  4. Att vara tränare eller ledare för funktionsnedsatta spelare innebär en mycket positiv effekt genom att du själv utvecklas i din roll. Det är närmast att betrakta som gratis fortbildning, förutsatt att du försöker anpassa dig till de nya förutsättningarna.

   Det är fortfarande samma kunskap du ska ha. Men när du tränar och leder golfare med någon form av funktionsnedsättning kommer du att märka att du i vissa situationer till exempel måste vara mer tydlig, upprepa vad du redan sagt eller ge frekvent feedback. Det handlar mycket om att utgå från hur den enskilda individen är.

   För att du ska bli bekväm i rollen som tränare – både vad gäller bemötande och planering av övningar och pass – gå gärna någon av de paragolfutbildningar som erbjuds.

   Läs mer om utbildningarna här

  5. Golfträning
  6. Syfte med träningen

   Fokus ska ligga på verksamheten och på idrotten golf, inte på de olikheter som kommer sig av olika funktionsnedsättningar.

   Huvudprincipen är att vi i mötet med spelare eller blivande spelare, betraktar vederbörande som just golfspelare i första hand. Det är sedan upp till tränare och ledare att underlätta detta i mesta möjliga mån.

   Bemötande

   Alla har lika värde. Respekt, ödmjukhet och empati skapar förtroende i kontakten med personer med en funktionsnedsättning. Våga fråga!

   Det finns en hel del material och utbildning inom bemötande. Ta exempelvis kontakt med någon av kommunens handikapporganisationer.

   Du hittar också generella tips i Vårdhandboken och idrottsspecifika tips i boken "Passa mig – inkluderad idrottsundervisning".

   Träningsgruppen

   Det är viktigt med kontinuitet. Erbjud gruppträning en gång i veckan under säsong. Planera verksamheten och övningar så att de passar personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

   Tveka inte att fråga spelarna om deras egna åsikter. Tillsammans löser ni och utvecklar golfen till ett roligt spel!

   En ensam golftränare behöver inte ha hela ansvaret för en träningsgrupp. Den viktigaste rollen för tränaren är att utbilda ledare. En ledare kan vara en assistent till en person med funktionsnedsättning, eller någon av klubbens egna ideella ledare.

   Uppvärmning

   Det är viktigt för alla att vara riktigt uppvärmd innan träning, men för paragolfare är det ännu viktigare då funktionsnedsättningen kan göra att kroppen är mer stel. Det är då jätteviktigt med uppvärmning, för att motverka skador.

   Den sociala biten

   Idrotten och golfen är en viktig del av livet för många, inte minst för personer med funktionsnedsättning som kan få ett friskare, bättre och mer socialt liv. Det är därför minst lika viktigt att se till att era deltagare har kul runt golfen.

   Ett exempel är att avsluta varje golfträning med en fika. Under fikastunden behöver inte tränaren vara med, den sköter gruppen själv.

   Speltempo

   Golf bygger på att alla som spelar på banan kan förflytta sig runt på ungefär samma speltid. Paragolfspelare kan behöva använda fortskaffningsmedel som gör att de kan transportera sig tillrädkligt snabbt mellan slagen. Då får de tid att koncentrera sig på sina slag.

   Bra tips är att använda golfbil, elscooter, eldriven golfvagn eller en elstol (powergolfer) Läs mer om hjälpmedel här.

   Kontaktperson

   Olika personer har behov av olika stöd. Det är därför bra att utse en kontaktperson i klubben, som är med på träningar, har tid att svara på frågor från deltagarna och som kan ringa det där extra samtalet ibland. 

   Färdtjänst

   Att resa med färdtjänst som transport till och från golfbanan är vanligt. Men färdtjänsten kan vara mindre bra på att passa tider. Lämna aldrig någon ensam som inte har blivit hämtad av färdtjänst.

  7. Tävling
  8. Precis som för alla golfspelare kan tävlingsmomentet vara inspirerande och utvecklande för paragolfare. 

   I Sverige finns tävlingsverksamhet på bredd- och elitnivå. Golfklubben är viktig dels för att stötta och hjälpa spelare i er verksamhet som vill börja tävla med att hitta rätt nivå, dels för att bidra till att bredda utbudet av paragolftävlingar i tävlingstrappan.

   Klubbtävlingar

   Paragolfspelare kan i många fall spela och tävla på samma villkor som golfspelare utan funktionsnedsättning.

   Se till att även paragolfare välkomnas till era klubbtävlingar, exempelvis genom att införa de modifierade reglerna för personer med funktionsnedsättning i era tävlingsvillkor. Läs mer om golfreglerna här

   Tourer

   Svenska Golfförbundet arrangerar en nationell paragolftour kallad Folksam Paragolf Tour. Dessutom finns flera regionala tourer som arrangeras av distrikten. Tipsa gärna om dessa tourer och tävlingar till era paragolfare som kommit en bit i sin utveckling och är intresserade av att börja tävla på högre nivå.

   För att spela på Folksam Paragolf Tour måste spelaren ha max handicap 36,0 och inneha en licens kallad "EDGA Access Pass" eller EDGA World ranking pass WR4GD, som spelaren ansöker om här.

   Som golfklubb är ni mer än välkomna att bli en del av tävlingstrappan. Ta kontakt med distriktets paragolfansvarige om ni är intresserade av att arrangera en regional eller nationell tourtävling.

   Landslag

   Sverige har ett framgångsrikt paragolflandslag med elitspelare som tagit mästerskapsmedaljer i EM och VM, både på individuell nivå och i lag. Läs mer om paragolflandslaget.

  9. Rekrytering
  10. För att fler människor med funktionsnedsättning ska hitta till golfen och börja spela, måste ni visa att just er klubb är öppen för denna verksamhet. Ett tips är att inkludera information om paragolf på hemsidan – syns man så finns man! 

   Att erbjuda prova på-dagar är också bra, men måste leda till uppföljning. Kontakta gärna distriktets paragolfansvarig eller klubbens idrottsrådgivare för stöd och råd.

   Tips för att rekrytera spelare till paragolfverksamhet:

   • Registrera klubben på Parasport Sveriges tjänst para-me.se.

   • Erbjud kontinuerlig verksamhet med gruppträning en gång i veckan under säsong. 

   • Synliggör verksamheten på klubbens hemsida och sociala medier. (OBS! Publicera endast bilder på personer i era kanaler om ni har deras tillåtelse.)

   • Har ni redan duktiga paragolfare i klubben som exempelvis spelar på Paragolf Tour eller i landslaget, använd dem som ambassadörer för att nå fler.

   • Kontakta lokalmedia för att informera om att ni erbjuder paraverksamhet.

   • Arrangera prova-på-dagar som ni marknadsför på olika sätt. OBS – se till att även planera uppföljning med erbjudande om träningsgrupper.

   • Samarbeta med andra lokala verksamheter som skolor, fysioterapeuter, handikappföreningar och andra idrottsföreningar.

   • Identifiera idrottslärare, personal och assistenter som arbetar med funktionsnedsatta. De kan i sin tur tipsa vidare om verksamheten till sina elever och klienter.

  11. Olika funktionsnedsättningar
  12. Paragolf inkluderar verksamhet för spelare med fysisk funktionsnedsättning, synskada eller utvecklingsrelaterad (intellektuell eller neuropsykiatrisk) funktionsnedsättning.

   Beroende på vilken typ av funktionsvariation just era deltagare har, kan verksamheten behöva anpassas, både vad gäller övningar, bemötande, resurser och tillgänglighet. Kunskap kring detta är inkluderat i de olika utbildningarna för tränare och ledare, så att ni kan känna er trygga med er paragolfträning och verksamhet. 

   I filmerna nedan kan du lära och inspireras av golfspelare med olika typer av funktionsnedsättning. 

   Möt olika spelare som ser möjligheter

   Varför just golf?

   Exempel synskada

   Att spela med powergolfer

   Exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 

   Exempel intellektuell funktionsnedsättning: 

Tillgänglighet

 • Tillgänglighetsanpassning

  Det är viktigt att klubben, verksamheten och anläggningen är tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet kan delas in i två områden: psykisk miljö (bemötande) och fysisk miljö.

  Steg 1 – psykisk miljö/bemötande

  När ni ska starta upp verksamhet ska ni först prioritera den psykiska miljön.* Blir spelarna trevligt bemötta och känner att klubben är öppen för att se möjligheter känner de sig välkomna. Det är A och O för en lyckad verksamhet.

   Informera: Det är viktigt att klubbens personal, styrelse, medlemmar och tränare vet om att personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av klubbens verksamhet. Det skapar trygghet och positivitet i bemötandet.

  Synliggör: Visa på klubbens hemsida att ni har aktiviteter för paragolf. "Syns man så finns man."

  Utbilda: Utbilda berörda i klubben i bemötande. Ta hjälp av en lokal handikapporganisation och/eller personer från målgruppen ni möter. Du hittar också bra generella tips i Vårdhandboken och idrottsspecifika tips i boken "Passa mig – inkluderad idrottsundervisning".

  Testa och utvärdera: Gör en verksamhetsplan där ni tänker igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra. Testa i liten skala först och utvärdera sedan tillsammans med målgruppen vad som behöver tillgängliggöras på er klubb. 

  Steg 2 – fysisk miljö 

  Framsida av broschyren Checklista Paragolf, tillgänglighet för funktionsnedsatta.

  När verksamhet och kontaktytor har skapats är det dags att se över vad som behöver förbättras vad gäller den fysiska tillgängligheten på anläggningen. 

  Utvärdera gärna tillsammans med målgruppen och rådgör med någon som sitter i rullstol för att få tillgänglighet i praktiken att fungera.

  Se över allt från klubbhus och parkering till träningsområden, bana och övriga faciliteter. Som stöd, ladda ner checklistan nedan. 

  Tips: När det gäller tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön finns ekonomiskt stöd, stipendier och bidrag att söka. Läs mer här.

  Checklista för tillgänglighet på golfklubben/anläggningen


  *OBS
  : Handikappanpassad toalett som är tillgänglig för rullstolsburna och övriga personer som ska besöka och spela hos er är ett krav. Här finns bidrag att söka, bland annat från RF och Allmänna Arvsfonden. Läs mer här.

Hjälpmedel

 • Hjälpmedel

  I de flesta fall går det att använda vanlig utrustning för övningar, träningspass och spel – anpassat efter individens funktionsnedsättning och golfnivå.

  För nybörjare kan innehållet i Golfäventyretväskan, med sina innebandy- och tennisbollar, koner, siktringar med mera, vara bra att använda. Beställ väskan här ➤

  Transportmedel

  Handigolfare slår ut från rangen sittande i en paragolfer.

  För golfare med fysisk funktionsnedsättning som har svårt att gå kan golfbil, golfrullator eller elscooter behövas för att ta sig fram på banan och klubborna kanske behöver vara anpassade.

  Vid höga förlamningsskador kan det krävas att spelaren använder en så kallad Powergolfer. Se hur det går till att spela i en Powergolfer här ➤

  Vill ni skaffa en Powergolfer till klubben som fler kan ha nytta av, kan det vara möjligt att få ekonomiskt stöd för inköpet. Läs mer om bidrag som går att söka här ➤

  Tips! Rullstolsburna kan i många fall spela golf sittande i sin egen rullstol. Informera om hur stolen ska användas på green: kör rakt in till bollen, putta och kör sedan rakt ut från green. Spelaren ska inte vända stolen inne på green, då det riskerar att skada gräset.

  Övriga hjälpmedel

  För spelare som inte kan eller har svårt att greppa klubban, exempelvis amputerade, finns också olika proteser, specialhandskar och specialgrepp att använda.

  Klicka nedan för fler användbara tips, helt opartiskt utvalda med hänvisning till olika hemsidor. Tipsa gärna om fler bra hjälpmedel så lägger vi upp det här. Mejla dina tips till ulrika.jorsell@golf.se.

  1. Hjälpmedel
  2. Klubbor

   De flesta paragolfspelare kan använda helt vanliga golfklubbor. Eventuellt kan en anpassning i längd vara nödvändig beroende på spelarens funktionsnedsättning. 

   Grepp

   Ett övningsgrepp kan hjälpa den som har svårt att hålla i klubban. Greppet får dock inte användas vid tävling.

   Bollpeggare för träningsspel

   Teego automatic golf ball teeing machine peggar upp bollen till dig. Bra vid träning på övningsfält. 

   Bollplockare för träning

   Det finns många olika sorters bollplockare för träning på marknaden. Dessa kan användas sittande eller stående, utan att spelaren behöver böja sig ner till marken. Ett exempel hittar du här.  

   Greppförstärkande handske

   Servohandsken från Bioservo är en greppförstärkande specialhandske som används av personer som behöver stärka sitt grepp eller få ökad handstyrka.

   Powergolfer

   En elstol för golfare som gör att personer med höga förlamningsskador kan stå upp och spela. Läs mer hos tillverkaren PowerBaseTec. Powergolfstol finns att låna från FIFH i Malmö, tel 040-92 89 30.

   Golfbil

   För många paragolfare kan en vanlig golfbil som hyrs ut på golfklubben räcka utmärkt som transportmedel.

   Elscooter

   Det finns många olika modeller. Viktigt är att batteriet orkar under långa golfrundor. Nedan är några modeller och återförsäljare av elscooters.
   golfspecialisterna.se
   golfia.se
   wattaride.se – foregolf (kräver inte körkort eller förarbevis)

   Motordriven golfvagn

   Det finns många olika modeller av motordrivna golfvagnar. Viktigt är att batteriet håller under långa golfrundor. Nedan är några varumärken som går att köpa online eller i välsorterade golfbutiker. Sök gärna vidare för att hitta fler tillverkare, köpråd, recensioner och bästa pris. 
   easygreen.se (återförsäljare av olika modeller)
   PowaKaddy (tillverkare, sök på nätet)
   Motocaddy (tillverkare, sök på nätet)
   MGI Golf (tillverkare, sök på nätet)

   Golfrollator

   Veloped Golf Rollator är en specialanpassad rollator från tillverkaren Trionic som avlastar knän och rygg. På vagnens ram finns två golfbagar med plats för totalt 14 klubbor. Rollatorn är också försedd med sittplats, fjädring, trehjulsdesign och luftfyllda däck. 

Kampanjmaterial för rekrytering

Framsida paragolffolder

Vill du arrangera en prova på-dag? Eller vill du på annat sätt vara med och sprida budskapet om paragolf? 

Använd dig då av Svenska Golfförbundets kommunikationsmaterial, gratis att ladda ner och sprida på sociala medier till exempel:

➤ Folder med information till blivande spelare (För tryckt version, kontakta ulrika.jorsell@golf.se)

➤ Affisch med malltext för inbjudan till en prova på-dag (Anpassa texten efter era förutsättningar)

➤ Film till sociala medier (Att publicera tillsammans med en inbjudan)

Utbildningar för klubbar och tränare

Kvinna i paragolfer håller i golfklubba och ska svinga mot ett större golfhål med flagga. Bredvid står en manlig golftränare.
Golfträning för personer med funktionsnedsättning på Oxie Golfklubb.

Det krävs viss kunskap om övningar, bemötande och hjälpmedel för att paragolfverksamheten ska bli så bra som möjligt – både för deltagarna och för dig som är tränare eller ledare.

För att stötta golfklubbar och tränare finns ett antal utbildningar att gå. Utbildningarna är till stor del webbaserade och finns tillgängliga till en låg kostnad eller helt kostnadsfritt. 

Dessutom erbjuder Svenska Golfförbundets paragolfgrupp skräddarsydda klubbesök för golfklubbar som vill starta upp eller utveckla befintlig verksamhet.

Golfspecifika utbildningar

 1. Handigolf – Se möjligheter
 2. Omslagsbild till boken Handigolf se möjligheter. En ung man svingar en golfklubba. Han har protes på ena armen.

  Handigolf – Se möjligheter

  Ett lättillgängligt utbildningsmaterial om hur ni kan komma igång med paragolfverksamhet på er klubb, framtaget av SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet.

  Med hjälp av materialet får du veta hur du som ledare och tränare på bästa sätt kan ta emot och skapa bra verksamhet för golfspelare med någon form av funktionsnedsättning, samt hur du kan arbeta för att behålla dessa spelare i golfklubben. 

  Utbildningen består av en bok med tillhörande webb samt studiehandledning. Du hittar materialet i Golfbokhandeln.

  Till utbildningen ➤ 

 3. Tillgänglig golf för personer med intellektuell funktionsnedsättning
 4. Tillgänglig golf – golf för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Skärmdump från en utbildningssida om tillgänglig golf. En tränare sitter på huk framför ett barn med golfklubba och tennisboll.
  Framtagen av Oxie GK och Svenska Golfförbundet med stöd av Allmänna Arvsfonden.

  En kostnadsfri digital utbildning om golfträning för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

  Utbildningen är uppbyggd i fyra kortare avsnitt med text, film och övningar. Den beräknas ta cirka två timmar att gå igenom. 

  Tillgänglig golf vänder sig till golftränare, personliga assistenter, föräldrar, klubbpersonal, medhjälpare som vill starta golfverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ni får verktyg att förenkla golfen i olika steg och möta målgruppen på den nivå varje person är på.

  Till utbildningen ➤

 5. Regeutbildning för paragolfare
 6. Detta material kan användas för att på ett enkelt och tydligt sätt gå igenom de "vanligaste" reglerna i golf. 

  Du som ledare, tränare eller förälder kan samla träningsgruppen och i små steg gå igenom golfrelgerna med stöd av denna PowerPoint och det kan leda till regelkunskap så att spelarna klarar av teoriprovet för Grönt Kort

  Underlag till regelutbildning för paragolfare

Idrottsövergripande utbildningar

 1. Att möta idrottare med funktionsnedsättning
 2. Att möta idrottare med funktionsnedsättning

  Lär dig hur du som tränare kan möta idrottare med funktionsnedsättning genom att få en bättre förståelse för funktionsnedsättningar och deras innebörder, träning på olika nivåer och vilka tips du kan hjälpa idrottarna med.

  Utbildningsmaterialet är framtaget för att stötta och vägleda dig, och är resultatet av ett samarbete mellan Parasport Sverige, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet.

  Till utbildningen ➤

 3. Att möta idrottare med NPF-diagnos
 4. Att möta idrottare med NPF-diagnos

  Lär dig om symptom på och orsaker till NPF samt några av de vanligaste diagnoserna. Du som tränare får också tips och råd om arbetssätt för att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

  Materialet är framtaget av SISU Idrottsbildarna, Riksidrottsförbundet i samarbete med Riksförbundet Attention, med stöd från Allmänna Arvsfonden.

  Till utbildningen ➤

 5. Inkluderande idrott
 6. Inkluderande idrott

  En generell utbildningswebb om inkluderande idrott, för dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare inom idrotten. Den ger kunskap, skapar reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra. 

  Målet med utbildningen är att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar inom idrotten. Framtagen av RF/SISU.

  Till utbildningen ➤

Ekonomiskt stöd

Tillsammans med vår huvudpartner Folksam delar Svenska Golfförbundet årligen ut ett stimulansbidrag till golfklubbar vill utveckla sin paragolfverksamhet. Totalt 200 000 kronor fördelas mellan de golfklubbar som ansöker, uppfyller kraven och väljs ut. Läs mer om stimulansbidraget och övriga bidrag nedan.

Ekonomiskt stöd

 • Utöver stimulansbidraget finns andra typer av stöd och bidrag att söka för att göra golfen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om bidragen och hur du och klubben ansöker i respektive flik nedan.

  1. Stimulansbidrag för paragolf
  2. Folksams företagslogga

   I samarbete med Folksam delar SGF årligen ut ett stimulansbidrag på totalt 200 000 kronor till golfklubbar som har eller vill starta verksamhet för spelare med funktionsnedsättning.

   Bidraget är en satsning för att rekrytera och behålla spelare och göra golf för personer med funktionsnedsättning till en naturlig del av golfklubbarnas verksamhet. 

   Ansökan

   Ansökan är öppen årligen under våren och skickas in senast 31/3. Klubben kan tilldelas stimulansbidrag vid flera tillfällen, så länge klubben under varje sökt verksamhetsår uppfyller kraven och skickar in ansökan.

   Återrapport sker senast den 30/11 2024

   Klicka här för ansökningsformuläret till Folksam Stimulansbidrag!

   Kraven för att söka är att golfklubben:

   • har förankrat paragolfverksamheten i styrelsen

   • aktivt rekryterar golfare med funktionsnedsättning

   • har regelbunden golfträning för spelare med funktionsnedsättning

   • utbildar sina ledare

   • bifogar en verksamhetsplan för paragolf i ansökan

   • återrapporterar efter säsongen

   Klubbar som tilldelats stimulansbidrag

   2022 (9 500 kr vardera)

   Arboga GK, Borås GK, Dalsjö GK,Degeberga Widtsköfle GK, Dynekilens GK, Gullbringa GCC, Haverdals GK, Hässelby GK, Höganäs GK, Kumla GK, Lyckorna GK, Malmö Burlöv GK,
   Marks GK, Nacka GK, Orust GK, Samuelsdals GK, Sotenäs GK, Tjörns GK, Torslanda GK, Växjö GK, Ågesta GK, Åkagårdens GK

   2021 (6 060 kr vardera)

   Borås, Bråviken, Dalsjö, Degeberga Widtsköfle, Dynekilen, Falkenberg, Gävle, Hagge, Hässelby , Jönköping, Kallfors. Karlshamn, Kumla, Lerjedalen, Lundsbrunn, Lyckorna, Lysegården, Malmö Burlöv, Nacka, Oskarshamn, Samuelsdal, Sollentuna, Sotenäs, Storsjöbygden, Tjörn, Torslanda,Tortuna, Vadstena, Viksjö, Växjö, Ågesta, Åkagården, Orust.

   2020 (6 250 kr vardera)

   Lundsbrunn, Borås, Marks, Skövde, Samuelsdal, Luleå, Kumla, Surahammar, Arboga, Hälla, Storsjöbygden, Gävle, Lyckorna, Dynekilen, Tjörn, Gullbringa, Torslanda, Växjö, Jönköping, Falkenberg, Karlshamn, Malmö-Burlöv, Bedinge, Degeberga-Widtsköfle, Älvkarleby, Viksjö, Botkyrka, Sollentuna, Ågesta, Nacka, Hässelby, Kallfors, Vadstena, Dalsjö, Lyckorna.

   2019 (8 000 kr vardera)

   Hässelby, Sollentuna, Abbekås, Karlshamn, Sotenäs, Ågesta, Lyckorna, Ljunghusen, Nacka, Arboga, Kumla, Tjörn, Norrköping, Söderköping, Dynekilen, Hammarö, Storsjöbygden, Vadstena, Luleå, Falkenberg, Viksjö, Växjö, Hälla, Dalsjö, Degeberga Widtsköfle, Borås.

   2018 (10 500 kr vardera)

   Abbekås, Arboga, Borås, Bråviken, Dalsjö, Degeberga-Widtsköfle, Dynekilen, Falkenberg, Hälla, Hässelby, Kallfors, Linköping, Luleå, Lundsbrunn, Malmö-Burlöv, Storsjöbygden, Tjörn, Vadstena, Växjö.

   2017 (10 000 kr vardera)

   Abbekås, Borås, Dalsjö, Degeberga-Widtsköfle, Eslöv, Hässelby, Kallfors, Lerjedalen, Lundsbrunn, Lyckorna, Lysegården, Skövde, Sollentuna, Storsjöbygden, Surahammar, Tjörn, Vara-Bjertorp, Viksjö, Växjö, Åkagården.

  3. LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd)
  4. Är ni en ideell förening (golfklubb) kan ni ansöka om LOK-stöd för alla genomförda aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7–25 år samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

   Ansökan om LOK-stöd görs två gånger per år:

   Aktiviteter 1 januari–30 juni: sista ansökningsdag 25 augusti

   Aktiviteter 1 juli–31 december: sista ansökningsdag 25 februari

   Ansökan görs via klubbens IdrottOnline-sida. Där redovisar ni era gruppaktiviteter med uppgift om klubbens namn, idrott, aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro.

   På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du allt om LOK-stödet, inklusive regler, guider och kontaktuppgifter vid behov av stöd. 

   Läs mer ➤

  5. Projektstöd Klubb (f.d. Idrottslyftet)
  6. Projektstöd Klubb är ett statligt stöd till idrottsverksamhet som har ersatt det tidigare Idrottslyftet. Det är endast tillgängligt för golfklubbar som är ideella föreningar.

   Inom golfen finns flera olika paket klubben kan att ansöka om. För paragolf gäller det som kallas ”Paket 4 – fria projekt”, som syftar till att få fler att stanna kvar i golfen.

   Ni kan söka max 50 procent av den totala kostnaden för projektet, max 50 000 kronor. Bidraget ska ses som en uppstart och hjälp att komma i gång med en ny satsning/verksamhet.

   Ansökan

   Bidragsansökningar kan göras löpande, max ett projekt per klubb per år. Ansökan görs i IdrottOnline innan projektet påbörjas. Där beskriver ni projektet med bakgrund, mål/syfte, genomförande, budget, ansvarig kontaktperson och storlek på sökt belopp.

   Vid beviljat projektstöd betalas initialt 50 procent av bidragsbeloppet ut. Klubben har sedan sex månader på sig att genomföra projektet och återrapportera med ekonomisk redovisning i IdrottOnline. Därefter betalas resterande 50 procent ut.

   Läs mer om Projektstöd klubb ➤ 

  7. RF:s anläggningsstöd
  8. Via Riksidrottsförbundets anläggningsstöd kan ni söka stöd för tillgänglighetsanpassning samt utrustning för paragolf.

   Tillgänglighetsanpassa anläggningen

   När det gäller tillgänglighetsanpassning kan ni söka stöd för nya aktivitetsytor samt om- eller tillbyggnationer som ger fler eller utökade aktivitetsytor. Stöd kan också beviljas för sociala ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor.

   Stödet till idrottsytor är uppdelat i mindre projekt (upp till 400 000 kronor) samt större projekt (över 400 000 kronor).

   Utrustning

   När det gäller utrustning kan ni få stöd dels för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan, dels till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. Läs mer om utrustningsstödet.

  9. Allmänna Arvsfonden
  10. Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka stöd för att utveckla anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter.

   Ett exempel är Allmänna Arvsfonden, där du kan söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Se mer om lokalstödet i filmen nedan.

   Läs mer hos Arvsfonden ➤

  11. Andra bidrag, stipendier och fonder
  12. Parasport Sverige – administrerar ett antal fonder och stipendier inom paraidrott. Bland annat Svenska Parasportfonden som delas ut till både aktiva och ledare.

   Lions - är en ideell organisation med stort hjärta för handikappidrott. Lions har under årens lopp bland annat stöttat parasportföreningar med medel. Dessutom delar de årligen ut utmärkelsen "Årets Bragdlejon" till en manlig och en kvinnlig elitidrottare inom parasporten.

   Andra fonder – Allmänna Arvsfonden har satt samman en lista med länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där klubben eller enskilda personer kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

Henrik Stenson Foundation

 • Henrik Stenson Foundation

  Svenska Golfförbundet (SGF) har under 2014-2022 haft ett uppskattat samarbete med Henrik Stenson och hans stiftelse Henrik Stenson Foundation. Henrik har varit paragolfambassadör i Sverige och värd för en internationell juniortävling tillsammans med Fanny Sunesson.

  Årets paragolfare

  Årets paragolfare är ett stipendium på 25 000 kronor som delats ut av Henrik Stenson 2014–2022. Sedan 2016 har stipendiet utsetts till två personer, årets prestation och årets utveckling. Följande spelare har tilldelats utmärkelsen:

  2021 Erika Malmberg (utveckling) och Johnny Granberg (prestation)
  2020 Stig Olsson (förebild) och Felix Norrman (prestation) 
  2019 Marcus Malo (förebild) och Johan Kammerstad (prestation)
  2018 Matilda Jonsson (utveckling) och Johan Kammerstad (prestation)
  2017 Jesper Gutke (utveckling) och Rasmus Lia (prestation)
  2016 Matilda Jonsson (utveckling) och Rasmus Lia (prestation)
  2015 Kristoffer Eklund
  2014 Joakim Björkman

  Läger och tävlingar

  2017 och 2018 tog Henrik Stenson tillsammans med Royal & Ancient ut tolv paragolfare till Henrik Stenson Handicamp. Lägret skedde i anslutning till juniortävlingen Stenson Sunesson Junior Challenge, där paragolfarna fick träna och inspireras av Henrik och hans tidigare caddie Fanny Sunesson. 

  2019 - 2022 har lägret bytt inriktning och blev ett breddläger för barn och ungdomar på olika golfklubbar runtom i landet.

  Henrik har också varit värd för en deltävling på den nationella touren Folksam Paragolf Tour, Henrik Stenson Paragolf Challenge.

  Transporthjälpmedel

  2017 och 2018 skänkte Henrik Stenson Foundation fem golfscooters per år till golfklubbar som har paragolfverksamhet och har behov av transporthjälpmedel. Följande golfklubbar har tilldelats golfscooters:

  2017 Falkenberg, Hässelby, Hälla, Borås, Söderköping-Norrköping
  2018 Storsjöbygden, Kallfors, Vadstena, Lundsbrunn, Åkagården

  SGF har beslutat att från och med 2023 inte förnya Henriks ambassadörskap för paragolf och kommer heller inte längre samverka kring juniortävlingen. Vi vill tacka Henrik för allt han gjort för golfen under de här åren, där han bidragit med både ekonomiska resurser och ett stort engagemang.

  Läs mer om bakgrunden till beslutet och ta del av frågor och svar här.

Organisation och kontaktpersoner

Paragolfen i Sverige drivs och utvecklas av klubbar, distrikt och förbund i samverkan. I flikarna nedan hittar du information och kontaktpersoner till SGF:s paragolfgrupp och till paragolfansvarig i respektive golfdistrikt.

Förbund

 • Förbund

  SGF:s idrottsrådgivare och paragolfgrupp utvecklar och bedriver golfverksamhet på bredd- och elitnivå för personer med funktionsnedsättning. Paragolfgruppen ansvarar bland annat för att stötta och samordna paragolfverksamheten i distrikten.

  Idrottsrådgivarna och paragolfgruppen håller också utbildningar och gör klubbesök hos golfklubbar som vill starta upp eller utveckla sin verksamhet.

  Har du frågor eller behov av stöd kring paragolfverksamhet kan du antingen kontakta paragolfansvarig i ditt golfdistriktsförbund (klicka här) eller någon i paragolfgruppen:

  SGF:s paragolfgrupp

  Porträttbild på Ulrika.
  Per Sjöberg är ordförande för Paragolfgruppen (som tidigare hette Handigolfgruppen). Han har glasögon och är kortklippt hår.
  Daniel Stark är coach för paralandslaget. Han har kort brunt hår och blå ögon.
  Susanne Gutke
  Agneta Johansson

Distrikt

Golfregler och tävlingar för paragolfare

För paragolfare finns Regel 25 i regelboken. Den tillhandahåller modifieringar av vissa av de övriga 24 reglerna för spelare med olika typer av funktionsnedsättning. Läs vidare för mer om Regel 25 och en vägledning till klubben.

Dessutom finns en tävlingstrappa specifikt för paragolfare, som startar på klubb, fortsätter i distrikt, nationellt och även internationella tävlingar. Läs mer i fliken Tävlingar nedan.

Golfregler

 • Regel 25 – riktlinjer för golfklubbar

  2023 utökades regelboken med en ny regel som gör golfen mer inkluderande, Regel 25: Modifieringar för spelare med funktionsnedsättningar. Den innehåller anpassningar av vissa av de övriga 24 reglerna, så att paragolfare kan spela och tävla på lika villkor som både spelare utan funktionsnedsättning och andra paragolfare.

  Hemmaklubben registrerar behörighet i GIT

  För att en spelare ska få nyttja Regel 25 i tävlingar och vid handicapgrundande ronder ska dennes hemmaklubb först godkänna behörighet och registrera det i GIT.*

  Så här går det till:

  1. Spelaren kontaktar sin hemmaklubb och visar antingen upp sin EDGA-licens med Regel 25-behörighet, eller ett intyg på sin funktionsnedsättning (se vägledning nedan).

  2. Hemmaklubben går in på spelarens personbild i GIT och godkänner att hen får nyttja Regel 25. Godkännadet syns sedan i GIT för de klubbar där spelaren är medlem.

  * Det är endast ett generellt godkännande att nyttja Regel 25 som registreras, inte kategori eller typ av funktionsnedsättning. Spelaren är själv ansvarig för att endast nyttja de regelmodifieringar som gäller för denne.

  Vägledning för godkännande

  SGF har tagit fram en vägledning som hjälper dig på klubben att bedöma om en medlem är behörig. Klicka nedan för att se kritererna för spelare med respektive utan EDGA-licens:

  1. Vägledning vid godkännande av spelare med EDGA-licens
  2. EDGA-licens är en tävlingslicens för att få delta i paragolftävlingar. Licensen utfärdas av European Disabled Golf Association. Det är dock inte alla med EDGA-licens som är behöriga att nyttja Regel 25.

   Du hittar alla spelare med EDGA-licens på denna sida. Klicka på spelarens namn för att se om spelaren är behörig att nyttja Regel 25 och inom vilken kategori. Om spelaren inte är behörig står det ”Not Applicable”.

   OBS! Om spelaren har en EDGA-licens utan Regel 25-behörighet ska du inte bocka för Regel 25 i GIT.

  3. Vägledning vid bedömning av spelare utan EDGA-licens
  4. Det finns många golfspelare med funktionsnedsättning som inte har EDGA-licens, men som är behöriga att nyttja regel 25.

   Här är en vägledning till dig på golfklubben som hjälper dig bedöma om en medlem är behörig. Vägledningen är framtagen av SGF:s förbundsläkare och paragolfgrupp.

   • Regel 25.2: Intyg från optiker eller ögonläkare som styrker att spelaren har någon av följande synnedsättningar (samma kriterier som används i paralympics):

    ► Ingen ljusperception (blind) eller kan uppfatta ljus men inte känna igen föremål ens på nära håll.
    ► Kraftig synfältsinskränkning (radie mindre än 5 grader) och/eller nedsatt synskärpa.
    ► Synfältsinskränkning (radie mindre än 20 grader) och/eller nedsatt synskärpa som gör det svårt att känna igen en tennisboll på mer än 5 meters avstånd.

   • Regel 25.3. Läkarintyg som styrker att spelaren saknar hela eller delar av armar eller ben, har en arm- eller bendefekt, samt har behov av protes vid golfspel. (Om det är en amputering eller defekt som syns med blotta ögat behöver spelaren inte visa läkarintyg.)

   • Regel 25.4. Läkarintyg som styrker att spelaren har behov av rörelsehjälpmedel för att ta sig runt på golfbanan och utföra sitt golfslag. Till exempel en elektrisk rullstol (PowerMotion eller liknande), vanlig rullstol eller kryckor/käpp.

   • Regel 25.5. Intyg om diagnos för intellektuell funktionsnedsättning (IF), eller Virtus International Pass (internationell tävlingslicens för IF).

  Information till tävlingsledare

  Regel 25 gäller vid alla tävlingar, oavsett spelform. Klicka nedan för mer information till dig som är tävlingsledare.

  1. Information till tävlingsledare
  2. Golfspelare som har godkänts för Regel 25 av sin hemmaklubb ska inte behöva visa upp ett intyg på sin funktionsnedsättning för tävlingsledningen.

   Behöriga spelare ansvarar själva för att endast nyttja de modifieringar som gäller för just dennes funktionsnedsättningskategori.

   Som tävlingsledare kan du i dagsläget inte se i GIT Tävling om deltagare som inte är medlemmar är behöriga. Registreringen av Regel 25 syns endast på personbilden i GIT för de klubbar där spelaren är medlem.

   Utveckling pågår för att i en framtida uppdatering kunna dra ut en lista i GIT Tävling på vilka deltagare som får nyttja Regel 25. 

   Tills vidare rekommenderas spelaren att informera tävlingsledning, markör och övriga medspelare i bollen innan ronden startar. Detta för att undvika onödiga diskussioner vid regelsituationer där spelaren nyttjar Regel 25.

  Kontakt vid frågor

  Om du på golfklubben har några frågor kring Regel 25 eller är osäker på registrering och bedömning av behörighet för klubbens medlemmar, kontaka: Ulrika Jorsell, paragolfansvarig på SGF, på ulrika.jorsell@golf.se

Tävlingar

 • Tävlingstrappa paragolf

  Paragolf Tour-tävling. Spelare i powergolfer-stol puttar.

  Precis som för alla golfspelare kan tävlingsmomentet vara inspirerande och utvecklande för spelare med funktionsnedsättning. I Sverige finns tävlingsverksamhet för paragolfare på bredd- och elitnivå. 

  Golfklubben är viktig, dels för att stötta och hjälpa era medlemmar som vill börja tävla med att hitta rätt nivå, dels för att bidra till att bredda utbudet av paragolftävlingar i tävlingstrappan genom att vara arrangörer.

  Klubbtävlingar

  Paragolfspelare kan i många fall spela och tävla på samma villkor som golfspelare utan funktionsnedsättning.

  Se till att även paragolfare välkomnas till era klubbtävlingar, exempelvis genom att införa de modifierade reglerna för personer med funktionsnedsättning i era tävlingsvillkor. 

  Ni kan också arrangera öppna paragolftävlingar på golfklubben, kanske i samarbete med ert distrikt eller som ett tävlingsutbyte med andra klubbar i närheten som också har paragolfverksamhet.

  Regionala tourer och Folksam Paragolf Tour

  Närbild på blå flagga med texten Folksam Paragolf Tour som vajar i vinden.

  Svenska Golfförbundet arrangerar en nationell paragolftour kallad Folksam Paragolf Tour. För att spela på Folksam Paragolf Tour måste spelaren ha max handicap 36,0 och inneha en licens kallad "EDGA Access Pass" eller EDGA World ranking pass WR4GD, som spelaren ansöker om här.

  Dessutom finns flera regionala tourer som arrangeras av distrikten. Tipsa gärna om dessa tourer och tävlingar till era paragolfare som kommit en bit i sin utveckling och är intresserade av att börja tävla på högre nivå.

  Som golfklubb är ni mer än välkomna att bli en del av tävlingstrappan. Ta kontakt med tävlingskommittén i ditt distrikt om ni är intresserade av att arrangera en regional eller nationell paragolftourtävling.

  Landslag

  EM-laget som tog guld i Spanien 2019

  Sverige har ett framgångsrikt paragolflandslag med elitspelare som tagit mästerskapsmedaljer i EM och VM, både på individuell nivå och i lag.

  Läs mer om paragolflandslaget

  Internationella tävlingar

  Den europeiska paragolforganisationen EDGA arrangerar årligen ett antal tävlingar för spelare med funktionsnedsättning på olika nivåer, från handicap 54 och nedåt. Vissa av tävlingarna eller serierna ingår på den internationella världsrankingen för paragolfare.

  Tävlingsschema EDGA-event

  Världsranking paragolf

För mer information, kontakta:

Porträttbild på Ulrika.