Till paragolfansvariga i distrikten

Tips och råd till ansvariga för paragolfverksamhet i golfdistriktsförbunden.

Paragolf ska få en bredare bas i Golfsverige. I det arbetet har distrikten en viktig roll för att involvera fler golfklubbar att starta paragolfverksamhet och utbilda ledare.

Distriktens roll

✔ Stimulera golfklubbar att bli en aktiv paragolfklubb
✔ Stötta befintliga golfklubbar
✔ Utveckla tävlings- och träningsutbud i distriktet/regionen
✔ Kommunicera ut till Golfsverige om distriktens paragolfverksamhet

Material

Nedan finns dokumentation och material från tidigare ERFA-träffar som genomförts. Du som distriktsansvarig kan använda bilder ur materialet och sprida vidare i dina kanaler och till klubbar i distriktet, för att uppmuntra och utveckla paragolfen!

ERFA-träff 2022

Dokumentation från ERFA-träffen den 5 februari 2022:

ERFA träff presentation 2022
Distriktsansvariga paragolf RFSISU
          Ansökningsformulär för ekomiskt stöd

ERFA-träff 2021

Dokumentation från den digitala ERFA-träffen den 6 februari 2021: 

SGF-presentation
Tillgänglig Golf och digitala temakvällar (se även föreläsningen inspelad nedan)
Gott exempel: Lyckorna GK
Tävlingsmanual Paragolf regional tour 2021 (mall)
Rapport 2020 Dalarna
Rapport 2020 Halland
Rapport 2020 Skåne
Rapport 2020 Småland
Rapport 2020 Västmanland
Gott exempel: Folder från Paragolf Småland – "Paragolf på er klubb"

Tillgänglig Golf och digitala temakvällar – inspelad föreläsning del 1
Tillgänglig Golf och digitala temakvällar – inspelad föreläsning del 2

ERFA-träff Bosön 2020

SGF-presentation
Golfnyttan och paragolfen
Grupparbete Bohuslän Dal, Göteborg, Halland & Västergötland
Grupparbete Stockholm, Örebro, Västmanland & Södermanland
Grupparbete Jämtland/Härjedalen, Gästrikland/Härjedalen & Dalarna
Grupparbete Småland, Skåne & Blekinge

ERFA-träff Bosön 2019

SGF-presentation
Projekt Tillgänglig Golf
Golfäventyret
Parasportförbundet
Grupparbete 
Gruppdiskussioner Småland, Skåne, Bohuslän-Dal och Västergötland

ERFA-träff Bosön 2018

Dokumentation ERFA-träff med paragolfansvariga, Bosön 3-4 februari 2018
Tips från grupparbete 4 februari 2018
Föreläsare Anna Iwarsson förändringsarbe

ERFA-träff Bosön 2017

Dokumentation ERFA-träff med paragolfansvariga, Bosön 18-19 februari 2017
Tips från grupparbetet 18 februari 2017
Föreläsare Anna Iwarsson Förändringsarbete