Paragolflandslagen jobbar för att spetsa verksamheten för Sveriges bästa paragolfare så att de får bästa möjliga förutsättningar för att kunna ta nästa steg och i framtiden nå världstoppen.

Tävlingsprogram 2024

 • Tävlingsprogram kategori 1

  The G4D Open by R&A - 14-17 maj

  US Adaptive Open - 8-10 juli 

  Lag-EM 2024 - Hörsel GC 17-20 juli

   

  Tävlingsprogram kategori 2

  TBA

Spelare 2024

 • Kategori 1

  Johan Kammerstad, Askersunds GK

  Niklas Viktor, Hinton GK

  Marcus Malo, Delsjö GK

  Rasmus Lia, Idrefjällens GK

  Johnny Granberg, Arninge GK

  Gustav S Andersson, Karlstad GK

  Kristoffer Eklund, Dynekilens GK

   

  Kategori 2

  Felix Norrman , Arboga GK

  Richard Hoff, Ljunghusens GK

  Jesper Gutke, Dynekilens GK

  Pontus Brink, Bokskogens GK

  Philip Arm, Landeryds GK

  Isak Brink, Bokskogens GK

   

Coacher

 • Coach kategori 1

  Daniel Stark

  Coach kategori 2

  Krister Andersson

Så jobbar coacherna

Genom att ha ett nära samarbete med spelare och deras nätverk kommer nivån höjas på spelarnas satsning och därmed säkerställa att de får en tydlig handlingsplan efter sina behov och funktionsnedsättningar.

Vi har nu två uttalade landslag i vår verksamhet, kategori 1 (fysisk funktionsnedsättning) och kategori 2 (intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF).

Vi har även bevakning på spelare som i dagsläget är utanför landslaget. Om någon utanför landslaget gör ett bra jobb och presterar kommer den spelaren ha lika stora chanser att ta plats i de uppdrag vår verksamhet skickar spelare till, som de som idag ingår i landslaget.

Landslagets värdegrund beskrivs i Silen – glädje, hälsa, ansvar och ärlighet (bilden). För de som är uttagna till ett landslag är värdegrunden en bas i verksamheten som vi utgår ifrån.

Silen - en metafor för värdegrunden i landslagsverksamhet

För vilka kategorier finns landslag?

Swedish Golf Teams paragolflandslag är till för spelare från både kategori 1 och kategori 2. Syftet är att förbereda dem inför tävlingsverksamhet på internationell nivå, European Disabled Golf Association (EDGA) och European Golf Association (EGA) samt att sprida kunskaper från Swedish Golf Team till andra spelare i Sverige.

Prioriterade områden

- Att skapa visioner, motivation och insikt i att det är möjligt att nå riktigt långt.
- Att skapa insikt i att det finns olika vägar till toppen.
- Att skapa förståelse för vikten av att ha bra grunder.

Utbildningsområden

Spelstrategi, inspelsrundor, golfens träningslära (mängd och kvalitet), utvecklingsplan, målsättningsarbete, grundläggande golfteknik. Spelare väljs ut baserat på resultat, träningsvolym, tävlingsvolym, attityd och teknisk förmåga.

Vad har landslaget för målsättningar?

Swedish Golf Team har flera mål. På sikt att Sverige ska ha vinnare på de allra största tävlingarna. Vi vill ha svenska medaljer i EM, VM, Paralympics och Special Olympics. Av erfarenhet vet vi att internationellt tävlingsspel och deltagande i landslag ger erfarenhet och kunskap som hjälper i den framtida karriären, både på och utanför golfen. Men vi vill framförallt att spelarna ska växa som människor, och genom detta bli bättre golfare.

Hur blir man uttagen till landslaget?

Till att börja med tänker vi på långsiktig utveckling. Spelare utvecklas bäst när de får träna och tävla på rätt nivå. Ett steg i taget brukar vara den snabbaste vägen till nästa nivå.

Spelare utvecklas bäst när de får träna och tävla på rätt nivå.

Spelaren bör skaffa sig bra grundtekniker i sin hemmamiljö innan landslagsaktiviteter är rätt plats för utveckling. Vi lägger stor vikt vid att man ska kunna dra lärdomar av det man upplever, både på tävling och träning, och den chansen är störst när man är på rätt nivå.

Vi vet också att både träningsfokus och träningsmängd är väldigt avgörande för hur långt man når. Bakom detta ligger motivation. När vi tittar på de svenska paragolfarna som idag spelar på EDGA-touren är det också tydligt att de har tränat mer än andra svenska paragolfare. De flesta har också tävlat mycket. Många spelar scratchtävlingar runt om i Sverige. Där möter de spelare som inte är funktionsnedsatta, vilket skapar utveckling.

När vi deltar i internationella tävlingar blir det ofta uppenbart att vi i Sverige ligger före många länder som inte har samma tävlingsvana som vi har. Detta tror vi beror på att paragolfen har en naturlig plats i Golfsverige. Därför blir både tränings- och tävlingsmängd faktorer som vi tar i beaktande vid uttagningar.

Utöver detta är det givet att inställning till träning och lärande (attityd) är viktigt för att vår verksamhet också ska leda till något. Lika givet är det viktigt att spelarens nätverk och hemmamiljö är delaktiga i spelarnas utveckling. Det vill säga att man vill ta del av landslagets verksamhet, utnyttja den kunskap och feedback som ges och att spelarna ges träningsmöjligheter på hemmaplan året runt. När detta samarbete fungerar är det oerhört kraftfullt för spelarens utveckling.

När vi väljer vilka som blir uttagna tittar vi givetvis på tidigare tävlingsresultat. Man kan säga att detta är ett grundkriterium, att man nått tillräckligt långt innan det får bra effekt att delta i landslagsverksamhet utöver klubbens och distriktets verksamhet. Men vi tittar definitivt inte bara på ranking.

Att lägga upp sitt tävlande för att maximera rankingpoäng är aldrig en bra idé, varken för uttagningar eller för långsiktig utveckling.

Hur bra de bästa rundorna är spelar större roll än hur dåliga de sämsta rundorna är.

När vi tittar på tävlingsresultat funderar vi även på var man spelat, förmågan att scora lågt och om det finns en tanke bakom tävlandet. Fullföljer man sin planerade tävlingsplan eller byter man plötsligt riktning i sitt tävlande. Hur bra de bästa rundorna är spelar större roll än hur dåliga de sämsta rundorna är.

Med utgångspunkt från ovanstående, kommer vi att ta ut ett antal spelare, som ska ingå i landslagen.

Hur kan ett uppdrag se ut vid tävling?

Ett vanligt uppdrag kan vara att spela en EDGA-tävling i Europa. Då brukar Swedish Golf Team (SWGT) betala för flygresan, boende i närheten av tävlingen samt startavgiften. Övriga kostnader står spelaren för själv, till exempel mat, transport till och från flygplats och transport av golfbag. Vissa tävlingar kan ha förmånliga sponsorer där mycket ingår men detta varierar stort.
Spelaren ansvarar för att skriva en kort reserapport med bilder från uppdraget.
Kläder på uppdrag enligt överenskommelse med Swedish Golf Team. Kläderna som spelaren använder lånas och lämnas tillbaka efter uppdrag.

För mer information om tävlingarna gå in på edgagolf.com/ för att komma till internationella EDGA-amatörtävlingar. 

 

Antidoping

För den som är uttagen till ett av Svenska Golfförbundets landslag gäller, liksom inom all idrott, att all form av doping är förbjuden. Detta gäller även intag av dopingklassade medel. Vilka läkemedel som är dopingklassade framgår av Röd-gröna listan och WADA:s dopinglista som finns på Riksidrottsförbundets hemsida. Om man är osäker på om ett preparat är tillåtet ska man alltid rådfråga sin läkare.

Regler vid resa med paragolflandslaget

För att lättare få tillgång till behandling vid eventuell skada vid internationella tävlingar/landslagsläger inom EU/EES-länder och Schweiz, rekommenderar vi att spelare skaffar Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet kommer hem till dig inom en vecka och är kostnadsfritt. Ha alltid med dig kortet vid tävlingar/landslagsläger utomlands. Som spelare är du även försäkrad genom Svenska Golfförbundet hos ERV.

För frågor, kontakta

Daniel Stark är coach för paralandslaget. Han har kort brunt hår och blå ögon.
Krister Andersson är tränare för paragolflandslaget. Han har kort mörkblont hår.
Porträttbild på Katarina.