Kontakta SGF:s paragolfgrupp och skräddarsy en verksamhet som passar er klubb eller anläggning. Ett färdigt utbildningsmaterial hjälper klubben att börja med paragolf. Sedan 2017 erbjuds även klubbesök som extra hjälp.

I samarbete med SISU Idrottsböcker har Svenska Golfförbundet tagit fram utbildningsmaterialet Handigolf – se möjligheter bestående av bok och tillhörande webbsida med filmer samt en studiehandledning.

Sedan 2017 erbjuder SGF:s paragolfgrupp klubbesök för dem som vill starta eller utveckla redan befintlig paragolfverksamhet. Vi hjälper till att skräddarsy verksamheten efter era behov! Kontakta Helena Brobeck om ni vill ha ett besök, se kontaktinfo längst ned. 

Läs mer och beställ utbildningsmaterialet för paragolf

Det här är paragolf

För mer information, kontakta

Porträttbild på Helena Brobeck