Vill du ha inspiration och verktyg att starta golfverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Här finns utbildningsmaterial som hjälper klubben att komma igång. Vi erbjuder även klubbesök som extra hjälp.

Utbildningsmaterialet Handigolf – Se möjligheter, är en bok och webb med tillhörande handledarmaterial. Nedan hittar du var du köper materialet och får även tips på andra relevanta och inspirerande utbildningar inom paragolf och inkluderande idrott.

Med utbildningsmaterialet och klubbesöken vill vi stimulera fler att komma igång med paragolf.

SGF:s paragolfgrupp erbjuder även klubbesök som extra stöd för dig som vill starta upp eller utveckla en redan befintlig paragolfverksamhet.

Vi hjälper er att komma igång och skräddarsy en verksamhet som passar er klubb eller anläggning. Kontakta ulrika.jorsell@golf.se för att boka ett besök. 

Utbildningar för klubben

 • Omslagsbild till boken Handigolf se möjligheter. En ung man svingar en golfklubba. Han har protes på ena armen.

  ➤  Handigolf – Se möjligheter

  Ett lättillgängligt utbildningsmaterial om hur ni kan komma igång med paragolfverksamhet på er klubb, framtaget av SISU Idrottsböcker och Svenska Golfförbundet.

  Med hjälp av materialet får du veta hur du som ledare och tränare på bästa sätt kan ta emot och skapa bra verksamhet för golfspelare med någon form av funktionsnedsättning, samt hur du kan arbeta för att behålla dessa spelare i golfklubben.

  Utbildningen består av en bok med tillhörande webb samt studiehandledning. Du hittar materialet i Golfbokhandeln.

 • ➤  Tillgänglig golf – golf för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Skärmdump från en utbildningssida om tillgänglig golf. En tränare sitter på huk framför ett barn med golfklubba och tennisboll.

  En kostnadsfri digital utbildning om golfträning för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Tillgänglig golf är framtagen av Oxie GK och Svenska Golfförbundet med stöd av Allmänna Arvsfonden.

  Utbildningen är webbaserad och uppbyggd i fyra kortare avsnitt med text, film och övningar. Den beräknas ta cirka två timmar att gå igenom. 

  Tillgänglig golf vänder sig till golftränare, personliga assistenter, föräldrar, klubbpersonal, medhjälpare som vill starta golfverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ni får verktyg att förenkla golfen i olika steg och möta målgruppen på den nivå varje person är på.

 • ➤  Inkluderande ledarskap

  1. Att möta idrottare med NPF-diagnos

  I den här utbildningen får du som tränare övning i att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Materialet är framtaget inom ramen för projektet "Idrott för alla" och fokuserar på vikten av att lära känna och få en förståelse för varje individ. På så vis kan du bemöta varje enskild individ och skapa förutsättningar som gynnar varje person du tränar.

  2. Att möta idrottare med funktionsnedsättning

  Lär dig hur du som tränare kan möta idrottare med funktionsnedsättning genom att få en bättre förståelse för funktionsnedsättningar och deras innebörder, träning på olika nivåer och vilka tips du kan hjälpa idrottarna med. Utbildningsmaterialet är framtaget för att stötta och vägleda dig, och är resultatet av ett samarbete mellan Parasport Sverige, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet.

  3. RF/SISU: Inkluderande idrott

  En kostnadsfri utbildningswebb om inkludering för dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare inom idrotten. Den ger kunskap, skapar reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra. Målet med utbildningen är att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar inom idrotten.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Ulrika.
Per Sjöberg är ordförande för Paragolfgruppen (som tidigare hette Handigolfgruppen). Han har glasögon och är kortklippt hår.
Susanne Gutke
Agneta Johansson