Bjud in golfintresserade till en härlig dag på klubben och visa upp alla positiva värden golfen kan ge. Här samlas all information du behöver för att arrangera ett Golfens dag-evenemang.

Nytt för 2020 – valfritt datum!

Kampanjbild Golfens dag - testa golf. Glad tjej hoppar med golfklubba. Grön text på ljusgrön botten.

Baserat på utvärdering och feedback från deltagande golfklubbar fortsätter golfens stora rekryteringsprojekt 2020. Samma härliga golffest på landets golfanläggningar – nu med större valfrihet genom att det inte blir ett fast datum i hela Sverige som under projektets första tre år.

Det innebär att golfklubben kan planera och anordna ett Golfens dag-event på ett datum som passar utifrån just er anläggning, verksamhet och säsongsstart, gärna i samverkan med distriktet och andra klubbar i regionen.

Syftet är fortsatt att ge golfintresserad allmänhet i olika åldrar en enkel och rolig möjlighet att testa på golf. För klubben blir det möjlighet att rekrytera medlemmar och skapa lokal synlighet för golfen.

Vem gör vad

Golfens dag är hela Golfsveriges projekt, där förbund, klubbar och distrikt tillsammans bidrar till att skapa en rolig dag där golfintresserade får möjlighet att testa golf.

Det gör förbundet

SGF kommer precis som tidigare att ta fram ett marknadsföringsmaterial som klubben och/eller distriktet kan använda i sin marknadsföring och kommunikation. Det kommer inte längre att hänvisa till ett specifikt datum. 

Det gör distriktet

Många golfdistriktsförbund vill och kommer att samordna Golfens dag i sitt respektive distrikt. Med ett gemensamt datum för alla klubbar i distriktet kan ni dra nytta av en samordnad kommunikation och nå fler potentiella besökare i er region.

Det gör klubben

Ni på golfklubben ansvarar för att bjuda in till och arrangera Golfens dag på er anläggning och erbjuda besökare i alla åldrar en härlig dag med möjlighet att testa golf och njuta av alla de värden vår idrott kan ge. Fler tips om hur ni kan genomföra dagen och vad ni kan göra för aktiviteter finns i kommunikationsmaterialet (se nedan).

Kommunikations- och marknadsmaterial

Kvinnlig instruktör med Golfens dag-T-shirt visar golfsving för två deltagare.
Det är fritt att använda logotyp och annat marknadsmaterial för att skapa synlighet inför och under klubbens Golfens dag-evenemang.

Genom att det från och med 2020 är fritt för distrikt och klubbar att välja tidpunkt blir det i år ingen nationell samordning eller kampanj för Golfens dag – det sker i så fall regionalt via golfdistriktsförbunden.

I övrigt är det upp till er som klubb att planera, kommunicera och marknadsföra ert evenemang. Viktiga kanaler är hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och lokalpress. Det enklaste sättet att locka besökare är dock genom att engagera klubbens medlemmar och få dem att ta med sig familj och vänner. 

Som stöd finns ett kommunikationspaket med kampanjmaterial och stöd för planering och projektledning. Det innehåller logotyp, bilder, filmer, affischer, förslag på texter till nyhetsbrev, pressutskick, sociala medier med mera.

Materialet följer den grafiska profil för Golfens dag som vi haft sedan starten 2017. Det är fritt att ladda ner och använda. Vill ni trycka något, ladda ner originalen och skicka till valfritt tryckeri. Den kostnaden står klubben själv för.

Till kommunikationspaketet

Senaste nytt

Inspireras av andra

Golfens dag har arrangerats i Sverige sedan 2017. Se några exempel på klubbar som lyckats attrahera besökare och göra smarta samarbeten på orten.

I Östersund genom att ha prova på-golf i samband med en allsvensk fotbollsmatch, i Mora genom att bjuda in den lokala hockey- och innebandyklubben och i Haninge där man samordnade med ett lokalt veteranbilsevent med målgång vid golfklubben.

Paragolf på Golfens dag

Golfare med funktionsnedsättning är en viktig målgrupp att rekrytera till golfens gemenskap. Bjud gärna in dem till Golfens dag. Ta kontakt med någon handikapporganisation i kommunen eller med paragolfansvarig i ditt golfdistriktsförbund.

För mer information, kontakta Ulrika Jorsell, paragolfansvarig på Svenska Golfförbundet.

Gott exempel

Se filmen om hur Linköping jobbar med rehabilitering av strokepatienter. 

Frågor & svar

Golfens dag är en rekryteringsaktivitet som ska ge så många människor som möjligt en positiv kontakt med golf. 

Syftet är att Golfsverige ska tillvarata det stora intresset för golf och nå nya spelare. Läs mer om bakgrund, mål och syfte i flikarna nedan.

 1. Vad är Golfens dag?
 2. Med Golfens dag kan Golfsverige tillvarata det stora golfintresset i Sverige, marknadsföra hela industrin och sprida golfens fördelar inom friskvård, miljö och besöksnäring.

  Eventen arrangeras av landets golfklubbar, träningsanläggningar, pay & play-anläggningar med mera. Genom Golfens dag kan golfklubben utveckla verksamheten och värva nya medlemmar.

  Bakgrund

  Golfens dag lanserades 2017 som ett långsiktigt projekt och datum sattes direkt för de första tre åren. Premiären var 20 maj 2017 då 320 golfklubbar och anläggningar anordnade Golfens dag.

  Det var Golfsveriges största organisationer – Golf & Companies (Golf & Co), PGA of Sweden (PGA), Golf Administratörernas Förening (GAF), Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF) – som stod bakom idén om en samlingsdag för att visa upp golfen för en bredare allmänhet.

  Från 2020 är det inte längre ett gemensamt datum för Golfens dag. Klubbar som vill arrangera ett evenemang på sin anläggning är fria att själv välja dag och datum, för att passa klimat och övrig verksamhet.

 3. Vilken är målgruppen?
 4. Målgruppen är både potentiellt nya golfspelare och befintliga medlemmar – alltså både rekrytera och behålla. Tanken är att ni ska skapa en härlig dag på klubben där nya besökare välkomnas.

  Vi sätter extra fokus på att befintliga medlemmar ska ta med kompisar eller familj som är nyfikna på golf till anläggningen.

  Ni som golfklubb bestämmer själva vilken målgrupp ni vill fokusera på, men Golfens dag är också tänkt att stötta Svenska Golfförbundets nationella mål att till 2020 öka antalet medlemmar med 20 000 nya golfare, varav 10 000 kvinnor och 5 000 juniorer. Därför ser vi att just kvinnor och juniorer är en extra viktig grupp att nå med Golfens dag. 

 5. Vi vill arrangera Golfens dag på vår anläggning. Hur gör vi?
 6. Vad roligt att ni vill vara med och manifestera golfens styrkor under denna gemensamma dag!

  Bestäm er för en dag och tid som passar just er klubb, ta del av innehållet i kommunikationspaketet och börja planera! Utse en projektledare som håller ihop arbetet, men var gärna en större arbetsgrupp som planerar och genomför dagen.

  I kommunikationspaketet hittar du bland annat en mall för projektledning, förslag på aktiviteter och texter och bilder ni kan använda er av när ni planerar, marknadsför och genomför dagen.

  Till kommunikationspaketet

 7. Vad ska ingå i ett Golfens dag-evenemang?
 8. Det finns ingen fast mall för ett Golfens dag-evenemang. Allt beror på anläggningens förutsättningar och kreativitet.

  Det finns några punkter som bör finnas med under Golfens dag: 

  – Information om Golfens dag på hemsida och/eller Facebook-evenemang
  – Ambassadör på plats hela dagen för välkomnande och registrering av besökare 
  – Prova-på-golf (t.ex på 30/50-bana, övningsområde, drivingrange, korthål)
  – Junioranpassat

  Utöver dessa har klubben helt fria händer att skapa ett roligt, välkomnande och spännande event.

  Vi vill dock gärna inspirera och stötta med tips på valfria aktiviteter. Därför har vi satt ihop ett dokument med allt från råd kring kommunikation mot olika målgrupper till förslag på program och aktiviteter, tips på hur ni arrangerar ett familjevänligt event och hur ni följer upp deltagarna efteråt. 

  Ladda ned dokumentet

 9. Hur marknadsförs det?
 10. Klubben marknadsför och bjuder in till sitt evenemang. Viktiga kanaler är hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och lokalpress. Det enskilt viktigaste och enklaste sättet att locka besökare till anläggningen är dock genom att engagera klubbens medlemmar och få dem att ta med sig familj och vänner. 

  SGF tar årligen fram ett kommunikationspaket med material som klubbar kan använda i form av logotyp, kampanjbilder, mallförslag på texter till nyhetsbrev, pressutskick, sociala medier med mera.

  Marknadsmaterialet för 2020 kan laddas ner här

Utvärdering

Golfens dag har genomförts under tre år, 2017–2019. 2019 deltog cirka 170 klubbar och anläggningar, som genomförde Golfens dag-event den 25 maj följt av totalt cirka 390 uppföljningsaktiviteter för besökarna.

Nu har det blivit dags att besluta om fortsättningen för projektet Golfens dag. Läs mer i utvärderingsrapporten som innehåller bakgrund och information om projektet, räckviddssiffror från marknadsföring samt resultat och analys av klubbenkäten. 

Utvärderingsrapport 2019

Utvärderingsrapport 2018

Utvärderingsrapport 2017

Kontakt

Vid frågor om hur ni kan arrangera Golfens dag på bästa sätt på klubben, kontakta er klubbrådgivare

Kontakta också gärna ditt golfdistriktsförbund för att samordna med andra golfklubbar i regionen.