Genom Golfens dag tillvaratas det stora intresse som finns kring golfen i Sverige då besökare får en positiv kontakt med golf på landets klubbar och anläggningar. Här samlas all information som golfklubbar och andra arrangörer behöver.

Utvärdering

Golfens dag har genomförts under tre år, 2017–2019. 2019 deltog cirka 170 klubbar och anläggningar, som genomförde Golfens dag-event den 25 maj följt av totalt cirka 390 uppföljningsaktiviteter för besökarna.

Nu har det blivit dags att besluta om fortsättningen för projektet Golfens dag. Läs mer i utvärderingsrapporten som innehåller bakgrund och information om projektet, räckviddssiffror från marknadsföring samt resultat och analys av klubbenkäten. 

Utvärderingsrapport 2019

Utvärderingsrapport 2018

Utvärderingsrapport 2017

Senaste nytt

Se filmer om Golfens dag

Frågor & svar

Golfens dag är Golfsveriges enskilt största rekryteringsaktivitet som ska ge så många människor som möjligt en positiv kontakt med golf. Syftet är att tillvarata det stora intresset för golf och nå nya spelare. Läs mer om bakgrund, mål och syfte i flikarna nedan.

 1. Vad är Golfens dag?
 2. Golfens dag lanserades 2017 som ett långsiktigt projekt och datum sattes direkt för de första tre åren. Premiären var 20 maj 2017 då 320 golfklubbar och anläggningar anordnade Golfens dag.

  Det var Golfsveriges största organisationer – Golf & Companies (Golf & Co), PGA of Sweden (PGA), Golf Administratörernas Förening (GAF), Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF) – som stod bakom idén om en samlingsdag för att visa upp golfen för en bredare allmänhet.

  Projektet drivs nationellt av Svenska Golfförbundet och samarbetsorganisationerna. Eventen arrangeras av landets golfklubbar, träningsanläggningar, pay & play-anläggningar med mera. Tillsammans tillvaratar vi det stora golfintresset i Sverige, marknadsför hela industrin och sprider golfens fördelar inom friskvård, miljö och besöksnäring. Genom Golfens dag kan ni som golfklubb utveckla verksamheten och värva nya medlemmar.

 3. Vad är det för tema?
 4. Temat för Golfens dag är ”Dubbelt upp”. Huvudtanken är att klubbens medlemmar tar med en kompis eller familjemedlem.

  Vi vill signalera att det är dubbelt så roligt att dela glädjen och upplevelserna från golfen med en kompis eller familjemedlem. I samband med Golfens dag vill vi att hela klubben engagerar sig så att Golfens dag blir en stor manifestation med ett bra mottagande för nya golfspelare och en dag att visa hela klubben för befintliga medlemmar. De klubbar som lyckats bra med Golfens dag samverkade med sina partners och med andra föreningar i närområdet.

  I övrigt kan temat bestå av att klubben serverar dubbelburgare, två-för-en-erbjudanden i shop, restaurang och drivingrange, kvitt eller dubbelt-tävlingar, två-och-två-aktiviteter… Bara fantasin sätter gränser! 

 5. Vilken är målgruppen?
 6. Målgruppen är både potentiellt nya golfspelare och befintliga medlemmar – alltså både rekrytera och behålla. Vi vill att det skapas en härlig dag på klubben där nya besökare välkomnas.

  Vi sätter extra fokus på att befintliga medlemmar ska ta med kompisar eller familj som är nyfikna på golf till anläggningen.

  Ni som golfklubb bestämmer själva vilken målgrupp ni vill fokusera på, men Golfens dag är också tänkt att stötta Svenska Golfförbundets nationella mål att till 2020 öka antalet medlemmar med 20 000 nya golfare, varav 10 000 kvinnor och 5 000 juniorer. Därför ser vi att just kvinnor och juniorer är en extra viktig grupp att nå med Golfens dag. 

 7. Vi vill arrangera Golfens dag på vår anläggning. Hur gör vi?
 8. Vad roligt att ni vill vara med och manifestera golfens styrkor under denna gemensamma dag!

  Ni anmäler er klubb eller anläggning till 2019 via ett anmälningsformulär där ni bland annat ska fylla i vem som är projektledare samt vilka tider som gäller för ert event (vår rekommendation är 11.00–14.00).

  Deltagande klubbar kommer att synas i kartan på golfensdag.se samt i kommunikation och annonsering efter aktiviteten.

  Klicka här för att anmäla klubben

 9. Vad ska ingå i ett Golfens dag-evenemang?
 10. Det finns ingen fast mall för ett Golfens dag-evenemang. Allt beror på anläggningens förutsättningar och kreativitet.

  Det finns några obligatoriska punkter som arrangören ska genomföra för att vara en del av Golfens dag och få tillgång till den nationella kampanjen. Utöver dessa har klubben helt fria händer att skapa ett roligt, välkomnande och spännande event.

  Obligatoriska punkter

  – Information om Golfens dag på hemsida och/eller Facebook-evenemang
  – Ambassadör på plats hela dagen för välkomnande och registrering av besökare 
  – Förhålla sig till temat ”Dubbelt upp”
  – Prova-på-golf (t.ex på 30/50-bana, övningsområde, drivingrange, korthål)
  – Junioranpassat
  – Uppföljning och rapport efter Golfens dag

  Vi vill gärna inspirera och stötta med tips på valfria aktiviteter. Därför har vi satt ihop ett dokument med allt från råd kring kommunikation mot olika målgrupper till förslag på program och aktiviteter, tips på hur ni arrangerar ett familjevänligt event och hur ni följer upp deltagarna efter den 25 maj. 

  Läs och ladda ned dokumentet.

 11. Hur marknadsförs det?
 12. Marknadsföringen sker gemensamt av Svenska Golfförbundet, övriga organisationer och arrangerande golfklubbar och anläggningar.

  SGF och organisationerna sprider Golfens dag nationellt via egna kanaler som hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Dessutom via PR och nationell annonsering med tyngdpunkt i digitala och sociala medier. All trafik drivs till den nationella landningssidan golfensdag.se där en sammanställning av alla deltagande klubbar finns så att besökaren kan hitta en anläggning i närheten.

  Klubben marknadsför och bjuder in till sitt evenemang. Viktiga kanaler är hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och lokalpress. Det enskilt viktigaste och enklaste sättet att locka besökare till anläggningen är dock genom att engagera klubbens medlemmar och få dem att ta med sig familj och vänner. 

  SGF tar årligen fram ett kommunikationspaket med material som klubbar kan använda i form av logotyp, banners, filmer, affischer och mallförslag på texter till nyhetsbrev, pressutskick, sociala medier med mera.

  Marknadsmaterialet för 2019 kan laddas ner här

 13. Vad är målsättningen?
 14. 2017 deltog 320 klubbar/anläggningar och 2018 deltog 327. Målsättningen inför 2019 är att Golfsverige med gemensamma krafter kan nå följande:

  – 320 klubbar/anläggningar som arrangerar Golfens dag
  – 320 klubbar/anläggningar som påbörjar en plan för rekrytera och behålla
  – 19 000 deltagare, i genomsnitt cirka 60 deltagare per klubb*
  – Minst två uppföljningsaktiviteter per deltagande klubb
  – Räckvidd (annonsering, tidningsartiklar och sociala medier) 10 miljoner personer**

  * Baserat på 320 deltagande klubbar
  ** Räckvidd 2018: 7,2 miljoner

 15. Vad är resultatet?
 16. Ett massivt arbete från alla inblandade har resulterat i en härlig manifestation för golfen i hela Sverige den 20 maj 2017 och 26 maj 2018.

  Under 2018 deltog drygt 325 klubbar som sammantaget välkomnade cirka 15 000 nya besökare. Sedan dess har det också genomförts cirka 540 uppföljningsaktiviteter för besökarna. Via nationell annonsering, sociala medier och PR har Golfens dag nått ut till drygt 7,25 miljoner personer. Dessutom har distrikt, partners och framför allt golfklubbarna själva annonserat och marknadsfört sina event på regional och lokal nivå. 

  Läs mer i utvärderingsrapporterna som innehåller bakgrund och information om projektet, räckviddssiffror från marknadsföring samt resultat och analys av klubbenkäten.

  Utvärderingsrapport 2018

  Utvärderingsrapport 2017

Handigolf på Golfens dag

Golfare med funktionsnedsättning är en viktig målgrupp att rekrytera till golfens gemenskap. Bjud gärna in dem till Golfens dag. Ta kontakt med någon handikapporganisation i kommunen eller med handigolfansvariga i ditt golfdistriktsförbund.

För mer information ta kontakt med Helena Brobeck på Svenska Golfförbundet.

Här är ett exempel hur Linköping jobbar:

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.
 • Claes Björklund
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Halland, Göteborg, Bohuslän (Dal) och Västerbotten. Projektledare Golfens dag
 • Tel: 070-858 42 82