Driften av en förening, ett eller flera bolag, en golfanläggning samt golfverksamheten i sig är omgärdat med en rad lagar och regelverk. Svenska Golfförbundet har genom åren upparbetat en omfattande kunskaps- och rådgivningsbank inom de juridiska, skatterättsliga och ekonomiska områden som är relevanta och viktiga för golfverksamheten.

Juridik och skatter för golfverksamhet

Advokatfirman Lindahl i Malmö (www.lindahl.se) har utarbetat merparten av det juridiska materialet i nära samarbete med Svenska Golfförbundets (SGF:s) sakkunniga.

Advokatbyrån Flood Herslow Holme (http://www.flood.se/) har författat avsnittet som rör spelrätter.

Ernst & Young i Stockholm (www.ey.se) har utarbetat materialet som rör skatterättsliga frågor.

Ekonomihandboken har utarbetats av Sven Knutson (http://www.ekodata.dk/).

Materialet är omfattande och har därför delats upp i flera kapitel och avsnitt.

SGF:s rådgivare inom juridik och skatt

Porträttbild på Bo.
  • Bo Bengtsson
  • Biträdande generalsekreterare. Stabschef. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
  • Tel: 08-622 15 59
Thomas.
Porträttbild på Johan.