Försäkringar

Här beskrivs Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas, klubbens företags- och anläggningsförsäkring Svensk Golfbaneförsäkring, Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring, försäkring för styrelse och förtroendevalda samt för olycksfall vid ideellt arbete på golfbanan eller på städdagar.

En del av försäkringsskyddet har klubben genom medlemskapet i Svenska Golfförbundet och tillhörigheten i Riksidrottsförbundet. Behovet av en företags- och anläggningsförsäkring måste dock klubb (och bolag) själv ansvara för.

Läs mer om ideell arbetskraft på golfbanan under fliken längst ner på sidan.

 1. RF Föreningsförsäkring Bas
 2. Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

  Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

  Innehåll

  • Ansvarsförsäkring

  • Utökad ansvarsförsäkring för icke idrottslig verksamhet

  • Styrelseansvarsförsäkring  

  • Rättsskyddsförsäkring

  • Förmögenhetsbrottsförsäkring

  • Kristerapi

  • Patientförsäkring

  • Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda (med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.)

  Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare, de aktiva är försäkrade genom SGF:s Medlemsförsäkring

  Mer information om försäkringen på Folksams webbplats

 3. Golfklubbens företags- och anläggningsförsäkring
 4. Folksam erbjuder anpassad försäkring – Svensk Golfbaneförsäkring – utifrån klubbarnas vardag och de skador som kan drabba en golfanläggning. Förutom omfattande egendomsförsäkring som innehåller bland annan Vildsvinsskadeförsäkring finns många andra fördelar som t.ex. Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande och Trygghetsbesiktning från Anticimex. Folksam kan självklart även hjälpa till att försäkra klubbens fordon, både registrerade och oregistrerade.

  För mer information se Folksams hemsida

 5. Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring
 6. Medlem i en svensk golfklubb – som i sin tur är medlem i eller ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF) – är ansvars- och olycksfallsförsäkrad i samband med golfspel. Ansvarsförsäkringen gäller i Europa. Utanför Europa (exklusive USA och Kanada) gäller individuell tilläggspremie. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen samt på klubbens vår-och höststädning.
  Även klubbens gäster som med tillstånd tränar, spelar eller vistas inom golfklubbens område är försäkrade oavsett om personen är medlem i en svensk golfklubb.

  Svenska Golfförbundet betalar premien som ingår i klubbens årliga medlemsavgift till SGF.

  För mer information se Folksams hemsida

 7. Golfkortet MoreGolf Mastercard
 8. MoreGolf Mastercard innehåller en kompletterande reseförsäkring, en Hole-in-one försäkring samt en golfutrustningsförsäkring utan extra kostnad.

  För mer information se moregolf.golf.se

 9. Försäkringsskydd för VD och styrelse
 10. En skadeståndstalan riktas vanligtvis mot den juridiska personen Golfklubb eller Golfdistriktsförbund.

  Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen med möjlighet att komplettera efter eget behov. Basförsäkringen innehåller bland annat en ansvarsförsäkring och styrelseansvarsförsäkring.

  Ansvarsförsäkring kan ge ersättning om föreningen skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada som ett led i den ideella idrottsliga verksamheten. Styrelseansvarsförsäkringen kan ge ersättning om någon i styrelsen blir personligt ansvarig vid en ren förmögenhetsskada som ett led i styrelsearbetet.

  Golfbolag och Golf AB (driftbolag) omfattas inte av RF Föreningsförsäkring Bas, vilket innebär att om bolagen har behov av en VD- och Styrelseansvarsförsäkring behöver den ingå i bolagets företagsförsäkring eller upphandla den separat.

  I Folksams försäkring för golfklubbar – Svensk Golfbaneförsäkring – ingår en VD och styrelseansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på 2 000 000 kronor.

 11. Olycksfall vid medlemmars ideella arbete på golfbanan
 12. Svenska Golfförbundet och Folksam redogör för de försäkringsregler som gäller vid personolycksfall när klubbens medlemmar utför ideellt arbete på uppdrag av golfklubben eller bolaget som driver golfanläggningen.

  PM Olycksfall vid ideellt arbete (golf)

  Golfklubbens styrelse har ett stort ansvar när det gäller medlemmarnas ideella arbete på golfbanan. I PM "Ideell arbetskraft på golfbanan" behandlas, utöver försäkring, bland annat gränsen mellan ideellt arbete och anställning, frågor om arbetsmiljö, utbildning, skatt samt vikten av en skriftlig överenskommelse.

  PM Ideell arbetskraft på golfbanan

 13. Försäkring av transporthjälpmedel för paragolf
 14. För golfklubbar:

  Äger golfklubben så kallade Paragolfers, transportmedel för personer med funktionsnedsättning, kan klubben försäkra den genom att göra ett tillägg i sin  företagsförsäkring – Svensk Golfbaneförsäkring (se fliken "Golfklubbens företags- och anläggningsförsäkring" ovan).

  För privatpersoner:

  Golfspelare som äger en paragolfer och har sin hemförsäkring hos Folksam kan teckna en tilläggsförsäkring som heter Elrullstol. Denna är framtagen och anpassad till ”vanliga” elrullstolar men passar öven för att försäkra en paragolfer. Den har inget maxbelopp för själva paragolfern (värdet på fordonet).

  Premien är 272 kr per år utöver hemförsäkringen (gäller för 2023).

  Folksams hemsida finns mer information om självrisk samt vilka skadehändelser som omfattas.