Försäkringar

Här finns information om Riksidrottsförbundets grundförsäkring, klubbens företags- och anläggningsförsäkring, Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring, försäkringar för styrelse och förtroendevalda samt olycksfall vid ideellt arbete på golfbanan eller på städdagar.

Golfklubben ansvarar däremot för en egen företags-och anläggningsförsäkring. Läs också om ideell arbetskraft på golfbanan under fliken längst ner på sidan.

 1. Riksidrottsförbundets grund- och tilläggsförsäkring
 2. Alla föreningar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) omfattas av en grundförsäkring. Den innehåller fyra delar, som RF bedömt vara så viktiga att ingen förening kan vara utan:

  - ansvarsförsäkring;
  - förmögenhetsbrottsförsäkring;
  - rättsskyddsförsäkring; och
  - olycksfallsförsäkring för ledare, funktionärer och förtroendevalda i samband med idrottslig verksamhet

  RF betalar premien och tilläggsförsäkring är valbar. För mer information se RF:s hemsida

 3. Golfklubbens företags- och anläggningsförsäkring
 4. Folksam erbjuder anpassad försäkring – Svensk Golfbaneförsäkring – utifrån klubbarnas vardag och de skador som kan drabba en golfanläggning. Förutom omfattande egendomsförsäkring som innehåller bland annan Vildsvinsskadeförsäkring finns många andra fördelar som t.ex. Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande och Trygghetsbesiktning från Anticimex. Folksam kan självklart även hjälpa till att försäkra klubbens fordon, både registrerade och oregistrerade.

  För mer information se Folksams hemsida

 5. Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring
 6. Medlem i en svensk golfklubb – som i sin tur är medlem i eller ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF) – är ansvars- och olycksfallsförsäkrad i samband med golfspel. Ansvarsförsäkringen gäller i Europa. Utanför Europa (exklusive USA och Kanada) gäller individuell tilläggspremie. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen samt på klubbens vår-och höststädning.
  Även klubbens gäster som med tillstånd tränar, spelar eller vistas inom golfklubbens område är försäkrade oavsett om personen är medlem i en svensk golfklubb.

  Svenska Golfförbundet betalar premien som ingår i klubbens årliga medlemsavgift till SGF.

  För mer information se Folksams hemsida

 7. Golfkortet MoreGolf Mastercard
 8. Hole in one-försäkring ingår i kortinnehavet och gäller vid spel på minst nio hål med markör. Förstärkt reseförsäkring ingår om resan är betald med kortet och gäller för kortinnehavare samt upp till fyra familjemedlemmar eller vänner. Självrisktäckning vid stöld och skada på golfklubbor. Självriskeliminering vid hyra av bil.

  För mer information se moregolf.golf.se

 9. Försäkringsskydd för VD och styrelse
 10. En skadeståndstalan riktas vanligtvis mot den juridiska personen Golfklubb eller Golfdistriktsförbund. Finns en företagsförsäkring är det den som i första hand tas i anspråk.

  Riksidrottsförbundets Grund- och Kompletteringsförsäkring (Folksam) ger alla idrottsförbund dess föreningar och distrikt anslutna till RF ett grundskydd med möjlighet att komplettera efter eget behov.

  Grundförsäkringen innehåller bland annat en ansvarsförsäkring som gäller under idrottslig verksamhet och sådan verksamhet som utgör ett direkt led i det ideella arbetet. Skyddet omfattar klubb och golfdistriktsförbund enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och gäller både sak- och personskada. Premien betalas av RF som "bjuder" på detta grundskydd.

  Kompletteringsförsäkringen består av flera olika delar och avser att utöka och anpassa försäkringsskyddet utifrån varje förenings eget behov. Premien betalas av respektive försäkringstagare.

  En del golfklubbar väljer att teckna en VD och styrelseansvarsförsäkring. Det är en produkt som i första hand riktar sig till näringslivet, men det kan vara viktigt för större klubbar att överväga ytterligare skydd med tanke på rekrytering av en kompetent styrelse och övrigt ideellt ledarskap. Det kan tilläggas att det inte är möjligt att genom att denna ansvarsförsäkring "köpa" sig till ett fripass – har en styrelseledamot handlat direkt felaktigt täcker försäkringen normalt sett inte sådana situationer.
  I Folksams försäkring för golfklubbar – Svensk Golfbaneförsäkring – ingår en VD och styrelseansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på 2 000 000 kronor.

 11. Olycksfall vid medlemmars ideella arbete på golfbanan
 12. Svenska Golfförbundet och Folksam redogör för de försäkringsregler som gäller vid personolycksfall när klubbens medlemmar utför ideellt arbete på uppdrag av golfklubben eller bolaget som driver golfanläggningen.

  PM Olycksfall vid ideellt arbete (golf)

  Golfklubbens styrelse har ett stort ansvar när det gäller medlemmarnas ideella arbete på golfbanan. I PM "Ideell arbetskraft på golfbanan" behandlas, utöver försäkring, bland annat gränsen mellan ideellt arbete och anställning, frågor om arbetsmiljö, utbildning, skatt samt vikten av en skriftlig överenskommelse.

  PM Ideell arbetskraft på golfbanan