Nya Grönt Kort är på plats och samma regelverk gäller nu över hela Golfsverige. Ett regelverk beslutat på förbundsmötet 2019.

Sedan den 15 april 2020 har det nya Gröna Kortet varit vägen in i golfen under en säsong som så här långt skiljer sig från tidigare år sett till antal spelare och mängden spel.

Med hjälp av data och feedback från ansvariga ute på landets golfklubbar utvärderar SGF, tillsammans med PGA, löpande hur det nya regelverket fungerar i praktiken. En djupare analys kommer också att inledas under augusti månad.

Nyfiken på att prova golf?

Du som är nyfiken på att börja spela golf hittar introduktionen på den här sidan. Här kan du registrera dig för ett Golf-ID och börja din resa mot Grönt Kort.

Golfen lockar nya

Nio procent av det totala antalet medlemskap utgjordes vid mätningen 1 juni 2020 av spelare som inte var medlemmar i fjol. Av dessa är en femtedel, nästan 7 885 personer, helt nya golfare som är på väg att ta Grönt Kort.

3 tips för klubben

Barnens Gröna Kort

För barn upp till 13 år är Golfäventyret vägen in i golfen. Genom utmaningar, träning och quiz rör de sig successivt mot Grönt Kort och därefter fortsatt utveckling i sitt spel på den stora banan. 

Golfäventyret kommer inte att bli en del av den nya teoriwebben under 2020, anledningen är resursbrist hos både SGF och SISU Idrottsböcker. Idag finns Golfäventyret som fysiskt häfte.

Du kan läsa mer om Golfäventyret och Grönt Kort för barn här.

Lär dig hantera nya Grönt Kort på klubben

Den nya introduktionen innebär att

 • Golfklubben och PGA-tränaren har ett vässat verktyg för sin introduktionsverksamhet samtidigt som kraven för Grönt Kort nu är enklare att förklara och förstå.

 • Nybörjaren stämmer av sina kunskaper i teoriwebben. Detta kan ske på egen hand eller som en del av en introduktion på en golfklubb. Kraven är desamma oavsett hur nybörjarens resa in i golfen går till.

 • Ett spelprov ska göras, där spelaren tillsammans med en markör spelar 9 hål på HCP 54, och registrerar detta i Min Golf. Resultatet följs sedan upp av golfklubben i GIT.

Utbildning i introduktionsverksamhet

För att ytterligare vässa introduktionsverksamheten på gofklubben finns en kort digital utbildning i ämnet, framtagen tillsammans PGA. 

Här hittar du utbildningen.

Golfklubben och PGA-tränaren är målet

I breda drag handlar det om att fortsätta locka nya personer till vår idrott, och den nya lösningen för Grönt Kort innebär förbättrade möjligheter för nyfikna människor att komma in i golfens värld.

Oavsett väg in är golfklubben och PGA-tränaren däremot alltid slutmålet. Det är där bollträffen, spelet och det personliga mötet sker. Och det är genom klubbens och PGA-tränarens bemötande som spelaren får en fortsatt bra introduktion till vår idrott.

Här finns regelverket i sin helhet


Vanliga frågor kring regelverket

 1. Vem kan få ett Golf-ID?
 2. Den som har ett svenskt personnummer kommer att kunna registrera sig på egen hand och få ett Golf-ID genom den nya plattformen (personnummer är ett krav vid egen registrering). Detta Golf-ID ger då bara tillgång till den nya Grönt kort-introduktionen, personen kan inte boka speltider i Min Golf innan denne är medlem i en golfklubb.

  Inne i introduktionswebben kommer också golfklubbar i personens närområde att visas. Kartan med närliggande klubbar kommer personen se oavsett om han eller hon vill registrera sig med personnummer eller inte.

 3. Finns Grönt Kort-boken kvar?
 4. Under 2020 kommer boken att finnas kvar i en uppdaterad version. Den går att köpa på samma sätt som idag via SISU och Idrottsbokhandeln.

 5. Vem kan vara markör för spelprovet?
 6. En spelare som har ett Golf-ID kan vara markör för spelprovet. Det blir ingen skillnad på kunskapskraven för den som är markör på spelprovet jämfört med den som är markör i golfen i övrigt.

  På förbundsmötet togs beslutet att samma kunskapskrav som gäller för en markör i "vanligt" golfspel, även ska gälla för en markör på ett spelprov. Detta följer R&A:s definition av en markör, som också finns i regelboken under definitioner på M. 

  Ett förtydligande då det kommit in frågor om detta

  Det är samma kunskapskrav för markören på ett spelprov, som det är för en markör i golfen i övrigt. Skillnaden är att markören för spelprovet behöver ha ett Golf-ID.

  Det finns inte heller något krav på Grönt Kort kopplat till att vara markör i golfens regler, varken när denne signerar ett spelprov (från 2020) eller sänker någon från hcp 1,5 till 1,0. Det finns inte heller några krav på ett visst hcp (eller lägre, tidigare kallat t ex officiellt hcp) för en markör i golfen. Däremot ska personen kunna intyga scoren och där underlättar viss golfkunskap.

 7. Måste en golfklubb godkänna det Gröna Kortet?
 8. Ja, sista steget efter avklarad teori och spelprov är att en golfklubb godkänner det Gröna Kortet. Grönt Kort ger då individen hcp 54, men det krävs fortfarande ett medlemskap för att Golf-ID:t ska ge tillgång till tidbokning och tävling i Min Golf.

  Precis som det har varit tidigare kommer dock Grönt Kort och medlemskap inte automatiskt att sitta ihop. 

 9. Behöver man inte bli medlem längre?
 10. Ett aktiverat Grönt Kort innebär bara att individen har klarat kunskapskraven, inte att denne kan boka starttider via Min Golf. För att kunna göra det krävs ett medlemskap i en golfklubb.

 11. Går det att börja sin resa in golfen via klubben?
 12. Ja och det är fortsatt en av de vanligaste vägarna in i golfen. Fördelen är att klubben nu har ett utökat stöd för sin introduktionsverksamhet och kan följa upp i GIT Online.

 13. Måste nybörjaren gå just denna utbildning?
 14. Det nya regelverket som Golfsverige antagit ställer inga krav på hur en utbildning ska se ut eller vem som ska hålla i den. Däremot måste teorin och spelprovet bockas av och registreras i teoriwebben / Min Golf.

  Det är fortsatt viktigt att få en bra start på sin resa in i golfen och det är framför allt klubben och PGA-tränaren som kan leverera en sådan start. Andra viktiga aspekter är fadderverksamhet och tillgång till banan för att få prova spelet.

  För barnen är Golfäventyret fortsatt ett bra verktyg för en introduktion, med rätt förutsättningar där lärandet bland annat sker på 30-, 50- och 100-banan.

 15. Hur fungerar Grönt Kort för barn?
 16. Precis som vid Grönt Kort för vuxna ska barnet klara teori och spelprov. Men i det här fallet gäller följande: 

  ✓ Barnet eller dess förälder/tränare/vårdnadshavare ska kunna visa upp de ifyllda quizen. För att vara godkänd på dessa ska 90% av svaren på varje quiz vara rätt.  
   
  ✓ Barnet ska antingen ha klarat 100-banan på 45 slag eller färre, eller ha gått 9 hål på stora banan (utslag från främre slopad tee) med minst 18 poäng som resultat på handicap 54.  

  Godkänn i GIT  

  Om barnet inte redan finns inlagd i GIT, skapar du ett konto och Golf-ID. Förutsatt att alla kriterier är uppfyllda väljer du också att godkänna barnet, som då får 54 i handicap. 

  Du kan läsa mer om barnens väg mot Grönt Kort här.

Golfens attraktionskraft 

En ny introduktion kräver ett nytt tankesätt. Gamla svar fungerar inte längre i en tid där förväntningarna hos den som blir sugen på att testa golf ser ut på många olika sätt.

En bra introduktionsverksamhet där klubben och PGA-tränaren står för spelplatsen och mottagandet är ofta en god grund. Nu finns det vässade verktyg för att stötta denna verksamhet.

Klubben synliggörs på ett nytt sätt

För att bättre komplettera klubben i sin introduktionsverksamhet har vi gjort om Grönt Kort-materialet för att möta förväntningarna hos de nya golfarna.

Genom att se Grönt Kort-webben (som funnits sedan 2013) som den primära kanalen framför boken, och inte tvärtom, kan vi nu leda in den som online söker på "börja spela golf" eller "grönt kort-kurs" på ett bättre sätt.

Förlängningen av detta är att vi också kan synliggöra klubben. Aldrig tidigare i Grönt Kort-materialet har vi kunnat visat upp var i landet golfklubbarna finns, men på den nya plattformen hittar nybörjaren enkelt klubbarna via kartsök.

Tillsammans med PGA

En bra introduktion till golfen är ett lagarbete. De olika rollerna på klubben har alla en viktig del i att välkomna nya spelare och ett bra samarbete är avgörande.

Därför görs också arbetet kring den nya introduktionen tillsammans med PGA, just för att säkerställa att de olika kompetenser som finns i Golfsverige tas tillvara när nya spelare välkomnas in i vår fantastiska idrott.

Kontaktpersoner för nya Grönt Kort

Annica
Porträttbild på Ove där man ser hans ansikte mot en grå bakgrund.