En god relation med det lokala samhället, andra organisationer, lokalmedia och beslutsfattare är en bra start för att lyfta klubbens viktigaste frågor. Har du och din klubb fler exempel, kontakta Anders Hammarström, anders.hammarstrom@golf.se.