Enkäter ger svar i Österlen

Österlen använder medlems- och gästenkäter som grund för att anpassa utveckling och service på anläggningen.

Snabbfakta

Antal hål: 36
Byggd: 1947

Syfte med projektet

Att öka transparensen och göra medlemmar och gäster mer delaktiga i anläggningens utveckling.

Så gör Österlens GK

Klubben gör fortlöpande analyser av medlems- och gästenkäter för att anpassa service och anläggningsutveckling på båda banorna. Då Österlen är mycket beroende av greenfeeintäkter spelar gästers synpunkter stor roll för anläggningens utveckling. Resultaten ligger till grund för fortlöpande verksamhetsplaner och styrelse och klubbledning är noga med öppenheten gentemot medlemmar inför årsmötesbeslut. 

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.