Nytt klubbhus på gång i Kalmar

Kalmar GK har beslutat sig för att bygga ett nytt klubbhus. Det blev resultatet när medlemmarna fick ta del av tre alternativa förslag.

Snabbfakta

Antal hål: 36
Byggd: 1947
Projekt genomfört: 2015-

Resultat av projektet

En projektgrupp tog fram tre alternativa förslag som demokratiskt förankrades hos medlemmarna och ledde till ett enhälligt beslut.

Så gjorde Kalmar GK

Ett höstmöte 2015 beslutade enhälligt att bygga ett nytt klubbhus. Processen fram till beslutet var viktig och en projektgrupp tillsattes för att lägga fram tre alternativ. 1. Renovera befintligt klubbhus. 2. Bygga nytt klubbhus. 3 Behålla nuvarande klubbhus. Varje alternativ beräknades och presenterades medlemmarna på olika sätt och via informationsmöten. Beslutet att bygga nytt klubbhus var sedan enhälligt. Husets kostnad uppskattas till 15 miljoner kronor varav medlemmarna delfinansierar det till 30 procent genom en engångsavgift kopplad till klubbens spelrättsinnehavare.

För mer information kontakta

Porträttbild kommer