Eskilstuna fick långt arrende

Eskilstuna GK har tack vare en längre tids dialog med kommunen skapat en god relation. Det har givit förståelse för golfen och ett långt arrende.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 1952
Samarbetspartners/Utförare: Eskilstuna kommun

Syfte med projektet

Från att tidigare ha haft en stor risk att behöva flytta banan sitter klubben idag med ett förlängt arrende och fortsatt utvecklingsarbete.

Så gjorde Eskilstuna GK 

Genom ett långsiktigt arbete med kommunen har klubben ökat förståelsen för golfens betydelse och vikten av att ha kvar en central anläggning. Från risken att behöva flytta banan har klubben nu skrivit ett långt arrendeavtal, med förlängningsmöjligheter plus möjligheten att arrendera ytterligare mark för eventuell utbyggnad för övningsområden eller liknande.

Genom kontakt med kommun och energiföretag har klubben också kunnat påvisa vilka positiva miljöeffekter golfbanan har. Diskussioner förs nu även avseende möjlighet att ta över ett närliggande före detta hotell som nytt klubbhus och boendemöjlighet eller att få bygglov för motsvarande.

Förslaget från klubben är att kommunen då gör om nuvarande klubbhusområde till ett idrottsfritids, med en mängd aktiviteter under ledning av professionella ledare inom olika områden.  

För mer information kontakta

För mer information kontakta