En god relation med det lokala samhället, andra organisationer, lokalmedia och beslutsfattare är en bra start för att lyfta klubbens viktigaste frågor.