Medlemsenkäter styr i Båstad

Båstad GK använder medlemsenkäter som redovisas för medlemmarna och utgör underlag för rullande femårsplaner.

Snabbfakta

Antal hål: 36
Byggd: 1930

Syfte med projektet

Att låta medlemsenkäter styra anläggningens utveckling är att öka transparensen och göra medlemmar mer delaktiga i anläggningens utveckling.

Så gjorde Båstad GK

Genom resultat från medlemsenkäter via Agolf sker prioriteringar i klubbens löpande verksamhetsplaner. Kommunikation av resultaten sker genom att vara transparent och vid varje år presentera utfall av enkäter samt visa hur styrelse och klubbledning därefter för in förbättringsåtgärder i den rullande 5-årsplan som finns.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.