Nya Grönt Kort är på plats och samma regelverk gäller nu över hela Golfsverige. Ett regelverk beslutat på förbundsmötet 2019 som måste följas.

Nyheter för Grönt Kort till 2023

Den 7 mars 2023 införs några viktiga och efterfrågade uppdateringar av Grönt Kort för nya golfare. Här får du som är engagerad i klubbens introduktionsverksamhet koll på allt du behöver veta inför nästa säsong.

Två nyheter: kunskapstest och vässad Grönt Kort-webb

Den största förändringen är att kravet på att spelaren ska gå igenom Grönt Kort-webben byts ut mot ett obligatoriskt kunskapstest i Min Golf. Dessutom uppdateras nuvarande Grönt Kort-webb med mer innehåll om bland annat regler och golfvett.

I övrigt innebär nyheterna ingen större skillnad för klubben. Precis som innan fokuserar du som tränare på att lära ut de praktiska delarna av golfen. Teorin hänvisar du till Grönt Kort-webben (eller annan teoriutbildning anordnad av dig eller annan aktör).

Klicka för att läsa mer om respektive nyhet samt en bakgrund till förändringarna:

 1. Nyhet 1: Kunskapstest i Min Golf
 2. Den största förändringen är att kravet på att spelaren ska gå igenom Grönt Kort-webben byts ut mot ett obligatoriskt kunskapstest i Min Golf. Där får nya golfare visa att de har teoretiska kunskaper om hur man spelar säkert med hänsyn till banan och andra.

  • Nuvarande krav: Avklarad Grönt Kort-webb. Gå igenom alla kapitel och klara alla quiz i SGF:s kostnadsfria teoriwebb för Grönt Kort.

  • Nytt krav från 7 mars: Godkänt kunskapstest i Min Golf. Få minst 80 procent rätt på totalt 50 teorifrågor om golfspelet och golfvett.

  Kunskapstestet är uppdelat i två deltest med 25 frågor om golfspelet och 25 om golfvett. För godkänt krävs minst 20 rätt per deltest. Testet går att göra om hur många gånger som helst. Vid omstart slumpas nya frågor fram.

  Barn upp till året de fyller 12 år får ett barnanpassat kunskapstest. Systemet känner av åldern via Golf-ID, så att de automatiskt får upp barnfrågorna.

 3. Nyhet 2: Uppdaterad Grönt Kort-webb
 4. Den befintliga Grönt Kort-webben finns kvar och är fortsatt kostnadsfri. Den ger grundläggande teoretiska kunskaper om golfspel och golfvett och goda förutsättningar att klara kunskapstestet.*

  Den 7 mars uppdateras webben med mer innehåll om bland annat regler och golfvett. Detta efter önskemål från både nya golfare, tränare och klubbar.

  Dessutom ersätts de nuvarande kortare quizen med två lite längre quiz, där golfarna kan stämma av vad de lärt sig och träna inför kunskapstestet.

  * Då Grönt Kort-webben inte längre är ett krav kan golfaren också lära sig teorin via andra fysiska eller digitala teoriutbildningar som erbjuds av golfklubbar och andra aktörer.

 5. Bakgrund till förändringarna 2023
 6. Nuvarande regelverk för Grönt Kort infördes i april 2020. Sedan dess har en projektgrupp bestående av representanter från SGF och PGA löpande utvärderat hur det fungerar i praktiken.

  Gruppen har hållit regelbundna möten och hämtat in synpunkter från spelare, tränare och golfklubbar. Dels genom två större enkätundersökningar 2020 och 2021 (läs mer här), dels i direkt dialog med ett antal klubbrepresentanter.

  Två ändringar infördes redan 2021 – krav på att markören för spelprovet ska ha Grönt Kort och möjligheten för barn upp till 12 år att göra sitt spelprov från 150-markeringen (läs mer här).

  Nyheterna i mars 2023 – det obligatoriska kunskapstestet, anpassat kunskapstest för barn samt en mer innehållsrik Grönt Kort-webb – införs efter önskemål från både spelare, tränare och klubbar.

  Många har gett feedback om att teorin varit lite för lätt, att det inte varit tillräckligt barnanpassat och att det inte funnits någon riktig avstämning av spelarens kunskaper.

Inga ändringar i övriga delar av Grönt Kort

Utöver kunskapstestet är det samma upplägg kring Grönt Kort som det varit sedan 2020. Klicka på respektive punkt för att läsa mer om hur det fungerar.

 1. Registrera sig för Golf-ID – spelare/klubb
 2. För att ta Grönt Kort behöver den nya golfaren ett Golf-ID och ett lösenord för att logga in i Grönt Kort-webben och i Min Golf.

  Precis som tidigare finns två sätt att starta resan:

  • Golfaren registrerar sig själv. Spelaren fyller i sina uppgifter på borjaspela.golf.se och får då ett automatiskt mejl med sitt Golf-ID och länkar till Grönt Kort-webben och Min Golf.

  • Klubben registrerar golfaren. Klubben lägger in golfarens uppgifter i GIT. Ett automatiskt mejl skickas till golfaren om att klubben registrerat denne för Grönt Kort. Mejlet innehåller Golf-ID, lösenord och länkar till Grönt Kort-webben och Min Golf.

  Tips! Be inte nya golfare som kommer till er på klubben att själva registrera sig för Golf-ID. Då kan ni tappa en framtida medlem. Om ni på klubben registrerar spelaren i GIT får ni möjlighet att börja bygga en relation med denne.

 3. Spelprovet
 4. Det praktiska kravet på godkänt spelprov är fortsatt detsamma: spela nio hål på en golfbana och få minst 18 poäng på handicap 54,0.

  Den nya golfaren får spela så många gånger som behövs för att klara spelprovet och registrerar den ronden i Min Golf. Markören för ronden ska ha Golf-ID.

 5. Aktivering av Grönt Kort
 6. När den nya golfaren fått godkänt på kunskapstestet och registrerat sitt spelprov ska denne, precis som tidigare, kontakta en golfklubb för att få sitt Gröna Kort aktiverat. Det görs på spelarens personbild i GIT. Där syns också om de två kraven – kunskapstest och spelprov – är uppfyllda.

Tips inför klubbens Grönt Kort-kurser 2023

När du planerar klubbens introduktionsverksamhet inför 2023 är det bra om du:

 1. Har koll på de två kraven för Grönt Kort – kunskapstest och spelprov. Då kan du guida kursdeltagarna och ge dem rätt information hela vägen.

 2. Går igenom den uppdaterade Grönt Kort-webben som släpps 7 mars 2023. Då har du koll på vad kursdeltagarna får lära sig, kan hänvisa till innehållet och visa utvalda delar kring golfspelet och golfvett i praktiken.

OBS! Kommer du starta Grönt Kort-kurser före 7 mars? 

Se då till att kursdeltagarna antingen går klart hela Grönt Kort-webben senast den 6 mars, eller väntar med att starta upp med teorin till efter 7 mars. Detta för att resan ska bli så smidig som möjligt för spelaren. Följande gäller:

 1. Spelare som börjar teoriwebben efter 7 mars
 2. Spelare som påbörjar teoriwebben efter 7 mars 2023 gör allt enligt det nya upplägget. De får tillgång till den uppdaterade Grönt Kort-webben och ska göra kunskapstestet i Min Golf för att teorin ska bli klarmarkerad i GIT.

 3. Spelare som påbörjar teorin före 7 mars
 4. Spelare som påbörjar teoriwebben före 7 mars 2023 kommer att gå nuvarande Grönt Kort-webb. För dem gäller följande två scenarios:

  • Om spelaren går igenom hela Grönt Kort-webben senast 6 mars blir teorin klarmarkerad i Min Golf och klubben kan aktivera Grönt Kort i GIT. Spelaren behöver inte göra kunskapstestet.

  • Om spelaren inte hinner igenom hela Grönt Kort-webben senast 6 mars måste spelaren göra kunskapstestet i Min Golf för att teorin ska bli klarmarkerad i GIT.

Mer information

Mer om det uppdaterade regelverket för Grönt Kort kommer att kommuniceras i olika kanaler under början av 2023. Har du redan nu frågor, kontakta daniel.rosendahl@golf.se

OBS! Ovan information gäller ändringarna som införs 7 mars 2023. Resterande innehåll på denna sida gäller än så länge nuvarande regelverk som är giltigt till och med 6 mars. 

Regelverk för Grönt Kort

Det gällande regelverket för Grönt Kort trädde i kraft den 15 april 2020. Regelverket beslutades av förbundsstämman enligt den demokratiprocess som finns i Golfsverige. Det innebär att innehållet är tvingande för Grönt Kort. Det är alltså inte rekommendationer utan reglerar exakt vad som gäller.

Ladda ner regelverket i sin helhet

Detta innebär följande:

 • Spelare som har klarat teori- och spelprovet, enligt det nationella regelverket, har uppfyllt alla krav som får ställas för utfärdandet av Grönt Kort och handicap 54. Det följer av såväl regelverket för Grönt Kort som för världshandicapsystemet.

 • Endast klubb kan tilldela golfspelaren ett Grönt Kort. Tilldelningen ska göras av
  golfspelarens utbildningsklubb eller hemmaklubb, eller om sådan klubb saknas, av den
  klubb på vilken golfspelaren utfört och klarat spelprovet.

  Tilldelningen av Grönt Kort får inte förenas med krav på att golfspelaren ska vara eller
  bli medlem i klubben.

 • Den enskilda golfklubben får inte ställa egna krav på markör för spelprov. Det gemensamma beslutade regelverket för Grönt Kort gäller.

Nyfiken på att prova golf?

Den här sidan riktar sig främst till golfklubbar och tränare. Du som är nyfiken på att börja spela golf hittar istället information på den här sidan. Där kan du registrera dig för ett Golf-ID och börja din resa mot Grönt Kort.

Mer för klubben

Barnens Gröna Kort

För barn, till och med det kalenderår barnet fyller 12 år, är Golfäventyret vägen in i golfen. Genom utmaningar, träning och quiz rör de sig successivt mot Grönt Kort och därefter fortsatt utveckling i sitt spel på den stora banan. 

Golfäventyret kommer inte att bli en del av den nya teoriwebben under 2021. Idag finns Golfäventyret som fysiskt häfte.

Läs mer om Golfäventyret och Grönt Kort för barn

Lär dig hantera nya Grönt Kort på klubben

Utbildning i introduktionsverksamhet

För att ytterligare vässa introduktionsverksamheten på gofklubben finns en kort digital utbildning i ämnet, framtagen tillsammans PGA. 

Här hittar du utbildningen.

Golfklubben och PGA-tränaren är målet

I breda drag handlar det om att fortsätta locka nya personer till vår idrott, och den nya lösningen för Grönt Kort innebär förbättrade möjligheter för nyfikna människor att komma in i golfens värld.

Oavsett väg in är golfklubben och PGA-tränaren däremot alltid slutmålet. Det är där bollträffen, spelet och det personliga mötet sker. Och det är genom klubbens och PGA-tränarens bemötande som spelaren får en fortsatt bra introduktion till vår idrott.


Vanliga frågor kring regelverket

 1. Vem kan få ett Golf-ID?
 2. Den som har ett svenskt personnummer kommer att kunna registrera sig på egen hand och få ett Golf-ID genom den nya plattformen (personnummer är ett krav vid egen registrering). Detta Golf-ID ger då bara tillgång till den nya Grönt kort-introduktionen, personen kan inte boka speltider i Min Golf innan denne är medlem i en golfklubb.

  Inne i introduktionswebben kommer också golfklubbar i personens närområde att visas. Kartan med närliggande klubbar kommer personen se oavsett om han eller hon vill registrera sig med personnummer eller inte.

 3. Finns Grönt Kort-boken kvar?
 4. Under 2020 kommer boken att finnas kvar i en uppdaterad version. Den går att köpa på samma sätt som idag via SISU och Idrottsbokhandeln.

 5. Vem kan vara markör för spelprovet?
 6. Nytt från 1 mars 2021: Från och med 1 mars 2021 ändras kravet, så att spelprovet måste intygas av en markör som har ett aktivt Golf-ID (det vill säga är aktiv medlem i en golfklubb) och har handicap 54,0 eller lägre. 

  I den tidigare versionen av regelverket gällde att markören för spelprovet skulle ha ett Golf-ID, men i övrigt samma kunskapskrav som gäller för en markör i golfen i övrigt (enligt R&A:s definition av en markör, se regelboken under definitioner).

  Vid enkätundersökningen som gjordes av SGF och PGA i november 2020, i samband med den första utvärderingen av regelverket, svarade många av respondenterna från tränarkåren och golfklubbarna att det vore önskvärt att markören skulle ha Grönt Kort för att kunna intyga resultatet på ett korrekt sätt.

  Denna ändring beslutades av förbundsstyrelsen i februari och införs från 1 mars 2021.

 7. Måste en golfklubb godkänna det Gröna Kortet?
 8. Ja, sista steget efter avklarad teori och spelprov är att en golfklubb godkänner det Gröna Kortet. Grönt Kort ger då individen hcp 54, men det krävs fortfarande ett medlemskap för att Golf-ID:t ska ge tillgång till tidbokning och tävling i Min Golf.

  Precis som det har varit tidigare kommer dock Grönt Kort och medlemskap inte automatiskt att sitta ihop. 

 9. Behöver man inte bli medlem längre?
 10. Ett aktiverat Grönt Kort innebär bara att individen har klarat kunskapskraven, inte att denne kan boka starttider via Min Golf. För att kunna göra det krävs ett medlemskap i en golfklubb.

 11. Går det att börja sin resa in golfen via klubben?
 12. Ja och det är fortsatt en av de vanligaste vägarna in i golfen. Fördelen är att klubben nu har ett utökat stöd för sin introduktionsverksamhet och kan följa upp i GIT Online.

 13. Måste nybörjaren gå just denna introduktion?
 14. Det nya regelverket som Golfsverige antagit ställer inga krav på hur en utbildning ska se ut eller vem som ska hålla i den. Däremot måste teorin och spelprovet bockas av och registreras i teoriwebben / Min Golf.

  Inga övriga krav utöver regelverkat får ställas för Grönt Kort.

  Det är fortsatt viktigt att få en bra start på sin resa in i golfen och det är framför allt klubben och PGA-tränaren som kan leverera en sådan start. Andra viktiga aspekter är fadderverksamhet och tillgång till banan för att få prova spelet.

  För barnen är Golfäventyret fortsatt ett bra verktyg för en introduktion, med rätt förutsättningar där lärandet bland annat sker på 30-, 50- och 100-banan.

 15. Hur fungerar Grönt Kort för barn?
 16. Precis som vid Grönt Kort för vuxna ska barnet klara teori och spelprov. Men i det här fallet gäller följande: 

  ✓ Barnet eller dess förälder/tränare/vårdnadshavare ska kunna visa upp de ifyllda quizen. För att vara godkänd på dessa ska 90 % av svaren på varje quiz vara rätt.  
   
  ✓ Barnet ska antingen ha klarat Golfäventyrets 100-bana på 45 slag eller färre, spelat nio hål på stora banan från 150-markeringen (främre tee på par 3) med minst 18 poäng som resultat med tre extraslag per hål, eller ha gått nio hål på stora banan med utslag från främre slopad tee, med minst 18 poäng som resultat på handicap 54.  

  Godkänn i GIT  

  Om barnet inte redan finns inlagd i GIT, skapar du ett konto och Golf-ID. Förutsatt att alla kriterier är uppfyllda väljer du också att godkänna barnet, som då får 54 i handicap. 

  Du kan läsa mer om barnens väg mot Grönt Kort här.

Tillsammans med PGA

En bra introduktion till golfen är ett lagarbete. De olika rollerna på klubben har alla en viktig del i att välkomna nya spelare och ett bra samarbete är avgörande.

Därför görs också arbetet kring den nya introduktionen tillsammans med PGA, just för att säkerställa att de olika kompetenser som finns i Golfsverige tas tillvara när nya spelare välkomnas in i vår fantastiska idrott.

Utvärdering och utveckling

Svenska Golfförbundet och PGA ser ständigt över introduktionen till golfen och regelverket för Grönt Kort för att erbjuda nya golfare bästa möjliga väg in i vår idrott.

Nedan kan du ta del av de utvärderingar som gjorts efter införandet av det nuvarande regelverket, inklusive de förbättringar och förändringar som genomförts eller planeras i framtida uppdateringar. 

Utvärdering 2021–2022

 • Utvärdering 2021–2022

  I oktober 2021 gjorde SGF och PGA för andra året i rad en gemensam utvärdering av Grönt Kort, efter två säsonger med det nya regelverket. 

  Två enkäter skickades ut – en till golfklubbar och en till golfspelare. Resultaten är sammanställda i tre rapporter som alla i Golfsverige kan ta del av:

  Resultat spelarenkät 2021

  Resultat klubbenkät 2021

  Resultat klubbenkät 2021 – korsjämförelse klubb- resp. tränarroller

  Nästa steg

  Projektgruppen för Grönt Kort (SGF och PGA), hade under första kvartalet 2022 en workshop där resultatet av enkäterna analyserades och diskuterades.

  Det beslutades att inte göra några förändringar av Grönt Kort inför säsongen 2022. Gruppen kommer nu att arbeta vidare med de slutsatser som dragits av enkätsvaren, genom ytterligare workshops samt diskussion och förankring med olika roller i Golfsverige.

  Därefter kommer en plan och förslag till eventuell förändring av Grönt Kort till 2023 att presenteras i olika forum och mötesplatser under hösten/vintern 2022.

  (Resultatet och analysen av den förra utvärderingen, inklusive de nyheter som infördes till säsongen 2021, finns att läsa längre ner på sidan.)

Utvärdering 2020–2021

 • Sedan den 15 april 2020 har det nya Gröna Kortet varit vägen in i golfen. Första året blev en rekordsäsong som skiljde sig från tidigare år sett till antal spelare och mängden spel.

  Med hjälp av data och feedback från ansvariga ute på landets golfklubbar utvärderar SGF, tillsammans med PGA, löpande hur det nya regelverket fungerar i praktiken.

  Den första utvärderingen gjordes 2020, genom enkätundersökningar där spelare, tränare och klubbar fick svara på hur regelverket fungerade i praktiken och vad Golfsverige tyckte om det nya sättet att ta Grönt Kort?

  I utvärderingsrapporten kan du ta del av enkätsvaren, analysen och projektgruppens övriga utvecklingsförslag inför 2021 och framåt.

  Ladda ner rapporten

  Regeländringar 2021

  Efter att ha analyserat svaren infördes två regeländringar till säsongen 2021:

  • Personen som intygar spelprovet måste ha Grönt Kort och handicap 54,0 eller lägre (tidigare krävdes bara att personen hade Golf-ID). Se komplettering i punkt 7 i regelverket.

  • Barn, till och med det kalenderår barnet fyller 12 år, kan nu även göra sitt spelprov genom att spela nio hål från 150-metersmarkeringen (främre tee på par 3) och få 18 poäng eller bättre. Detta är ett tillägg till punkt 8 i regelverket, där barnen tidigare endast kunde göra spelprovet på en 100-bana enligt Golfäventyret. Läs mer här

Kontaktpersoner för nya Grönt Kort

Porträttbild på Daniel Rosendahl.