Ny forskning och nya hjälpmedel lanseras ständigt samtidigt som golfbanan byter skepnad i takt med årstiderna. För att sköta en anläggning professionellt krävs uppdaterad och utbildad personal.

Banpersonal

Ung kvinnlig banarbetare med hörselskydd och arbetskläder står på en green och håller en flagga. I bakgrunden syns en klippmaskin.

Det finns runt 450 golfbanor i Sverige som fortlöpande behöver personal som är kunniga i golfbaneskötsel.

Svenska Golfförbundet (SGF) och Swedish Greenkeepers Association (SGA) anordnar regelbundet utbildningar på alla nivåer för dig som arbetar som banpersonal eller banchef.

Kursledare och föreläsare vid utbildningarna är bland andra SGF:s bankonsulenter. De besitter både breddkunskap inom anläggande och skötsel, och expertkunskaper i specialområden som dränering, bevattning, växtskydd, övervintring och miljöfrågor.

Nedan hittar du länkar till aktuella utbildningar för klubbens banpersonal. Välkommen med din anmälan!

Att jobba som greenkeeper

Swedish Greenkeepers Association har gjort en film om banskötselyrket. Häng med Philip Persson på Halmstad Golfklubb under en dag på jobbet!

För mer information kontakta

Fredrik Seeger