Högre greenkeeperutbildning erbjuder dig en teoretisk grund för att arbeta med modern banskötsel. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och ta del av ny forskning inom de olika specialområdena. Du får också tillämpa dina kunskaper i form av ett projektarbete.

Kurstillfällen

Om utbildningen

Målgrupp

Högre greenkeeperutbildning är för dig som har en grundläggande utbildning i banskötsel samt flera års erfarenhet av banskötsel.

Förkunskaper

Du som söker ska ha genomgått vidareutbildning banpersonal, eller likvärdig utbildning. Erfarenhet som arbetsledare inom banskötsel på en golfklubb är meriterande. Goda kunskaper i matematik och svenska.

Kursprogram

Kursen genomförs under sju veckor, i sju olika block, och innehållet är i huvudsak följande:

Ledarskap (1 vecka)
Här studerar du arbetspsykologi, anställningsfrågor, lagar och avtal, arbetsmiljö, arbetarskydd, presentations- och informationsteknik. Du arbetar också med roller och relationer.

Mark (1 vecka)
Här får du möjlighet att fördjupa dig i hur marken är uppbyggd och fungerar samt vad som sker vid olika skötselåtgärder. Du får också studera samspelet mellan mark och vatten.

Vatten (1 vecka)
På vattenpasset lär du dig lagar och förordningar när det gäller vattenuttag och dikning, hur dammar sköts och vilken funktion de har för levande varelser. Beräkning av vattenförbrukning är också en del i utbildningen.

Växten (2 veckor)
I det här blocket fokuserar vi på gräs. Du studerar hur de olika gräsarterna reagerar på och anpassar sig till olika stressfaktorer och skötselåtgärder. Vi utgår från samspelet mellan växt, mark, vatten och andra organismer.

Ekonomi (1 vecka)
Du får en grundläggande ekonomiutbildning med fokus på driftsekonomi i en golfklubb. Vi fördjupar oss också i verksamhetsplanering. Övergripande i kursblocket använder vi dator.

Skötsel (1 vecka)
Här behandlas generella skötselfrågor, natur- och miljöanpassad banskötsel samt lagstiftning och tillämpning inom miljöområdet.

Examination

Varje kursavsnitt avslutas med ett skriftligt prov eller hemtenta och en utvärdering. Under kursen genomförs ett examensarbete som ska redovisas både muntligt och skriftligt.

Kursdeltagare som är godkända på samtliga block samt den muntliga och skriftliga presentationen av examensarbetet erhåller kursintyg och kursdiplom.

Deltagarantal

Max 21 deltagare per kurs.

Organisation

Kursen organiseras av Svenska Golfförbundet.

Avgift

Cirka 9 000 kronor per vecka, inklusive dagskonferensavgift, föreläsningar och kursmaterial, exklusive boende och resor.

Kursavgiften betalas i samband med att kallelse skickas ut till varje kursblock. Boendekostnad och eventuell middag betalas direkt till konferensanläggningen.

Avbokningsregler (gäller SGF:s samtliga banutbildningar):

☛ Avbokning meddelas till fredrik.seeger@golf.se.
☛ Kostnadsfri avbokning gäller fram till 20 arbetsdagar innan kursstart.
☛ Vid avbokning 19–11 arbetsdagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Därefter debiteras hela kursavgiften.
☛ SGF godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats, förutsatt att ni meddelar oss före kursstart.

Program

Detaljerat kursprogram skickas ut till anmälda deltagare minst tre veckor före aktuellt kursblock.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta oss!

Fredrik Seeger