Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association anordnar regelbundet en fyraveckors vidareutbildning för anställda inom banskötsel på Sveriges golfanläggningar.

Kurstillfällen

Om utbildningen

Målgrupp

Du som idag är banarbetare på en golfklubb/golfanläggning. Antagningen sker enligt anmälningsordning så länge antagningskraven är uppfyllda, först till kvarn. 

Syfte

Utbildningen kan vara en fortsättning för dig som genomgått grundutbildningen i banskötsel (grundutbildning banpersonal). Kursen är även en bra förberedelse för högre utbildningar inom området.

Förkunskaper

Du bör ha genomgått grundutbildning banpersonal eller annan likvärdig utbildning och arbetat två säsonger eller mer med golfbaneskötsel efter grundutbildningen. Erfarenhet av arbetsledande ställning är meriterande.

Utbildningsprogram

✔ Mark- och växtnäringslära
✔ Skötselplan
✔ Natur och miljö
✔ Markbyggnad/Banbyggnation
✔ Övervintring
✔ Avvattning
✔ Arbetsledarrollen
✔ Bevattning
✔ Verksamhetsplanering
✔ Gräskunskap
✔ Växtskydd
✔ Ekonomi

Mer detaljerat program bifogas vid kallelsen.

Krav för godkänd utbildning

Skriftligt prov samt skötselplan genomförs induviduellt. Skötselplanen presenteras både muntligt och skriftligt för godkänd utbildning. Dessutom krävs godkänd skrivning.

Utbildningen är i huvudsak teoretisk med mindre inslag av praktiska banbesök.

Föreläsare

Svenska Golfförbundets rådgivare inom bana och anläggning, samt inbjudna experter inom specifika områden.

Intyg

Erhålls efter genomförd utbildning.

Avgift

15 000 kronor inklusive lunch och fika samt utbildningsmaterial.

Avbokningsregler (gäller SGF:s samtliga banutbildningar):

☛ Avbokning meddelas till fredrik.seeger@golf.se.
☛ Kostnadsfri avbokning gäller fram till 20 arbetsdagar innan kursstart.
☛ Vid avbokning 19–11 arbetsdagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Därefter debiteras hela kursavgiften.
☛ SGF godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats, förutsatt att ni meddelar oss före kursstart.

Boende

Våra utbildningstillfällen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer information om detta skickas till dem som antas till utbildningarna.

Anmälan

Om utbildningen betalas av klubben ska kontaktperson på golfanläggningen anges i ansökan.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta oss!

Fredrik Seeger