Modern banskötsel är en seminarieserie i samarbete mellan vår skandinaviska forskningsstiftelse STERF (Scandinavian Turfgrass & Environment research foundation), Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association (SGA).

Kurstillfällen

Tidigare seminariepresentationer

2018

Nedan finner du samtliga presentationer från 2018 års seminarieserie där temat var Dollar Spot och  vinteröverlevnad.

Ny forskning om Dollar spot - Tatsiana Espevig

Vinteröverlevnad - Tatsiana Espevig

Dollar spot, erfarenheter i Sverige - Peter Edman

Sterfhandbok "Skötsel av grönytegräs mot vinterstress" - Kim Sintorn

Vilken såteknik är bäst vid hjälpsådd på våren? - Carl Johan Lönnberg

2019

Nedan finner du samtliga presentationer från 2016 års seminarieserie där temat var vinteröverlevnad.


1. STERF - IPM & faktablad - Peter Edman

2. Anpassning till vinterstress - Agnar Kvalbein

3. Vinterpreparering av golfgreener - Agnar Kvalbein

4. Vinterarbete & återhämtning på våren - Agnar Kvalbein

5. STERF-försök, Hjälpsådd på våren - Carl Johan Lönnberg

6. Invintring av greener Lunds Ak GK - Fredrik Olofsson

7. Vintertäckning Sala GK - Torbjörn Pettersson

För mer information kontakta

Fredrik Seeger