Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association anordnar regelbundet en nationell tvåveckors grundutbildning där du lär dig grunderna i banskötsel, maskinunderhåll och banuppsättning.

Kommande kurstillfällen

Två fullbokade grundutbildningar genomfördes våren 2024. Information om kommande kurstillfällen kommer att publiceras här så snart detaljerna är klara. Håll utkik här och i kommande nyhetsbrev från Svenska Golfförbundet.

Om utbildningen

En tvåveckors utbildning där du lär dig grunderna i banskötsel, maskinunderhåll och banuppsättning. Anordnas regelbundet av Svenska Golfförbundet (SGF).

Målgrupp

Du som idag är banarbetare på en golfklubb/golfanläggning eller vill söka dig till golfbanebranschen.

Förkunskaper

För att på ett bra sätt kunna tillgodogöra dig utbildningen är det bra om du har viss erfarenhet från grönytebranschen. Antingen arbete på golfbana, exempelvis säsongsarbete, eller andra erfarenheter från lantbruk- eller trädgårdsarbete.

Möjlighet till avancemang

Golfbaneskötsel är ett kvalificerat arbete och det finns cirka 450 golfklubbar i Sverige som har behov av utbildad personal. Befattningshavare behövs på alla nivåer inom banskötseln.

Det bedrivs utbildning på flera nivåer och det här är grundutbildningen. Efter praktik och anställning som golfbanearbetare finns det möjligheter till vidareutbildning.

Varierade arbetsuppgifter

Vilka arbetsuppgifter har då golfbanepersonal? Arbetsuppgifterna varierar givetvis från klubb till klubb, gemensamt är bland annat:

► Skötsel av golfbanans olika ytor
► Maskinunderhåll
► Viss fastighetsskötsel

Utbildningsprogram

✔ Golfbanan
✔ Marklära
✔ Växtnäringslära
✔ Bevattning
✔ Gräs och övriga växter på golfbanan
✔ Skötsel av golfbanans olika delar
✔ Maskiner för golfbaneskötsel
✔ Miljövård
✔ Course set up

Föreläsare

Svenska Golfförbundets rådgivare inom bana och anläggning, samt experter inom banskötselområdet.

Intyg

Erhålls efter genomförd utbildning.

Avgift

8 000 kronor inklusive fika och luncher samt utbildningsmaterial.

Avbokningsregler (gäller SGF:s samtliga banutbildningar):

☛ Avbokning meddelas till fredrik.seeger@golf.se.
☛ Kostnadsfri avbokning gäller fram till 20 arbetsdagar innan kursstart.
☛ Vid avbokning 19–11 arbetsdagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Därefter debiteras hela kursavgiften.
☛ SGF godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats, förutsatt att ni meddelar oss före kursstart.

Boende

Våra utbildningsställen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer info om detta skickas till dem som antas till utbildningen.

Utbildningsbidrag

Kommunerna har i de flesta fall bidrag för utbildning inom föreningslivet. Kontakta kommunen och kontrollera om bidrag kan erhållas.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta oss!

Fredrik Seeger
Porträttbild på Peter