Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.

Senaste uppdateringarna

Lättnader i tävlingsavrådan för barn och ungdomar

Uppdatering 30 april: Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får från och med 28 april spela enstaka tävlingar utomhus, lokalt eller med ett begränsat resande. Detta enligt nya besked från Folkhälsomyndigheten (FHM). Läs mer hos FHM samt hos RF.

Detta gäller för golfen: SGF avråder fortsatt klubbar från att arrangera tävling för spelare födda 2001 eller tidigare, men enstaka tävlingar för personer födda 2002 eller senare undantas från den starka tävlingsavrådan. Det innebär:

✓ Golfklubb/golfdistrikt kan arrangera tävlingar för personer födda 2002 eller senare med deltagare från samma distrikt.
✓ Arrangerande klubb avgör om tävlingen ska spelas enligt ordinarie regler för golfspel eller enligt den Covid-19-relaterade vägledningen för regler för golfspel.
✗ Dessa juniortävlingar kommer inte att ingå i SGF Golf Ranking.

Mer om beslutet

Grönt ljus för barn- och ungdomsträning

Uppdatering 4 februari: Från och med 6 februari tillåts träning såväl inomhus som utomhus för barn och ungdomar upp till året man fyller 19 (födda 2002 eller senare). Inget maxtak avseende antal personer i grupp, men träningen ska följa FHM:s allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk, ha god handhygien med mera. Läs mer hos RF.

För idrottsutövare från 20 år och uppåt (födda 2001 eller senare) rekommenderas fortsatt utomhusträning, alternativt inomhusträning med minst 10 kvadratmeter till förfogande. Fortsatt gäller också avrådan från tävlingar, matcher, läger och cuper för alla åldrar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Begränsning av besökare i inomhushallar

Uppdatering 11 januari: Enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten måste inomhuslokaler för idrott begränsa antalet besökare så att varje person har minst 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Det innebär att golfhallar och golfstudios behöver beräkna hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt, tydligt ange maxantalet vid entrén och se till att det inte överskrids. Läs mer nedan.

Begränsningen har stöd i den nya pandemilagen som gäller från 10 januari till 30 september 2021. Det kan därmed bli sanktioner om bestämmelserna inte följs. Läs mer hos RF.

Riktlinjer för golfen

Nedan följer en sammanfattning av de rekommendationer som gäller för golfen, i enlighet med myndigheternas råd för att minska smittspridningen. Dessa gäller tills vidare och uppdateras när och om smittläget förändras.

Fortsatt gäller också regeringens beslutade gräns om max åtta personer vid allmänna sammankomster som infördes 24 november. Åttapersonersgränsen ska anses vägledande för all aktivitet och verksamhet i Sverige, undantaget barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Sällskapsgolf

► Sällskapsspel kan fortsätta i hela Golfsverige, under säkra former i enlighet med rådande coronariktlinjer för golfspel. Läs mer

Regler för golfspel

► För att minska smittspridning har SGF:s regelkommitté tagit fram rekommendationer och klargöranden vad gäller regler för golfspel, bland annat kring flaggstång, hålad boll, bunkrar och resultathantering. Läs mer

Tävlingsspel

► SGF:s starka rekommendation är att tills vidare inte arrangera några golftävlingar, med undantag av klubb- och distriktstävlingar för barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt tävlingar med prispengar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott. Läs mer

Träning

► Träning för vuxna från 20 år och uppåt (födda 2001 eller tidigare) kan bedrivas, på ett sätt som minimerar risken för smitta, om möjligt utomhus och i mindre grupper. Vid inomhusträning ska varje individ ha minst 10 kvadratmeter till förfogande. Maxantalet i lokalen ska anslås synligt vid entrén. Läs mer

► Träning för barn och ungdomar upp till 19 år (födda 2002 och senare) kan bedrivas såväl inomhus som utomhus, under säkra former enligt rådande riktlinjer för barn- och ungdomsträning. Läs mer

Årsmöten

► Årsmöten måste fortsatt genomföras i golfklubbarna, men SGF:s rekommendation är att de hålls digitalt. Läs mer

Övriga möten och sammankomster

► SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera någon typ av fysiska möten, utbildningar eller sammankomster. De bör genomföras digitalt eller skjutas upp. Läs mer

Löpande stöd med råd och riktlinjer

Uppdateringar om läget för golfverksamheten skickas ut till Golfsverige löpande via mejl. Generellt gäller alltid myndigheternas riktlinjer och uppmaningar, och varje individ bär ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Svenska Golfförbundet (SGF) försöker att i största möjliga mån löpande stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Vi utgår från de råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och Riksidrottsförbundet (RF). Huvudregeln är alltid att motverka smittspridning.

Golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Med stöd av SGF:s riktlinjer kan Sveriges golfklubbar utveckla egna rekommendationer om hur en säker verksamhet bedrivs – för medlemmar, gäster och medarbetare.

Generella rekommendationer

Nedan rekommendationer gäller för olika typer av verksamhet i Golfsverige, från och med 1 mars 2021 tills annat kommuniceras.

 1. Sällskapsspel
 2. ► Sällskapsspel kan fortsatt ske på alla golfanläggningar där banor är öppna.

  ► Uppmana till att hålla avstånd, god handhygien, att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

  Här hittar du generella rekommendationer för spelaren

  Nedladdningsbara affischer

  Ett bildkollage av en bild på en driving range och en infoaffisch från MSB.

  Hos Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns affischer med de nationella riktinjerna att ladda ner kostnadsfritt och sätta upp på anläggningen.

  Ni kan såklart också göra egna affischer – allt med målet att få era medlemmar och gäster att följa råden kring att hålla avstånd, hålla god handhygien och visa hänsyn till varandra.

  Ladda ner FHM:s affisch här

  Ladda ner MSB:s affisch här

 3. Regler för golfspel
 4. Vägledning gällande regler för golfspel

  Närbild på ett golfhål med en golfboll som ligger på hålkanten.
  Exempel på boll som är hålad. Ronden är en handicaprond.

  R&A har sammanställt hur tävlingsarrangörer kan hantera vissa frågor som rör golfreglerna för att minimera risken för smittspridning, bland annat gällande flaggstång, bunkrar och resultathantering. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

  Förtydligande, hålad boll: Om klubb eller tävlingsledning väljer att göra hålet grundare (se bild) har regelkommittén i vägledningen tydliggjort vad som gäller för att bollen ska anses hålad. Så länge någon del av bollen är nedanför markytan räknas bollen som hålad och ronden är en handicaprond.

  Ladda ner vägledningen

  Mall för klubben

  Ladda ner en mall med rekommenderade lokala ordningsföreskrifter som klubben kan anpassa och publicera på anläggningen. 

  Ladda ner mallen

  (OBS! Där mallen innehåller flera alternativ, välj de ni vill använda och ta bort övriga alternativ innan ni skriver ut och anslår dokumentet.)

 5. Tävlingsverksamhet
 6. ► Tills vidare är SGF:s starka rekommendation att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige, med undantag av klubb- och distriktstävlingar för barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt tävlingar med prispengar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott.

  Läs mer på den separata sidan om golftävlingsverksamhet ➤

 7. Träningsverksamhet
 8. Begränsning av besökare i inomhushallar

  Uppdatering 22 januari 2021: Enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten måste inomhuslokaler för idrott begränsa antalet besökare så att varje person har minst 10 kvadratmeter till sitt förfogande. 

  Det innebär att golfhallar och golfstudios behöver beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt, tydligt ange maxantalet vid alla entréer och se till att det inte överskrids. Föreningen/ägaren ska också skriftligen komplettera med en beräkning om hur maxantalet räknats fram, samt dokumentera övriga smittskyddsåtgärder som gjorts i lokalen.

  Då detta är kopplat till den nya tillfälliga pandemilagen kan det bli sanktioner (böter) om klubb/pro/bolag/enskild inte följer bestämmelserna.

  Generellt kring träningsverksamhet

  Uppdatering 4 februari 2021: FHM framhåller att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Golfträning för vuxna spelare från 20 år (födda 2001 eller tidigare) kan bedrivas enligt följande riktlinjer från FHM som minimerar risken för smitta:

  För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter […] minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel […].

  […] För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

  ➀ hålla avstånd till varandra,
   inte dela utrustning med varandra,
  ➂ när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
   undvika gemensamma omklädningsrum,
   resa till och från aktiviteten individuellt, och
  ➅ utföra aktiviteten i mindre grupper.

  ► SGF rekommenderar att åtta personer är normerande för begreppet ”mindre grupper”.

  ► Riktlinjerna gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

  ► Träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare kan bedrivas, under säkra former enligt rådande riktlinjer för barn- och ungdomsträning (se punkten "Barn- och ungdomsgolf").

  ► För golfgymnasieverksamhet (RIG och NIU) bestämmer den enskilda skolan över elevernas skoltid. Utanför skoltid hänvisas till gällande riktlinjer för träning.

  Läs information och rekommendationer från FHM

  Se även information från RF

 9. Barn- och ungdomsgolf
 10. Barn och ungdomar upp till 19 år (födda 2002 eller senare) får delta i idrottsträning inomhus eller utomhus enligt rekommendation från FHM. Tillsammans kan vi skapa en säker och bra golfverksamhet för dessa barn och ungdomar.

  Tänk på: 

  ► All aktivitet ska ske med försiktighet och FHM:s rekommendationer och allmänna råd rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk, ha god handhygien med mera ska följas.

  ► Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

  ► Håll avstånd (minst 2 meter) mellan individer och undvik trängsel, till exempel vid olika övningar/stationer och vid samling/avslutning.

  ► Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

  ► Riskreducerande åtgärder kan vara att undvika aktiviteter med nära kontakt, och begränsa antalet deltagare vid eventuella inomhusaktiviteter.

  Tips: Folkhälsomyndigheten har gjort en checklista för riskbedömning av mindre evenemang, exempelvis träningar och andra idrottsaktiviteter. Den kan hjälpa idrottsföreningar att ta beslut om sin egen verksamhet. Läs mer här.

 11. Ideella insatser som möten eller städdagar
 12. ► Skjut upp, ställ om eller ställ in de insatser som kräver fysiskt deltagande.

  ► Anordna gärna digitala träffar, utbildningar och medlemsmöten.

 13. Anställda
 14. ► Ha en löpande dialog med teamet på klubben kring risker och utsatthet i förhållande till bland annat familjesituation.

  ► Var tydlig med att den som känner symptom stannar hemma från arbetet.

  ► Slopad karens gäller tillfälligt i Sverige sedan den 11 mars. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

  ► I övrigt, följ råd och riktlinjer från arbetsgivarorganisationer och myndigheter.

  ► För banpersonal finns specifika råd framtagna i samarbete med R&A. Du hittar dem här.  

  ► En stor andel av golfklubbarna är medlemmar i Gröna arbetsgivare. De har satt samman en sida med bra och värdefull coronainformation. Du hittar den här.

Verksamhetsansvar

Ansvaret för verksamheten på klubben vilar även i detta läge på styrelsen samt operativ chef. De generella rekommendationerna från SGF ska ses som råd och inte som regler.

Klubben utformar själv sin verksamhet genom att lyssna på myndigheter, följa lagar och göra för verksamheten viktiga avvägningar där sunt förnuft bör råda.

Klubben har ett stort ansvar i att informera medlemmar och gäster om vilka regler som gäller på platsen och vilka uppmaningar som finns. Använd nyhetsbrev, hemsida, skyltar och sociala medier för att sprida klubbens information.

Ekonomiskt stöd

 1. Statligt kompensationsstöd, ansökan via RF
 2. Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd.

  Ansökan för första kvartalet 2021 öppnar 7 maj

  Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för första kvartalet 2021. Ansökan är öppen mellan 7 och 19 maj.

  Mer om kompensationsstödet och vad föreningar kan söka stöd för hittar du här.

  Kontakt vid frågor

  ► Vid golfrelaterade frågor om ansökan, kontakta er klubbrådgivare.

  ► Vid generella frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta RF på kompensation@rfsisu.se.

  ► För tekniska frågor om till exempel inloggning till IdrottOnline, kontakta RF:s support.

  Mer information och bakgrund

  Övergripande regler för stödet

  Övergripande är huvudsyftet att stötta förbunds och föreningars fortsatta överlevnad, att verksamhet och evenemang till förmån för barn- och ungdomsidrott är prioriterat samt att förbund och föreningar separeras avseende stödansökningar.

  Därtill gäller att endast förbund och föreningar anslutna till RF kan få stöd. För golfen innebär det att klubbar med dotterbolag kan få stöd, medan rena golfbolag (A1) inte kan få del av stödet.

  Typ av verksamhet som omfattas

  Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska kostnader kopplat till verksamhet och evenemang. För verksamhet och evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik, kan kompensation utgå för uteblivna intäkter.

  Ju högre belopp i ansökan, desto större krav på verifiering och redovisning från RF. Nivån på kompensation ska också relateras till förbundets eller föreningens omsättning, och ansökan ska redovisa minskade kostnader för hela verksamheten på grund av coronaviruset.

  Detta går inte att söka stöd för

  Ersättning för lön eller arvode utgår ej. Då hänvisas till andra krispaket. Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal på grund av utebliven aktivering kompenseras inte heller.

  Tolkning för golfen

  När SGF tolkar dessa principer och riktlinjer bör det finnas möjligheter till stöd för golfen, även om idrottsrörelsens samlade förluster kommer att överskrida totalsumman på 1 miljard kronor många gånger om.

  I sammanhanget rekommenderar vi golfklubbar att söka stöd för uteblivna greenfeeintäkter, inställd företagsgolf samt inställda tävlingar. Kopplingarna här är just uteblivna intäkter för verksamhet som inte blivit av p.g.a. coronapandemin.

 3. Anstånd med skatteinbetalningar
 4. Den 16 mars 2020 lade Regeringen fram ett förslag angående anstånd med skattebetalning. I korthet är Regeringens mål med förslaget att snabbt hjälpa företag genom att stärka likviditeten via skattekontot.

  Vad innebär förslaget konkret för en golfklubb?

  ● Till att börja med likställs ideella föreningar med företag (Finansdepartementet 2020-03-17).

  ● Golfklubb, GolfAB och Golfbolag (nedan klubb) kan alltså efter beviljad ansökan få anstånd med skatteinbetalningar – som längst 12 månader.  

  ● Förslaget omfattar anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

  ● Anståndet kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att en klubb som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

  ● Ränta och en anståndsavgift tas ut för anståndsbeloppen.

  Hur går det till?

  ✔ Det klubben behöver göra är att fylla i blanketten ”Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter”.

  ✔ Det generella kriteriet för anstånd är en oförutsedd händelse och något som klubben inte har kunnat råda över. Pandemin kan vara en sådan grund om betalningsproblemen uppstått som en direkt konsekvens av följderna av coronaviruset.

  ✔ Direkta konsekvenser för en klubb p.g.a. coronaviruset – som då kan lyftas fram – kan t.ex. vara att medlemmar avvaktar med att betala årsavgiften, att företag och organisationer inte genomför planerade event, att gäster inte besöker golfbanan i normal omfattning, att aktiviteten i sin helhet avstannar vilket enskilt och sammantaget påverkar likviditeten och motiverar ett beviljande av anstånd hos Skatteverket. Problematiken förstärks ytterligare med det faktum att grannländer stänger ner idrottsverksamheten helt och hållet inklusive spel på golfbanor.

  ✔ En klubb som söker anstånd måste dock kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså är tillfälliga.

  Observera

  Styrelsen i klubben måste hålla sig väl informerad och bevaka klubbens ekonomi noggrant under rådande omständigheter. Om skatter och avgifter inte betalas i tid kan styrelsen (och ibland även anställda) riskera att bli personligt betalningsansvariga.

  Information från Skatteverket

  Information från Regeringskansliet

  Blankett, ansökan om anstånd

 5. Möjlighet till lån genom Riksbanken
 6. Riksbanken beslutade den 13 mars 2020 att låna ut upp till 500 miljarder kronor till svenska företag via affärsbankerna. Riksbanken vill på detta sätt undvika att livskraftiga företag slås ut och därigenom förvärra nedgången i ekonomin som en följd av Coronaviruset.

  Vad innebär beslutet?

  ► Affärsbanken (nedan banken) väljer själv om den vill ta del av Riksbankens lånerbjudande.

  ► Lånen som Riksbanken erbjuder banken har en rörlig ränta, för närvarande 0 procent, och löper under 2 år. Det innebär att bankens kostnad för pengarna i dagsläget är noll.

  ► Det är sedan upp till banken att avgöra vilken ränta företaget i sin tur ska betala. Bankens ränta beror på vad banken får betala för pengarna och vilket påslag banken har mot företaget.

  ► Hur Riksbankens lån tillämpas och med vilka villkor är alltså upp till banken.

  ► Banken kommer att göra sedvanlig kreditprövning med krav på någon form av säkerhet. Det beror på att banken, inte Riksbanken, står för hela risken om företaget, trots lånet, skulle gå i konkurs.

  ► Riksbanken har meddelat att den är beredd att vidta de ytterligare åtgärder som behövs. En sådan åtgärd skulle kunna vara att staten erbjuder lån med så kallad statsgaranti och på det sättet lyfter bort risken från banken. Men vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella beror förstås på den fortsatta utvecklingen av pandemin och dess ekonomiska effekter på samhället.

  Kan en golfklubb ta del av Riksbankens pengar?

  Självklart. En golfklubb, ett GolfAB eller ett Golfbolag (nedan klubb) har samma möjligheter som alla andra företag att genom en bank ansöka om Riksbankens pengar. Frågan är bara om klubben har nödvändiga säkerheter och om Riksbankens pengar ger förmånligare villkor än vad klubben annars kan förhandla fram. 

  Men innan beslut fattas på årsmötet ska styrelsen givetvis värdera om banklån är bättre än t ex höjda medlemsavgifter för att hantera en ansträngd ekonomisk situation.

  Pressmeddelande Riksbanken 2020-03-13 

  Frågor och svar Riksbanken

 7. LOK-stöd och Projektstöd klubb
 8. LOK-stöd*

  Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019 och föreningar kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt, enligt RF den 17 mars.

  Ansökan för aktiviteter hösten 2020 ska vara inne senast 25 februari 2021.

  Mer information och hur du ansöker

  Projektstöd klubb (f.d. Idrottslyftet)

  Vi uppmuntrar golfklubbar som har en ideell förening och en aktiv juniorverksamhet att söka ekonomiskt stöd från Projektstöd klubb via Idrottonline. Det går att söka inom tre områden:

  ► Idrottssvaga områden
  ► Få fler barn och ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  ► Utbilda barn- och ungdomsledare

  Mer information och hur du ansöker


  *LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF, och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Riktlinjer kring större möten

I FHM:s Föreskrifter och allmänna råd för om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 (se konsoliderad version), står bland annat följande råd till föreningar:

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Med anledning av detta har förbundsstyrelsen utarbetat råd och riktlinjer för exempelvis årsmöten och stämmor i distrikt, golfklubbar och golfbolag. Se respektive flik nedan.

Golfklubbar

 • Golfklubbens årsmöte

  Årsmöten måste fortsatt genomföras, men golfklubben kan arrangera ett digitalt årsmöte som alternativ till ett fysiskt möte. Detta rekommenderas av SGF, i enlighet med FHM:s allmänna råd.

  Följande gäller:

  ► Samtliga regler om årsmötets genomförande i stadgarna gäller även om mötet genomförs i digital form.

  ► Eventuell fullmaktsröstning regleras i klubbens stadgar (ingen ändring här).

  ► Årsmötet är beslutsfört med de medlemmar som är närvarande i det digitala mötet. Det finns inte någon regel i föreningars stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  ► En röstlängd måste upprättas och godkännas av mötet.

  ► SGF rekommenderar att klubben ställer krav på att alla medlemmar som planerar att delta i mötet föranmäler sig. Klubben kan dock inte neka deltagande för röstberättigade medlemmar som ansluter sig till mötet utan att ha föranmält sig.

  Tips och råd för digitala årsmöten

  Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan för att administrera ett digitalt möte. RF/SISU har viss erfarenhet och kan vägleda och ge råd. De har också satt samman en sida med tips, råd och vägledning, både för delegater och för dig som ansvarar för mötet.

  Läs råden här

  Artikel: Genomförande av årsmöte under Covid-19-pandemin

  En enkel men utförlig artikel från Svensk Idrottsjuridisk Förening om årsstämmor under pandemin. Läs tips om bland annat förutsättningar, val av mötesform, kallelse, genomförande, arbetsordning, yrkanden och voteringar. 

  Artikeln är skriven av Christer Pallin, f.d. chefsjurist på Riksidrottsförbundet.

  Ladda ner artikeln

 • Konsekvenser om årsmöte inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls, eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Överklagande

  Röstberättigad medlem har alltid rätt att inom tre veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd. Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. Klubben får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Förlängt mandat

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifter

  Om golfklubben på grund av ett uppskjutet årsmöte inte har kunnat fastställa årsavgifterna tvingas klubben fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på senast beslutade avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får klubben göra en tilläggsdebitering.

Golfbolag

 • Bolagstämmor i Golfbolag och golfklubbarnas bolag (”GolfAB”)

  Detta gäller:

  - Aktiebolagen måste följa reglerna i den egna bolagsordningen och aktiebolagslagen samt självfallet övriga relevanta lagregler, exempelvis årsredovisningslagen.

  - SGF rekommenderar alla Golfbolag och GolfAB att inte göra något avsteg från nämnda krav och lagregler.

  - Varken Regeringen eller berörda myndigheter (Bolagsverket, Skatteverket med flera) har i nuläget meddelat generella undantag eller anstånd från de datum som gäller för när bolagsstämman ska vara genomförd, deklarationen ska vara inlämnad eller den fastställda årsredovisningen ska vara inlämnad.

  Frågor och svar från Bolagsverket om att hålla bolagsstämma.

GDF

 • Golfdistriktsförbundens möten

  Svenska Golfförbundet (SGF) rekommenderar GDF-styrelserna att i dagsläget inte anordna några fysiska möten. Eventuella planerade möten bör hållas digitalt, skjutas upp eller ställas in. I beslutet, beakta följande:

 • Uppskjutet möte

  GDF-styrelsen kan i vissa fall besluta att skjuta stadgeenliga möten till ett senare tillfälle baserat på följande bedömningsunderlag:

  a)  Den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset.

  b)  Verksamhetsberättelse och årsbokslut för räkenskapsåret 2019 samt styrelsens ansvarsfrihet måste fastställas senast den 31 december 2020 (i de fall detta inte är gjort p.g.a. uppskjutet vårårsmöte).

  c)  Behovet av att välja representant(er) till SGF:s förbundsmöte 2021 samt representanter till DF-möte.

  d)  Vad som i övrigt måste behandlas, som val till styrelse, revisor, valberedning och beslut om årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2021 samt andra väsentliga och tidskritiska beslut för distriktsverksamheten 2021 (propositioner och motioner).

  Om GDF-styrelsen efter en värdering av punkterna a–d ställt mot konsekvenserna av inte genomföra mötet (se nedan) finner att mötet ska skjutas upp, måste klubbarna omgående informeras om detta skriftligen (e-post). GDF-styrelsen ska därefter kalla till ett nytt möte vid senare tidpunkt.

 • Digitalt möte

  Ett annat alternativ är att distriktet arrangerar ett digitalt möte där klubbarnas röstberättigade ombud inte deltar fysiskt utan via en digital plattform.

  ► Vad gäller antalet deltagare har varje golfklubb enligt GDF-stadgarna rätt att delta med två ombud. SGF rekommenderar emellertid att GDF-styrelsen i kallelsen uppmanar klubbarna att delta med ett ombud.

  ► SGF rekommenderar att klubbarnas digitala närvaro föranmäls till distriktet. 

  ► Ett ombud får representera sin egen klubb, men inte annan klubb (fullmaktsröstning är inte tillåten).

  ► Årsmötet är beslutsfört med de klubbar som är närvarande på plats i det digitala mötet. Det finns inte någon regel i GDF:s stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.

  ► Huvudregeln är att alla ombud ska delta på plats. I ett digitalt möte innebär det den valda digitala plattformen. Stadgarna förbjuder inte att ombud deltar via telefon, men detta måste godkännas av mötet när röstlängden fastställs.

  ► Viktigt är också att mötet sker i realtid. Det är med andra ord inte möjligt att ha ett möte under tisdagen och ett annat på onsdagen där samma punkter behandlas.

  ► SGF rekommenderar att direktsända mötet med ljud och bild (till exempel via Facebook eller Instagram).

  Tips och råd för digitala årsmöten

  Det finns ett antal olika programvaror att välja mellan för att administrera ett digitalt möte. RF/SISU har viss erfarenhet och kan vägleda och ge råd. De har också satt samman en sida med tips, råd och vägledning, både för delegater och för dig som ansvarar för mötet.

  Läs råden här

 • Konsekvenser om möten inte genomförs

  Att inte genomföra ett årsmöte alls eller att inte genomföra mötet på det sätt som beskrivits ovan, kan vara ett brott mot stadgarna.

  Överklagan

  Röstberättigad förening har alltid rätt att inom 3 veckor, räknat från dagen för styrelsemötets eller årsmötets genomförande, överklaga ett eller flera beslut som styrelsen eller årsmötet fattat (15 kap 3 § RF:s stadgar). Det går alltså att exempelvis överklaga styrelsens beslut att inte genomföra ett årsmöte.

  Överklagandet görs till SGF:s Juridiska Nämnd. Om Juridiska Nämnden finner att ett överklagat beslut är fattat i strid mot stadgarna kan Nämnden ogiltigförklara beslutet. GDF får i sådant fall hålla ett nytt årsmöte.

  Förlängt mandat

  Ordförande och styrelseledamöter väljs normalt för ett eller två år räknat från årsmöte till årsmöte. Om ett årsmöte skjuts upp innebär det att ordföranden eller ledamoten får ett automatiskt förlängt mandat.

  Årsavgifter

  Om GDF på grund av ett uppskjutet årsmötet inte har kunnat fastställa årsavgifterna tvingas GDF fakturera medlemmarna en preliminär debitering baserat på senast beslutade avgifter. Om årsmötet senare beslutar om höjda (eller sänkta) avgifter får GDF göra en tilläggsdebitering.